Pokyny pro instalaci DCC24

https//www.racom.eu/cz/products/m/dcc24/ch03.html

Verze pro tisk

3. Pokyny pro instalaci DCC24

  • Zařízení je určeno pro průmyslové použití pro montáž do prostorů s omezeným přístupem (el. rozvaděčů).

  • Připojení musí provádět osoba znalá dle vyhlášky č. 50/78 Sb. Zdroj je určen pro montáž do rozvaděče na DIN lištu. Montážní panel i DIN lišta musí být řádně zeměna dle platných norem. Poloha konvertoru musí být taková, aby nebylo bráněno cirkulaci vzduchu nutné pro chlazení.

  • Připojení vodičů musí být provedeno do označených svorek v souladu s platnými normami. Svorky jsou učeny pouze pro připojení měděných vodičů do průřezu max. 2,5 mm2 a neslouží pro vypínání zařízení pod napětím. V případě větší vzdálenosti od konvertoru ke zdroji, kdy by bylo nutno použít instalační přívody delší než 3 m, se doporučuje přejít v co nejkratší vzdálenosti od nabíječe na vodiče o větším průřezu k omezení výkonových ztrát na vedení při maximálních nabíjecích proudech.

  • Nedoporučujeme přepólovat akumulátor při připojení.

  • Barevné značení vodičů na straně malého napětí musí splňovat požadavky příslušných norem.

3.1. Montáž DCC24

Konvertor DCC24 je speciální zařízení, které vyžaduje odbornou montáž. Montáž všech dodaných zařízení zajišťuje firma RACOM u uživatele vlastními silami. Pro následnou údržbu firma RACOM zaškolí odborné pracovníky uživatele a jako pomůcka jim slouží dokument Provozní předpis pro rádiové datové sítěMORSE Firmware – Dokumentace.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.