AccessoriesPříslušenství

Print version

2. AccessoriesPříslušenství

RACOM offers a complete set of accessories to operate RAy microwave units in all relevant use-cases and environments. All accessories are selected and thoroughly tested by RACOM for compatibility and are guaranteed to function with RAy units. It is possible to use other components with same or similar functionality and temperature range, but RACOM cannot guarantee they will be completely compatible with RAy units.

RACOM nabízí kompletní sadu příslušenství pro provoz mikrovlnných jednotek RAy pro všechny relevantní případy použití a prostředí. Výběr příslušenství a jeho kompatibilita je v RACOMu důkladně testována a je zaručena jeho funkčnost s jednotkami RAy. Je možno použít i jiné součásti se stejnou nebo podobnou funkcí a teplotním rozsahem, RACOM však nemůže zaručit jejich plnou kompatibilitu s jednotkami RAy.

[Important]Important

It is strongly recommended to double-check the mains voltage and local installation standards before purchasing accessories to ensure they comply with the accessory specifications and that all safety regulations are complied with.

In particular, we recommend that you consult your local specialists for grounding, voltage spikes, overvoltage protection and other equipment, ensuring a proper installation. For more information see Section 4.5, “Grounding and overvoltage protection”.

Units and accessories should be installed by trained professionals (see Section 10.3, “Professional installation”).

The warranty does not apply to units damaged by voltage spikes or surges (see Section 10.6, “Warranty”).

[Important]Important

It is strongly recommended to double-check the mains voltage and local installation standards before purchasing accessories to ensure they comply with the accessory specifications and that all safety regulations are complied with.
Důrazně doporučujeme před nákupem příslušenství zkontrolovat síťové napětí a místní instalační standardy, abyste se ujistili, že odpovídají specifikacím příslušenství a že jsou dodržovány všechny bezpečnostní předpisy.

In particular, we recommend that you consult your local specialists for grounding, voltage spikes, overvoltage protection and other equipment, ensuring a proper installation. For more information see 4.5 “Grounding and Overvoltage Protection”.
Zejména doporučujeme poradit se s místními specialisty ohledně uzemnění, napěťových špiček, přepěťové ochrany a dalších zařízení a zajistit správnou instalaci. Další informace viz Oddíl 4.5 „Uzemnění a ochrana před přepětím“.

Units and accessories should be installed by trained professionals (see Chapter 10, “Professional Installation”).
Jednotky a příslušenství by měli instalovat vyškolení odborníci (viz kapitola 10, „Profesionální instalace“).

The warranty does not apply to units damaged by voltage spikes or surges (see Chapter 10, “Liability for Defects”).
Záruka se nevztahuje na jednotky poškozené napěťovými špičkami nebo přepětím (viz kapitola 10, „Odpovědnost za vady“).

Ordering codes relevant for RAy3 are listed in following Section 2.1, “Overview Přehled and on RAy web pages and can be purchased on RACOM e-shop. Detailed information about all accessories tested by RACOM (more than offered on RACOM e-shop) including part numbers of original manufacturers are described in Section 2.2, “Details Detaily.

Following 3 marks near RACOM Part Numbers are used in chapters 2.1 and 2.2:

Part.No *Items added or modified during year 2019.
( Part.No )

Items which are going to be phased out from pricebook during 2019.

[ Part.No ]Items which are compatible and tested with RAy units, but are NOT available in RACOM e-shop and are NOT kept on stock (longer delivery time has to be expected).

2.1. Overview Přehled

List below contains all accessories tested by RACOM for proper functionality with RAy3, grouped by categories.

