Popis funkce routeru MG100

https//www.racom.eu/cz/products/m/mg100/ch02.html

Verze pro tisk

2. Popis funkce routeru MG100

2.1. GPRS část

MG100 využívá pro GPRS komunikaci standardně vyráběné OEM moduly. GPRS modul je propojen s modemovou částí zařízení prostřednictvím sériového kanálu RS232. Diagnostika a nastavování GPRS modulu je v MORSE systému postupně doplňována a zdokonalována tak, jak se mění programové vybavení GPRS modulů, viz protokol PPP-GPRS pro MORSE.

2.2. Modemová část

Řídící mikropočítač má k dispozici 4 MB paměti FLASH a 16 MB paměti RAM. Mezi další obvody tohoto bloku patří baterií zálohovaný zdroj reálného času, detektor výpadku napájecího napětí a obvody watch dog. Při výpadku napájecího napětí je tato skutečnost díky náboji uchovaném v elektrolytických kondenzátorech zaznamenána s příslušným časovým údajem do paměti. Uživatel tak má k dispozici informace o času a délce trvání případných poruch způsobených výpadky napájení. K modemu je možné přes datové rozhraní RS232 připojit zařízení s rychlostí až 115,2 kbit/s. Převodníky rozhraní RS232 jsou proti přepětí chráněny prvky TRANSIL. V modemové části je pro zálohování času použita lithiová baterie.

[Poznámka]Poznámka

Z důvodu použití lithiové baterie v modemové části se nedoporučuje skladování delší než 2 roky.

2.3. Napájení

Router je napájen napětím 13,8 V DC. Podle osazení moduly je odběr v klidu 200 až 260 mA, při vysílání až 350 mA. Router lze uvést do režimu SLEEP, kdy klesne odběr na 2,5 mA. Návrat do aktivního stavu nastane po příchodu datového signálu na sériový port nebo po nastaveném čase.

2.4. Montáž routeru

Router MG100 je speciální zařízení, které vyžaduje odbornou montáž. Montáž všech dodaných zařízení zajišťuje firma RACOM u uživatele vlastními silami. Pro následnou údržbu firma RACOM zaškolí odborné pracovníky uživatele a jako pomůcka jim slouží dokument Provozní předpis pro rádiové datové sítě a MORSE Firmware – Dokumentace.

[Důležité]Důležité

POZOR! Nebezpečí výbuchu při výměně za nesprávný typ baterie v modemové části. S použitými bateriemi zacházejte podle pokynů výrobce.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.