Popis příkazů pro komunikaci s zdrojem přes sériové rozhraní

https//www.racom.eu/cz/products/m/msu120/apa.html

Verze pro tisk

A. Popis příkazů pro komunikaci s zdrojem přes sériové rozhraní

Solární zdroj MSU120 je vybaven sériovým rozhraním dle standardu RS232 umožňujícím základní kontrolu a nastavení ve výrobě i v instalaci. Komunikace probíhá rychlostí 19200Bd, 8,n,1 . Zdroj reaguje na jednopísmenné (ASCII) povely, odpověď ze zdroje je ve formě textových řetězců (většinou ukončených CR/LF). Takto je možno se zdrojem komunikovat i po připojení k běžnému terminálu.

Popis některých příkazů

[příkaz]

popis příkazu

<odezva>
[i]

ID zdroje + verze firmware

<|S/N:001>
<|SOL28 (2005-06-27)>
[t]

aktuální čas

<2004-12-11*02:34:59>
[m]

zobrazí záhlaví výpisu měřených hodnot

<|Ub   Ib   Us  Is  Ismax Pwr  Tep>
[a]

výpis měřených hodnot – napětí baterie, proud baterie, napětí na vstupu solárního panelu, proud ze solárního panelu, maximální změřený proud z předchozí minuty, aktuální dodávaný výkon, teplota …

<|11.6 -0.4  16.2  0.7  0.7  8  41>
[b]

stejné hodnoty v binárních interních hodnotách

[ENTER]

přepne zdroj do připravenosti pro příjem víceznakového povelu

<Ready – waiting…>

– pokud neobdrží další povel do 2 sec vyhlásí zdroj Timeout

<TimeOut>
[d + čas]

pro nastavení interního času zdroje ve formátu: [d2005-08-31*21:54:06] pošle do zdroje aktuální čas (nutno bezprostředně po ENTER)

<Date OK 2005-08-31 21:54:06>

(Program SOLTERM odesílá aktuální čas automaticky po stisku klávesy [d])

[f]

přepne zdroj do režimu maximálního zatížení solárního panelu

<Full Power Mode ON/OFF>
[v]

přepne zdroj do/z režimu automatického hlášení důležitých stavů zdroje

<Verbose Mode ON/OFF>

V tomto režimu zdroj hlásí:

 • odpojení baterie od výstupu (cca. 1 minutu před odpojením)

  <|Battery Low->Switch output OFF! Ubat=10.7 2004-12-12*20:19:59>
 • při připojení baterie k výstupu (cca. 20 sekund po připojení)

  <|Output ON Ubat=12.0 2004-12-12*20:19:59>
 • přechod do klidového režimu (Ubat < 10 V, nebo USol < Ubat v režimu SLEEP MODE)

  <|Sleep Ubat=9.9 2004-12-12*23:19:59>
 • přechod z klidového režimu ( USol>Ubat) nebo v okamžiku připojení baterie k výstupu (Ubat>12V)

  <|Wake-Up Ubat=10.1 2004-12-13*08:19:59>
 • při přechodu na nový den – souhrn za předchozí den

  <
  |S/N:001    
  |Day status:2004-12-10*00:00:00
  |Battery Voltage max.(V):11.9   at 14:58
  |Battery Voltage min.(V):10.7   at 05:41
  |Max. charge current (A):2.8   at 11:43
  |Max. Solar current (A):3.5    at 11:44
  |Total charge (Ah):8.7
  |Total dischg. (Ah):11.9
  |Actual dischg (Ah):8.0
  |Solar energy used (Ah):15.6
  |Solar energy poss.(Ah):15.6
  |Temperature max. (^C):46
  |Temperature min. (^C):22
  |Last Out-ON 12-31*23:59 
  |Last Out-OFF 08-09*07:22
  >
[s]

odešle aktuální souhrn od počátku dne

<
|S/N:001    
|Day status:2005-08-09*15:24:39
..
..
|Last Out-OFF 08-09*07:22
>
[y]

odešle uložený souhrn předchozího dne

|Day status:08-08
|Battery Voltage max.(V):11.9   at 14:58
..
..
|Last Out-OFF 08-09*07:22
>
[N]

odešle 1. blok záznamu měřených hodnot z předchozího dne

<
t  005  008  009  000  000  000  060
D  130  000  027  000  004  152  000
D  130  000  027  000  004  152  000
…
…
D  130  000  027  000  004  152  000
D  130  000  027  000  004  152  000    000
>

