Když jde i o zlomky sekundy!

Na konci května proběhlo v Jeseníku mistrovství Evropy v orientačním běhu, sportu, který provozuje i řada zaměstnanců RACOMu. To je i jeden z důvodů, proč se RACOM se svými rádio modemy dlouhodobě podílí na zajištění přenosů dat časomíry z tratí pro průběžné sledování pořadí v jednotlivých závodech. Přesnost a spolehlivost našich rádiových sítí je při měření sil špičkových běžců vítaným pomocníkem.

Radiomodemy MR400 díky svým výjimečným přenosovým rychlostem, nízkým přepínacím časům a široké možnosti konfigurace jsou skvělým řešením pro ty aplikace, kde je hlavní důraz kladen naspolehlivost a rychlost sítě. Tyto vlastnosti najdou ideální využití i při orientačním běhu. Při závodech nejsou mimořádné ani situace, při kterých kontrolou projde v jedné sekundě třeba i 6 závodníků. To v praxi znamená nutnost zajistit přenos až 18 rádiových paketů za sekundu.

Na závodech světové úrovně je každý závodník identifikován pomocí SI čipové karty. Průchody kontrolou (20 – 30 kontrol za závod) jsou potvrzovány přiložením karty kontrolní bod. Přenos mezičasů v závodě zajišťuje 10-12 rádiových modemů ve flexibilní topologii. Při přenosu dat do cílového prostoru může být díky členitému terénu nutné provést až 4 rádiové skoky. Díky své schopnosti spolehlivě pracovat i v takto náročných podmínkách jsou výrobky RACOMu používány na závodech po celém světě.

Rádiová síť zajišťuje simultánní přenos dat jak pro organizační tým, tak pro potřeby televizního přenosu. Kromě živého TV přenosu jsou informace průběžně zobrazovány i na informačních panelech v prostoru závodů. Prodleva mezi okamžikem kdy závodník probíhá kontrolou a kdy je jeho průběžný čas k dispozici v živém vysílání je typicky menší než 100 milisekund.

About cech