Dotace

OP PIK Inovace IX. výzva

Č. projektu:                         CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_373/0026921

Název projektu:                Zahájení výroby nové generace vysoce vyspělých produktů ve společnosti RACOM

Cílem projektu je pořízení moderních technologií a zahájení sériové výroby nových produktů, konkrétně nových generací speciálních komunikačních technologií s velmi vysokými technickými a užitnými parametry,

projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Přehled čerpání dotací EU

Program Projekt
OPPP Inovace Inovace výrobku a uvedení na trh rádiového transceiveru s implementovanou strukturou digitálních rádiových technologií
OPPP Reality Rekonstrukce správního objektu za účelem vytvoření výrobních prostor
OPPP Marketing Propagace a podpora prodeje sortimentu společnosti RACOM na zahraničních trzích jižní Ameriky, Španělska a východní Asie
OPPP Marketing Rozšíření exportních aktivit společnosti RACOM v rámci vybraných zemí Evropy, Asie a Ameriky
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

 

Program Projekt
OPPI Marketing – Výzva I. Podpora exportu vlastních výrobků firmy RACOM (rádiových modemů) na světové trhy
OPPI Potenciál – Výzva II. Rozšíření technologického vybavení vývojových pracovišť společnosti RACOM
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

 

Program Projekt
OPPI Potenciál – Výzva III. Posílení technologického zázemí vývoje v oblasti bezdrátového přenosu dat
OPPI Inovace – Inovační projekt – Výzva IV. Zavedení efektivní výroby nové generace mikrovlnných spojů
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

 

Program Projekt
OP PIK Potenciál III. výzva Rozšíření technologického zázemí vývojového centra, číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008892

Cílem projektu je pořízení moderních technologií pro zdokonalení vlastního centra výzkumu a vývoje, projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Seznam pořízeného majetku

OP PIK Inovace IV. výzva EFEKTIVNÍ VÝROBA NOVÉ GENERACE PRODUKTŮ RACOM, číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17 1 09/0012139

Cílem projektu je uvedení na trh nové generace radiomodemů i mikrovlnných spojů a zvýšení stupně automatizace výroby.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

 

Ostatní dotace

RSTN – Radio for Smart Transmission Networks
TA ČR  je poskytovatel v rámci projektu TA- Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „ALFA“ projekt č.  2014TA04011571
RayX – Compact and Efficient XPIC Microwave Link
TA ČR  je poskytovatel v rámci soutěže  2. veřejná soutěž program Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON projekt č. TH02010602
ta_cr