Produkt

Verze pro tisk

1. Produkt

Mikrovlnné spoje RAY2 pracují jako linka Point to Point (bod-bod) v plně duplexním režimu s přenosovou rychlostí až 360 Mbps. Mohou pracovat ve dvou bezlicenčních pásmech (17 a 24 GHz) a ve třech licenčních (10, 11 a 18 GHz). Šířka pásma je volitelná v rozmezí od 1.75 do 56 MHz. Modulace je nastavitelná pevně nebo adaptivně od QPSK do 256QAM. Mikrovlnné spoje RAy2 mohou být v pásmech 17 a 24 GHz provozovány i jako zařízení krátkého dosahu (Short Range Device – SRD).

Linka je tvořena dvěma jednotkami RAy, každá je vybavena parabolickou anténou s příslušenstvím.

RAy2 – Mikrovlnný spoj

Obr. 1.1: RAy2 – Mikrovlnný spoj

Jednotka RAy je navržena s minimálním počtem HW verzí. Upgrade funkce neznamená výměnu jednotky (výjimkou je připojení WiFi modulu) vše je provedeno aktivací SW klíčů (viz 1.6 – „Objednací kódy“ a 5 – „Konfigurace).

HW modely jsou určeny pouze kmitočtovým pásmem a rozsahem kmitočtů RX a TX kanálů:

 • Licenční pásma (10, 11 a 18 GHz) pracují s jednou jednotkou RAy označenou L vysílající ve spodní (L) a přijímající v horní (U) části pásma. Druhá jednotka označená U pracuje naopak. Tento rozdíl je řešen v HW, takže pro každé pásmo a sub-pásmo jsou nutné jednotky L a U. Tyto jednotky pracují s jednou polarizací.

 • Bezlicenční pásma (17 a 24 GHz) jsou navrženy jinak a obě jednotky mají shodný HW. Vysílání a příjem jsou volitelné v SW a technicky jsou vzájemně odděleny křížovou polarizací.
  POZNÁMKA: Jednotky jsou HW shodné a jsou rozlišeny defaultní konfigurací aby pracovaly s odlišnými kanály pro jednotku L a U. Toto je označeno nálepkou L nebo U vedle konektorů. Linka tak může být instalována beze změn rádiových parametrů.

Křížová polarizace (používá pouze RAy pracující v pásmech 17 a 24 GHz) znamená, že jedna strana spoje využívá k vysílání jednu polarizaci (např. horizontální) a pro příjem polarizaci opačnou (např. vertikální). Druhá strana spoje je pootočena o 90°. Vysílá a přijímá tedy v opačných polarizacích, než první strana. Praktický důsledek pro uživatele je, že jednotky RAy2 pro 17 a 24 GHz musí být montovány s opačnou polarizací na obou koncích spoje.

[Poznámka]Poznámka

Jednotky RAy pro 10, 11 a 18 GHz se montují se shodnou polarizací na obou koncích spoje.

1.1. Anténní rozhraní

Mikrovlnný spoj – anténa a jednotka RAy

Obr. 1.2: Mikrovlnný spoj – anténa a jednotka RAy

Mikrovlnná linka vyžaduje použití vnější parabolické antény pro každou jednotku RAy – pro fyzickou montáž i pro vlastní rádiovou komunikaci. K dispozici jsou parabolické antény různých výrobců.

Rádiové propojení jednotky s anténou zajišťuje vlnovod uprostřed připojovacího čepu. Jednotka RAy je připevněna k anténě čtyřmi inbus šrouby M8. Instalace a seřízení antény je popsáno v sekci Montáž antény, připojení jednotky v sekci Montáž jednotky RAy, přesné nastavení v sekci Směrování antény.

.

[Poznámka]Poznámka

Šroub M8 se šestihrannou hlavou je určen pro připojení zemnicího kabelu, ne pro upevnění. Použijte jednu ze dvou připravených závitových děr označených nálepkou , podrobněji v sekci Zemnění.

