Odpadové hospodářství

asekol

Firma RACOM plní povinnosti výrobce elektrozařízení v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. RACOM je členem kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení na základě smlouvy uzavřené se společností ASEKOL s.r.o.

Povinnosti výrobce elektrozařízení specifikuje Novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Osvěčení o plnění povinností

ecobat

Osvěčení o plnění povinností s výrobcem přenosných baterií a akumulátorů

ekobat