Klíčové vlastnosti

RipEX2 je jediný plně CE & FCC certifikovaný 256 QAM rádiový modem na trhu.

Nikdy se nespoléhejte jen na hrubou přenosovou rychlost, která bývá uváděna v datových listech. Jediným platným parametrem pro výkon je Propustnost sítě z pohledu uživatele: kolik paketů/bajtů obsahových dat bylo úspěšně doručeno v daném časovém intervalu.

Channel size Gross data rate Possible Network throughput
  RipEX RipEX2 RipEX2e RipEX RipEX2 RipEX2e
6.25 kHz 21 kb/s 35 kb/s 26 kb/s > 25 kb/s > 42 kb/s > 32 kb/s
12.5 kHz 42 kb/s 83 kb/s 63 kb/s > 50 kb/s > 100 kb/s > 75 kb/s
25 kHz 83 kb/s 167 kb/s 125 kb/s > 100 kb/s > 200 kb/s > 150 kb/s
50 kHz 167 kb/s 333 kb/s 250 kb/s > 200 kb/s > 400 kb/s > 300 kb/s
100 kHz 555 kb/s > 700 kb/s
150 kHz 925 kb/s > 1.1 Mb/s
200 kHz 1.1 Mb/s > 1.4 Mb/s
250 kHz (*) 1.3 Mb/s > 1.7 Mb/s
300 kHz (*) 1.7 Mb/s > 2.1 Mb/s

(*) K dispozici pouze v režimu Bridge

Dosažitelnou propustnost sítě zajišťuje:

 • Hrubá přenosová rychlost
 • Min. Rx/Tx přepínání a časová synchronizace
 • Optimální protokol rádiového kanálu pro danou aplikaci
 • Komprese dat 
  • Uživatelská data jsou vždy komprimovaná (Zlib, decimace LZ77 a Huffman kódování) a porovnána s původní velikostí paketu. Doručen je menší z paketů.
  • Komprese hlaviček Ethernet / IP / TCP / UDP
 • TCP proxyTerminal server
  • Eliminují se režijní TCP přenosy vzduchem
 • Infosheet

Duplex

 • Jedna frekvence nebo duální frekvence s různými kanály pro provoz Rx a Tx
 • Half duplex (RipEX, RipEX2, RipEX2e)
 • Full duplex (RipEX2)

Možnosti jednotlivých spojů

 • Pro jednotlivé rádiové spoje z každé jednotky je možné nastavit různou modulaci (rychlost dat), FEC a opakování

Automatická rychlost

 • Přijímač automaticky upravuje rychlost dle datové rychlosti příchozího rámce

Režim Stream mode (RipEX)

 • Začíná ihned vysílat na rádiovém kanálu, aniž by čekal převzít celý rámec na COM => nulové čekací doby

Kalkulace výkonu sítě RipEX.

Aplikační poznámka – Datová rychlost

Dosažitelnou propustnost sítě zajišťuje:

 • Hrubá přenosová rychlost
 • Min. Rx/Tx přepínání a časová synchronizace
 • Optimální protokol rádiového kanálu pro danou aplikaci
 • Komprese dat 
  • Uživatelská data jsou vždy komprimovaná (Zlib, decimace LZ77 a Huffman kódování) a porovnána s původní velikostí paketu. Doručen je menší z paketů.
  • Komprese hlaviček Ethernet / IP / TCP / UDP
 • TCP proxyTerminal server
  • Eliminují se režijní TCP přenosy vzduchem
 • Infosheet

Duplex

 • Jedna frekvence nebo duální frekvence s různými kanály pro provoz Rx a Tx
 • Half duplex (RipEX, RipEX2, RipEX2e)
 • Full duplex (RipEX2)

Možnosti jednotlivých spojů

 • Pro jednotlivé rádiové spoje z každé jednotky je možné nastavit různou modulaci (rychlost dat), FEC a opakování

Automatická rychlost

 • Přijímač automaticky upravuje rychlost dle datové rychlosti příchozího rámce

Režim Stream mode (RipEX)

 • Začíná ihned vysílat na rádiovém kanálu, aniž by čekal převzít celý rámec na COM => nulové čekací doby

Kalkulace výkonu sítě RipEX.

