VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Jiří Hruška a Martin Lácha založili RACOM v roce 1989 a dalších 35 let se spolupodíleli na jeho manažerském vedení. Čas však nelze zastavit, a proto byl někdy kolem roku 2020 nastartován proces předávání vedení firmy nové generaci.
V březnu 2024 byl tento proces formálně dokončen a od 1.4.2024 RACOM společně vedou jednatelé David Marek, Vít Koutenský, Marek Bobula a Bohumil Sobotka. Z pohledu hierarchie jsou všichni na stejné úrovni, vedení RACOMu je bez funkce generálního ředitele.
https//www.racom.eu/cz/about_us/leadership-team

David Marek

Obchodní ředitel

Na Univerzitě Karlově vystudoval ekonomickou geografii (2011) a dále se věnoval výzkumu inovačního prostředí a globálních produkčních sítí. Cenné zkušenosti čerpal i během kurzů na zahraničních univerzitách (Bergen, Manchester, Aalborg, Cork, Tampere).

V Technologickém centru Praha se podílel na analýzách pro řízení výzkumu, vývoje a inovací v Česku, foresightu nebo technology assessmentu. Následně působil v inovační agentuře JIC na pozici hlavního analytika, poté byl zodpovědný za koordinaci Inovační strategie Brna a Jihomoravského kraje.

V obchodním týmu RACOMu pracuje od roku 2020 a postupně přebíral zodpovědnost za podporu zahraničních obchodních aktivit a jejich provázání s dalšími procesy ve firmě. Následně se stal vedoucím obchodního týmu a od roku 2024 také obchodním ředitelem se zodpovědností za tržní uplatnění výrobků RACOM včetně marketingu a vztahu se zákazníky.

David se baví poznáváním věcí a pátrá po příčinách a důvodech. Je hrdý manžel a otec dvou dětí, zapálený sportovec a neustále v pohybu.

Vít Koutenský

Výkonný ředitel

Po dokončení studia systémové analýzy a ekonomie na VŠE v Praze rozšířil řady RACOMu v roce 2005. Několik let byl členem týmu obchodního oddělení, záhy se ale začal více věnovat tématu personalistiky a lidských zdrojů.

Od roku 2008 se stal personálním ředitelem společnosti, zároveň se podílel na práci řadě rozvojových projektů RACOMu. Mezi jeho hlavní témata patří firemní kultura, smysluplnost řídících a komunikačních procesů, fungování týmů, péče o lidské zdroje. Jeho cílem je v technickém prostředí společnosti pomáhat rozvíjet i měkké prvky týmové spolupráce, pomáhat ostatním s efektivní komunikací, nalézání a dosahování smysluplných cílů.

Dobrovolnicky se celý život intenzivně věnuje skautingu jak na místní úrovni, tak coby člen celostátního vedení Junáka, největší výchovné organizace pro děti a mládež v ČR. Je nadšeným fanouškem nových technologií, zajímá se o moderní historii a společenské vědy. Kromě jeho tří dětí mu radost dělá poslech dobré hudby napříč žánry a nordic walking.

Marek Bobula

Technický ředitel

Svou cestu v oblasti softwarově definovaného rádia zahájil na Vysokém učení technickém v Brně v roce 2004 a získal titul Ph.D. v rádiové elektronice v roce 2010. Ve společnosti RACOM se od roku 2006 podílí na vývojových projektech od konceptu až po jejich sériovou výrobu. Zaměřuje se na definování architektury produktu a navrhování efektivních algoritmů fyzické vrstvy pro optimální využití rádiového spektra.

Má více než 20 let zkušeností s prací v Matlabu, programováním VHDL a návrhem rádiových obvodů, pomáhá mladším kolegům a vede studenty k jejich úspěchům. Za RACOM spolupracuje s významnými českými univerzitami a s kolegy přispívá do nejvýznamnějších technických časopisů. V roce 2017 se stal spolumajitelem společnosti RACOM.

Naplnění nachází v převádění myšlenek do konkrétních řešení produktů reálného světa utvářejících globální komunikační sítě. V osobním životě je oddaným manželem a otcem tří synů, fotbalovým trenérem, dobrovolným hasičem a vášnivým včelařem. Rád diskutuje s přáteli a čte dobré knihy od techniky po teologii a filozofii.

Bohumil Sobotka

Výrobní a finanční ředitel

Po úspěšném absolvování studia technické kybernetiky na fakultě elektrotechniky Vysokého učení technického v Brně v roce 1987 krátce pracoval v elektrotechnické výrobě v ZD Nové Město na Moravě a ZD Nížkov. V roce 1991 spojil svůj život s RACOMem a od roku 1992 je jeho spoluvlastníkem.

V RACOMu prošel mnoha pozicemi: začínal jako oživovač ve výrobě, následně výrobu koordinoval a od roku 1995 je výrobním ředitelem. K výrobě postupně přibíral řízení dalších oddělení – personálního, finančního, nákupu, oprav, IT a správy dat. Od roku 2002 je jedním z jednatelů společnosti.

Po odchodu Jiřího Hrušky a Martina Láchy z vedení společnosti v roce 2024 dnes kromě jiného zajišťuje kontinuitu mezi původním a novým vedením RACOMu, kterému předává své zkušenosti.

Od mládí patřila k jeho koníčkům elektronika. Rád poslouchá dobrou hudbu ve vysoké zvukové kvalitě. Pokud to jen trochu jde, do práce jezdí na kole a nepřijede jenom za největších mrazů.

Máte dotaz?
Náš tým prodeje a podpory je připraven!

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.