Rozkolísaná ekonomika

Covid (alespoň v některých zemích) ustupuje, problémy však zůstávají

Výrobci napříč odvětvími momentálně čelí bezprecedentnímu nedostatku součástek a materiálů. RACOM investuje velké úsilí a zdroje, aby rozkolísání dodavatelských řetězců naši zákazníci nepocítili. Tlak na straně vstupů se však stupňuje.

Odborníci se přou o to, co může za současnou situaci nedostatku čehokoliv. U elektronických součástek je jednou z příčin možná loňské zastavení automobilového průmyslu, kdy dodavatelé do automotive na jaře 2020 reagovali omezením své výroby. K údivu všech se světová ekonomika zotavuje rychleji, než se předpokládalo. Výrobci nestačí obnovit svou výrobu dostatečně rychle a výsledkem je nedostatek čipů, polovodičů, plastů, kovů a všech dalších součástek používaných v elektronice. V jiných odvětvích situace není bohužel o moc lepší.

Covid významně ovlivnil i logistiku. Prázdné námořní kontejnery jsou jinde, než by měly být, a průměrná cena přepravy kontejneru z Číny do Evropy stoupla z 1.500 USD v roce 2020 na dnešních téměř 10.000 USD. Týdenní zablokování Suezského průplavu zpozdilo 400 lodí a situace se do normálu prý bude vracet několik měsíců. Mimochodem, v jednom z kontejnerů na lodi Ever Given byly i tranzistory pro RACOM, které jsme dostali o několik týdnů později.

V letecké přepravě není situace o nic lepší. Kvůli kolapsu turismu bylo zrušeno více než 90 % civilních letů, které převážely 2/3 leteckého karga. Ceny letecké dopravy materiálu tudíž rostou do astronomických výšek a termíny doručení se prodlužují.

Proč není na trhu hliník, železo, měď a jiné suroviny nikdo s určitostí neví. Faktem ale bohužel je, že když tyto materiály náhodou seženete, stojí téměř dvakrát tolik. Jedním z důvodů může být, že např. měď se těží převážně v Jižní Americe, kde se covidová situace nelepší, statisíce lidí jsou nemocní nebo v karanténě a doly pracují v omezeném režimu.

rozkolísání přispívá i to, že vzhledem k nedostatku poptávají odběratelé součástky u několika dodavatelů zároveň, čímž vzniká pocit, že poptávka mnohokrát převyšuje nabídku a tím se ceny šroubují dále nahoru.

Když se k výše uvedeným logickým příčinám přidá snaha některých výrobců součástek na situaci vydělat, dostáváme se do stavu, kdy člověk může počítat jenom s tím, co má ve vlastním skladu. Většina našich dodavatelů nám ze dne na den oznámila, že zdražují součástky o 10-50 %, dodací termíny se z nasmlouvaných 8 týdnů mnohdy dostaly na půl roku až rok, navíc bez záruky!

RACOMu děláme všechno pro to, abychom vzniklé problémy nepřenášeli na naše zákazníky. Zvyšujeme zásoby součástek a materiálů i za cenu zvýšených nákladů tak, abychom udrželi naše standardní dodací termíny. Jestliže se však situace v dohledné době neuklidní, můžeme být i my dotlačeni k navýšení našich stávajících cen. Případné navýšení cen nebude v žádném případě za účelem navýšení našeho zisku. Musíme však pokrýt stoupající náklady, a přitom zachovat kvalitu a jistotu dodávek, na které jsou naši zákazníci zvyklí.

Nechceme vyvolávat paniku, považujeme však za férové vás o vzniklé situaci informovat. Zatím máme ve skladu dostatek materiálu, abychom byli schopni nadále plynule vyrábět.

Chcete-li však mít jistotu, že vám výrobky dodáme za stejných podmínek jako doposud, doporučujeme vám s objednávkou nečekat.

Věříme, že se rozkolísaná ekonomika brzy stabilizuje, současné problémy pominou a v roce 2022 se už opravdu vrátíme k normálu.

About cech