Optoizolátory OPI200, OPI400

https//www.racom.eu/cz/products/m/opi/ch01.html

Verze pro tisk

1. Optoizolátory OPI200, OPI400

1.1. Stručný popis

OPI slouží k optickému a galvanickému oddělení signálových vodičů rozhraní RS232 (OPI200), případně k převodu signálů rozhraní RS232 na RS422 nebo RS232 na RS485 (OPI400) včetně jejich galvanického oddělení.

1.2. Použití

 • Galvanické oddělení rozhraní všech komponent systému MORSE, případně jiných zařízení

 • Převod rozhraní RS232 na RS422, nebo RS485 (typ OPI400)

 • Profibus

 • Návrh a konstrukce tohoto zařízení umožňuje dlouhodobé zatížení, proto je především určeno pro aplikace s trvalým provozem.

1.3. Přednosti optoizolátorů

 • Profibus kompatibilní

 • Napájecí napětí 5-30 V

 • Ochrana proti přepólování napájecího napětí

 • Ochrana datových linek proti přepětí

 • Indikační LED diody pro datové vodiče

 • Indikační LED dioda pro napájecí napětí

 • Rychlost až 250 kbps

 • Přepínání směru komunikace na lince RS485 automaticky nebo ext. signálem libovolné polarity

 • Zakončení (TERMINATE) a definice klidového stavu linky RS485 (BIAS) interními přepínači

 • Minimální rozměry, montáž na DIN lištu

1.4. Připojení

OPI200 realizuje galvanicky oddělený převod rozhraní RS232/RS232. Neobsahuje žádné interní přepínače a jeho zapojení je patrné z nálepky na krabičce.

OPI400 realizuje galvanicky oddělený převod rozhraní RS232/RS422 nebo RS48&5.

Výběr varianty převodu se volí přepínačem uvnitř krabičky po odejmutí bočního krytu.

V případě varianty RS232/RS485 je možno dále pomocí přepínačů zvolit:

 • zakončení linky RS485 odporem 180 Ω (doporučeno pro dlouhá přenosová vedení)

 • nastavení klidového stavu linky RS485 (doporučeno pro zarušené prostředí)

 • polarita externího signálu pro přepínání Rx – Tx

 • optimální rychlosti pro automatické přepínání Rx – Tx, viz tabulka technických parametrů

Označení svorek optoizolátorů

Obr. 1.1: Označení svorek optoizolátorů

Není-li přiveden externí signál pro přepínání Rx – Tx, OPI400 automaticky odvozuje přepínání od přivedených dat. V případě, že je přenosová rychlost rovna rychlosti nastavené pomocí přepínačů, je doba přepnutí ze stavu Tx do Rx asi 2 byte. Pokud se přenosová rychlost neshoduje s rychlostmi uvedenými u přepínačů, je nutno na přepínači nastavit nejbližší nižší variantu a počítat s úměrně delším přepnutím Tx – Rx.

1.5. Informační LED

U všech variant převodníků jsou přijímaná a vysílaná data indikována kontrolkami. U kratších datových paketů je délka svitu prodloužena asi o 20 ms. Trvalý svit kontrolky na datových rozhraních indikuje trvalé přivedení signálu aktivní polarity, tj. chybový stav při instalaci.

1.6. Příklady zapojení optoizolátoru

1.6.1. Zapojení RS485 – přepínání externím signálem CTS, libovolná rychlost

nastavení spínačů OPI400:
 • RS485,

 • LINE, BIAS a TERMINATE podle potřeby

 • ext. Rx/Tx signal – POSITIVE

konfigurace MR400:

v menu Serial Communication channels nastavit dia(g) NORM (SPe 0gn, nebo SPe 1gn)

1.6.2. Zapojení RS485 – automatické přepínání, rychlost 19200

nastavení spínačů OPI400:
 • RS485,

 • LINE, BIAS a TERMINATE podle potřeby

 • rychlost 19200 bps

1.6.3. Zapojení RS422 – libovolná rychlost

nastavení spínačů OPI400:
 • RS422,

1.6.4. Zapojení RS232 – libovolná rychlost

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.