Bloková schémata jednotky

Verze pro tisk

Bloková schémata jednotky

Blokové schéma

Blokové schéma jednotky

Obr. 98: Blokové schéma jednotky

Switch a připojené porty

Switch a připojené porty

Obr. 99: Switch a připojené porty

Další schémata zpracování rámce:

Menu PIRL

    Kapitola Configuration, Switch setting, Interface

Menu Advanced

    Kapitola Configuration, Switch setting, Advanced

Priority FPri a QPri

    Kapitola Configuration, Switch setting, Advanced