1.2. Konektory

Jednotka je vybavena těmito dalšími rozhraními:

ETH1+POEGigabitový metalický Ethernet port. Přes tento port je možno jednotku napájet zdrojem PoE, který pracuje podle standardu IEEE 802.3at.
Pasivní PoE 40 až 60 V je také podporováno.
ETH2Slot pro uživatelsky výměnný SFP modul:
– k dispozici je více typů optických modulů
– je možno použít single nebo duální mód vysílače
– lze použít SFP modul s metalickým rozhraním RJ45
Status LED (na jednotce SFP vedle konektoru) je řízena SFP modulem. Její funkce závisí na použitém modulu SFP. Typicky indikace RSS na optické nebo metalické lince. Je-li signál na vhodné úrovni, ani příliš slabý ani příliš silný, pak LED svítí.
PKonektor pro DC napájení 20 až 60 V.
HW tlačítko pro servisní účely (Restart): Internal backup nebo Factory settings, více viz 5.6.1 – „Maintenance“.
SServisní konektor USB pro přístupové adaptéry USB/WiFi a USB/ETH.
Konektory pro indikaci RSS napětí (např. 0.547 V odpovídá RSS –54.7 dBm).
Zemnicí šroubŠroub pro galvanické propojení se stožárem pomocí zemnicího kabelu).
Konektory

Obr. 1.3: Konektory

[Poznámka]Poznámka

Pro zemnicí šroub jsou připraveny dva závitové otvory. Jsou umístěny v přírubě a označeny symbolem . Více 4.5 – „Zemnění“.

S každou jednotkou RAy je dodána sada průchodek a příslušenství SET-RAY2-CON-B. K dispozici je i další příslušenství, například pro montáž delších konektorů. Montáž konektorů viz 4.4 – „Montáž konektorů“.

Všechno příslušenství nabízené RACOMem pro řádnou instalaci je testováno na kompatibilitu s jednotkami RAy. Viz příslušenství v přehledu a v detailech.

[Důležité]Důležité

Všechny průchodky a zátky (včetně původních zátek na portech) musí být opatřeny O-kroužky a pečlivě dotaženy. Jinak není jednotka chráněna proti vnikání vlhkosti a nemůže zaručovat správnou funkci.

1.2.1. RJ45 Ethernet konektor ( ETH1+POE )

Konektor RJ45 označený „ETH1+POE“ je standardní metalický 10/100/1000Mbps Eth port. V příslušenství RAy je koncovka RJ45 pro kabely CAT5e a CAT6.
NOTE: Nabízeny jsou i koncovky RJ45 vyšší kvality, kompatibilní s kabely CAT7 – viz CON-RJ45-TLG-CAT6.

Tento port může být variantně použit pro napájení jednotky přes PoE (Power over Ethernet). Je podporováno aktivní PoE (IEEE 802.3at standard nazývaný „PoE plus“) i pasivní PoE (rozsah napětí 40 až 60 V).

Technické parametery napájecího vstupu PoE:

 • Dovolený rozsah napětí je 40 – 60 V, vzdálenost do 100 m. Vnitřní zapojení pinů RJ45 je:

  • (V+) … 1,2,4,5

  • (V-)  … 3,6,7,8

  Je možno použít všech 8 pinů a nebo pouze 4 piny. Možnosti:

  • buď      4,5 (V+) a 7,8 (V-)

  • nebo     1,2 (V+) a 3,6 (V-)

  • nebo obojí současně

Další informace o použití a instalaci napájení viz 4.5 – „Zemnění“ and 4.6 – „Napájecí zdroj“.

[Poznámka]Poznámka

Mikrovlnná jednotka nepodporuje kombinaci obou způsobů napájení. Může být připojen pouze jeden – DC nebo PoE – napájecí zdroj.

1.2.2. SFP slot ( ETH2 )

„ETH2“ je standardní SFP slot pro 1000 Mbps Eth SFP modul, uživatelsky výměnný. Podporován je optický i metalický Eth SFP modul. Optický modul je možný v módu single i dual (=1 nebo 2 vlákna). CSFP moduly nejsou podporovány. RACOM nabízí všechny zmíněné typy SFP modulů testované na kompatibilitu s RAy jako standardní příslušenství.

Status LED (na jednotce SFP vedle konektoru) je řízena SFP modulem. Její funkce závisí na použitém modulu SFP. Typicky indikace RSS na optické nebo metalické lince. Je-li signál na vhodné úrovni, ani příliš slabý ani příliš silný, pak LED svítí.

