Distribuce elektřiny, Střední Amerika

https//www.racom.eu/cz/references/power-distribution-central-america

Highlights

  • RipEXRipEX2
  • Distribuce elektřiny
  • 160 MHz, 25 kHz, 16DEQAM
  • Base Driven Protocol
  • Odpojovače, DNP3 protocol
  • Záložní trasy
  • LTE nebo 2x RS232 mPCIE moduly

Rádiové modemy RACOM jsou stále oblíbenější i ve Střední Americe. Jeden z největších a nejvýznamnějších distributorů elektřiny zde používá několik stovek rádiových modemů RipEX a RipEX2 na různých místech své sítě.

Elektrodistribuční společnost používala rádiové modemy od různých dodavatelů, se kterými měla větší či menší problémy. Typickým příkladem je síť umístěná na karibském pobřeží v obtížných terénních podmínkách. Přestože aplikace vyžadovala běžnou p-t-mp komunikaci, v síti bylo mnoho p-t-p spojů, které do komunikace vnášely velké zpoždění a nestabilitu. Koncový uživatel proto musel investovat velké prostředky do oprav a průběžné údržby sítě.

Všechny problémy byly vyřešeny nasazením rádiových modemů RipEX. Síť funguje v režimu p-t-mp, přestože mezi lokalitami není přímá viditelnost. Nadbytečné p-t-p spoje byly odstraněny. Doba odezvy a spolehlivost se výrazně zlepšily, zásahy v terénu nejsou potřeba. Pro maximální spolehlivost jsou v síti nakonfigurovány také záložní trasy, což je jedinečná funkce nabízená radiomodemy RipEX.

Další problematické p-t-p spoj byl mezi centrem první sítě a dalším městem. Při použití stávajících rádiových modemů vyžadovala vzdálenost 68 km a vícecestné šíření mnoho opakovačů, přesto bylo spojení nestabilní. Při použití RipEX2 nebyly opakovače potřeba. Spoj vykazoval vysokou spolehlivost a výrazně kratší dobu odezvy. Kromě toho zákazník zvažuje přepnutí této linky do full duplex režimu, aby se zvýšila propustnost.

Centrální RipEX2 propojuje obě sítě. Je vybaven modulem LTE, jehož prostřednictvím lze dálkově ovládat a monitorovat všechny rádiové modemy v obou sítích.

Na základě těchto zkušeností se zákazník rozhodl nasadit modemy RipEX2 a RipEX i na dalších místech, většinou pro komunikaci s odpojovači. Dnes (2024) bylo dodáno přibližně 300 modemů různých typů od RipEXu až po plnohodnotný RipEX2 s modulem LTE. Většina sítí je hvězdicového typu s protokolem BDP na rádiovém kanálu.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.