Aplikační poznámka – Datová rychlost

Zařízení

RipEX2, RipEX2e

 • Detekce neoprávněného otevření skříně, úroveň zabezpečení 2 podle standardu FIPS 140-2
 • HW alarmový vstup – lze připojit ke dveřím skříně
 • Digitálně podepsaný FW
  • Integrita dat – FW je šifrován symetrickou šifrou, která je jedinečná pro každou verzi FW
  • Autenticita dat – symetrická šifra je digitálně podepsána asymetrickou šifrou, jejíž soukromý klíč je v trezoru RACOM a veřejný klíč je součástí FW
 • Zabezpečený upgrade FW
 • Zabezpečené bootování
  • Zařízení se plně spustí pouze v případě, že HW ani FW nejsou narušeny
 • Zakázání fyzického portu
  • Každé fyzické rozhraní (ETH, COM, USB, SFP…) lze individuálně povolit / zakázat

RipEX

 • HW alarmový vstup – lze připojit ke dveřím skříně
 • Zabezpečený upgrade FW
 • Secure boot
  • Zařízení se plně spustí pouze v případě, že s FW nebylo manipulováno
 • Zakázání fyzického portu
  • Každé fyzické rozhraní (ETH, COM, USB…) může být individuálně povoleno / zakázáno

Řízení

 • HTTPS
  • Webové rozhraní
  • API rozhraní(RipEX2, RipEX2e)
  • SSL(X.509) certifikát
  • Vlastní SSL certifikát
 • SSH 
 • Zakázání fyzického portu
  • Každý logický port (HTTPS, SSH, SNMP…) nebo virtuální rozhraní (terminálový server…) lze individuálně povolit / zakázat
 • SNMP v3

Řízení přístupu

RipEX2, RipEX2e

 • Řízení přístupu na základě rolí (RBAC)
  • 4 úrovně
   • Guest – jen pro čtení
   • Tech – konfigurace vyjma zabezpečení
   • Sectech-Tech + zabezpečení
   • Admin – plný přístup
  • Maximální počet uživatelských účtů (všechny úrovně dohromady) je sto
 • Správa hesel
  • Upozornění na nezdařilé příhlášení.
  • Komplexita (konfigurovatelné zap/vyp jako výchozí)
  • Timeout nečinnosti (nastavitelný)
  • Uzamčení (po každém neúspěšném pokusu se čas pro další možné přihlášení postupně prodlužuje až na 15 min.)
 • RADIUS
 • 802.1x
 • Neustálé zlepšování, žádné backdoor

RipEX

 • Řízení přístupu na základě rolí (RBAC)
  • 2 úrovně
   • Guest – jen pro čtení
   • Admin – plný přístup
  • 2 uživatelé na úroveň

Ochrana dat

 • Šifrování dat
  • AES256-SHA
  • Buď vlastní, nebo náhodně vygenerovaný šifrovací klíč
  • Automatizovaný systém správy klíčů (RipEX2, RipEX2e)
 • IPsec
  • Šifrovaný end-to-end tunel
  • Mutual network-level peer autentifikace
  • Data-origin authentication
  • Reply protection brání narušování
  • Data integrity control (např. MD5, SHA 1, 256, 384, 512)
  • Šifrování dat (např. 3DES, AES128, 192, 256)
  • Forward secrecy(PFS) Diffie-Hellman skupiny, např.:
   • Regulérní skupiny – modp1024, modp1536, modp2048, modp3072
   • NIST Elliptic Curve Groups ecp192, ecp224, ecp256, ecp384, ecp512
   • Brainpool Elliptic Curve skupiny ecp224bp, ecp256bp, ecp384bp, ecp512bp
   • Eliptické křivky X25519, X448
  • Periodická obměna kryptografických klíčů (IKEv1, IKEv2)
  • Aplikační poznámka

Ověřovací údaje (klíče a certifikáty)

 • Nezávislé na konfiguraci jednotky
 • Uloženo v samostatném souboru
 • Nezávislá aktualizace
 • Lze generovat přímo v jednotce pomocí generátorů náhodných čísel s vysokou entropií
 • Nahrání klíče dodaného zákazníkem
 • Používá se pro
  • šifrování rádiového kanálu (AES256)
  • IPsec tunel
  • ověřování vzdáleného přístupu
  • ověřování webového serveru
  • ověřování distribuce FW

Firewall

 • Plně vybavený standardní Linux firewall
 • vrstva 2 – MAC, vrstva 3 – IP, vrstva 4 – TCP/UDP
 • Veškerý nežádoucí provoz blokován na rozhraní sítě

