Připojení solárního zdroje MSU120

https//www.racom.eu/cz/products/m/msu120/ch02.html

Verze pro tisk

2. Připojení solárního zdroje MSU120

Připojení se provádí pomocí odnímatelných svorek dle popisu na předním štítku zdroje:

Vzhled zdroje — popis štítku solárního zdroje

Obr. 2.1: Vzhled zdroje — popis štítku solárního zdroje

SOLAR PANEL
  1. + svorka pro kladný pól

  2. – svorka záporný pól (interně propojena se zápornou svorkou pro připojení baterie a se zápornou svorkou pro připojení zátěže DC_OUT)

  3. zemnící svorky jsou spojeny s kovovým pláštěm zdroje

BATTERY+/-

Připojení baterie ke svorkám.

DC_OUT

Výstup zdroje má společný záporný pól a dvě svorky s kladným výstupním napětím, které jsou interně odpojovány podle stavu akumulátoru k zamezení hlubokého vybití resp. při přetížení.

AUX.OUT/CHG

Přídavný výstup zdroje – není odpojován od baterie při poklesu jejího napětí. V případě potřeby lze využít i jako vstup dalšího nabíjecího proudu (např. ze síťového zdroje MS2000).

[Varování]Varování

Výstup AUX.OUT/CHG není chráněn proudovou pojistkou.

OUT1–OUT4

Výstupy s otevřeným kolektorem se společným záporným pólem. Vnější napětí připojované k těmto svorkám nesmí překročit napětí na výstupu DC_OUT! Sepnutí výstupu je indikováno rozsvícením LED diody nad příslušným výstupem.

Standardně:

OUT1 = BATERY LOW

varování při poklesu napětí baterie pod 11,5 V

OUT2 = SOLAR OFF

nízké napětí ze solárního panelu

COM

Na D-SUB konektor je vyvedeno sériové rozhraní zdroje (popis svorek jako koncové DCE zařízení):

Pin. 1: DCD

(* interně propojeno DCD, DSR, DTR)

Pin 2: RXD

výstup dat ze zdroje

Pin 3: TXD

vstup dat do zdroje

Pin 4: DTR

(* interně propojeno DCD, DSR, DTR)

Pin 5: Gnd

signálová zem – interně propojena se zápornou svorkou zdroje

Pin 6: DSR

(* interně propojeno DCD, DSR, DTR)

Pin 7: RTS

(** interně propojeno RTS, CTS)

Pin 8: CTS

(** interně propojeno RTS, CTS)

Pin 9:

nezapojen

FUSE T10A

Pojistka na čelním panelu je zapojena v obvodu baterie – chrání baterii a zdroj proti poruchovým stavům při vybíjení i nabíjení. Navíc je zdroj chráněn elektronickou pojistkou, která odpojí výstup zdroje (DC_OUT), pokud výstupní proud zdroje překročí 6 A. Po odpojení výstupu v důsledku přetížení zkouší zdroj každých 20 sekund připojit výstup, přičemž testuje, jestli ještě trvají podmínky pro odpojení výstupu.

START

Tlačítkem START lze zajistit v odpojeném stavu připojení baterie k výstupu zdroje. Pokud ale trvají podmínky pro odpojení výstupu, je tento stav automaticky navrácen (při přetížení okamžitě, při nízkém napětí baterie nejpozději do dvou minut).

T.SENSOR

Svorky pro připojení externího teplotního čidla. Čidlo by mělo být umístěno pokud možno na plášti nabíjeného akumulátoru, při společné instalaci s akumulátorem stačí připojit čidlo pouze ke svorkám zdroje. Použité teplotní čidlo KTY10 (2000 Ω/25 °C).

[Varování]Varování

Svorky se nesmí propojit s jinými svorkami zdroje!!!

charakteristika teplotního čidla v příloze B

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.