Pokyny pro instalaci MSU120

https//www.racom.eu/cz/products/m/msu120/ch06.html

Verze pro tisk

6. Pokyny pro instalaci MSU120

  • Zařízení je určeno pro průmyslové použití pro montáž do prostorů s omezeným přístupem (el. rozvaděčů).

  • Připojení musí provádět osoba znalá dle vyhlášky č. 50/78 Sb. Zdroj je určen pro montáž do rozvaděče bud’ na montážní panel pomocí šroubů M3 nebo na DIN lištu. Montážní panel i DIN lišta musí být řádně zeměna dle platných norem. Poloha zdroje musí být taková, aby nebylo bráněno cirkulaci vzduchu nutné pro chlazení.

  • Připojení vodičů musí být provedeno do označených svorek v souladu s platnými normami. Svorky jsou učeny pouze pro připojení měděných vodičů do průřezu max. 2,5 mm2 a neslouží pro vypínání zařízení pod napětím. V případě větší vzdálenosti od zdroje k solárnímu panelu nebo k akumulátoru, kdy by bylo nutno použít instalační přívody delší než 3 m, se doporučuje přejít v co nejkratší vzdálenosti od zdroje na vodiče o větším průřezu k omezení výkonových ztrát na vedení při maximálních nabíjecích proudech.

  • Nedoporučujeme přepólovat akumulátor při připojení.

  • Barevné značení vodičů na straně malého napětí musí splňovat požadavky příslušných norem.

  • Při výměně pojistek musí být zdroj odpojen od baterie a solárního panelu. Náhrada je možná pouze pojistkou stejného typu a se shodným jmenovitým proudem.

  • Při využití zařízení jako zdroje napětí SELV, musí být strana malého napětí elektricky a prostorově oddělena od vodičů nn.

6.1. Montáž solárního zdroje

Zdroj MSU120 je speciální zařízení, které vyžaduje odbornou montáž. Montáž všech dodaných zařízení zajišťuje firma RACOM u uživatele vlastními silami. Pro následnou údržbu firma RACOM zaškolí odborné pracovníky uživatele a jako pomůcka jim slouží dokument Provozní předpis pro rádiové datové sítě a MORSE Firmware – Dokumentace.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.