Popis funkce, význam signalizačních LED

https//www.racom.eu/cz/products/m/ms2000/ch02.html

Verze pro tisk

2. Popis funkce, význam signalizačních LED

2.1. Celkový popis, blokové schéma

Zdroj je jednočinný blokující měnič s dvěmi hladinami výstupního napětí. Nižší hladina je hlavní, vyšší hladina je určena pro dobíjení. Zdroj je na primární straně jistěn tavnou pojistkou T4A. Na primární straně je též chráněn proti přepětí varistorem. Zdroj je odolný proti zkratu při provozu ze sítě i při provozu z akumulátoru. Zdroj je odolný i proti přepětí ze sekundární strany.

2.2. Dobíjení a zálohování

V MS2000 je integrován management dobíjení a zálohování, který je úplně a nezávisle řízen mikroprocesorem. Mikroprocesorové řízení umožňuje s velkou účinností (spínaný regulátor na sekundární straně) dobíjet akumulátor na plnou kapacitu za minimální dobu, udržovat akumulátor v optimálním režimu, při dobíjení se zohledňuje i teplota okolí, teplotní čidlo je umístěno na fastonu akumulátoru. Tímto se zamezí trvalému přebíjení akumulátoru při vyšších teplotách, teplotní koeficient napětí na baterii pro olověné akumulátory je typicky pro jeden článek 10 mV/°C. Standardně je MS2000 vyráběn pro použití s Pb akumulátory 12 V / 12 Ah (24 V / 12 Ah), ale jumperem dostupným z čelní stěny lze změnit maximální dobíjecí proud i pro jiné kapacity akumulátoru: 2–6 Ah (jumper vlevo) nebo 6–12 Ah (jumper vpravo). K zálohování lze použít i jiný typ akumulátoru než pouze olověný, po dohodě s výrobcem je možné upravit software pro jiné typy akumulátorů.

Mikroprocesorem je řízeno i připojování baterie při výpadku síťového napětí a odpojení baterie při dosažení minimálního povoleného napětí výrobcem baterie (10,8 V; resp. 21,6 V). Spínač je elektronický s elektronickou pojistkou proti dlouhodobému přetížení a proti přetížení nárazovým proudem při připojení kapacitní zátěže (řádově 6 000 µF a větší). Pokud dojde při napájení z akumulátoru k přetížení kapacitní zátěží, elektronická pojistka zátěž odpojí a MS2000 se pokusí PWM modulací s plynulým náběhem znovu připojit kapacitní zátěž.

Pro správnou funkci řízení dobíjení akumulátoru není nutné zatěžovat výstup PWR OUT žádným proudem.

[Poznámka]Poznámka

U  napájecích zdrojů MS2000 vyrobených do 09/2008 je třeba pro správnou funkci řízení dobíjení akumulátoru zatěžovat výstup PWR OUT minimálním proudem 300 mA.

2.3. Signalizace

Informace o výpadku sítě MAIN PWR OFF a informace o nízkém napětí na akumulátoru BATTERY LOW (během několika minut dojde k absolutnímu výpadku napájení připojeného zařízení) je vyvedena na výstupní svorky – „otevřený kolektor“. Proud výstupními tranzistory není žádným způsobem omezen, proto je nutné připojit do série s tranzistorem externí odpor, který omezí proud na přijatelnou hodnotu (maximální hodnota proudu je 0,5 A). V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty proudu tranzistorem I_D, napětí na výstupu při sepnutém tranzistoru U_DS, a velikosti externích sériových odporů R_s pro zdroj 13,8 V a 24 V.

I_D[mA]U_DS [mV]R_s [Ω]
Uvoltage 13,8 VUvoltage 24 V
20,85,56801200
89,124,5150270
471137,52756

Vodiče se signálem o nízkém napětí akumulátoru a výpadku sítě se zapojují do šroubovacích svorek č.1 (BATTERY LOW) a č. 2 (MAIN PWR OFF) podle obrázku připojení vodičů do svorek MS2000. Svorkám č. 1 a 2 přísluší GND svorky č. 5 a 6. Vyhodnocení signálu svorky č. 2 – viz funkce (m)isc (b)att programu Setr v manuálu MORSE firmware dokumentace.

Diody LED na čelním panelu indikují přítomnost napětí na výstupu zdroje (zelená LED PWR ON), výpadek sítě (červená LED MAIN PWR OFF), nízké napětí na akumulátoru (oranžová LED BATTERY LOW). Poslední oranžová LED dioda indikuje stavy dobíjecího cyklu akumulátoru. Významy jednotlivých stavů jsou zobrazeny na předním panelu:

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.