RACOM-PART-NUMBERShort description            Krátký popis             
        Antennas LEAX-RAy (LEAX Arkivator Telecom) Anténa LEAX-RAy (LEAX Arkivator Telecom)  
ANT-LEAX-RAy-300-10/11Antenna 0.3m, 10/11GHz, 30.1dBi, with holder, Class2, LeaxAnténa 0.3m, 10/11GHz, 30.1dBi, s držákem, Class2, Leax 
ANT-LEAX-RAy-600-10/11Antenna 0.6m, 10/11GHz, 35.2dBi, with holder, Class3, LeaxAnténa 0.6m, 10/11GHz, 35.2dBi, s držákem, Class3, Leax 
ANT-LEAX-RAy-900-10/11Antenna 0.9m, 10/11GHz, 38.5dBi, with holder, Class3, LeaxAnténa 0.9m, 10/11GHz, 38.5dBi, s držákem, Class3, Leax 
ANT-LEAX-RAy-1200-10/11Antenna 1.2m, 10/11GHz, 41.0dBi, with holder, Class3, LeaxAnténa 1.2m, 10/11GHz, 41.0dBi, s držákem, Class3, Leax 
ANT-LEAX-RAy-300-17/18Antenna 0.3m, 17/18GHz, 34.7dBi, with holder, Class3, LeaxAnténa 0.3m, 17/18GHz, 34.7dBi, s držákem, Class3, Leax 
ANT-LEAX-RAy-600-17/18Antenna 0.6m, 17/18GHz, 39.7dBi, with holder, Class3, LeaxAnténa 0.6m, 17/18GHz, 39.7dBi, s držákem, Class3, Leax 
ANT-LEAX-RAy-900-17/18Antenna 0.9m, 17/18GHz, 43.5dBi, with holder, Class3, LeaxAnténa 0.9m, 17/18GHz, 43.5dBi, s držákem, Class3, Leax 
ANT-LEAX-RAy-1200-17/18Antenna 1.2m, 17/18GHz, 45.2dBi, with holder, Class3, LeaxAnténa 1.2m, 17/18GHz, 45.2dBi, s držákem Class3, Leax 
ANT-LEAX-RAy-300-24Antenna 0.3m, 24GHz, 36.9dBi, with holder, Class3, LeaxAnténa 0.3m, 24GHz, 36.9dBi, s držákem, Class3, Leax 
ANT-LEAX-RAy-600-24Antenna 0.6m, 24GHz, 42.0dBi, with holder, Class3, LeaxAnténa 0.6m, 24GHz, 42.0dBi, s držákem, Class3, Leax 
ANT-LEAX-RAy-900-24Antenna 0.9m, 24GHz, 45.4dBi, with holder, Class3, LeaxAnténa 0.9m, 24GHz, 45.4dBi, s držákem, Class3, Leax 
ANT-LEAX-RAy-1200-24Antenna 1.2m, 24GHz, 47.9dBi, with holder, Class3, LeaxAnténa 1.2m, 24GHz, 47.9dBi, s držákem, Class3, Leax 
ANT-LEAX-RAy-900-STRUTAntenna wind strut for LEAX-RAy 0.9 m antennas, LeaxAnténní zavětrovací vzpěra k anténám LEAX-RAy 0.9 m, Leax 
ANT-LEAX-RAy-1200-STRUTAntenna wind strut for LEAX-RAy 1.2 m antennas, LeaxAnténní zavětrovací vzpěra k anténám LEAX-RAy 1.2 m, Leax 
        Antennas Jirous (Jirous Antennas) Anténa Jirous (Jirous Antennas)  
ANT-JRMA-380-10/11RAntenna 0.38m, 10/11GHz, 29.0dBi, with holder, Class2, JirousAnténa 0.38m, 10/11GHz, 29.0dBi, s držákem, Class2, Jirous 
ANT-JRMA-650-10/11RAntenna 0.65m, 10/11GHz, 35.5dBi, with holder, Class2, JirousAnténa 0.65m, 10/11GHz, 35.5dBi, s držákem, Class2, Jirous 
ANT-JRMB-900-10/11RAntenna 0.9m, 10/11GHz, 37.5dBi, with holder, Class2, JirousAnténa 0.9m, 10/11GHz, 37.5dBi, s držákem, Class2, Jirous 
ANT-JRMB-1200-10/11RAntenna 1.2m, 10/11GHz, 41.0dBi, with holder, Class2, JirousAnténa 1.2m, 10/11GHz, 41.0dBi, s držákem, Class2, Jirous 
ANT-JCMA-180-17RAntenna small 0.18m, 17 GHz, 22.6dBi, with holder, JirousAnténa malá 0.18m, 17 GHz, 22.6dBi, s držákem, Jirous 
ANT-JRMB-400-17RAntenna 0.4m, 17/18GHz, 34.8dBi, with holder, Class2, JirousAnténa 0.4m, 17/18GHz, 34.8dBi, s držákem, Class2, Jirous 
ANT-JRMB-680-17RAntenna 0.68m, 17/18GHz, 38.6dBi, with holder, Class2, JirousAnténa 0.68m, 17/18GHz, 38.6dBi, s držákem, Class2, Jirous 
ANT-JRMB-900-17RAntenna 0.9m, 17/18GHz, 41.5dBi, with holder, Class2, JirousAnténa 0.9m, 17/18GHz, 41.5dBi, s držákem, Class2, Jirous 
ANT-JRMB-1200-17RAntenna 1.2m, 17/18GHz, 44.6dBi, with holder, Class2, JirousAnténa 1.2m, 17/18GHz, 44.6dBi, s držákem, Class2, Jirous 
ANT-JRMB-400-24RAntenna 0.4m, 24GHz, 36.8dBi, with holder, Class2, JirousAnténa 0.4m, 24GHz, 36.8dBi, s držákem, Class2, Jirous 
ANT-JRMB-680-24RAntenna 0.68m, 24GHz, 41.7dBi, with holder, Class2, JirousAnténa 0.68m, 24GHz, 41.7dBi, s držákem, Class2, Jirous 
ANT-JRMB-900-24RAntenna 0.9m, 24GHz, 44.0dBi, with holder, Class2, JirousAnténa 0.9m, 24GHz, 44.0dBi, s držákem, Class2, Jirous 
ANT-JRMB-1200-24RAntenna 1.2m, 24GHz, 46.6 dBi, with holder, Class2, JirousAnténa 1.2m, 24GHz, 46.6dBi, s držákem, Class2, Jirous 
ANT-JRMB-1200-STRUT-FAntenna wind strut, fixed, for Jirous 1.2 m antennas, JirousAnténní zavětrovací vzpěra, fixní, k anténám Jirous 1.2 m, Jirous 
ANT-JRMB-1200-STRUT-AAntenna wind strut, adjustable, for Jirous 1.2 m antennas, JirousAnténní zavětrovací vzpěra, stavitelná, k anténám Jirous 1.2 m, Jirous 
        Antenna adapters (mounting kits) Montážní kit pro anténu  
ANT-ANW-KIT-10/11Antenna adapter RAy, 10/11 GHz, for Andrew 30,60,80,100 cmAnténní redukce RAy, 10/11 GHz, pro Andrew 30,60,80,100 cm 
ANT-ANW-KIT-17/18Antenna adapter RAy, 17/18 GHz, for Andrew 30,60,80,100 cmAnténní redukce RAy, 17/18 GHz, pro Andrew 30,60,80,100 cm 
ANT-ANW-KIT-24Antenna adapter RAy, 24 GHz, for Andrew 30,60,80,100 cmAnténní redukce RAy, 24 GHz, pro Andrew 30,60,80,100 cm 
