Páteřní síť pro projekt AMI, Brazílie

https//www.racom.eu/cz/references/backbone-for-ami

Highlights

 • RipEX, 50 kHz / 16DEQAM
 • RipEX2, 200 kHz / 256QAM
 • Distribuce elektřiny
 • Dálkové odečty elektroměrů
 • Dvě úrovně páteřní sítě
 • Base Driven Protocol
 • TCP/IP

Celesc, největší distributor elektřiny ve státě Santa Catarina v Brazílii s více než 3 miliony zákazníků, patří mezi lídry v inovacích na poli AMR (Automated Meter Reading) a AMI (Advanced Metering Infrastructure). Pro pilotní projekt dálkového získávání dat z elektroměrů za účelem automatizace měření bylo vybráno město Araranguá. Celkem bylo připojeno přibližně 35 400 elektroměrů.

Tendr vyhrála firma Wasion, výrobce zařízení zaměřeného na distribuci elektřiny jako jsou elektroměry, brány WiSUN, bilanční měřiče atd.

Waison se při hledání spolehlivého komunikačního řešení rozhodl pro rádiové modemy RipEX, které společnost Celesc používá v jiných aplikacích již řadu let.

AMI projekt ve městě Araranguá se skládá z následujících částí:

 • Inteligentní měřiče v koncových elektroměrech
 • Inteligentní sada pro měření elektrických veličin v transformátorech
 • Síť FAN (Field Area Network) – komunikační síť pro připojení koncových bodů do koncentrátorů. Realizováno pomocí zařízení RF Mesh WiSUN ve volném pásmu 900 MHz.
 • Páteřní síť – komunikační síť pro obousměrný zabezpečený přenos dat mezi koncentrátory sítě FAN a systémem MDC v centru. Realizováno na rádiových modemech RipEX a RipEX2 v licenčním pásmu 400 MHz.
 • Systém pro správu sítě
 • MDC (Meter Data Collector) – systém odpovědný za příjem dat z měření a zpracování událostí s cílem zajistit bezpečnost a integritu dat z terénu.
 • MDM (Meter Data Management) – systém odpovědný za správu dat z měření

Inženýři společnosti Wasion společně s technickou podporou společnosti RACOM navrhli řešit komunikaci ve stromové struktuře. Koncové měřiče byly rozděleny do 120 oblastí. V každé oblasti je jeden koncentrátor, ke kterému je přes síť WiSUN připojeno zhruba 300 měřičů.

Koncentrátory jsou sdruženy do 12 clusterů, kdy v jednom clusteru je zhruba 10 koncentrátorů, které komunikují do centra clusteru přes rádiové modemy RipEX. Protože objemy dat přenášených z clusterů jsou už vysoké, clustery do centra ve městě Araranguá komunikují přes rádiové modemy RipEX2, které mají kapacitu až 1.7 Mb/s. Centrum sítě v Araranguá je připojeno do řídicího systému společnosti CELESC ve Florianópolisu přes IP síť.

Jak už to v reálném životě bývá, instalace a uvádění do provozu nebylo bez problémů. Před instalacemi byla provedena studie a teoretický návrh sítě. V praxi se však ukázalo, že na některých místech teorie neodpovídá praxi (kovové přístřešky v blízkosti antén, nové výškové budovy apod.) a síla a kvalita signálů není dostačující. Naštěstí jsou rádiové modemy RipEX velmi fexibilní a koncové body mohou pracovat zároveň jako retranslace pro ostatní, což bylo v několika případech využito a ušetřily se tak nemalé investice.

Po bouřkách, které jsou v oblasti Araranguá velmi časté a silné, docházelo k poškození některých rádiových modemů. Pracovník naší technické podpory v Brazílii ve spolupráci s naším místním partnerem Utili na místě zjistil, že zdrojem problémů je nedokonalé uzemnění na instalovaných bodech. Po realizaci našich doporučení se problémynevyskytují a síť má dlouhodobě dostupnost 99.9 %.

AMI projekt ve městě Araranguá je příkladem toho, že i když se v praxi vyskytnou problémy, RACOM a jeho partneři je rychle vyřeší.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.