– poslední údaj reprezentuje číslo bloku

[n]

Odešle další blok záznamu měřených hodnot z předchozího dne. Význam hodnot v jednotlivých sloupcích je následující:

t

řádek reprezentující datum a čas začátku denního záznamu (poslední hodnota určuje periodu záznamu měřených hodnot v sekundách = 60 s)

D

řádek se zaznamenanými daty (všechny hodnoty představují interní hodnoty zdroje bez přepočtu na reálné hodnoty):

UBat

napětí baterie

IBat+

kladný proud baterie

IBat-

záporný proud baterie

USol

napětí na svorkách solárního panelu

ISol

proud ze solárního panelu

UTermExt

teplota externího teplotního čidla

ISolMax

maximální odebratelný proud ze solárního panelu (test na maximální proud)

[L]

odešle 1. blok záznamu denních souhrnů

<
s 031 012 127 014 114 023 059 012 023 028 014 008 026 025 075
..
..
s 013 003 125 012 089 010 052 011 023 024 008 007 020 019 075
s 014 003 128 013 087 008 048 013 022 025 022 001 042 041 074
s 015 003 136 014 120 007 060 011 021 025 029 000 032 031 073
s 016 003 144 013 126 006 052 013 020 024 022 000 024 024 057
s 017 003 147 010 129 007 048 012 023 026 022 000 024 025 062
s 018 003 147 011 129 007 040 011 023 026 015 000 017 021 062
s 019 003 147 012 128 006 025 013 022 024 013 000 015 017 066 096
>

– poslední údaj reprezentuje číslo bloku

[l]

odešle další blok záznamu denních souhrnů, význam hodnot v jednotlivých sloupcích je následující:

SumHdr

s“ hlavička pro pole uložených hodnot

SumDay

čas záznamu denního souhrnu [číslo dne v měsíci]

SumMonth

čas záznamu denního souhrnu [číslo měsíce v roce]

DmaxUBat

max. napětí baterie během dne [0,1 V]

TmaxUbH

čas záznamu max. napětí DmaxUBat [hod]

DminUBat

min. napětí baterie během dne [0,1 V]

TminUbH

čas záznamu DminUBat [hod]

DMaxIBat

maximalni zaznamenaná hodnota proudu Ibat [0,1 A]

TmaxIbH

čas záznamu DMaxIBat [hod]

DmaxUThext

max. teplota [ºC]

DminUThext

min. teplota [ºC]

DSIBatP

energie dodaná do baterie [Ah]

DSIBatM

energie odebraná z baterie [Ah]

DSISol

energie odebraná ze solárního panelu [Ah]

DISolMax

maximální odebratelná energie ze solárního panelu [Ah]

DmaxISol

nejvyšší denní hodnota proudu ze solárního panelu [0,1 A]

[r]

opakuje vysílání posledně odeslaného bloku záznamu denních souhrnů nebo záznamu měřených hodnot z předchozího dne

[w]

MSU120 vyšle 1bytový status následujícího významu:

Bit 0 _BatLL

Nízké napětí baterie (Ubat < 10 V) – přechod do SLEEP modu

Bit 1 _BatteryLow

Nízké napětí baterie UBat < 11,5 V

Bit 2 _BatOff

indikace odpojení výstupu

Bit 3 _USolOK

Dostatečné napětí USol ( = USol > UBat)

Bit 4 _NegIb

záporný proud do baterie = vybíjení

Bit 5 _GoVyp

Avizováno vypnutí = odpojení baterie od výstupu DC-OUT zdroje

Bit 6 _Foc

probíhající fáze overcharge nabíjení

Bit 7 _Ffl

probíhající fáze float nabíjení

[g]

přepne zdroj do režimu automatického spánku při nedostatku sluneční energie

<SLEEP Mode ON/OFF>

– v tomto režimu je redukována vlastní spotřeba zdroje, přechod do plné činnosti je automatický při dosažení dostatečného napětí ze solárního panelu

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.