Přiřazení nódů ke kanálům

https//www.racom.eu/cz/support/firmware/mr25/cni.html

Verze pro tisk

26. Přiřazení nódů ke kanálům

CNI-channel to node interface

Tato část menu se používá pro konfiguraci propojení kanálů CU (všech typů, to je SCC, RFC, ETH a NAG) s nódy uvnitř CU.

Z MOSE main menu napiš SIe (nebo FIe nebo EIe nebo GIe) Enter Enter

 Channel to Node Interface:
  retranslation   |  user+service         lim
 id N A t     m | N A t Base   m sec brc han S  e compr
(0) 0  NO AR     | 1  NO AR     usr OFF usr OFF NONE
(1) 0  NO AR     | 2 MASK 00000000/08 usr OFF usr OFF NONE
(2) 0  NO AR     | 1 MASK 00000000/08 usr OFF usr OFF NONE
(3) 0  NO AR     | 0 MASK 00000000/08 usr OFF usr OFF NONE

de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit
>>

Počet řádků v tabulce odpovídá počtu příslušných kanálů v CU (4 pro SCC, 5 pro RFC, 1 pro ETH a 2 pro NAG). Vybereme číslo kanálu, který se má editovat:

napiš 1 Enter

SCC Channel to Node Interface:
(r)etranslation
(u)ser+service
(I)nit (W)rite
(q)uit
>>

Kanál může být použit pro uživatelský I/O nebo pro retranslační linku (nebo síť) nebo pro obojí podle typu kanálu a konfigurace. Podle těchto možností je menu rozděleno do dvou nezávislých částí (retranslation, user). Jestliže vybraný kanál poskytuje pouze jednu z těchto možností (např. RFC nemůže pracovat jako uživatelský I/O), pak nastavení druhé části není použito.

napiš r Enter

Retranslation CNI:
(N)ode:0
(A)R:NONE AR(t)No:0 (m)ask:0bits
(q)uit
>>

Retranslation CNI:

(N)

(N)ode:0 – přiřazení nódu k výstupu retranslačního kanálu.

V případě SCC při konfiguraci linkového spojení mezi dvěma CU a zvoleném (N)ode:1-4 jsou vysílány udržovací pakety každých 20 sec. Vysílání se zastaví volbou (N)ode:0. Více viz protokol MARS-A.

(A)

(A)R:NONE – volba způsobu převodu adres

 • (n)NONE – není převod

 • (t)TBL – podle převodní tabulky adres (ART)

 • (m)MASK – maskou

(t)

AR(t)No:0 – číslo použité převodní tabulky ART

(m)

(m)ask:0bits – počet (nejnižších) bitů použitých jako maska adresy

napiš q Enter

SCC Channel to Node Interface:
(r)etranslation
(u)ser+service
(I)nit (W)rite
(q)uit
>>

napiš u Enter

User CNI:
(N)ode:2
(A)R:MASK AR(t)No:0 (B)ase adr:00000000 (m)ask:8bits
user se(c):ON (s)ecurity:OFF (b)roadcast:OFF
(U)ser handicap:ON (h)andicap:OFF
limits: (S)econds:0s Byt(e)s:65535
z-(C)ompression:NONE
debug (I)NP:0 (O)UT:0
(q)uit
>>

User CNI:

Převod adres:

(N)

(N)ode:2 – přiřazení nódu k výstupu uživatelského kanálu

(A)

(A)R:MASK – volba způsobu převodu adres

 • (n)NONE – není převod

 • (t)TBL – podle převodní tabulky adres (ART)

 • (m)MASK – pomocí masky a bázové adresy

 • (b)BOTH – tabulkou a maskou

(t)

AR(t)No:0 – pro (A)R = TBL nebo BOTH je zde číslo ART

(B)

(B)ase adr:00000000 – pro (A)R = MASK nebo BOTH je zde bázová adresa

(m)

(m)ask:8bits – pro (A)R = MASK nebo BOTH je zde počet (nejnižších) bitů použitých jako maska adresy

Security bit:

(c)

user se(c):ON – způsob nastavení bitu security v paketu, který přichází tímto kanálem

 • ON — zabezpečení přenosu v komunikačním kanálu podle typu uživatelského paketu

 • OFF – zabezpečení podle následujícího parametru (s)ecurity

(s)

(s)ecurity:OFF – trvalé nastavení bitu sec, pouze pro (c):OFF

 • ON — vyžaduje se potvrzení každého paketu

 • OFF — nezabezpečený přenos

Broadcast bit:

(b)

(b)roadcast:OFF – nastavení bitu broadcast vstupujícího paketu

 • ON – každý paket vstupující do nódu je označen jako broadcast

 • OFF – paket prochází beze změny

Handicap bit:

(U)

(U)ser handicap:ON – způsob nastavení bitu handicap v paketu, který přichází tímto kanálem. Tento bit je využíván při řešení přístupu na RF kanál, viz kapitola RF Access.

 • ON — bit handicap nastaven podle příchozího paketu

 • OFF – bit handicap nastaven podle následujícího parametru (h)andicap

(h)

(h)andicap:OFF – nastavení bitu handicap, pouze pro (U):OFF

 • ON – každý paket vstupující do nódu má nastaven bit handicap na 1, to je nízká priorita

 • OFF – bit handicap je nastaven na 0, to je vysoká priorita

Limits:

Limit pro pakety s uživatelskými daty, které vstupují do sítě přes tento interface

(S)

(S)econd :10s – limit časový (S = 0 znamená bez limitu)

(e)

Byt(e)s :200 – limit počtu byte

(C)

z-(C)ompression:NONE

 • NONE — data procházejí bez komprese

 • BASIC — ve vývoji – data typu user a prot jsou na vstupu do sítě MORSE komprimována a na výstupu opět dekomprimována. Tuto funkci provádí pouze CU řady MR400, MC100. Všechny CU v síti musí mít tento parametr nastaven shodně.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.