Zařízení

 • 3letá záruka standardní, volitelně delší
 • Mezičas selhání (MTBF) > 100 let
 • Schváleno pro nebezpečná prostředí
 • Vyhovuje použití v rozvodnách
 • Odolává vibracím a rázům
 • Seismicky prověřeno
 • Provedení plošných spojů pro náročné prostředí
 • Odolná průmyslová konstrukce
 • Každá jednotka testována v klimatické komoře (-40 / +70 °C ) a v reálném provozu
 • Robustní schránka z litého hliníku
 • Heavy-duty průmyslové komponenty
 • Komponenty dodávané výhradně od přímých výrobců /schválených prodejců
 • Žádné nastavitelné komponenty, žádné pohyblivé části…
 • Hlavní stanice RipEX-HS (RipEX2, RipEX)
  • Pohotovostní režim za provozu, redundantní 1+1
  • Plně monitorováno
  • Automatické převzetí služeb při selhání
  • Výměna za provozu
  • Vhodné pro ústředí, opakovače nebo důležité vzdálené lokality, když se má předejít selhání v jednom bodě

Rádiový kanál

 • Privátní rádiový kmitočet
  • Licencovaný => předvídatelnost, nesdílený provoz
  • Garantovaná kapacita a kvalita služeb
  • Plně pod kontrolou uživatele
 • FEC, prokládání, proprietární komprese dat
 • CRC32 řízení integrity dat na rádiovém kanálu
 • Proprietární protokol s potvrzením paketů

Konektivita

 • Backup trasy
  • Automatické převzetí služeb při selhání na alternativní trasu
  • Alternativní trasa/y mohou být na rádiovém kanálu nebo mobilní síti nebo v jakékoli síti IP
 • Hybridní sítě
  • Rádiové a mobilní technologie (nebo IP sítě) jsou propojeny do jedné sítě a využívají nejlepší vlastnosti každé z nich.
  • Každá z technologií může zálohovat tu druhou

VIBRATION AND SHOCK TEST

RipEX je nativní IP směrovač, tj. každé jednotlivé rozhraní, ať rádio, ETH či mobilní má své vlastní IP adresy a masky, zatímco COM porty jsou směrovány standardním způsobem – zprávy na ně mohou být doručeny na IP adresu libovolného rozhraní jako UDP datagramy s vybranými čísly portů UDP.

Bridge mode režim

 • Transparentní protokol na rádiovém kanálu
 • Pakety přijaté na kterémkoli (ETH, COM) rozhraní jsou vysílány jako broadcast do příslušných rozhraní všech jednotek v síti. Pakety přijaté na COM jsou vysílány do všech COM na všech vzdálených místech, což umožní připojit vícero RTU ke každé vzdálené jednotce.

Router mode režim

 • Flexibilní nebo Base driven protokol rádiového kanálu
 • Pakety jsou adresovány, směrovány a potvrzovány

Statické směrování

 • Každé rozhraní (rádiové, mobilní, ethernetové…) má vlastní IP/masku
 • Všechny pakety IP jsou zpracovávány podle směrovací tabulky
 • Pro každou trasu je možné nastavit metriku (RipEX2, RipEX2e)
 • Standardní IP směrování i na rádiovém kanálu
 • Mesh síť over-the-air
 • Přímá komunikace peer-to-peer

Dynamické směrování

 • Směrovací tabulky nejsou vůbec zapotřebí
 • RipEX2 a RipEX2e jsou jediné rádiové modemy na trhu, které nabízejí plně funkční dynamické směrování založené na IP protokolu a optimalizované pro úzkopásmový rádiový kanál.
 • Detaily

Ethernetové porty

 • Ethernetové porty RipEX2 a RipEX2e lze kombinovat jako jeden nebo více přepínačů s možností směrování navzájem

Ethernetové podsítě

 • V každém Ethernet rozhraní lze definovat vícero Ethernetových podsítí (aliasů) identifikovaných IP adresou a maskou

VLAN

 • 802.1Q
 • ‚Neomezený‘ počet VLAN (1-4096)
 • Libovolný počet VLAN lze přiřadit k podsítím
 • RipEX lze řídit přes vedlejší VLAN síť
 • Aplikační poznámka

Terminálový server

 • 5 nezávislých relací
 • zapouzdřuje sériový protokol do TCP(UDP) a naopak
 • eliminuje přenos TCP režie přes rádiový kanál
 • vhodné pro kombinaci IP a sériových RTU v jedné síti

GRE

 • Nešifrovaný end-to-end tunel
 • zapouzdřuje protokol síťové vrstvy ve virtuálním připojení typu point-to-point
 • Aplikační poznámka

NTP

 • Jak NTP server tak NTP klient
 • NTP server synchronizovány z interní GPS

NAPT

 • Překlad zdrojů a cílů (IP/maska/port) je podporován
 • vhodné pro případy, kdy všechny RTU v síti mají stejnou IP adresu
 • Aplikační poznámka

