Úspěšná návštěva MUM Ljubaň

https//www.racom.eu/cz/news/mum-success
mum03-800

Oba dny letošní evropské konference MUM (Microtik User Meeting), která koncem února proběhla ve slovinské Lublaňi, se pro RACOM nesly ve znamení intenzivních setkání s partnery, distributory a stávajícími či potenciálními zákazníky. MUM byl pro nás skvělou příležitostí jak získat nejen zpěnou vazbu na naše stávající produkty,ale i cenné vstupy pro přípravu těch příštích.

Přesto, že většina účastníků akce realizuje své aktivity v oblasti širokopásmových mikrovlnných spojů, s návštěvníky našeho stánku jsme měli možnost probírat i aplikace využívající produkty ze segmenturádiových modemů a GPRS 3G/4G routerů.

Atraktivní přiležitostí lákající k návštěvě stánku RACOMu byla i možnost výhry kompletního mikrovlnného spoje RAy s anténami Jirous. Podmínkou pro účast v losování bylo vyplnění marketingového dotazníku, zaměřeného na zjištění aktuálních trendů trhu a zákaznických požadavků. Akce přilákala velké množství účastníku a věříme, že získané informace dokážeme vytěžit při návrhu dalších generací produktů RACOMu.

Závěrečného losování tomboly se účastnilo více než 1000 návštěvníků akce. Vítězem hlavní ceny, RACOMem věnovaného mikrovlnného spoje RAy, se stal p. Miguel Valli, CEO společnosti Comowireless. Dle reakcí vítěze máme dobré důvody věřit, že i vítězství v tombole může být dobrým začátkem oboustranně prospěšné obchodní spolupráce.

Velké poděkování samozřejmě patří týmu společnosti Microtik, za skvělou organizační práci při přípravě celého setkání. Těšíme se na pokračování dobré spolupráce, při některé z příštích akcí.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.