Produkt

Verze pro tisk

3. Produkt

Mikrovlnné spoje RAY2 jsou určeny pro přenos dat v placených i neplacených pásmech. Spoje pracují jako Point to Point (bod-bod) v plně duplexním režimu s přenosovou rychlostí až 360 Mbps. Šířka pásma je volitelná v rozmezí od 1.75 do 56 MHz. Modulace je nastavitelná pevně nebo adaptivně v rozmezí QPSK až 256QAM. Mikrovlnné spoje RAy2 mohou být provozovány i jako zařízení krátkého dosahu (Short Range Device – SRD).

RAy2 – Mikrovlnný spoj

Obr. 3.1: RAy2 – Mikrovlnný spoj

Spoj je tvořen dvěma jednotkami v provedení FOD (Full Outdoor). V případě spojů RAy2-17 a RAy2-24 jsou obě jednotky hardwarově shodné. V případě spojů pracujících v licenčních pásmech vysílá jedna (označena L) ve spodní a přijímá v horní části pásma, zatímco druhá jednotka (označena U) naopak.

Spoje RAY2 jsou určeny k provozu s externími parabolickými anténami. K dispozici jsou antény různých výrobců.

Křížová polarizace – platí pouze pro spoje RAy2-17 a RAy2-24:

Jedna strana spoje využívá k vysílání jednu polarizaci (např. horizontální) a pro příjem polarizaci opačnou (např. vertikální). Druhá strana spoje je pootočena o 90°. Vysílá a přijímá tedy v opačných polarizacích, než protější strana.

3.1. Montáž

Mikrovlnný spoj RAY2 – anténa a jednotka FOD

Obr. 3.2: Mikrovlnný spoj RAY2 – anténa a jednotka FOD

Anténa je připevněna ke stožáru pomocí držáku seřiditelného ve dvou rovinách. Na anténě je pak namontována jednotka RAy2. Možné jsou dvě montážní polohy – pro horizontální nebo vertikální polarizaci. Montáž a seřízení držáku jsou nakresleny a popsány v anglické verzi manuálu..

[Poznámka]Poznámka

Jednotky RAy2-10, RAy2-11 a RAy2-18 se montují se shodnou polarizací, zatímco jednotky RAy2-17 a RAy2-24 musí být montovány s polarizací opačnou.

3.2. Konektory

Jednotka je vybavena těmito rozhraními:

ETH1+POEGigabitový metalický Ethernet port. Přes tento port je možno jednotku napájet zdrojem PoE, který pracuje podle standardu IEEE 802.3at.
Pasivní PoE 40 až 60 V je také podporováno.
ETH2Slot pro uživatelsky výměnný SFP modul. K dispozici je více typů optických modulů. Je možno použít single nebo duální mód vysílače. Rovněž lze použít SFP modul s metalickým rozhraním RJ45.
Status LED řízena SFP modulem. Její funkce závisí na použitém modulu SFP. Typicky indikace RSS. Je-li signál na vhodné úrovni, ani příliš slabý ani příliš silný, pak LED svítí .
PKonektor pro DC napájení 20 až 60 V.
HW tlačítko pro servisní účely (Restart): Internal backup nebo Factory settings, více viz 7.6.1.1 – „Backup“.
SServisní konektor USB pro přístupové adaptéry Wi-Fi a ETH.
Konektory pro indikaci RSS napětí (např. 0.547 V odpovídá RSS –54.7 dBm).
Konektory

Obr. 3.3: Konektory

[Důležité]Důležité

Doporučujeme používat kvalitní moduly SFP. Moduly uvedené v Příslušenství jsou v RACOMu testovány a je zaručena jejich správná funkce v jednotce RAy2. Je možno použít i jiné moduly SFP, ale RACOM nemůže zaručit jejich plnou kompatibilitu s jednotkami RAy2.

[Důležité]Důležité

Pro správnou funkci zařízení a jeho přepěťové ochrany je nutno použít stíněný ETH kabel.

Doporučuje se uzemnit ETH kabel na obou jeho koncích. Použijte na rozvaděči například konektor CON-RJ45-UBNT-CAT6 s uzemněným stíněním kabelu a stíněnou ETH zásuvku rovněž uzemněnou, podobně jako na druhém konci u jednotky RAy2.

Všechny průchodky a zátky (včetně původních zátek na portech) musí být opatřeny O-kroužky a pečlivě dotaženy. Jinak není jednotka chráněna proti vnikání vlhkosti a nemůže zaručovat správnou funkci.

Podrobnější popis v kapitole 6 – „Instalace .
Postupujte opatrně při demontáži průchodky.

 

3.3. Napájení

Mikrovlnná jednotka může být napájena z PoE nebo z DC zdroje:

 • Standardní PoE plus (IEEE 802.3at) napájecí zdroj připojený na konektor “ETH1+POE”.
  Dovolený rozsah napětí je 40 – 60 V, vzdálenost do 100 m. Vnitřní zapojení pinů RJ45 je:

  • (V+) … 1,2,4,5

  • (V-)  … 3,6,7,8

  Je možno použít všech 8 pinů a nebo pouze 4 piny. Možnosti:

  • buď      4,5 (V+) a 7,8 (V-)

  • nebo     1,2 (V+) a 3,6 (V-)

  • nebo obojí současně

 • Běžný DC napájecí zdroj připojený na 3-pinový konektor “P”.
  Podporovaný rozsah napětí je 20 – 60 V.
  Zdroj DC musí být opatřen pojistkou pro případ zkratu v napájení.

