Pokyny pro instalaci MS2000

https//www.racom.eu/cz/products/m/ms2000/ch04.html

Verze pro tisk

4. Pokyny pro instalaci MS2000

  • Zařízení je určeno pro průmyslové použití pro montáž do prostorů s omezeným přístupem (el. rozvaděčů).

  • Připojení na síť 230 V AC musí provádět osoba znalá vyhlášky č. 50/78 Sb.

  • Zdroj je určen pro montáž na rozvaděče buď na montážní panel pomocí šroubů M3 nebo na DIN lištu. Montážní panel i DIN lišta musí být řádně zeměna dle platných norem. Poloha zdroje musí být taková, aby nebylo bráněno cirkulaci vzduchu nutného pro chlazení.

  • Připojení na síť musí být provedeno do označených svorek v souladu s platnými ČSN. Svorky jsou určeny pouze pro připojení měděných vodičů do průřezu max. 2,5 mm2 a neslouží pro vypínání zařízení pod napětím.

  • Pro připojení akumulátoru doporučujeme použít výhradně propojovací vodiče vyráběné firmou RACOM s.r.o., které obsahují teplotní senzor a tavnou pojistku F6,3 A. Bez originálních propojovacích vodičů nebude optimalizován dobíjecí proces v závislosti na teplotě okolí!

  • Nedoporučujeme přepólovat akumulátor při připojení.

  • Barevné značení vodičů na straně malého napětí musí splňovat požadavky příslušných norem.

  • Přívodní vedení 230 V AC doporučujeme chránit jističem o jmenovitém proudu 6 A s charakteristikou C.

  • Při výměně pojistek musí být zdroj odpojen od sítě. Náhrada je možná pouze pojistkou stejného typu a se shodným jmenovitým proudem.

  • Při využití zařízení jako zdroje napětí SELV musí být strana malého napětí elektricky a prostorově oddělena od vodičů nn.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.