Obalové hospodářství

Osvěčení o plnění povinností

Firma RACOM plní při nakládání s obaly povinnosti vyplívající ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Firma RACOM je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM.