Úvod

Verze pro tisk

Úvod

Tento návod k obsluze slouží jako základní dokument pro seznámení uživatelů s parametry solárního zdroje a jeho vlastnostmi a s parametry připojovacích dílů. Pro zvládnutí všech funkcí zdroje a systému MORSE je nutné postupovat podle dalších dokumentů, na které se tento dokument odkazuje nebo jsou dostupné v dokumentaci na internetové stránce racom.cz .

Čelní panel solárního zdroje

Obr. 1: Čelní panel solárního zdroje