ANT-ARK-KIT-10/11Antenna adapter RAy, 10/11 GHz, for Arkivator 30,60,90,120 cmAnténní redukce RAy, 10/11 GHz, pro Arkivator 30,60,90,120 cm 
ANT-ARK-KIT-17/18Antenna adapter RAy, 17/18 GHz, for Arkivator 30,60,90,120 cmAnténní redukce RAy, 17/18 GHz, pro Arkivator 30,60,90,120 cm 
ANT-ARK-KIT-24Antenna adapter RAy, 24 GHz, for Arkivator 30,60,90,120 cmAnténní redukce RAy, 24 GHz, pro Arkivator 30,60,90,120 cm 
ANT-FX-R100-KIT-10/11Antenna flexible waveguide flange, RAy, R100, 10/11 GHzAnténní příruba pro flexibilní vlnovod, RAy, R100, 10/11 GHz 
ANT-FX-R120-KIT-10/11Antenna flexible waveguide flange, RAy, R120, 10/11 GHzAnténní příruba pro flexibilní vlnovod, RAy, R120, 10/11 GHz 
        Powering Napájení  
PWS-AC/PoE-ACTPower supply Active PoE, 90-264VAC/33W/1Gb, PhihongNapájecí zdroj Active PoE, 90-264VAC/33W/1Gb, Phihong 
PWS-DC/PoE-ACTPower supply Active PoE, 36-72VDC/33W/1Gb, PhihongNapájecí zdroj Active PoE, 36-72VDC/33W/1Gb, Phihong 
PWS-HOL-PHIHONGPower supply DIN rail holder for PoE PhihongNapájecí zdroj, držák na DIN lištu pro PoE Phihong 
PWS-AC/PoE-PASPower supply Passive PoE, 100-240VAC/50W/1Gb/protected, IMCO PowerNapájecí zdroj Passive PoE, 100-240VAC/50W/1Gb, ochrany, IMCO Power 
[ PWS-AC/PoE-PAS-BAT *]Power supply Pas. PoE, 100-240VAC/70W/1Gb/p., 15′ battery, IMCO PowerNapájecí zdroj Passive PoE, 100-240VAC/70W/1Gb, 15´ baterie, IMCO Power 
PWS-DC/PoE-PASPower supply Pas. PoE injector, 8-56VDC/1.4A/1Gb/protected, IMCO PowerNapájecí zdroj Passive PoE injector, 8-56VDC/1.4A/1Gb, IMCO Power 
[ PWS-DC/PoE-PAS-ODU *]Power supply Pas. PoE inj., ODU, max 56VDC/1.4A/1Gb/p., IMCO PowerNapájecí zdroj Passive PoE injector, ODU, max 56VDC/1.4A/1Gb, IMCO Power 
PWS-AC,DC/27VDC/37WPow. sup. DC, 88-264VAC,124-370VDC/27VDC/37W, Batt. charg., MeanWellZdroj 27.6VDC, 37W, 90-260VAC, -10/+50°C, volit. baterie, MeanWell 
OTH-DC/RJ45Adapter for DC power, Terminals to RJ45, RAy3Adaptér pro DC napájení, Svorky – RJ45, RAy3 
( SET-DC/RJ45-EXT35 )DC power adapter + Bushing extension 35 mm, RAy3Adaptér pro DC napájení + Prodloužení průchodky 35 mm, RAy3 
        Grounding Uzemňovací sady  
GND-RAyGrounding kit for mast, RAyZemnící sada na stožár pro RAy 
GND-CAT7Grounding kit for Cat7 cable, QuesyZemnící sada pro kabel Cat.7, Quesy 
GND-CAB-UNIGrounding kit universal for cables 5-11mm, FIMOZemnicí sada univerzální pro kabely 5-11 mm, FIMO 
        Surge protection Přepěťová ochrana  
SURGE-ETHSurge protection 1Gb Eth, PoE transparent, LPZ0B-LPZ1, SaltekPřepěťová ochrana 1Gb Eth, PoE transparentní, LPZ0B-LPZ1, Saltek 
SURGE-DCSurge protection DC 24V, LPZ1-LPZ2, SaltekPřepěťová ochrana DC 24V, LPZ1-LPZ2, Saltek 
        Cables and connectors Kabely a konektory  
CAB-CAT5eCable Cat5e, outdoor, FTP, 4×(2×24AWG), TeldorKabel Cat5e, venkovní, FTP, 4×(2×24AWG), Teldor 
CAB-CAT7Cable Cat7, outdoor, S/FTP, 4×(2×23AWG)+2×(2×24AWG), PewtronicKabel Cat7, venkovní, S/FTP, 4×(2×23AWG)+2×(2×24AWG), Pewtronic 
CON-RJ45-CAT6Connector RJ45, Cat6, Cat5e, AWG24, UbiquityKonektor RJ45, Cat6, Cat5e, AWG24, Ubiquity 
CON-RJ45-CAT7Connector RJ45, Cat7,Cat6a,Cat5e, AWG24-22, TelegärtnerKonektor RJ45, Cat7,Cat6a,Cat5e, AWG24-22, Telegärtner 
( SET-TLG-EXT35 )Connector RJ45 Telegärtner + Bushing extension 35 mmKonektor RJ45 Telegärtner + Prodloužení průchodky 35 mm 
CAB-2F-DC-15mFibre hybrid patch cord, DC+2 fibres, SM, LC/LC, 15m, OFAOptický hybridní patch cord, DC+2 vlákna, SM, LC/LC, 15m, OFA 
[ CAB-2F-5m ]Fibre patch cord, 2 fibres, SM, LC/LC, 5m, OFAOptický patch cord, 2 vlákna, SM, LC/LC, 5m, OFA 
CAB-DC-2×1.5Cable for DC power, 2×1.5mm, Silicon, ProPSKabel napájecí, 2×1.5mm, Silicon, ProPS 
        USB adapters Adaptéry USB  
OTH-USB/WIFI-W2Adapter USB/Wifi for RAy, OgemrayAdaptér USB/Wifi pro RAy, Ogemray 
OTH-USB/ETH-XAAdapter USB/ETH, AxagonAdaptér USB/ETH, Axagon 
        SFP modules SFP moduly  
SFP-2F-1G-EDGE *SFP module, 2 fibres, SM, LC, 20 km, EDGESFP modul, 2 vlákna, SM, LC, 20 km, EDGE 
( SFP-2F-1G-APAC )SFP module, 2 fibres, SM, LC, 10 km, APAC OptoSFP modul, 2 vlákna, SM, LC, 10 km, APAC Opto 
SFP-RJ45-1G-AVAGOSFP module, 1 Gb Ethernet, RJ45, AvagoSFP modul, 1 Gb Ethernet, RJ45, Avago 
        Accessory kits Ostatní moduly  
ACS-RAy3 *Accessory set shipped with every RAy3 unitSada příslušenství dodávaná s každou jednotkou RAy3 
SET-BUSH65 *Extended Cable bushing PG21, 65 mm + AccessoriesProdloužená průchodka PG21, 65 mm + příslušenství 
( OTH-BUSH-EXT35 )Extension of the PG21 bushing, metal, 35 mmProdloužení průchodky PG21, kovové, 35 mm 
OTH-BUSH-EXT500Extension of the PG21 bushing, flexi, polyamide, 500 mm, InterflexProdloužení průchodky PG21, flexi, polyamid, 500 mm, Interflex 