TCP proxy (RipEX)

 • Převede TCP do UDP a naopak
 • TCP místně mezi připojeným zařízením a RipEX na LAN
 • Jen nosná data přes rádiový spoj, tedy menší zatížení rádiového kanálu, konec potíží s TCP kvůli vypršení doby na odezvu

ARP proxy (RipEX)

 • RipEX umí napodobit libovolnou IP adresu (obvykle RTU za rádiovým kanálem)
 • Vhodné v případě, že jednotky RTU v síti nemají možnost směrování (nelze konfigurovat výchozí bránu) a jsou ve stejné podsíti.
  V případě RipEX2 a RipEX2e lze v této situaci místo proxy serveru ARP použít tunel GRE.
 • Aplikační poznámka

QoS

 • Prioritizace klíčových přenosů (SCADA) před aplikacemi s nižší prioritou (např. správa)
 • Prioritizace paketů na rádiorozhraní
  • 8 úrovní priorit k dispozici
  • Přiřazení priority dle protokolu (TCP, UDP,…) zdroje a cíle (IP/maska/port)
  • 802.1p a DiffServ (DSCP) podporovány
  • Vhodné pro stanovení priorit různých aplikací a/nebo řízení připojených přes libovolné rozhraní (COM, Ethernet)
  • Zaručená šířka pásma pro kritické přenosy, maximální aplikační výkon, dodržení SLA závazků
  • Aplikační poznámka

Unikátní možnosti

Rádiové protokoly

Volba protokolu na rádiového kanálu je nejdůležitějším krokem optimalizace propustnosti sítě. Spravuje přístup rádiomodemů na rádiové kanály pro přenos dat, zaručuje dodávky paketů a eliminuje kolize paketů.

Různé aplikace mají různé požadavky na

 • Řízení kolizí
 • Zpoždění
 • Doba odezvy a jitter
 • Komunikační topologie

Pouze jeden protokol na rádiovém kanálu nestačí!

RipEX nabízí tři různé protokoly, optimalizované pro různé aplikace od starších sériových až po moderní TCP/IP, jako Modbus, IEC104, čímž RipEX představuje spolehlivé a stabilní řešení i s vysokým počtem RTU v síti.

Transparent Flexible Base driven
Topology Any Tree Star
Repeaters 1-2 possible Unlimited One on each link
Device mode Bridge Router Router
Application Master-slave Any Any, TCP/IP optimized
Base stations Available Available Dedicated
Collisions Unmanaged Managed Impossible
Packet acknowledgement No Yes Yes

Fyzická vrstva rádiových protokolů v jednotkách RipEX2 a RipEX2e je plně kompatibilní a jednotky lze kombinovat v jedné síti na stejné frekvenci. RipEX s nimi není kompatibilní a musí být provozován na samostatné frekvenci.

Transparentní / Bridge

 • Navrženo pro Star topology, opakovače podporovány
 • Plně transparentní
 • No collision avoidance capability (kolize se neřeší)
 • Všechny zprávy přijaté přes uživatelská rozhraní jsou okamžitě vysílána na rádiový kanál, bez jakékoli kontroly nebo zpracování => minimální latence
 • Vhodné pro master-slave polling aplikace

TRANSPARENT

Base driven / Router

 • Navrženo pro Star topology, opakovače podporovány
 • Veškerý provoz plně spravuje Base station, základová stanice
 • Non-collision protokol na rádiovém kanálu (žádné kolize v síti)
 • Přístup na rádiový kanál uděluje proprietární deterministický algoritmus
 • Vysoká spolehlivost – každý paket přenesen jako potvrzený unicast
 • Více než 90 % kapacity rádiového kanálu výhradně pro uživatelská data
 • Až 255 vzdálených stanic přiřazených k jedné základové stanici
 • Optimalizováno pro TCP/IP, zejména IEC104
 • Stabilní odezvy s minimálním kolísáním
 • Spravedlivé rozdělení kapacity kanálu mezi všechny vzdálené stanice
 • Vhodné i pro kolizní sítě kde není vzdálená stanice známa ostatním vzdáleným, nebo se používají odlišné Rx a Tx frekvence
 • RipEX2e lze použít pouze jako vzdálenou stanici; RipEX2 a RipEX jako vzdálenou i základnovou stanici
 • Infosheet
 • Aplikační poznámka – Base driven protokol
 • Aplikační poznámka – Plánování adres

