Apply filters

Highlights

 • RAy3, 18 GHz
 • WISP na Novém Zélandu
 • Venkovské oblasti
 • Náročné podmínky
 • Páteřní linky
 • Dlouhé vzdálenosti, 1 Gb/s

KiwiWifi je novozélandský poskytovatel bezdrátového širokopásmového připojení na venkově se sídlem v Nelsonu na Novém Zélandu. Obsluhuje komunity v regionech Nelson a Tasman na severu jižního ostrova Nového Zélandu. Disponuje nezávislými a účelově vybudovanými bezdrátovými sítěmi, které poskytují spolehlivý vysokorychlostní internet v těžko dostupných místech.

Nový Zéland si stanovil celonárodní cíl zlepšit připojení na venkově a odstranit bílá místa. Cílem těchto investic do infrastruktury je zvýšit produktivitu venkova v zemědělství a zahradnictví, zlepšit bezpečnost záchranných pátracích akcí v odlehlých oblastech, umožnit zemědělcům další rozvoj a prosperitu tím, že umožní využívat špičkové digitální technologie bez ohledu na lokalitu.

Společnost KiwiWifi využila mikrovlnné spoje RAy3 společnosti RACOM k zavedení internetu v tomto náročném terénu. Model RAy3 je dobře hodnocen pro svou spolehlivost v náročných podmínkách a ukázal se jako ideální volba pro splnění požadavků společnosti KiwiWifi.

Partner společnosti RACOM je na Novém Zélandu firma Holland Communications. HCom spolupracoval se společností KiwiWifi na zajištění požadovaného zařízení z RACOMu a poskytoval před i poprodejní podporu tam, kde byla třeba.

Tým společnosti KiwiWifi dokončil v roku 2023 instalaci čtyř spojů s použitím RAy3 v pásmu 18 GHz a byl překvapen snadností instalace a provozními výsledky, a proto ihned objednal další spoje.

Mikrovlnné spoje RACOM si prostřednictvím společnosti Holland Communications pořídilo i několik dalších novozélandských poskytovatelů bezdrátového internetu pro instalaci v regionech Otago, Marlborough a Wairarapa.

Highlights

 • RAy3, 24 GHz
 • WISP v NYC
 • Přetížená lokalita
 • Odolnost proti rušení
 • Páteřní linka
 • Z Manhattanu do Bronxu
 • 4 km, 1 Gb/s

RACOM se řadu let snažil se svými mikrovlnnými spoji proniknout na americký trh od roku 2016. Ve větší míře se to na tomto nejnáročnějším trhu podařilo až v roce 2022 s RAy3 pro pásma 24 a 18 GHz s rychlostí 1 Gb/s.

Nemalou zásluhu na tom má náš partner Alliance Corporation, jeden z našich distributorů a partnerů pro USA a Kanadu. Alliance je jeden z největších dodavatelů pro WISP trh. Mezi jeho zákazníky patří i Xchange Telecom, který mimo jiné provozuje Skywire Networks, jednoho z největších poskytovatelů internetu v New York City.

Většina lidí si neuvědomuje, že hustota širokopásmového připojení v New Yorku, největším městě na světě, je nižší než např. v nigerijském Lagosu. Manhattan, Brooklyn nebo Queens jsou často nazývány newyorskými digitálními pouštěmi, protože jen málo komerčních budov je vybaveno optickými vlákny nebo kvalitním širokopásmovým připojením.

Na většině míst Manhattanu je v podstatě nemožné pokládat pod zem optické kabely, a tak se širokopásmové připojení řeší většinou bezdrátově přes mikrovlnné spoje. To vede k extrémnímu vytížení rádiového spektra a enormnímu rušení především v bezlicenčních pásmech jako je 24 GHz.

obsazeností a rušením v pásmu 24 GHz se potýká i Skywire Networks. Na trhu dlouho hledali zařízení, které by obstálo a spolehlivě fungovalo na přetížených lokacích Manhattanu. Na doporučení Alliance provedli zátěžové testy RAy3-24 a výsledky je mile překvapily. RAy bez problémů přenášel 1 Gb/s na místech, kde jiné spoje selhávaly. Zákazník oceňuje i možnost nastavení asymetrických kanálů, díky kterému lze maximálně využit spektrum i v případech, kdy je část pásma použitá jinými spoji nebo zarušená.

Tato RAy linka z oblasti Central Parku do Bronxu je nyní jednou z mnoha, které společnost Skywire nainstalovala v několika čtvrtích New Yorku. RAy je nyní nedílnou součástí jejich stále se rozrůstající sítě.

