Odpadové hospodářství

https//www.racom.eu/cz/about_us/odpady.html

asekol

Firma RACOM plní povinnosti výrobce elektrozařízení v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. RACOM je členem kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení na základě smlouvy uzavřené se společností ASEKOL s.r.o.

Povinnosti výrobce elektrozařízení specifikuje Novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Osvěčení o plnění povinností

Osvěčení o plnění povinností s výrobcem přenosných baterií a akumulátorů

Ecobat

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.