BASE DRIVEN

Flexibilní / Router

 • Navržen pro neomezené Tree topologie s mnoha opakovači a odnožemi
 • Standardní směrování IP, buď statické nebo dynamické je uplatněno
 • Každý rádiomodem může zastávat roli base station, či směrovače, nebo remote, nebo všechny tyto role najednou
 • Neomezené peer-to-peer – každá jednotka může přímo komunikovat s každou jinou
 • Anti-collision protokol na rádiovém kanálu (kolize se řeší)
 • Přístup na rádiový kanál je dán proprietární kombinací LBT, CSMA a TDMA
 • Vysoká spolehlivost – každý paket přenesen jako potvrzený unicast
 • Vhodné pro master nebo dokonce multi master-slave polling a „report by exception“ tedy hlášení výjimek ze vzdálených stanic souběžně
 • Infosheet
 • Aplikační poznámka – Plánování adres
 • Aplikační poznámka – Přístup k rádiovému kanálu

FLEXIBLE

SCADA protokoly

Sériová rozhraní

Speciální SW ovladače mapují sériové adresy SCADA protokolu na RipEX IP adresy a snižují množství dat přenášených vzduchem.

RipEX2, RipEX2e, RipEX

pouze RipEX

Ethernet

Dynamické směrování

RipEX2, RipEX2e

Dynamické směrování

 • Směrovací tabulky nejsou vůbec zapotřebí
 • Zap/Vyp pro každé jednotlivé rozhraní (rádio, mobilní síť, ETH) a VLAN
 • Každé zařízení rozesílá informace svým sousedům ohledně toho, do kterých sítí může směrovat, a na základě toho je dynamicky zvolena další brána.
 • Pokud existuje více dalších bran, zvolí se ta s nejlepší metrikou
 • Další paket do stejného cíle lze směrovat přes jinou bránu než předchozí
 • Jsou implementovány tři standardní směrovací protokoly Dynamic IP:
  • BGP
  • OSPF
  • Babel
   • Na základě OSPF
   • Různé algoritmy pro kabelová a bezdrátová rozhraní
   • Minimální režie optimalizovaná pro úzkopásmový rádiový kanál
   • Aplikační poznámka

RipEX

Nomadic mode

 • Automatické směrování mezi Nomadic Centre základnou a Nomadic Remote vzdálenými body
 • Jakákoli stávající statická jednotka může být nakonfigurována jako Nomadic základna
 • Nomadic Remote stanice se automaticky připojují k nejdostupnější základové stanici
 • Rozšíření sítě – beze změn v tabulkách směrování
 • Přenositelnost – Nomadic Remote stanice lze převést od jedné základové stanice k jiné
 • Aplikační poznámka

Záložní trasy

Funkce záložních tras výrazně zvyšuje spolehlivost sítě, automatickým přepínáním na alternativní trasu pokud dojde k výpadku. Alternativní trasa/y mohou být na rádiovém kanálu nebo mobilní síti nebo v jakékoli síti IP

BACKUP ROUTES

RipEX2, RipEX2e

 • Správa spoje
  • Automatické přepínání mezi hlavní a záložní trasou
  • Několik záložních tras s prioritami
  • Pravidla routování jsou statická
  • Široce konfigurovatelná funkce automatického řízení záložních tras (Test period, Repeat period, Reply timeout, Passes, Retries…)
  • Automatické přepnutí zpět na trasu s vyšší prioritou po jejím obnovení
  • Tunely IPsec lze vázat na konkrétní trasy prostřednictvím parametru Peer ID, takže se také přepínají v příslušném pořadí
 • Dynamické směrování

RipEX

 • Alternativní trasy jsou statické a vždy mezi dvěma RipEX IP adresami, a to i za opakovačem (opakovači) nebo IP sítí
 • Automatické převzetí služeb při selhání je založeno na ztrátách paketů nebo slabém RSS
 • Neustále se testuje, tedy přepíná se pouze na funkční záložní trasu
 • Neomezený limit
 • Přiřazení priority
 • Aplikační poznámka

Rádiové a mobilní technologie (nebo IP sítě) jsou propojeny do jedné sítě a využívají nejlepší vlastnosti každé z nich.

