DPMB, Česká republika

bus_01

Highlights

 • MR400 radiomodemy
 • 700 autobusů, tramvají, trolejbusů
 • 25 základnových stanic
 • 400 MHz
 • 2 simplexní kanály / 2 skupiny vozidel
 • GPS poloha každých 30 vteřin z každého vozidla
 • RANEC

Systém MORSE využívá DPMB pro přenos dat, která pomáhají dispečerům při zajišťování plynulosti veřejné dopravy na území města Brna.Palubní počítače získávají řadu informací z dispečinku a zjišťují polohu vozidla podle GPS. Tato informace o poloze je průběžně porovnávána s jízdním řádem. Dostávají také aktuální informace o dopravních omezeních a odklonech na trase. Také semafory na křižovatkách jsou integrovány do systému městské dopravy. Zpožděná vozidla tak mohou dostat, pokud je to možné, právo přednosti v jízdě.

Díky on-line rádiové komunikaci se může dispečer stále rozhodovat podle nejnovějších dostupných informací.

 • Síť systému MORSE zajišťuje přenos dat pro:
  • Sledování polohy z GPS
  • Konfiguraci fonické sítě v reálném čase
  • Textové informace pro řidiče
  • Okamžité porovnání s jízdním řádem (před/včas/zpoždění)
  • Preference vozidel hromadné dopravy na řízených křižovatkách
  • Informace pro cestující ve vozidlech
  • Jízdenkové automaty
  • SCADA systém silových elektro rozvodů
  • Článek – AUTOMATIZACE 9/2005

About cech