Highlights

 • RAy3
 • Páteřní spoje i Last mile
 • Systémový integrátor / ISP
 • Firemní i soukromá klientela
 • Odolnost proti rušení
 • Vysoká spolehlivos

CloudNet IT-Solutions Ltd je systémový integrátor a poskytovatel bezdrátového internetu ve Skotsku. Jeho sítě jsou navrhovány tak, aby vyhovovaly potřebám širokého spektra zákazníků. Poskytuje připojení v problematických a těžko přístupných oblastech na severních a západních ostrovech Skotska. Poskytuje internetové služby jako součást programu britské vlády pro zajištění 30 Mb připojení pro každou domácnost. Zajišťuje i připojení farem pobřežních větrných elektráren pro společnost Scottish and Southern Energy plc (SSE).

CloudNet také vybudoval rychlé mikrovlnné linky RAy3, které se používají v 5G mobilní síti na venkově v rámci projektu „5G rural first“. Spoje RAy3 poskytují páteřní konektivitu pro testování využitelnosti výhod 5G pro venkovské komunity a odvětví jako zemědělství nebo veřejné služby.

Největší problém na severních a západních ostrovech Skotska je vždy topografie počasí, tudíž na mikrovlnné spoje jsou kladeny vysoké nároky především na jejich odolnost. Většina spojů v minulosti nevydržela déle než tři měsíce bez vážné koroze a nutnosti časté a nákladné údržby. Až do doby, než byl vyzkoušen mikrovlnný spoj RAy3 od RACOMu!

Díky průmyslovému designu a použití odolných komponentů RAy3 vydržel vše, co si na něj mohl severní Atlantik připravit. Kromě úvodních drobných úprav nastavení parametrů provedených vzdáleně, spoje fungují ve zcela bezúdržbovém provozu. První spoj byl nainstalován na jaře roku 2018 a je stále na původním místě bez nutnosti údržby!

Mnoho spojů RAy vede přes otevřené vodní plochy spojující ostrovní komunity. Díky výjimečné odolnosti proti rušení nedochází ani k žádným problémům s odrazem signálů a CloudNet si udržel vysokou kvalitu služeb, na kterých vybudoval svoji pověst.

RAy3rychlostí 1 Gbps je nyní pevnou součástí sítě pokrývající severní a západní ostrovy Skotska a poskytuje stabilní a bezúdržbové připojení v náročných klimatických podmínkách.

Highlights

 • RAy, 10,11 & 17 GHz
 • Služby pro vládní sektor
 • Páteřní spoje
 • B2G – Business to Government services
 • Klimatické podmínky rovníkové Afiky
 • Vynikající stabilita a spolehlivost
 • Dlouhé spoje – 24 km

Spoje RAy byly nasazeny v Ghaně za účelem poskytnutí rychlé a spolehlivé bezdrátové komunikace pro velké organizace v zemi. Pomáhají společnosti Ghana Ports v místních přístavech a přístavním úřadům budovat hlavní obchodní a logistické centrum západní Afriky. Společnost Ghana Community Network Services Limited také využívá spoje RAy a poskytuje elektronická řešení ghanské vládě.

Obě společnosti shledaly, že jejich stávající komunikační sítě byly zcela neuspokojivé. Během častých a silných rovníkových dešťů trpěly neustálými výpadky signálu a nedokázaly plnit vysoké požadavky těchto společností.

Prvním krokem k získání robustního řešení byl výběr vhodné technologie a nakonec bylo rozhodnuto o instalaci mikrovlnných spojů. Náklady na nasazení mikrovlnné technologie jsou nižší ve srovnání s jinými řešeními. Mikrovlnné spoje vyhovují požadavkům klientů na přenosové kapacity a spoje se snadno instalují.

Během detailního návrhu sítě byl jako optimální mikrovlnná jednotka zvolen RAy od společnosti RACOM. Koncoví uživatelé byli ohromeni stabilní datovou rychlostí přes 100 Mbps, dostupností sítě nad 99% a snadným managementem s možností nastavení služeb VLAN a dalších moderních IP funkcí.

Všechny nainstalované linky nabízejí přenosovou rychlost nejméně 100 Mbps a v závislosti na délce spoje používají 90cm, 68cm nebo 40cm antény. Nejdelší spoj s jednotkami RAy v pásmu 11 GHz je na vzdálenost 24 km.

Spokojenost obou koncových uživatelů s úrovní služby poskytované mikrovlnnými jednotkami RAy byla taková, že bylo naplánováno další rozšíření sítě, které v současnosti probíhá.