[Důležité]Důležité

Doporučujeme používat kvalitní moduly SFP. Moduly uvedené v Příslušenství jsou v RACOMu testovány a je zaručena jejich správná funkce v jednotce RAy2. Je možno použít i jiné moduly SFP, ale RACOM nemůže zaručit jejich plnou kompatibilitu s jednotkami RAy2.

1.2.3. DC konektor + HW tlačítko ( P )

Napájecí konektor je označen „P“ (Power). Obsahuje konektor pro DC napájení a HW tlačítko pro servisní účely.

Napájecí konektor

Obr. 1.4: Napájecí konektor

DC konektor (3 piny)

Dovolený rozsah napětí je 20 až 60 V, polarita je označena na obrázku DC konektor. Vnitřní obvody DC napájení zajišťují galvanické oddělení. Pin GND je propojen s pouzdrem (propojeným přes zemnicí šroub se stožárem) a může být použit pro uzemnění DC kabelu (vodič +, vodič -, stínění).

Příslušný 3-pinový konektor se šroubovými svorkami je dodán s jednotkou RAy (viz SET-RAY2-CON-B) pro montáž na zákaznický DC kabel. Je možno připojit vodiče do průřezu 1.5 mm2 (AWG 14).

Další informace o použití a instalaci DC zdroje viz 4.6 – „Napájecí zdroj“.

[Poznámka]Poznámka

Mikrovlnná jednotka nepodporuje kombinaci obou způsobů napájení. Může být připojen pouze jeden – DC nebo PoE – napájecí zdroj.

HW tlačítko

Tlačítko je umístěno v malé dutině vedle DC konektoru. Může být stlačeno malým úzkým předmětem průměru do 2 mm dosahujícím asi 7 mm do hloubky. (Například náplň do propisovačky, zápalka, párátko).

[Důležité]Důležité

Použitím velmi ostrých předmětů (jako jehla, drátěná sponka) může poškodit kontakt uvnitř. Na taková poškození se nevztahuje záruka.

Tlačítko podporuje více funkcí v závislosti na stavu jednotky a délce stisku tlačítka:

Provedená akceStav jednotkyDélka stisku tlačítkaIndikace SYS LED
Obnovení
dočasné lokální zálohy
uživatelské konfigurace
Normální
chod
5 sekundBliká zeleně
Provede
Factory settings

v jednotce Local, pak reboot
VypnutoStisknuto před zapnutím, uvolněno až SYS LED přestane červeně blikatBliká červeně (zpožděno po zapnutí napájení asi 5 sekund)
Přechod do
Service mode.
(servisní mód se ukončí
vypnutím jednotky)
VypnutoStisknuto před zapnutím, uvolněno až SYS LED začne červeně blikatBliká červeně (zpožděno po zapnutí napájení asi 5 sekund)
[Poznámka]Poznámka

Those actions and their use are described in detail in „Backup“.

1.2.4. USB connector + RSS voltage contacts ( S )

Servisní port „S“ obsahuje systémové konektory – standardní USB port a dvojici kontaktů pro indikaci RSS voltmetrem (červený a zelený).

USB port

Port USB-A slouží k přístupu do managementy RAy pomocí adaptéru USB/WiFi nebo USB/Eth. Další informace k instalaci a konfiguraci adaptérů jsou ve Quick guide a v 5.4.3 – „Service access“ (část “USB Accessories”.

[Poznámka]Poznámka

Podporovány jsou pouze adaptéry doporučené firmou RACOM. Viz Přístupové adaptéry.

RSS měřicí výstup

RSS (Received Signal Strength) je základní parametr používaný pro nastavení antény do optimálního směru. Napětí RSS výstupu je kalibrováno tak, aby bylo úměrné skutečnému RSS v decibelech (např. 0.547 V znamená RSS –54.7 dBm). Běžný digitální voltmetr tedy umožňuje číst okamžitou hodnotu RSS během zaměřování antény. Další informace jsou v 4.7.2 – „Směrování antén“ (část „Voltmetr“).

