Funkce solárního zdroje MSU120

https//www.racom.eu/cz/products/m/msu120/ch01.html

Verze pro tisk

1. Funkce solárního zdroje MSU120

Solární zdroj MSU120 je plně automatický zdroj zálohovaného napětí pro napájení zařízení v sítích MORSE (např. rádiové modemy MR160, MR300, MR400, MR900, MR25 a MG100, kontrolery MC100 a MCM302ET, MRouter-A a z příslušenství systému MORSE technologickou a měřící jednotku SEP a optický oddělovač OPI). Je určen pro použití se zálohovacím olověným akumulátorem 12 V o kapacitě 20–150 Ah a se solárním panelem 50–120 W / 12 V – omezení je pouze ve velikosti maximálního proudu ze solárního panelu (7 A) a velikosti maximálního výstupního napětí ze solárního panelu (25 V).

Napětí na výstupu zdroje sleduje napětí na akumulátoru podle okamžitého stavu nabití akumulátoru. Regulace nabíjení omezuje výstupní napětí na max. 14,7 V, při napětí nižším než 10,5 V dojde k odpojení akumulátoru od výstupních svorek (DC_Out) zdroje. Nabíjecí charakteristika zajišťuje maximální rychlost nabíjení i ochranu proti přebíjení, stejně jako ochranu proti hlubokému vybití (odpojením od zátěže).

Návrh a konstrukce tohoto zařízení umožňuje dlouhodobé zatížení, proto je především určeno pro aplikace s trvalým provozem.

1.1. Průběh nabíjení akumulátoru

Nabíjení probíhá ve třech fázích:

  1. Nabíjení maximálním možným proudem (dle okamžitého výkonu solárního panelu) až do dosažení napětí 14,7 V na akumulátoru.

  2. Nabíjení akumulátoru při konstantním napětí 14,7 V až do dosažení sledovaného poklesu nabíjecího proudu.

  3. Přechod na nabíjení při konstantním udržovacím napětí cca. 13,6 V (podle okamžité teploty v okolí akumulátoru).

    Typická nabíjecí charakteristika MSU120

    Obr. 1.1: Typická nabíjecí charakteristika MSU120

Při připojení externího teplotního čidla mění zdroj hodnotu koncového napětí 13,6 V podle aktuální teploty. Řídí se při tom typickou teplotní charakteristikou olověného akumulátoru.

Při odpojení zátěže poklesem napětí pod 10,5 V dojde k jejímu zpětnému připojení až při nárůstu napětí na 12 V (resp. 11,5 V při dostatečném napětí ze solárního panelu).

zdroj zaznamenává denní průběh napětí a proudů do dvou pamětí (aktuální a předchozí den), které se střídavě přepisují, do další paměti ukládá záznam denních sum pro jednotlivé dny (cca. 500 dnů).

Solární zdroj MSU120 je vybaven sériovým rozhraním dle standardu RS232 umožňujícím základní kontrolu a nastavení ve výrobě i v instalaci. Komunikace probíhá rychlostí 19200 Bd, 8, n, 1. zdroj reaguje na jednopísmenné (ASCII) povely, odpověď ze zdroje je ve formě textových řetězců (většinou ukončených CR/LF). Takto je možno se zdrojem komunikovat i po připojení k běžnému terminálu. Vzdálený přístup ke zdroji lze zajistit prostředky sítě MORSE.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.