2.2. Details Detaily

Antennas for direct mounting of RAy unit (LEAX-RAy + Jirous) Antény pro přímou montáž jednotky RAy (LEAX-RAy + Jirous)
 

All models of LEAX-RAy and Jirous antennas allow direct mounting of RAy unit.

Řada antén LEAX-RAy a Jirous připravená pro přímou montáž jednotky RAy.

 • Antennas overview

 • Dimensions, gains

 • List of datasheets

 • Installation

 • orig. part no LEAX-RAy: HAEffdd61-R1A, where ff = frequency (11, 18, 26) and dd = diameter (03, 06, 09, 12), Note: minimum order quantity = one full palette.

 • orig. part no Jirous: JRMx-ddd-ff-R, where x = generation+class (A, B, C, D), ddd = diameter (380, 400, 680, 900, 1200) and ff = frequency (10/11, 17, 24)

 • Přehled antén

 • Rozměry, zisky antén

 • Parametry

 • Instalace

 • orig. part no LEAX-RAy: HAEffdd61-R1A, kde ff = frekvence (11, 18, 26) and dd = průměr (03, 06, 09, 12), Note: minimum množství = jedna celá paleta

 • orig. part no Jirous: JRMx-ddd-ff-R, kde x = generace+třída (A, B, C, D), ddd = průměr (380, 400, 680, 900, 1200) a ff = frekvence (10/11, 17, 24)

A radio link calculation should be performed to determine appropriate antenna size (use our on-line calculator or RAy-Tools application for smartphones).

Pro určení správné velikosti antény použijte náš on-line kalkulátor nebo aplikaci RAy-Tools pro telefony.

Antenna struts (LEAX-RAy + Jirous) Zavětrovací vzpěra (LEAX-RAy + Jirous) 
 

Bigger antennas (0.9 + 1.2 m) installed at windy sites (wind speed above 50 m/s) require installation of additional struts both for LEAX-RAy and Jirous – see Section 2.1, “Overview Přehled for items to quote and Section 4.2.1, “LEAX-RAy antenna mounting” or Section 4.2.2, “Jirous antennas mounting” for installation details.

Větší antény (0.9 + 1.2 m) na větrných místech (s rychlostí větru přes 50 m/s) je nutno zpevnit přídavnými výztuhami. Platí to pro antény LEAX-RAy i Jirous. Více v přehledu antén Section 2.1, “Overview Přehled a v detailech instalace Section 4.2.1, “LEAX-RAy antenna mounting” a Section 4.2.2, “Jirous antennas mounting”.

 
Antenna mounting kit (for Andrew, Arkivator, Alcoma and others) Montážní kit pro anténu (pro antény Andrew, Arkivator, Alcoma a další)
 

Adapters for direct mounting to different antennas. Types for different frequency bands (10/11, 17/18, 24 GHz), different antenna sizes and different manufacturers. Contact us for available types and details.

Tyto antény mohou být použity s jednotkou RAy při použití v různých pásmech (10/11, 17/18, 24 GHz), v různých velikostech a od různých výrobců. Kontaktujte nás prosím pro informace o dalších možnostech.