1.3. Stavové LED

Stavové LED ( AIR - SYS - ETH )

Obr. 1.5: Stavové LED ( AIR – SYS – ETH )

Tab. 1.1: Význam stavových LED

DiodaBarvaStavFunkce
ETHZelená
ETH1, (10/100/1000)
BlikáAktivita na portu
SvítíPort bez provozu (Auto Negotiation proběhlo)
Bliká pomaluProbíhá Auto Negotiation
Žlutá
ETH2,
(1000)
BlikáAktivita na portu
SvítíPort bez provozu (Auto Negotiation proběhlo)
Bliká pomaluProbíhá Auto Negotiation
SYSOranžová
(červená+zelená)
SvítíJednotka nabíhá
ZelenáSvítíJednotka naběhla, vše v pořádku
Bliká pomaluHW tlačítko stisknuto za chodu
Provádění factory defaults
Zápis Firmware – nevypínat napájení!
ČervenáSvítíZávažná chyba systému
Bliká pomaluHW tlačítko stisknuto při náběhu jednotky
(trvale stisknuté HW tlačítko)
Bliká krátceJednotka je v servisním Linuxu
AIRZelenáSvítíLink: OK
Bliká krátceLink: Connecting
ČervenáSvítíLink: Single
 • Bliká pomalu       500 ms on / 500 ms off

 • Bliká krátce         50 ms on / 950 ms off

 • Bliká                    podle procházejících rámců

1.4. Technické parametry

Základní technické parametry jsou uvedeny v kapitole 9 – „Technické parametry.

RAy links are transparent for IP and UDP Ethernet traffic (all protocols passes through including MPLS and many others) except following packets:

 • Management packets targeted for RAy units itself

 • Special packets for protocols explicitly mentioned in this manual which are somehow processed by RAy units (like PTP)

 • Packets which did not went through and were discarded due to capacity limitation of the link (and QoS settings).

1.5. Rozměry

Komunikační jednotka ODU

Vnější rozměry
 • 244 x 244 x 157 mm

Hmotnost
 • RAy2-10 — 2.8 kg

 • RAy2-11 — 2.8 kg

 • RAy2-17 — 2.5 kg

 • RAy2-18 — 2.7 kg

 • RAy2-24 — 2.5 kg

Průměry dodávaných antén

Jednotky RAY2 jsou připraveny pro přímou montáž na antény:

Technická data antén jsou dostupná na www.racom.eu.

Tab. 1.2: Přehled antén LEAX-RAy

 10, 11 GHz 17, 18 GHz 24 GHz
diametergaindiametergaindiametergain
30 cm30.1 dBi30 cm34.7 dBi30 cm37.0 dBi
60 cm35.2 dBi60 cm39.7 dBi60 cm42.4 dBi
90 cm38.5 dBi90 cm43.5 dBi90 cm45.7 dBi
120 cm41.5 dBi120 cm45.5 dBi120 cm48.4 dBi

Tab. 1.3: Přehled antén Jirous

 10, 11 GHz 17, 18 GHz 24 GHz
diametergaindiametergaindiametergain
38 cm29.0 dBi40 cm34.8 dBi40 cm36.8 dBi
65 cm35.5 dBi68 cm38.6 dBi68 cm41.7 dBi
90 cm37.5 dBi90 cm41.0 dBi90 cm44.0 dBi
120 cm41.0 dBi120 cm43.7 dBi120 cm46.6 dBi

S použitím montážního kitu je možné využít i antén Andrew (Class 2 nebo 3 nebo 4) nebo původní Arkivator. Pomocí flexibilního vlnovodu je možné připojit další antény.

Výrobní štítek

Štítek obsahuje název, záznam čárového kódu, značku CE a podobné:

 • Type – označení řady spojů RAy2

 • Code – přesné označení typu jednotky (podrobnosti viz odstavec 1.6 – „Objednací kódy“ )

 • S/N – výrobní číslo, linka sestává ze dvou jednotek se dvěma různými čísly

 • QR code – www linka na nejnovější verzi User manuálu

 • Označení polarity DC napájecího konektoru

Výrobní štítek

Obr. 1.6: Výrobní štítek

1.6. Objednací kódy

Lower a Upper jednotky musí být objednány ve správné dvojici (ze stejného řádku tabulky). Toto neplatí pro spoje RAY2-17 a RAy2-24, kde se používá shodná jednotka pro obě strany spoje.

Tab. 1.4: Objednací kódy

Aktuálně možné produktové klíče (SW feature key):

 • RAy2-SW-200             SW feature key – uživatelská rychlost max. 200 Mbps

 • RAy2-SW-360             SW feature key – uživatelská rychlost max. 360 Mbps

 • RAy2-SW-200-360      SW feature key – zvýšení uživatelské rychlost z 200 na 360 Mbps