Použité zkratky

https//www.racom.eu/cz/products/m/re400/pr01.html

Verze pro tisk

Použité zkratky

RFC

Radio frequency channel – rádiový kanál

SCC

Serial communication channel – sériový komunikační kanál

ETH

Ethernet channel – kanál ethernet

CDMA

Carrier detect multiple access – řízený přístup na rádiový kanál

CRC16

Cyclic redundancy check – kontrola aplikovaná na hlavičku paketu

CRC32

Cyclic redundancy check – kontrola aplikovaná na data paketu

PoE

Power over Ethernet – napájení po kabelu Ethernetu

AUX

Auxiliary – napájení konektorem RS232 DSUB9

TX

Vysílání do RFC

RX

Příjem z RFC

tx

Vysílání do SCC

rx

Příjem z SCC

NoR

Number of repeaters – parametr v konfiguračním menu

MTU

Maximum transmission unit – max. délka přenášeného paketu

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.