 • RipEX rádiomodemy + M!DGE Mobilní routery
 • RipEX2 s rozšířením mPCI celulárním modulem umožňuje řešení ‚v jedné krabičce‘
 • Kritická data na rádiové části, objemná data nebo méně důležitá místa na mobilní části
 • Využívá výhod obou technologií
 • Každá z technologií může zálohovat tu druhou
 • Používá standardní zařízenínení nutný žádný další hardware
 • Stejné ovladače SW protokolu a logika na všech rozhraních
 • Jedno síťové rozhraní pro aplikaci – centrální RipEX spravuje směrování
 • Spojená správa SNMP
 • Vysoká úroveň zabezpečení a flexibility
 • Infosheet

Charakteristika sítě
Rádiová Celulární/ Mobilní
Privátní síť – zcela pod kontrolou uživatele Veřejná síť – závislost na 3. stranách
Využije se stávající infrastruktura
Jeden uživatel – zaručená kapacita a chování Více uživatelů může ovlivnit kapacitu a chování
Licencovaná frekvence – garantovaná kvalita služeb Veřejné sítě – kvalita služeb není zaručena
Vyšší investice, garantované provozní poplatky placené vládě Nižší investice, nepředvídatelné provozní poplatky placené soukromé společnosti
Klíčové a nutné aplikace v reálném čase Potřebné ale ne nutné aplikace

HYBRID NETWORKS

hybrid-info-introduction

Migrační řešení se používá v případě modernizace starší rádiové sítě nebo pokud je vyžadováno současné použití dvou rádiových sítí.

Přínosy pro zákazníka

 • Používá standardní RipEX jednotky – žádné drahé dočasné migrační HW není zapotřebí
 • Žádný výpadek sítě během migrace
 • Žádné časové limity v zájmu koexistence starších a nových RipEX sítí
 • Migrace v rámci pravidelné údržby
 • Postupné nahrazování kus po kusu

 Technické parametry

 • Žádné změny starších sítí se nevyžadují
 • Lze použít stejné frekvence pro starší a nové RipEX rádiové sítě
 • Lze použít stejné antény pro starší a nové RipEX rádiová sítě
 • Automatický anténní přepínač automaticky spravuje přepínání antén
 • HW kontakt pro podporu spojení na starší základové stanice ‚Carrier On‘
 • RipEX směrovací tabulka spravuje provoz starších i nových sítí
 • Snížení přenosové zátěže na starší síť nabízí lepší výkon
 • SCADA centrální SW a RTU lze také migrovat, postupně a nezávisle na sobě nebo i souběžně. Nové funkce SCADA lze používat souběžně se starší na jiném RipEX rozhraní kupř. přes Ethernet
 • Aplikační poznámka

MIGRATION SOLUTION

ripex-star

TUTORIAL VIDEO

 • pouze RipEX2
 • Transparentní L2 Bridge
 • 1,7 Mb/s / 300 kHz v obou směrech současně
 • Minimální latence
 • Velké vzdálenosti (5-50 km), pokud není vyžadována viditelnost
 • Frekvenční pár, který má být použit
 • Externí nebo interní duplexní jednotka
 • Podporuje všechny RipEX2 funkce
 • Nejčastější použití:
  • Rozvody elektrické energie
  • GOOSE zprávy (IEC 61850)
  • Zrcadlené bity SEL (relé na relé)
  • Páteř koncentrátorů AMI/AMR
  • Propojení základnových stanic DMR
 • Montáž
  • Běžná okolní teplota
   • Jednotky lze namontovat na lištu DIN nebo na polici v 19″ racku
  • Vysoká okolní teplota – doporučuje se použít 19“ rackové šasi
   • RipEX2-RS
    • 1× RipEX2
    • 1× napájecí zdroj
    • 1× interní duplexní jednotka (volitelně)
   • RipEX2-HS
    • Redundantní řešení
    • 2× RipEX2
    • 2× napájecí zdroj
    • 1× interní duplexní jednotka (volitelně)
  • K dispozici jsou dva anténní konektory N(f) (Tx a Rx) na zadním panelu.
   Při použití interní duplexní jednotky je k dispozici pouze jeden konektor N(f) (Tx/Rx).
 • Objednací kódy

Full duplex Point-to-Point Link

full-duplex
duplexer ripex2-hs-single ripex2-hs-web

Další vlastnosti

 • Každý rádiový skok má obvykle 5-50 km, až do 100 km
 • Přímá viditelnost není nutná
 • Všechny jednotky mohou pracovat současně jako repeater / opakovač
 • Neomezený počet repeaterů na trase
 • RF výstupní výkon 0,1 – 10 W
 • Přijímač vykazuje mimořádnou citlivost
 • Vysoká odolnost proti vícecestnému šíření a proti rušení
 • Libovolná IP síť (např. Internet) může propojit jakékoliv jednotky RipEX
 • Přístup ke správě
 • Webové rozhraní
  • Intuitivní
  • Responzivní, optimalizované pro mobilní zařízení
  • Integrovaná nápověda
  • Kontrola nastavených hodnot
 •  Rozhraní API (RipEX2, RipEX2e)
  • Rozhraní pro programování aplikace
  • Jednotku lze spravovat externí aplikací
  • Plný přístup ke konfiguraci a diagnostice
  • Podrobný popis na dotaz