Flexible waveguide mounting kit (for other antennas)

Montážní kit pro ohebný vlnovod (pro jiné antény)

 

RAy units can be attached to any antenna using flexible waveguide. Mounting kits to mount RAy unit to the mast and attach flexible waveguide are provided by RACOM. Two types of flexible waveguide flanges are supported: R100 and R120.

Jednotka RAy může být připojena k anténě ohebným vlnovodem. Nabízené montážní kity podporují dva typy přírub pro připojení vlnovodu: R100 a R120.

Powering

Napájení

 
 • PWS-AC/PoE-ACT

 • RAy unit PoE power supply according to IEEE 802.3at,
  1× Eth PoE output 56 V / 33.6 W, 4 wires
  Input 100 to 240 VAC, -20/+50°C, no SNMP, Phihong 

 • Napájecí zdroj PoE pro RAy podle IEEE 802.3at, 1× Eth
  Výstup PoE 56 V / 33.6 W, 4 vodiče
  Vstup 100 až 240 VAC, -20/+50°C, není SNMP, Phihong

 • PWS-DC/PoE-ACT

 • RAy unit PoE power supply according to IEEE 802.3at,
  1× Eth PoE output 56 V / 33.6 W, 4 wires
  Input 36 to 72 VDC / 1.2A, -20/+50°C, no SNMP, Phihong

 • Napájecí zdroj PoE pro RAy podle IEEE 802.3at, 1× Eth
  Výstup PoE 56 V / 33.6 W, 4 vodiče
  Vstup 36 až 72 VDC / 1.2A, -20/+50°C, není SNMP, Phihong

 
 • PWS-HOL-PHIHONG

 • DIN rail holder for PWS-AC/PoE-ACT or PWS-DC/PoE-ACT

 • PoE power supply not included – needs to be ordered separately

 • Držák pro Eth PoE zdroj PWS-AC/PoE-ACT nebo PWS-DC/PoE-ACT, na DIN lištu

 • Neobsahuje PoE zdroj – nutno jej objednat samostatně

 
 • PWS-AC/PoE-PAS

 • Power supply including passive PoE injector 1Gb Eth
  surge protection, overcurrent fuse
  PoE output 55.2 V, max 0.9 A
  input 100 to 240V / 55W
  temp -25/+60°C; DIN rail, IMCO Power

 • Napájecí zdroj včetně pasivního injektoru PoE, 1Gb Eth
  přepěťová ochrana, nadproudová ochrana
  výstup PoE 55.2 V, max 0.9 A
  vstup 100-240V / 55W
  teploty -25/+60°C; DIN rail, IMCO Power

  • Datasheet

  • orig. part no: ALC01.H 5501 PoE (EV003096, IP.2121.633.55)
    

 
 • [ PWS-AC/PoE-PAS-BAT *]

 • Power supply with built-in 15′ LiFePO4 battery and passive PoE injector 1Gb Eth
  surge protection, overcurrent fuse
  PoE output 55.2V, max 0.7A (38W)
  input 100 to 240V / 70W
  temp -25/+60°C; DIN rail, IMCO Power

 • Napájecí zdroj včetně vestavěné 15´ baterie a pasivního injektoru PoE, 1Gb Eth
  přepěťová ochrana, nadproudová ochrana
  výstup PoE 55.2 V, max 0.7 A (38W)
  vstup 100-240V / 70W
  teploty -25/+60°C; DIN rail, IMCO Power

  • Datasheet

  • orig. part no: PS70.H 12550601B PoE (IP.4122.633.139)

[Note]Note

Item is NOT available on RACOM e-shop and it is NOT kept on RACOM stock. Longer delivery time has to be expected.

 
 • PWS-DC/PoE-PAS

 • PoE passive injector 1Gb Eth, max 1.4A
  surge protection, overcurrent fuse (1.5A)
  input 21 to 56 VDC (voltage to operate with RAy3)
  temp -30/+60°C; DIN rail; IMCO Power

 • PoE pasivní injektor 1Gb Eth, max 1.4A 
  přepěťová ochrana, nadproudová ochrana (1,5A)
  vstup 21 až 56 VDC (napětí pro provoz s RAy3)
  teploty -30/+60°C; DIN rail; IMCO Power

  • Datasheet

  • orig. part no: PoE.H 1Gb (EV003391, IP.8421.633.15)
    

 
 • [ PWS-DC/PoE-PAS-ODU *]

 • PoE passive injector 1Gb Eth in outdoor box, max 1.4A
  surge protection, overcurrent fuse (1.5A)
  input 21 to 56 VDC (voltage to operate with RAy3)
  temp -30/+60°C; mast mount, IMCO Power
  (item is electronically identical to PWS-DC/PoE-PAS)

 • Napájecí zdroj včetně vestavěné 15´ baterie a pasivního injektoru PoE, 1Gb Eth
  přepěťová ochrana, nadproudová ochrana (1.,5A)
  vstup 21-56V (napětí pro provoz s RAy3)
  teploty -30/+60°C; montáž na stožár, IMCO Power
  (položka je elektronicky identická s PWS-DC/PoE-PAS)

  • Datasheet

  • orig. part no: PoE.M 1Gb IP67 (IP.8421.033.18)

[Note]Note

Item is NOT available on RACOM e-shop and it is NOT kept on RACOM stock. Longer delivery time has to be expected.

