Služby

RACOM poskytuje ke všem svým výrobkům široké spektrum služeb a podpory. V rámci předprodejních konzultací vám pomůžeme objektivně vybrat nejvhodnější zařízení a řešení pro vaši aplikaci, přičemž výhradní použití našich výrobků nemusí být podmínkou.

Bezdrátové sítě následně umíme navrhnout a vyprojektovat. Budete-li mít zájem, vyřídíme příslušná povolení s ČTÚ nebo síť můžete provozovat v rámci naší služby Modanet.

Zařízení vám odborně nainstalujeme a následně nabízíme různé úrovně poprodejní podpory od HelpDesku po proaktivní dohled a servis. V případě zájmu si u nás můžete objednat individuální školení.

Naše služby s výhodou využijete i v případě, kdy modernizujete vaši stávající rádiovou síť, ať už byla postavena na modemech od RACOMu nebo od jiných výrobců.

sluzby

Konzultace

Při bezplatných předprodejních konzultacích s vámi detailně rozebereme potřeby vaší aplikace a její nároky na přenos dat. Umíme odhadnout a spočítat požadavky na přenosovou rychlost, celkovou kapacitu sítě, doby odezvy apod. Výstupem je pak návrh zařízení pro přenos dat, které splní požadavky vaší aplikace pro její spolehlivou funkčnost.

Projekt

V případě zájmu můžeme teoretické výpočty ověřit na místě při použití stejného zařízení jako bude používáno v reálné síti. Výsledky měření zpracujeme do detailního projektu, který slouží jako podklad pro žádost o přidělení kmitočtu na ČTÚ. V projektu jsou i další informace nezbytné pro vlastní instalaci zařízení jako připojení na rozvodnou síť, požadavky na upevnění stožáru, uzemnění atd. včetně detailního rozpisu materiálu potřebného k instalaci.

Projekt (pdf)

Modanet

RACOM disponuje několika kmitočty v pásmu 400 MHz, na kterých provozuje službu přenosu dat Modanet. Při využití této služby zákazník používá kmitočty RACOMu obdobně jako v privátní síti. Odpovědnost za provoz vůči státním orgánům však nese RACOM, tudíž zákazník není zatížen žádnou administrativou. Rovněž realizace a případné rozšiřování či změny v síti jsou velmi rychlé a snadné.

Všeobecné podmínky (pdf)             Reklamační řád (pdf)         Smlouva (pdf)         Ceník (pdf)

Povolení

Máme dlouholeté zkušenosti s podáváním žádostí a vyřizováním povolení pro licencované sítě na ČTÚ. Na základě projektu pro vás připravíme veškerou dokumentaci pro ‘Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů‘ a postaráme se o to, aby povolování na ČTÚ proběhlo hladce.

Žádost (pdf)

Instalace

Budete-li chtít, všechna zařízení podle projektu odborně nainstalujeme včetně dodávky veškerého příslušenství jako jsou zdroje, antény, rozvaděče, přepěťové ochrany, kabeláž apod. Síť následně nastavíme, oživíme, otestujeme a předáme do užívání.

Smlouva o dílo (pdf)

HelpDesk

V případě potřeby jsou naši technici připraveni v sídle RACOMu pro konzultace. V rámci této služby jim můžete zavolat či napsat a řešit váš problém. V základní úrovni Basic je poskytována zdarma – službu stačí u RACOMu pouze aktivovat. HelpDesk není vázán na konkrétní síť a v závislosti na sjednané úrovni této služby můžete mít k dispozici naše techniky až 16 hodin denně, 7 dní v týdnu, případně i s garantovanou dobou zásahu.

HelpDesk nabízíme ve třech variantách:

Basic

 • Bez měsíčního paušálu
 • 2 hodiny práce technika zdarma
 • Dostupnost 8 – 16 hod. v pracovní dny

Plus

 • 6 hodin práce technika zdarma
 • Dostupnost na 6 – 22 hod. v pracovní dny

Garant

 • 10 hodin práce technika zdarma
 • Dostupnost 6 – 22 hod., 365 dnů v roce
 • Reakční doba do 16 hodin od nahlášení požadavku

Doporučujeme využít nejvyšší variantu Garant, kdy máte jistotu, že naši technici budou mít prostor na řešení vašich problémů 365 dnů v roce od 6 do 22 hod. s garantovaným časem zásahu.

