GPRS router MG100

Verze pro tisk

1. GPRS router MG100

MG100 využívá technologii GPRS v sítích GSM a je určen k doplňování MORSE sítí tam, kde není vhodné použití jiného přenosového média, např. radiový kanál, privátní (LAN, WAN) či veřejné (Internet) IP sítě, satelitní kanál apod. Kvalita a rychlost komunikace přes MG100 je závislá na momentálních vlastnostech a vytížení dané GSM sítě.

Velkým přínosem MG100 je možnost vytváření hybridních MORSE sítí. V takovýchto sítích má díky unifikaci MORSE zařízení uživatel zaručena jednotná rozhraní nejen HW (RS232, RS422/485, Ethernet), ale i SW (protokoly na uživatelském rozhraní) včetně všech ovládacích a diagnostických nástrojů.

MG100 má díky vlastnostem GSM sítí své místo v MORSE systému všude tam, kde je třeba méně často přenést menší množství dat s menší důležitostí a čas doručení není kritický.

Router má modulární koncepci a uživatel má k dispozici jeden až tři porty standardu RS232 (místo jednoho z nich lze použít RS422 případně RS485). Konfiguraci je možné rozšířit o Ethernetové rozhraní, dále o modul s analogovými a digitálními vstupy a výstupy ADIO. Modul ADIO se vyrábí typicky se dvěma analogovými vstupy a výstupy a dvěma digitálními vstupy a výstupy.

Softwarové ovládání je kompatibilní s ovládáním a konfigurací ostatních routerů systému MORSE. Popis softwarového ovládání a konfigurace je uveden v publikacích popisujících MORSE Firmware.

Návrh a konstrukce tohoto zařízení umožňuje dlouhodobé zatížení, proto je především určeno pro aplikace s trvalým provozem.

Konfigurace použitého protokolu PPP-GPRS je uvedena v části Interface protokoly.

Typické oblasti použití

  • doplnění MORSE sítí v místech, kde je neekonomické budovat radiové pokrytí a existuje GSM pokrytí

  • pro body sítě, kde není kladen důraz na zaručenou dobu odezvy

  • pro body sítě, které komunikují s malou četností (několikrát za den)

  • pro body sítě, kde nejsou kritické případné výpadky GSM sítě

  • pro doplnění MORSE sítě o bod, přes který lze provádět dálkový dohled, servis a diagnostiku routerů MORSE (v místech, kde není možný jiný dálkový přístup např. přes Internet)