 
 • PWS-AC,DC/27VDC/37W

 • RAy unit DC power supply 37 W with free air cooling
  (50 W with fan)
  Output 27.6 V DC, optional battery support with UPS function
  Input 90-260 V AC, -10/+50°C, MeanWell

 • DC napájecí zdroj 37 W s volným chlazením
  (50 W s ventilátorem)
  Výstup 27.6 V DC, možnost připojení baterie s funkcí UPS
  Vstup 90-260 V AC, -10/+50°C, MeanWell

 
 • OTH-DC/RJ45

 • Connector for DC power cable to be plugged directly to the RAy3 RJ45 PoE input

 • 100% passive component

 • DC power is delivered through all 8 wires on RJ45. Internal wiring:

  • One DC contact … RJ45 pins: 1,2,4,5

  • Second DC contact … RJ45 pins: 3,6,7,8
   RAy3 works with any DC polarity.

 • Manufactured by RACOM.

[Note]Note

Extended (65 mm) Cable bushing PG21 (see updated ACS-RAy3 or new SET-BUSH65) is recommended to be used to hide this DC adapter in to a bushing.

 
 • (SET-DC/RJ45-EXT35)

 • Set DC-RJ45 adapter and cable bushing
  lengthening (35mm) for RAy3

 • Set adaptéru DC-RJ45 a prodloužení kabelové průchodky (35mm) pro RAy3

[Note]Note

Lengthening is no more required when Extended Cable bushing PG21 (65 mm) is used (see updated ACS-RAy3 or new SET-BUSH65).

[Note]Note

Při použití prodloužené průchodky (65 mm) (viz aktualizovaný set ACS-RAy3 nebo nový set SET-BUSH65) již není nutné použití prodloužení průchodky (35mm).

Lenghtening is no more required when Extended Cable bushing PG21 (65 mm) is used (see updated ACS-RAy3 or new SET-BUSH65).

Grounding

Uzemňovací sady

 
 • GND-RAy

 • RAy grounding set for grounding RAy equipment to the mast. Contains a ZSA16 grounding terminal, grounding tape and a cable with grounding lugs.

 • Detail see Grounding

 • Souprava pro uzemnění zařízení RAy ke stožáru. Obsahuje svorku ZSA16, zemnicí pásku a kabel s uzemňovacím okem.

 • Detaily viz Grounding

 
 • GND-CAT7

 • Grounding kit for Cat.7 S/FTP 4×(2×23 AWG) cable, Quesy

 • Detail see Grounding

 • Souprava pro uzemnění kabelu Cat.7 S/FTP 4×(2×23 AWG).
  Quesy

 • Detaily viz Grounding

 
 • GND-CAB-UNI

 • Grounding Kit universal for 5-11mm cables, FIMO
  Suitable for Ethernet CAT5e + CAT6 cables and for shielded DC cables

 • Sada pro uzemnění univerzální, průměry kabelu 5 až 11 mm, FIMO

Surge protection

Přepěťová ochrana

 
 • SURGE-ETH

 • Protection from the voltage spikes for zones LPZ0B – LPZ1
  1× 1 Gb Ethernet, RJ45 connectors
  DIN rail mounting
  IP20, -40/+80°C, Saltek

 • Ochrana proti napěťovým špičkám pro LPZ0B-LPZ1,
  1Gb Eth, RJ45, podporuje PoE, DIN lišta, IP20,
  -40/+80°C, Saltek

 
 • SURGE-DC

 • Protection from the voltage spikes for zones LPZ1-LPZ2

 • 24 V (both wires), max 16 A, DC terminals 2 × 2.5 mm2

 • DIN rail mounting

 • IP20, -40/+80°C, Saltek

 • Přepěťová ochrana pro DC, 24V, LPZ1-LPZ2, IP20, -40/+80°C, Saltek

Eth connectors and cables

Kabely a konektory

 
 • CON-RJ45-CAT6

 • STP RJ45 /Cat6 / 8p8c / wire/ gold plated/ AWG24, UBNT

  • orig. part no:   TC-CON connector STP RJ45
    

 
 • CON-RJ45-CAT7

 • Connector RJ45, AWG 24-22, Telegärtner
  Suitable for Cat5e, Cat6A, Cat7 cables

 • Konektor RJ45, AWG 24-22 (Cat5e, Cat6A, Cat7), Telegärtner

  • Datasheet

  • orig. part no: Telegärtner MFP8 Cat.6A AWG 22-27
    

  [Note]Note

  Extended (65 mm) Cable bushing PG21 (see updated ACS-RAy3 or new SET-BUSH65) is recommended to be used to hide this Eth connector in to a bushing.

  [Note]Note

  Pro ukrytí tohoto konektoru je doporučeno použít prodlouženou průchodku (65 mm) (viz aktualizovaný set ACS-RAy3 nebo nový set SET-BUSH65).

  Extended (65 mm) Cable bushing PG21 (see updated ACS-RAy3 or new SET-BUSH65) is recommended to be used to hide this Eth connector in to a bushing.

 
 • (SET-TLG-EXT35)

 • Connector RJ45, Telegärtner + RACOM OTH-BUSH-EXT35

 • Set RJ45 connector (Telegärtner) and cable bushing lengthening (35mm). Suitable for AWG24-22 (Cat5e, Cat6A, Cat7) cables.

 • Souprava konektoru RJ45 (Telegärtner) a prodloužení průchodky (35mm). Vhodné pro kabely AWG24-22 (Cat5e, Cat6A, Cat7).

