Bezdrátové sítě

RACOM poskytuje ke všem svým výrobkům široké spektrum služeb a podpory. V rámci předprodejních konzultací vám pomůžeme objektivně vybrat nejvhodnější zařízení a řešení pro vaši aplikaci, přičemž výhradní použití našich výrobků nemusí být podmínkou.
Bezdrátové sítě následně umíme navrhnout a vyprojektovat. Budete-li mít zájem, vyřídíme příslušná povolení s ČTÚ nebo síť můžete provozovat v rámci naší služby Modanet.
Zařízení vám odborně nainstalujeme a následně nabízíme různé úrovně poprodejní podpory od HelpDesku po proaktivní dohled a servis. V případě zájmu si u nás můžete objednat individuální školení.
Naše služby s výhodou využijete i v případě, kdy modernizujete vaši stávající rádiovou síť, ať už byla postavena na modemech od RACOMu nebo od jiných výrobců.
https//www.racom.eu/cz/services/sluzby

Konzultace

Při bezplatných předprodejních konzultacích s vámi detailně rozebereme potřeby vaší aplikace a její nároky na přenos dat. Umíme odhadnout a spočítat požadavky na přenosovou rychlost, celkovou kapacitu sítě, doby odezvy apod. Výstupem je pak návrh zařízení pro přenos dat, které splní požadavky vaší aplikace pro její spolehlivou funkčnost.

Projekt

V případě zájmu můžeme teoretické výpočty ověřit na místě při použití stejného zařízení jako bude používáno v reálné síti. Výsledky měření zpracujeme do detailního projektu, který slouží jako podklad pro žádost o přidělení kmitočtu na ČTÚ. V projektu jsou i další informace nezbytné pro vlastní instalaci zařízení jako připojení na rozvodnou síť, požadavky na upevnění stožáru, uzemnění atd. včetně detailního rozpisu materiálu potřebného k instalaci.

Projekt

Modanet

RACOM disponuje několika kmitočty v pásmu 400 MHz, na kterých provozuje službu přenosu dat Modanet. Při využití této služby zákazník používá kmitočty RACOMu obdobně jako v privátní síti. Odpovědnost za provoz vůči státním orgánům však nese RACOM, tudíž zákazník není zatížen žádnou administrativou. Rovněž realizace a případné rozšiřování či změny v síti jsou velmi rychlé a snadné.

Všeobecné podmínky | Reklamační řád | Smlouva | Ceník

Povolení

Máme dlouholeté zkušenosti s podáváním žádostí a vyřizováním povolení pro licencované sítě na ČTÚ. Na základě projektu pro vás připravíme veškerou dokumentaci pro ‘Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů‘ a postaráme se o to, aby povolování na ČTÚ proběhlo hladce.

Žádost

Instalace

Budete-li chtít, všechna zařízení podle projektu odborně nainstalujeme včetně dodávky veškerého příslušenství jako jsou zdroje, antény, rozvaděče, přepěťové ochrany, kabeláž apod. Síť následně nastavíme, oživíme, otestujeme a předáme do užívání.

Smlouva o dílo

Dohled

Dohled je vyšší forma HelpDesku, kdy má RACOM přístup přes VPN tunel do sítě provozovatele, případně k dohledovému software, který je hostován na zařízení provozovatele sítě. Díky tomu může technik RACOMu provést lepší diagnostiku a doporučit úpravy v síti, které po souhlasu provozovatele může následně i sám provést. Dohled je vždy vázán na konkrétní síť a je poskytován v režimu 24/7 s garantovanou reakční dobou od nahlášení požadavku.
Dohled nabízíme ve dvou variantách:

Online

  • 6 hodin práce technika zdarma
  • Reakční doba do 16 hodin od nahlášení požadavku

Aktiv

  • 10 hodin práce technika zdarma
  • Reakční doba do 4 hodin od nahlášení požadavku
  • Preventivní monitoring sítě včetně měsíčních reportů
  • Periodické stahování konfigurací a na vyžádání upgrade FW

Dohled Aktiv, nejvyšší nabízená úroveň služby pro následnou péči o síť, vám díky proaktivnímu zapojení našich techniků zajistí, že síť bude spolehlivě fungovat v režimu 24/7 bez výpadků.

Smlouva | Všeobecné podmínky

Dohled Online Aktiv
Práce technika zdarma / měsíc 6 hodin 10 hodin
Dostupnost 0 – 24 h, 365 dnů 0 – 24 h, 365 dnů
Reakční doba od nahlášení 16 hodin 4 hodiny
Vzdálený přístup přes VPN
Aktivní monitoring x
Upgrade FW x
Stahování konfigurací x
Platba za aktivaci VPN x
Platba za aktivaci monitoringu x Paušál za síť
+ Kč / bod
Měsíční paušál  Paušál za síť
+ Kč / bod
 Paušál za síť
+ Kč / bod
Práce technika nad hodiny zdarma Kč / 0,5 h Kč / 0,5 h
Účtování Následující měsíc Následující měsíc

Servis

V rámci této služby si může provozovatel sítě objednat technika RACOMu pro servisní zásah v místě poruchy. Tato služba je poskytována na základě jednotlivých objednávek a je nezávislá na službách HelpDesk nebo Dohled. RACOM se vždy snaží vyhovět potřebám zákazníka a výjezd technika přizpůsobit jeho potřebám.

Všeobecné podmínky

skoleni

Školení

Všechny informace, které jsou k našim výrobkům k dispozici, jsou veřejně dostupné. Přehledové listy, data sheety, info sheety, manuály, aplikační poznámky, případové studie, výuková videa atd. jsou k dispozici na www.racom.eu. Pořádáme i webináře, jejichž záznamy najdete tamtéž.
V případě zájmu proškolíme vaše techniky na vámi požadovanou úroveň. Školení provádíme dle dohody online nebo u nás v RACOMu, případně u vás.

Máte dotaz?
Náš tým prodeje a podpory je připraven!

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.