[Důležité]Důležité

Mikrovlnná jednotka nepodporuje kombinaci obou způsobů napájení. Může být připojen pouze jeden napájecí zdroj.

Interní DC zdroj v jednotce používá galvanické oddělení. Jestliže je napájecí zdroj také galvanicky oddělený a je třeba uzemnit některou z napájecích větví (kladnou nebo zápornou), pak lze použít střední svorku 3-pinového DC konektoru k propojení kostry s příslušným vodičem, viz Možnosti zemnění (d),(e). Je-li uzemnění použito, pak se musí provést pouze jedním z obou způsobů: buď na straně DC zdroje a nebo na 3-pinovém konektoru jednotky RAy2.

Následující obrázek uvádí všechny možnosti zemnění. Doporučujeme použít galvanicky oddělený DC zdroj a volnou střední svorku na jednotce RAy2 – viz Obr. 3.4 – „Možnosti zemnění“ verze c).

 a)
Možnosti zemnění
 
 b)
 
 c)
 
 d)
 
 e)
 

Obr. 3.4: Možnosti zemnění

Napájecí konektor

Obr. 3.5: Napájecí konektor

3.4. Stavové LED

Stavové LED ( AIR - SYS - ETH )

Obr. 3.6: Stavové LED ( AIR – SYS – ETH )

Tab. 3.1: Význam stavových LED

DiodaBarvaStavFunkce
ETHZelená
ETH1, (10/100/1000)
BlikáAktivita na portu
SvítíPort bez provozu (Auto Negotiation proběhlo)
Bliká pomaluProbíhá Auto Negotiation
Žlutá
ETH2,
(1000)
BlikáAktivita na portu
SvítíPort bez provozu (Auto Negotiation proběhlo)
Bliká pomaluProbíhá Auto Negotiation
SYSOranžová
(červená+zelená)
SvítíJednotka nabíhá
ZelenáSvítíJednotka naběhla, vše v pořádku
Bliká pomaluHW tlačítko stisknuto za chodu
Provádění factory defaults
Zápis Firmware – nevypínat napájení!
ČervenáSvítíZávažná chyba systému
Bliká pomaluHW tlačítko stisknuto při náběhu jednotky
(trvale stisknuté HW tlačítko)
Bliká krátceJednotka je v servisním Linuxu
AIRZelenáSvítíLink: OK
Bliká krátceLink: Connecting
ČervenáSvítíLink: Single
 • Bliká pomalu       500 ms on / 500 ms off

 • Bliká krátce         50 ms on / 950 ms off

 • Bliká                    podle procházejících rámců

3.5. Technické parametry

Základní technické parametry jsou uvedeny v kapitole 11 – „Technické parametry.

3.6. Rozměry

Komunikační jednotka ODU

Vnější rozměry
 • 244 x 244 x 157 mm

Hmotnost
 • RAy2-10 — 2.8 kg

 • RAy2-11 — 2.8 kg

 • RAy2-17 — 2.5 kg

 • RAy2-18 — 2.7 kg

 • RAy2-24 — 2.5 kg

Průměry dodávaných antén

Jednotky RAY2 jsou připraveny pro přímou montáž na antény:

Technická data antén jsou dostupná na www.racom.eu.

Tab. 3.2: Přehled antén LEAX-RAy

 10, 11 GHz 17, 18 GHz 24 GHz
diametergaindiametergaindiametergain
30 cm30.1 dBi30 cm34.7 dBi30 cm37.0 dBi
60 cm35.2 dBi60 cm39.7 dBi60 cm42.4 dBi
90 cm38.5 dBi90 cm43.5 dBi90 cm45.7 dBi
120 cm41.5 dBi120 cm45.5 dBi120 cm48.4 dBi

Tab. 3.3: Přehled antén Jirous

 10, 11 GHz 17, 18 GHz 24 GHz
diametergaindiametergaindiametergain
38 cm29.0 dBi40 cm34.8 dBi40 cm36.8 dBi
65 cm35.5 dBi68 cm38.6 dBi68 cm41.7 dBi
90 cm37.5 dBi90 cm41.0 dBi90 cm44.0 dBi
120 cm41.0 dBi120 cm43.7 dBi120 cm46.6 dBi

S použitím montážního kitu je možné využít i antén Andrew (Class 2 nebo 3 nebo 4) nebo původní Arkivator. Pomocí flexibilního vlnovodu je možné připojit další antény.

Výrobní štítek

Štítek obsahuje název, záznam čárového kódu, značku CE a podobné:

 • Type – označení řady spojů RAy2

 • Code – přesné označení typu jednotky (podrobnosti viz odstavec 3.7 – „Objednací kódy“ )

 • S/N – výrobní číslo, linka sestává ze dvou jednotek se dvěma různými čísly

 • QR code – www linka na nejnovější verzi User manuálu

 • Označení polarity DC napájecího konektoru

Výrobní štítek

Obr. 3.7: Výrobní štítek

3.7. Objednací kódy

Lower a Upper jednotky musí být objednány ve správné dvojici (ze stejného řádku tabulky). Toto neplatí pro spoje RAY2-17 a RAy2-24, kde se používá shodná jednotka pro obě strany spoje.

Tab. 3.4: Objednací kódy

Aktuálně možné produktové klíče (SW feature key):

 • RAy2-SW-200             SW feature key – uživatelská rychlost max. 200 Mbps

 • RAy2-SW-360             SW feature key – uživatelská rychlost max. 360 Mbps

 • RAy2-SW-200-360      SW feature key – zvýšení uživatelské rychlost z 200 na 360 Mbps