  • Datasheet

  • orig. part no: Telegärtner MFP8 Cat.6A AWG 22-27

  [Note]Note

  Lengthening is no more required when Extended Cable bushing PG21 (65 mm) is used (see updated ACS-RAy3 or new SET-BUSH65).

  [Note]Note

  Při použití prodloužené průchodky (65 mm) (viz aktualizovaný set ACS-RAy3 nebo nový set SET-BUSH65) již není nutné použití prodloužení průchodky (35mm).

  Lenghtening is no more required when Extended Cable bushing PG21 (65 mm) is used (see updated ACS-RAy3 or new SET-BUSH65).

 
 • CAB-CAT5e

 • Cat.5e Ethernet cable for connecting RAy units to the network, outdoor,
  UV protected, -40°C to +70°C, TELDOR

 • Kabel Cat.5e pro připojení jednotky RAy k síti, outdoor,
  chráněno proti UV, -40°C až +70°C, TELDOR

 
 • CAB-CAT7

 • Cat.7 Ethernet cable for connecting RAy units to the network, outdoor,
  UV protected, -30°C to +70°C, PEWTRONIC Ltd.

 • Kabel Cat.7 pro připojení jednotky RAy k síti, outdoor,
  chráněno proti UV, -30°C až +70°C, PEWTRONIC Ltd.

  • Datasheet

  • orig. part no: S / FTP 4× (2×23AWG) Cat.7 + 2× (2×24 AWG)

 
 • CAB-2F-DC-15m (and other hybrid cables)

  Hybrid fibre + DC cable, 15m long, upper end terminated for easy installation in to RAy2 and RAy3

  • DC: 2×1.5mm2

  • fibre: patchcord, 2-fibres, single mode, LC-connector – LC-connector

  • Datasheet

  • orig. part no: DLCHRAC2F015

  [Note]Note
  • Upper end of fibre part of the cable is terminated for the use of 35mm RAy bushings (part of ACS-RAy3). Upper end of DC cable requires for RAy3 usage of DC/RJ45 adapter (Part.No. OTH-DC/RJ45) and 65mm RAy bushings (part of ACS-RAy3 or SET-BUSH65).

  • Other cable lengths and/or different number of fibres inside the cable or other types of terminals are available from OFA company (located in Czech Republic). Exact ordering codes for all variants are specified in the OFA datasheet.

 • CAB-2F-DC-15m

  Hybrid fibre + DC cable, 15m long

  • DC: 2×1.5mm2

  • fibre: patchcord, 2-fibres, single mode, LC-connector — LC-connector

  • Datasheet

  • orig. part no: DLCHRAC2Fyyy (Phoenix Microwave Hybrid Cable LSOH, yyy meters, OFA)

   [Note]Note
   • Standard 35mm bushing should be used to seal fibre part of OFA hybrid cable.

   • Extended Cable bushing PG21 (65 mm) should be used to seal DC part of OFA hybrid cable (connected to DC/RJ45 adapter OTH-DC/RJ45 inside the bushing).

 • [ CAB-2F-5m (and other fibre cables) ]

  Fibre cable, 5m long, upper end terminated for easy installation in to RAy2 and RAy3

  [Note]Note
  • Item is NOT available on RACOM e-shop and it is NOT kept on RACOM stock. Longer delivery time has to be expected.

  • Upper end of fibre cable is terminated for 35mm RAy bushings (part of ACS-RAy3).

  • Other cable lengths and/or different number of fibres inside the cable or other types of terminals are available from OFA company (located in Czech Republic). Exact ordering codes for all variants are specified in the OFA Datasheet.

 
 • CAB-DC-2×1.5

 • DC cable with silicone rubber, 2×1.5 mm2, -55 to +180°C, ProPS

USB adapters

USB adaptéry

 
 • OTH-USB/WIFI-W2

 • (Shipped with every RAy3 unit – plugged in to slot “S”)
  USB WiFi adapter for service access to the management interface, Antenna Alignment Tool and RAy Tools smartphone application. The unit provides a built-in DHCP server. To access the unit, use by default the IP 172.17.17.17 for management and the http://172.17.17.17/tk for Antenna Alignment Tool.

 • WiFi adaptér pro servisní přístup přes konektor USB do webového rozhraní managementu, do nástroje pro směrování antény a do aplikace RAy Tools pro smartphone. Jednotka obsahuje vestavěný DHCP server. Pro přístup do jednotky použijte IP adresu defaultně 172.17.17.17 pro management a
  http://172.17.17.17/tk pro směrování antény.

[Note]Note

It is strongly recommended that you order this component through RACOM to ensure the WiFi chip model and version is supported by RAy firmware. RACOM cannot accept any responsibility for any issues arising from the use of non-RACOM approved WiFi adapters.

[Note]Note

Tento adaptér je nutno objednat v RACOMu, aby byla zajištěna kompatibilita čipu WiFi a firmware RAy. RACOM není odpovědný za případné problémy vyplývající z použití jiných adaptérů.

 
 • OTH-USB/ETH-XA

 • Ethernet adapter for service access to the web interface via USB connector. RAy3 provides a built-in DHCP server with up to 6 leases. To access the RAy3 use by default the IP 172.17.17.17.

 • Ethernet adaptér pro servisní přístup do webového rozhraní přes USB konektor. RAy3 obsahuje vestavěný DHCP server pro max. 6 připojení. Pro přístup do RAy3 použijte IP adresu defaultně 172.17.17.17.

