RAy2 – Uživatelský manuál

Verze pro tisk

Mikrovlnný spoj RAy2

Uživatelský manuál

fw 2.1.x.x

15. února 2017
verze 2.6

Obsah

Úvodní poznámka
Nepřehlédněte
Stručný návod
Seznam dokumentace
1. RAy2 – Mikrovlnný spoj
2. Implementační poznámky
3. Produkt
3.1. Montáž
3.2. Konektory
3.3. Napájení
3.4. Stavové LED
3.5. Technické parametry
3.6. Rozměry
3.7. Objednací kódy
4. Příslušenství
4.1. Přehled
4.2. Detaily
5. Podrobný průvodce nastavením
5.1. Servisní přístup
5.1.1. Menu Link settings – General
5.1.2. Menu Link settings – Service access – Services
5.1.3. Menu Link settings – Service access – Users
5.1.4. Menu Maintenance – Feature keys
5.2. Základní konfigurace linky
5.3. Test linky
6. Instalace
6.1. Montáž konektorů
6.2. Oživení spoje
6.2.1. Rušení na stanovišti
6.2.2. Směrování antén
6.2.3. Měření RSS a SNR
6.2.4. Vyzařovací diagram
6.2.5. Test linky
6.2.6. Nastavení parametrů
7. Konfigurace
7.1. Úvod
7.2. Status bar
7.3. Status
7.3.1. Status – General
7.3.2. Status – Radio
7.3.3. Status – Switch interface
7.3.4. Status – Service access
7.3.5. Status – Radio link statistics
7.4. Link settings
7.4.1. General
7.4.2. Radio
7.4.3. Service access
7.4.4. Alarms
7.5. Switch settings
7.5.1. Status
7.5.2. Interface
7.5.3. QoS
7.5.4. Advanced
7.6. Tools
7.6.1. Maintenance
7.6.2. Live data
7.6.3. History
7.6.4. Logs
7.6.5. Programs
7.7. Help
8. Command Line Interface
9. Troubleshooting
10. Technické parametry
10.1. Obecné parametry
10.1.1. Technical parameters overview
10.1.2. Přehled technických parametrů
10.1.3. Link speed
10.1.4. ACM switching
10.1.5. Multi-Path (Distortion Sensitivity) Signature
10.2. RAy2-10 parameters
10.2.1. Upper/Lower Limits
10.2.2. Radio parameters
10.2.3. Frequency tables 10A, B
10.3. RAy2-11 A,B parameters
10.3.1. Upper/Lower Limits
10.3.2. Radio parameters
10.3.3. Frequency tables 11A, B
10.4. RAy2-17 parameters
10.4.1. Upper/Lower Limits
10.4.2. Radio parameters
10.4.3. Frequency tables 17
10.5. RAy2-18 parameters
10.5.1. Upper/Lower Limits
10.5.2. Radio parameters
10.5.3. Frequency tables 18A, B, C
10.6. RAy2-24 parameters
10.6.1. Upper/Lower Limits
10.6.2. Radio parameters
10.6.3. Frequency tables 24
11. Bezpečnost, prostředí, licence
11.1. Kmitočet
11.2. Vliv elektromagnetického pole
11.3. Dodržení RoHS a WEEE
11.4. Podmínky odpovědnosti za vady a instrukce pro bezpečný provoz zařízení
11.5. Důležitá upozornění
11.6. Odpovědnost za vady
11.7. Prohlášení o shodě
Přílohy
Bloková schémata jednotky
Rejstřík
A. Přehled revizí

Seznam obrázků

1. Konfigurace spoje
3.1. RAy2 – Mikrovlnný spoj
3.2. Mikrovlnný spoj RAY2 – anténa a jednotka FOD
3.3. Konektory uzavřené
3.4. Konektory odkryté
3.5. Možnosti zemnění
3.6. Napájecí konektor 1
3.7. Napájecí konektor 2
3.8. Stavové LED
3.9. Výrobní štítek
5.1. Konfigurace linky (RAy2-17, držadla kolmo k sobě)
5.2. Menu Link settings – General
5.3. Menu Link settings – Service access – Services
5.4. Menu Link settings – Service access – Services
6.1. Konektory jednotky FOD
6.2. Sestavení kabelové průchodky
6.3. Průchodka s prodloužením
6.4. Průchodka s delším prodloužením
6.5. Ray Tools
6.6. RSS konektory
6.7. RSS konektory- připojení voltmetru
6.8. Anténní vyzařovací laloky
6.9. Diagram síly signálu
6.10. Správné směrování antény
6.11. Vyzařovací diagramy
6.12. Vyzařovací diagram – špatné nastavení
6.13. 3D příklad složitějšího vyzařovacího diagramu
7.1. Info Refresh
7.2. Přihlášení
7.3. Status bar 1
7.4. Status bar 2
7.5. Příklad stránky
7.6. Status menu
7.7. Link settings – General
7.8. Link settings – Radio
7.9. Link settings – Service access – Services
7.10. Link settings – Service access – USB accessories
7.11. Link settings – Service access – Users
7.12. Link settings – Service access – Users Edit
7.13. Link settings – Alarms – Config
7.14. Link settings – Alarms – Status
7.15. Stupeň závažnosti alarmu
7.16. Link settings – Alarms – Acknowledge
7.17. Switch settings – Status – Port status
7.18. Switch settings – Status – RMON counters
7.19. Switch settings – Status – Queue allocation
7.20. Switch settings – Status – Register dump
7.21. Switch settings – Status – RSTP
7.22. Switch settings – Interface – Port
7.23. Switch settings – Interface – Port advanced
7.24. PIRL and queues
7.25. Switch settings – Interface – PIRL
7.26. Leaky bucket
7.27. Switch settings – Interface – PIRL Resource
7.28. Switch settings – Interface – Egress queue control
7.29. Switch settings – QoS – 802.1p
7.30. Switch settings – QoS – DSCP
7.31. Advanced menu diagram
7.32. Switch settings – Advanced – VLAN
7.33. Switch settings – Advanced – STU – edit, konfigurace jedné položky
7.34. Switch settings – Advanced – STU, celková tabulka
7.35. Switch settings – Advanced – VTU – edit, konfigurace jedné položky
7.36. Switch settings – Advanced – VTU, celková tabulka
7.37. Switch settings – Advanced – ATU settings
7.38. Switch settings – Advanced – ATU – edit, konfigurace jedné položky
7.39. Switch settings – Advanced – ATU, celková tabulka
7.40. Switch settings – Advanced – Monitoring, Policy
7.41. Switch settings – Advanced – RSTP
7.42. Switch settings – Advanced – Trunk
7.43. Zpracování priorit FPri a QPri
7.44. Tools – Backup
7.45. Tools – Feature keys
7.46. Tools – Firmware
7.47. Tools – Radio adaptation
7.48. Tools – Restart
7.49. Tools – Bar indicators
7.50. Tools – RX constellation
7.51. Tools – Frequency analyzer
7.52. Tools – History charts
7.53. Tools – History viewer
7.54. Tools – History data
7.55. Tools – Logs
7.56. Tools – Programs – Ping
7.57. Tools – Programs – CLI
7.58. Help – menu
7.59. Help – parametr
7.60. Help – configuration menu
7.61. Help – otazník
11.1. Prohlášení o shodě RAy2-10
11.2. Prohlášení o shodě RAy2-11
11.3. Prohlášení o shodě RAy2-17
11.4. Prohlášení o shodě RAy2-18
11.5. Prohlášení o shodě RAy2-24
94. Blokové schéma jednotky
95. Switch a připojené porty