Veletrhy a výstavy roku 2015

https//www.racom.eu/cz/news/vystavy2015
mum2015

Rok 2015 se nesl mimo jiné ve znamení aktivní účasti RACOMu na celé řadě výstav, veletrhů a seminářů. Níže najdete krátké shrnutí akcí, kterých jsme se zúčastnili v posledním čtvrtletí roku 2015. V budoucnu se zde objeví i upozornění na akce, kterých se RACOM zúčastní.

Konference a technické školení, Dubaj, 15. – 16. září 2015

Tato akce pořádaná přímo RACOMem byla zaměřena na trh Středního východu. Konference účastníkům i RACOMu přinášela příležitosti zejména k:

 • technickému školení všech našich produktových řad a prohloubení znalostí produktů a pochopení jejich konkrétních přínosů pro zákaznické aplikace,
 • získání osobní zpětné vazby od našich zákazníků, lepší pochopení jejich potřeb a požadavků,
 • posílení naší pozice v regionu.

European Utility Telecom Conference (EUTC) 2015, Dublin, 29. září – 2 října. 2015

Této konference se RACOM účastnil zejména s cílem posílit pozici RipEXu na energetickém trhu a u velkých systémových intergrátorů. Konference byla zaměřena převážně na evropské trhy a naším cílem bylo zejména:

 • setkání se současnými a potenciálními zákazníky,
 • diskuse nad tématy z našich zájmových oblastí a identifikace nových obchodních příležitostí,
 • pochopení a porozumění trendů v oblastech souvisejících s našimi trhy.

Forum Telecontrollo Forum, Milan, 29. – 30. září 2015

Tohoto fóra se RACOM zúčastnil v roli bězného návštěvníka. Fórum se věnovalo tématům automatizace, jejich aplikace a přínosu telemetrických sítí pro běžný život. Naše přítomnost nám umožnila:

 • setkání se SCADA integrátory a koncovými zákazníky z oblastí civilní a enviromentální infrastruktury,
 • získání náhledu na situaci trhu bezdrátových komunikačních sítí v Itálii,
 • vybudování cenných kontaktů pro případnou spolupráci v budoucnosti.

Mikrotik User Meeting (MUM), Madrid, 16. října 2015

RACOM je již tradičním účastníkem setkání MUM a mimo Madridu se v letošním roce zúčastnil i dalších setkání v Praze a v americkém Miami. MUM v Madridu byl zaměřen zejména na španělský a portugalský trh. Spolu s naším lokálním distributorem jsme na stánku využili možnost propagace RACOMu na místním ISP trhu. Hlavní přínosy této akce pro nás byly zejména:

 • podpora našeho distributora a prohloubení vzájemné spolupráce,
 • prezentace našeho mikrovlnného programu a posílení naší pozice na trhu,
 • hlubší pochopení specifik místního trhu a jeho požadavků.

ITU telecom World, Budapest, 12. – 15. října 2015

Na konferenci ITU se společně prolínají účastníci z veřejného, korporátního a podnikového sektoru z více než 50 zemí světa. Jedná se o kombinaci výstavy a fóra pro mezinárodní spolupráci napříč nejrůznějšími oblastmi telekomunikačního světa. RACOM této akce využil k diskusi o možnostech využití frekvenčního spektra v různých částech světa. Naše účast se tedy zaměřila zejména na:

 • setkání se zástupci regulačních úřadů z mnoha zemí světa,
 • průzkum možností využití frekvenčních pásem pro mikrovlnné spoje v Asii a Africe,
 • odborným diskusím o efektivní správě spektra a jeho využití.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.