MINT

https//www.racom.eu/cz/products/mint.html

Popis

MINT slouží k vyvedení sériových COM portů radiomodemu MR25 v rozváděčových skříních. Deska MINT se s MR25 standardně propojuje kabelem DKR10 (DSUB37M <–> DSUB37F)

Na desce plošného spoje jsou standardně osazovány tyto konektory:

  • DSUB37M – kompletní rozhraní MR25, výstup z radiomodemu
  • DSUB37F – konektor slouží k připojení servisního přípravku; konektory DSUB37 jsou paralelně propojeny
  • CUM/CUF (snímatelné šroubovací konektory) – konektory jsou osazeny v pěticích pro jednotlivé porty (vyvedeny jsou signály RxD, TxD, RTS, CTS, GND); konektory CUM/CUF jsou osazovány kompletně, tzn. část do plošného spoje CUM i násuvná část se šroubovací svorkovnicí CUF

Rozhraní MINT se vyrábí ve dvou provedeních:

  • MINT – sériové porty jsou vyvedeny na konektory CUM/CUF
  • MINT/S – plošný spoj je navíc osazen pro každý jednotlivý sériový port konektorem DSUB25F (viz obrázek); vyvedení signálů na těchto konektorech odpovídá standardu V.24 (RS232)

Na plošném spoji lze také pomocí zkratovacích propojek u konektorů CUM/CUF provést propojení potřebné pro rozhraní RS485. Propojkou mezi RxD a TxD lze vytvořit smyčku (loopback) vně radiomodemu MR25 (např. pro otestování převodníků jednotlivých COM portů).
Na desce MINT jsou funkční pouze signály odpovídající hardwarové verzi MR25 – viz publikace Verze radiomodemu MR25.

Významy jednotlivých pinů na DSUB25F dle standardu V.24:

pin signal pin signal pin signal pin signal
2 TxD/Tx+ 6 DSR 17 RxC 25 TI
3 RxD/Rx+ 7 GND 18 LAL
4 RTS/Tx- 8 CD 20 DTR
5 CTS/Rx- 15 TxC 21 RDL

Mechanické parametry

Osazovací výkres desky plošného spoje

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.