Highlights

 • RAy, 11 GHz
 • Národní nouzový systém
 • Záloha pevného připojení
 • Obousměrná mobilní páteřní síť
 • Připojení vládních center
 • Výjimečná spolehlivost
 • Snadná instalace

Vláda Jamajky nedávno spustila velký projekt, který má poskytnout konektivitu pro národní nouzový komunikační systém pro obousměrnou mobilní komunikaci. Po zvážení řady možností byla vybrána jako nejúčinnější mikrovlnná technologie a po důkladném testování se RAy ukázal jako optimální řešení zejména díky zvolené šířce pásma, rychlosti, spolehlivosti a ceně. Velký důraz byl kladen na kvalitu a snadnou instalaci.

V průběhu navrhování sítě byla přidána další funkce, aby se maximalizovala celková efektivita řešení a investice:

 • Síť zajišťuje širokopásmové připojení mezi ústředím vlády a městskými radami a funguje jako záloha pevného propojení
 • U některých center páteřní síť poskytuje last-mile připojení pro hlasové služby, vysokorychlostní data a přenos obrazu
 • Síť bude dodatečně používána k zajištění propojení mezi systémy řízení dopravy, kamerovým systémem a vysokorychlostní komunikaci pro další zvolenou službu

Páteřní síť propojuje více než dvacet pět lokalit s rádiovými repeatery a čtrnáct vládních center.

Pan Antonio Peterkin, distributor RACOMu na Jamajce dodal: „Nedošlo k žádným problémům s instalací a vše funguje velmi dobře a hlavně bez výpadků.“

Highlights

 • RAy, 17, 18 & 24 GHz
 • ISP v Irsku
 • Last-mile linky & páteřní spoje
 • Korporátní i privátní
 • 100 spojů do roku 2017
 • Snadná konfigurace
 • Odolnost proti rušení

Společnost Ripplecom provozuje největší bezdrátovou síť v Irsku. Poskytuje technologická řešení pro širokopásmové, hlasové a další IT služby firemním i soukromým zákazníkům. Ripplecom kombinuje znalosti z oboru s nejnovějšími technologiemi a může poskytovat kompletní na míru šitá podniková řešení pro konektivitu, hlasové služby, zabezpečení a zálohování dat. V roce 2017 Ripplecom poskytoval služby 2.000 firem a 4.000 domácnostem.

Ripplecom využívá mikrovlnné spoje RAy jako součást svého portfolia od roku 2015 a do konce roku 2017 bylo instalováno asi 100 spojů. Spoje se používají hlavně jako záloha pevného připojení, což usnadňuje poskytování vyhrazeného pásma firemním zákazníkům. Mikrovlnné spoje RAy mají výjimečný zisk a odolnost proti rušení, a proto se skvěle hodí pro tento typ aplikace. V některých případech se spoje používají také jako vysokorychlostní last-mile.

Mikrovlnné spoje RAy vynikají svými technickými parametry, profesionálním designem, výjimečnou spolehlivostí a kvalitou. Technici Ripplecomu s nimi rádi pracují hlavně kvůli mimořádné jednoduchosti a rychlosti nastavení ve srovnání s jinými produkty v oboru.

Jak sami podotkli: „RAy byl evidentně navržen s ohledem na techniky, což zjednodušuje a urychluje jejich instalaci.

Highlights

 • RAy, 11 GHz
 • Kontrola letového provozu
 • Pouštní prostředí, + 50 ° C
 • Spoj na 18 km
 • 90 cm antény
 • -65dB RSSI zaznamenáno
 • Žádný výpadek od roku 2015

Společnost GCAA zajišťuje kontrolu a regulaci civilního letectví ve Spojených arabských emirátech včetně poskytování letových navigačních služeb a dalších služeb letecké bezpečnosti v celém regionu. V roce 2009 otevřela GCAA své nové letové navigační centrum, považované za jedno z nejrušnějších a technicky nejmodernějších zařízení pro řízení letového provozu v regionu.

Jedním z hlavních problémů, které bylo třeba překonat, byla špatná komunikace mezi centrem řízení letového provozu letiště Fujairah a komunikační věží. Vzhledem k tomu, že na této věži jsou základnové stanice pro hlasovou komunikaci s letadly a dalšími důležitými službami, je kvalita a stabilita spojení mezi věží a centrem mimořádně důležitá.

Při hledání řešení tohoto problému GCAA rychle identifikoval hlavní faktor, který komplikoval nalezení optimálního řešení. Vzdálenost mezi letištěm Fujairah a stožárem centra je přes 18 km kopcovitého terénu mezi oběma místy.

Po testování různých řešení, z nichž žádné neposkytovalo požadovanou spolehlivost tohoto kritického spojení, byla společnost RACOM vyzvána, aby provedla úplnou analýzu přenosu. RACOM nabídnul mikrovlnný spoj RAy při použití 11GHz pásma a 90cm antén.