SFP modules

SFP moduly

 
 • SFP-2F-1G-EDGE *

 • SFP module, 2 fibres, SM, LC, 20km, -40°C to +85°C, EDGE

[Note]Note

For OFA fibre cables CAB-2F-DC-XXm or CAB-2F-XXm connected to this SFP module the short (35 mm) Cable bushing PG21 (shipped with every unit as an item ACS-RAy3) is recommended to be used.
For other fibre cables and other SFP modules the length of Cable bushing PG21 has to be chosen according the length of the SFP module and the length of fibre connector.

 
 • ( SFP-2F-1G-APAC )

 • SFP module, 2-fibres, LC, 10km, -40°C to +85°C, APAC Opto

 • (this module is replaced by a new module SFP-2F-1G-EDGE since November 2019)
   

 
 • SFP-RJ45-1G-AVAGO

 • SFP module, RJ45 interface, -40°C to +85°C, Avago

[Note]Note

Extended (65 mm) Cable bushing PG21 (see updated ACS-RAy3 or new SET-BUSH65) is recommended to be used to hide both the SFP module and the Eth connector in to a bushing.

Accessory kits

Příslušenství

 
 • ACS-RAy3*

 • RAy3 supplied accessories – basic set of cable bushings and connectors (shipped with every RAy3 unit)

  • 2 pc standard PG21 cable bushing (35mm)

  • 1 pc extended PG21 cable bushing (65 mm) – shipped from IX/2019

  • 2 pc PG21 nut

  • 1 pc blind plug cover

  • 2 pc O-ring

  • 2 pc rubber sealing small diameter

  • 2 pc rubber sealing medium diameter

  • 2 pc rubber sealing big diameter

  • 1 pc RJ-45 Ethernet connector

  • 1 capsule of Silicone grease for 2 units

  Manufactured by RACOM.

 • Základní sada kabelových průchodek a konektorů obsahuje:

  • pc standard PG21 cable bushing (35mm)

  • 1 pc extended PG21 cable bushing (65 mm) – shipped from IX/2019

  • 2 pc PG21 nut

  • 1 ks krycí zátka

  • 2 ks O-kroužek

  • 2 ks gumové těsnění malého průměru

  • 2 ks gumové těsnění středního průměru

  • 2 ks gumové těsnění velkého průměru

  • 1 ks RJ-45 konektor Ethernet

  • 1 krabička silikonového maziva při objednání dvou jednotek

  Vyrábí RACOM.

[Note]Note
 • 1 pc of extended 65mm bushing is part of RAy accessory kit starting IX/2019.

 
 • SET-BUSH65 *

 • Extended Cable bushing PG21 (65 mm inner space) set:

  • 1 pc Extended Cable bushing PG21 (65 mm)

  • 1 pc Cable nut PG21

  • 1 pc O-ring

  • 1 pc rubber sealing small diameter

  • 1 pc rubber sealing big diameter

  • 1 pc rubber sealing big diameter

  Manufactured by RACOM.

 • Sada s prodlouženou průchodkou obsahuje:

  • 1 ks prodloužená kabelové průchodka PG21 (65 mm)

  • 1 ks kabelová matice PG21

  • 1 ks O-kroužek

  • 1 ks pryžové těsnění kabelové průchodky, malé

  • 1 ks pryžové těsnění kabelové průchodky, střední

  • 1 ks pryžové těsnění kabelové průchodky, velké

  Vyrábí RACOM.

[Note]Note
 • Item is needed when standard bushing is not long enough to cover e.g. DC power adapter or Telegärtner RJ45 connector or SFP module for Metallic Ethernet.

 • This item replaces functionality provided by OTH-BUSH-EXT35.

 
 • (OTH-BUSH-EXT35)

 • Cable bushing lengthening, PG21, 35 mm

 • O-ring

 • Prodloužení kabelové průchodky,
  PG21, 35 mm

 • O-kroužek

[Note]Note

Lengthening is no more required when Extended Cable bushing PG21 (65 mm) is used (see updated ACS-RAy3 or new SET-BUSH65).

[Note]Note

Při použití prodloužené průchodky (65 mm) (viz aktualizovaný set ACS-RAy3 nebo nový set SET-BUSH65) již není nutné použití prodloužení průchodky (35mm).

Lenghtening is no more required when Extended Cable bushing PG21 (65 mm) is used (see updated ACS-RAy3 or new SET-BUSH65).

 
 • OTH-BUSH-EXT500

 • Cable bushing lengthening, PG21, Flexi, 50cm

 • Prodloužení kabelové průchodky
  PG21, Flexi, 50cm

  • orig. part no:  
   PA6-23N, RKG-23P21N, RKF-23P21N, 2×ORC-23, set REVELET
   flat ring FSN-P21

[Important]Important

Use the flat ring at the outer end of the long lengthening, see Connectors assembly.

Latest on-line descriptions

Podrobnější popis

See www.racom.eu, Microwave link, Accessories.

See www.racom.eu, Mikrovlnné spoje, Příslušenství.

E-shop

Easiest way to order accessories is RACOM E-shop.

Příslušenství objednáte nejsnadněji na RACOM E-shop.

[Tip]Tip

Use there a search engine Ctrl+F and RACOM-PART-NUMBER of the searched item.
V E-shopu použijte vyhledávač Ctrl+F a RACOM-PART-NUMBER hledané položky.