Implementační poznámky

Verze pro tisk

2. Implementační poznámky

https://www.racom.eu/eng/products/m/ray2/calcul.html

Tato kapitola manuálu v angličtině obsahuje sekce:

  1. Link calculation

  2. Example of microwave link design