Smlouva (pdf)       Všeobecné podmínky (pdf)

HelpDesk Basic Plus Garant
Práce technika zdarma / měsíc 2 hodiny 6 hodin 10 hodin
Dostupnost 8 – 16 h, pracovní dny 6 – 22 h, pracovní dny 6 – 22 h, 365 dnů
Reakční doba od nahlášení x x 16 hodin
Vzdálený přístup přes VPN x x x
Aktivní monitoring x x x
Platba za aktivaci x x x
Měsíční paušál firma / všechny sítě x
Práce technika nad hodiny zdarma Kč / 0,5 h Kč / 0,5 h Kč / 0,5 h
Účtování Následující měsíc Následující měsíc Následující měsíc

Dohled

Dohled je vyšší forma HelpDesku, kdy má RACOM přístup přes VPN tunel do sítě provozovatele, případně k dohledovému software, který je hostován na zařízení provozovatele sítě. Díky tomu může technik RACOMu provést lepší diagnostiku a doporučit úpravy v síti, které po souhlasu provozovatele může následně i sám provést. Dohled je vždy vázán na konkrétní síť a je poskytován v režimu 24/7 s garantovanou reakční dobou od nahlášení požadavku.

Dohled nabízíme ve dvou variantách:

Online

 • 6 hodin práce technika zdarma
 • Reakční doba do 16 hodin od nahlášení požadavku

Aktiv

 • 10 hodin práce technika zdarma
 • Reakční doba do 4 hodin od nahlášení požadavku
 • Preventivní monitoring sítě včetně měsíčních reportů
 • Periodické stahování konfigurací a na vyžádání upgrade FW

Dohled Aktiv, nejvyšší nabízená úroveň služby pro následnou péči o síť, vám díky proaktivnímu zapojení našich techniků zajistí, že síť bude spolehlivě fungovat v režimu 24/7 bez výpadků.

Smlouva (pdf)       Všeobecné podmínky (pdf)

Dohled Online Aktiv
Práce technika zdarma / měsíc 6 hodin 10 hodin
Dostupnost 0 – 24 h, 365 dnů 0 – 24 h, 365 dnů
Reakční doba od nahlášení 16 hodin 4 hodiny
Vzdálený přístup přes VPN
Aktivní monitoring x
Upgrade FW x
Stahování konfigurací x
Platba za aktivaci VPN x
Platba za aktivaci monitoringu x Paušál za síť
+ Kč / bod
Měsíční paušál  Paušál za síť
+ Kč / bod
 Paušál za síť
+ Kč / bod
Práce technika nad hodiny zdarma Kč / 0,5 h Kč / 0,5 h
Účtování Následující měsíc Následující měsíc

Servis

V rámci této služby si může provozovatel sítě objednat technika RACOMu pro servisní zásah v místě poruchy. Tato služba je poskytována na základě jednotlivých objednávek a je nezávislá na službách HelpDesk nebo Dohled. RACOM se vždy snaží vyhovět potřebám zákazníka a výjezd technika přizpůsobit jeho potřebám.

Všeobecné podmínky (pdf)

Opravy

Všechna zařízení, která RACOM vyrobil, samozřejmě i opravuje. Naše výrobky se nám doposud daří opravovat po dobu minimálně 10 let od prodeje. Záruční i pozáruční opravy jsou prováděny systémem RMA (Return Merchandise Authorization), kdy zákazník vyplní na webu RACOMu požadavek na opravu a následně zařízení odešle do našeho sídla.
Dle možností nabízíme i expresní opravy nebo zapůjčení náhradního zařízení po dobu opravy.

Všeobecné podmínky (pdf)

Školení

Všechny informace, které jsou k našim výrobkům k dispozici, jsou veřejně dostupné. Přehledové listy, data sheety, info sheety, manuály, aplikační poznámky, případové studie, výuková videa atd. jsou k dispozici na www.racom.eu. Pořádáme i webináře, jejichž záznamy najdete tamtéž.
V případě zájmu proškolíme vaše techniky na vámi požadovanou úroveň. Školení provádíme dle dohody online nebo u nás v RACOMu, případně u vás.