TUTORIAL VIDEOS

 • Vestavěné nástroje pro
 • Testování rádiových spojů
  • Ping s RSS, datová kvalita (RipEX) či MSE (RipEX2, RipEX2e), homogenita, odděleně pro každý hop rádio spoje
  • Aplikační poznámka
 • Statistiky
  • Podrobné statistiky pro každé rádiové spojení a všechna uživatelská rozhraní
  • Pakety Rx/Tx, Rx/Tx bytes, opakované, ztracené, odmítnuté…
 • Historie
  • Uložené historické hodnoty
  • Online nastavitelný protokol rozdílů
 • Monitorování zařízení
  • Real time/Save-to-file analýza všech rozhraní
 • Správa sítě
  • Libovolný SNMP software pro správu sítě je přípustný
   => proprietární NMS netřeba
  • Doporučujume, open-source Zabbix software, které je zdarma
   • Otestujte si živé demo Zabbix zde (customer / RacomDemo1234)
  • Alarmy / Notifikace buď SNMP Traps nebo SNMP Informs generované při překročení nastaveného prahu sledované hodnoty (RipEX) nebo spuštění specifikované události (RipEX2, RipEX2e)
  • Aplikační poznámka
 • Protokol událostí (RipEX2, RipEX2e)
  • Nastavení závažnosti jednotlivých událostí
  • Některé události mohou generovat SNMP notifikace a mohou měnit úroveň HW alarmových výstupů (AO, DO1, DO2)
 • Informace (RipEX2, RipEX2e) 
  • Rychlý přehled o nastavení jednotky, verzích FW, sériových číslech atd.
 • Sledované hodnoty (RipEX)
  • vysílané, včetně Alarmů
  • TXLost, Ucc, Temp, PWR, VSWR, ETH [Rx/Tx], COM1, 2 [Rx/Tx]
 • Sousedé (RipEX)
  • Sčítání, RSS, DQ + sledované hodnoty od sousedních jednotek
 • Grafy (RipEX)
  • Grafy – vzorkování v reálném čase znamená 10 vzorků uloženo ještě před Alarmem
 • HW Alarm input, HW Alarm output
 • Detekce nefunkční antény

HW modely

 • Stejný HW pro základovou stanici, opakovač nebo vzdálené stanice => minimalizace náhradních dílů, snažší síťové konfigurace
 • Modulace FSK a QAM v jedné krabičce
 • Různé modely
 • 19′ rack šasi

RipEX2

 • Vždy dva anténní konektory, konfigurovatelné skrze SW: 1× Rx/Tx nebo 1× Rx + 1× Tx
 • mPCIe slot pro expanzní moduly: mobilní, 2× RS232, GPS …
  Funkce rozšiřujících modulů jsou neustále vylepšovány, podrobnosti viz Uživatelský manuál

RipEX2e

 • Vždy jeden antenní konektor Rx/Tx
 • mPCIe slot není dostupný

RipEX

 • Samostatné konektory pro Rx a Tx antény
 • Interní GPS modul (synchronizace NTP)

SW klíče

 • SW autorizační klíče umožňují použít nebo přidat pokročilé funkce zálohy jen jak a kde jsou zapotřebí
 • Ochrana budoucích investic – postupný upgrade

RipEX

 • Router, Speed, COM2, 10W, Backup routes, Master
 • Časově omezené klíče
  • Časově omezené klíče umožňují otestovat funkce před objednáním
 • Zkušební verze hlavního klíče
  • Všechny kódované funkce zdarma po dobu 30 dnů v každé jednotce
 • Připraveno na solární napájení
 • Režim spánku
  • Režim spánku probudí digitální vstup Sleep nebo interní RTC (RipEX2, RipEX2e)
 • Režim úspor (RipEX)
  • Probuzení přijatým paketem z rádiového kanálu nebo digitálním vstupem Sleep
RipEX2, RipEX2e
 •  

 • Trade name – trade and marketing name of the product. This name is used for all products within the same product family.

  • Possible values: RipEX

 • Gen. – generation of the product of specific Trade name. The very first generation does not have any number in this position.

