Obalové hospodářství

https//www.racom.eu/cz/about_us/obaly.html

Osvěčení o plnění povinností

Firma RACOM plní při nakládání s obaly povinnosti vyplívající ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Firma RACOM je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.