Mikrovlnné spoje RAy nabízejí vysokou robustnost rádiového přijímače proti nežádoucímu rušení a garantují výjimečnou citlivost, která umožňuje vysokou datovou rychlost ve velmi náročných podmínkách i při spojení na extrémní vzdálenosti. Každá jednotka byla testována v klimatické komoře a certifikována pro provoz při extrémních teplotách. GCAA souhlasila s naším doporučením a spoj nainstalovala. Vzhledem k tomu, že GCAA chtěla předejít jakémukoliv problému při instalaci a uvedení do provozu, byli technici RACOMu připraveni instalovat spoj na místě, což nakonec nebylo nutné.

Od uvedení do provozu v roce 2015 do současnosti (12/2017) nedošlo k žádnému výpadku ve spojení. Regulátor i dopravci jsou nyní velice spokojeni s kvalitou komunikace poskytované z komunikační věže a společnost GCAA je potěšena, že společnost RACOM jí pomohla najít vysoce kvalitní spoj pro hlasové a datové přenosy, které jsou základem jejich služeb.

Highlights

 • RAy, 24 GHz
 • WISP v Maďarsku
 • Spoje na velkou vzdálenost
 • Plná rychlost na více než 10 km
 • Výjimečný zisk
 • 68 cm antény
 • Full Outdoor

Maďarská společnost ACE Telecom byla založena v roce 1997 s cílem nabízet alternativní internetové technologie včetně vysokorychlostního připojení obchodním partnerům i na místech se slabým pokrytím. Od té doby společnost ACE rozšířila portfolio služeb a zaznamenala značný růst. To bylo možné pouze díky spolehlivé IT infrastruktuře, do které průběžně investují.

Ve snaze zvyšovat spolehlivost a úroveň služeb byl ACE Telecom jedním z prvních poskytovatelů ISP v Maďarsku, který začal instalovat mikrovlnné jednotky RAy24. RAy byl vybrán pro svůj výjimečný zisk a odolnost proti rušení a od nasazení do provozu prokázal své vynikající technické parametry a mimořádnou spolehlivost a kvalitu.

I na vzdálenost 10,2 km je jeden spoj v nepřetržitém provozu od instalace s plnou kapacitou 360Mb. Attila Farmosi, výkonný ředitel ACE, je velmi spokojen s rychlostí přenosu nové infrastruktury.

V blízké budoucnosti se mikrovlnné spoje RAy24 stanou hlavní součástí IT infrastruktury ACE Telecom!

Highlights

 • RAy, 24 GHz
 • Největší WISP v Maďarsku
 • Migrace z 5 GHz na 24 GHz
 • Spoje do vzdálenosti 10 km
 • Nízká spotřeba
 • Snadné nastavení a správa
 • Dlouhá záruka

Společnost ZNET Telecom založená v roce 2002 je dnes je největším poskytovatelem bezdrátového internetu v Maďarsku. Tradičně se soustředí na rezidenční klientelu, v poslední době ale zaznamenává i prudký nárůst B2B služeb. Zvýšený tlak firemních zákazníků na kvalitu SLA a služeb obecně přinesl společnosti řadu výzev, s nimiž se musí vypořádat.

Tak jako v celé řadě jiných zemí, musí i v Maďarsku poskytovatelé čelit komplikacím vyplývajícím z vysoké obsazenosti volného 5 GHz pásma, která se projevuje zejména problémy se stabilitou, latencí a kapacitou služeb. Pro mnohé zákazníky tak spoje ve volném 5 GHz pásmu přestávají být spolehlivým řešením.

Po náročném porovnání parametrů mnoha dostupných produktů si společnost ZNET vybrala pro migraci z 5 GHz pásma jako optimální řešení RAy ve volném pásmu 24 GHz. Klíčovými argumenty byla nízká spotřeba, odolnost vůči rušení, intuitivní management, dlouhá záruka a v neposlední řadě i možnost použití stejného HW pro obě strany spoje. Finální rozhodnutí pro využití produktů RACOM podpořila mimo technických parametrů i podrobná nákladová analýza.

V tuto chvíli společnost ZNET instaluje hlavně mikrovlnné spoje RAy na frekvenci 24 GHz. Pro spoje do 5 kilometrů jsou standardně nasazovány antény o průměru 68 cm, pro vzdálenosti mezi 5-10 kilometry pak antény s průměrem 90 cm. Instalace spojů a jejich předávání do plného provozu zákazníkům probíhají bez jakýchkoliv komplikací.

RAy potvrdil své kvality i v Maďarsku, pro ZNET se stal standardním řešením v bezlicenčním pásmu 24 GHz a další linky budou tedy rychle přibývat. ZNET navíc uvažuje o využívání spojů RAy i v licencovaných pásmech.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.