Výstavy Q1 – Q2 2022

https//www.racom.eu/cz/news/exhibitions-2022
Distributech Dallas, USA

Covidová omezení konečně polevila, a tak jsme se v prvním pololetí letošního roku mohli zúčastnit několika konferencí a výstav a po dvouleté pauze se konečně mohli setkat s našimi zákazníky tváří v tvář.

V březnu jsme byli v Rio de Janeiru v Brazílii na UTCAL Summit 2022. Na UTCAL se setkávají představitelé energetických společností se zástupci regulátorů, výzkumných ústavů, průmyslu, dodavatelů a klíčovými domácími a zahraničními experty.

Letos jsme měli na UTCAL kromě stánku i dvě přednáškyReliable Communication in SCADA Networks with Next Generation IP Radio Modems‘ aHigh Performance Radio networks‘. Obě měly vysokou návštěvnost a setkali se s výborným ohlasem.

V květnu jsme měli stánek na Distributech v Dallasu v USA. Přestože byla akce z původního lednového termínu přeložena na květen, na návštěvnosti se to neprojevilo. Náš stánek byl celou dobu v obležení jak stávajících, tak nových zákazníků a naši experti byli zaměstnáni od rána do večera. Na Distributech tradičně cestují i zákazníci s Latinské ameriky a tak jsme využili příležitosti a setkali se i s našimi významnými distributory z Mexika a Brazílie.

 V červnu jsme absolvovali dvě akce – Futuretec v Čechách a ‚RACOM v Maroku‘.

Futuretec je tradiční konference pro české ISP. Této konference se účastníme už tradičně, a kromě stánku zde máme i prezentace. Letos jsme mluvili o stavu vývoje našeho nového spoje pro 80 GHz pásmo, na který český trh netrpělivě čeká, a tak se nelze divit, že sál byl zaplněný do posledního místa. I druhá, ryze technická, prezentace ‚Jak ve freebandech provozovat >50 PtP Gigabitových FDD linek‘ přilákala velké množství posluchačů.

Radiomodemy a mobilní routery RACOMu jsou úspěšné i na trhu severní Afriky, a proto jsme v červnu uspořádali společně s naším partnerem v Maroku dvoudenní akci, na kterou jsme pozvali místní zákazníky. Kromě zástupců našeho tradičního zákazníka, firmy RADEEF, distributora elektřiny, do Casablany přijeli i zástupci dalších energetických společností i jiných firem, a proto věříme, že počet našich výrobků instalovaných v Maroku a okolních zemích dále poroste.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.