Bloková schémata jednotky

Verze pro tisk

Bloková schémata jednotky

Blokové schéma

Blokové schéma jednotky

Obr. 110: Blokové schéma jednotky

Switch a připojené porty

Switch a připojené porty

Obr. 111: Switch a připojené porty

Další schémata zpracování rámce:

Menu PIRL
    Kapitola Configuration / Switch setting / Interface

Menu Advanced
    Kapitola Configuration / Switch setting / Advanced

Priority FPri a QPri
    Kapitola Configuration / Switch setting / Advanced