SPP, Slovensko

spp

Highlights

  • MR400 radiomodemy
  • Přes 300 koncových bodů
  • Rozloha rádiové sítě – 50 000 km²
  • 5 center v 5 lokalitách
  • IEC101 a IEC104
  • Kombinace master-slave a spontánní komunikace
  • Až 5 repeaterů v řadě
  • RANEC

V této aplikaci je síť RACOM využívaná k regulaci rozvodů zemního plynu v distribuční síti rozkládající se na území celého Slovenska. Síť plně využívá unikátních technických vlastností systému MORSE a výrobků firmy RACOM.

Tato síť má celkem pět komunikačních center spojených přes páteřní IP síť. Vzhledem k hornatému terénu většiny Slovenska jsou vzdálené body připojeny prostřednictvím až pěti retranslačních bodů. Přes tuto skutečnost je průměrná doba odezvy sítě kratší než 3 sekundy.

Tato síť je dohledována pomocí software pro správu sítě s názvem RANEC. Na centru sítě v Bratislavě pracuje víc než pět klientů systému RANEC.

RACOM Slovensko poskytuje nepřetržitou technickou podporu pro SPP pomocí vzdálené správy sítě přes Internet.

About cech