Certifikace ISO

https//www.racom.eu/cz/about_us/iso_9001.html

Politika kvality a životního prostředí

Politika kvality společnosti RACOM navazuje na strategický záměr stát se jednou z vedoucích firem v ČR i ve světě v oboru „Vývoj a výroba rádiových modemů a komunikačních zařízení“.

  • Vysoká technická úroveň výrobků
  • Maximální kvalita prodávaných výrobků
  • Kvalitní technická podpora zákazníkům
  • Flexibilita a rychlost dodávek
  • Maximální objem prodeje
  • Závazek k ochraně životního prostředí včetně prevence znečištění
  • Závazek k plnění závazných povinností

Společnost RACOM během svého vývoje vybudovala stabilní organizaci založenou na poctivém a seriózním jednání, kvalitní výrobě a technické podpoře svým zákazníkům. I nadále si je vědoma nezbytnosti neustálého zlepšování a rozvoje činností vedoucích k uspokojení potřeb a očekávání svých zákazníků.

Vedení společnosti proto definovalo a zavedlo dokumentovaný systém jakosti, který deklaruje splněním požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001 v oboru vývoj, projektování, výroba, montáž, servis a prodej elektrických, elektronických, telekomunikačních a radiových zařízení, osazování DPS. Společnost obhájila certifikát ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN ISO EN 14001:2016.

Vedení společnosti

ČSN EN ISO 9001:2016

ČSN EN ISO 14001:2016

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.