  • Possible values: none, 2

 • Band – frequency band and sub-band

  • Possible values:

  • 1A: 135–175 MHz

  • 3A: 285–335 MHz

  • 3B: 335–400 MHz

  • 4A: 400–470 MHz

  • 4B: 450–520 MHz

  • 8A: 803–897 MHz

  • 9A: 860–960 MHz

 • Ext. – Extension module embedded in mPCIe slot

  • Possible values:

  • N – not used (the only option for RipEX2e)

  • W – Extension cellular module, Bands W; Part No.: mPCIe-W

  • G – Extension GPS (GNSS) module; Part No.: mPCIe-GPS

  • C – Extension module 2× RS232; Part No.: mPCIe-COMS

  • Note: just one option for mPCIe slot is possible

  • For legacy values E, P, A see User manual.

 • Var. – designation of product variant. This variant is fixed in unit HW and cannot be changed later on.

  • Possible values:

  • E – RipEX2, Data encryption possible.

  • N – RipEX2, Data encryption never possible.

  • H – RipEX2e, Data encryption possible. COM2 available.

  • J – RipEX2e, Data encryption never possible. COM2 available.

  • For legacy values C, D, X see User manual.

 • SW keys – if unit is ordered with SW keys, all keys are specified in this bracket. SW key can be ordered independently for specific S/N anytime later on.

  • Possible values:

  • Master – enables all functionalities of all possible SW feature keys, excl. Ex; Part No.: RipEX2-SW-MASTER, RipEX2e-SW-MASTER

  • Protocols – enables Radio protocols (Flexible, Base driven); Part No.: RipEX2-SW-PROTOCOLS

  • Dynamic routing – enables Dynamic routing (Babel, OSPF, BGP; Link management); Part No.: RipEX2-SW-DYNAMIC-ROUTING

  • Speed – enables 256QAM, Channels > 50kHz, Full duplex, RipEX2 only; Part No.: RipEX2-SW-SPEED

  • Power – enables RF power 40 dBm PEP; Part No.: RipEX2-SW-POWER

  • Security – enables IPsec, OpenVPN, RADIUS, Multiple users; Part No.: RipEX2-SW-SECURITY

  • SFP – enables SFP interface, RipEX2 only; Part No.: RipEX2-SW-SFP

  • COM2 – enables COM2 interface, RipEX2e only; Part No.: RipEX2e-SW-COM2

  • Ex - authorization for use RipEX2 in hazardous location II 3G Ex ic IIA T4 Gc. Part No.: RipEX2-Ex (Note: Ex keys are available only for units produced after 1st of January 2022)

 • Region – used for countries where specific restrictions are required. Available only on special request when ordering. If used, it is indicated in bracket along with the SW keys.

  • Possible values:

  • US – USA, Allowed freq. according to FCC part 90
   RipEX2 - 1A: 150.8 - 156.2475, 157.1875 - 161.575, 161.775 - 161.9625, 162.0375 - 170.0 MHz; Reg. ID: 1A-FCC_Part_90
   RipEX2 - 4A: 4A: 406.1 - 454.0, 456 - 462.5375, 462.7375 - 467.5375, 467.7375 - 470.0 MHz; Reg. ID: 4A-FCC_Part_90

  • RU – Russia, Allowed freq. according to Russian regulations
   RipEX2 - 1A: 146.0 - 174.0 MHz; Reg. ID: 1A-Russia
   RipEX2 - 4A: 403.0 - 410.0, 433.0 - 450.0 MHz; Reg. ID: 4A-Russia
   RipEX2 - 4A: 433.0 - 450.0 MHz; Adjusted product label; Reg. ID: 4-Russia

  • BR – Brazil, 6.25 kHz channel not allowed
   RipEX2 - 4A: Additional sticker (Anatel 16763) on product and paper box; Reg. ID: 4A-Brazil

  • MX – Mexico, Additional sticker on product and paper box

 • Type – specific product type

  • Possible values:

  • RipEX2-1

  • RipEX2-3

  • RipEX2-4

 • Code – part of order code which is printed on Product label on the housing (SW keys are not HW dependent and can be ordered later on, so they are not printed on Product label).

 • Order code – the complete product code, which is used on Quotations, Invoices, Delivery notes etc.

  In order to find out the correct Order code, please use E-shop.

* The processor included in the unit uses an encryption module listed as 5A002 a.1 in the Regulation (EU) 2021/821, setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items. Units are subject to export control when exporting outside the European union, according to national, EU and US law (ECCN 5A002 a.1), see https://policy.trade.ec.europa.eu/help-exporters-and-importers/exporting-dual-use-items_en.
In the case of export from the country where the units were delivered by RACOM, the exporter must inform RACOM of the new country of delivery. X was under production until XII/2022


RipEX
 •  

 • Trade name – trade and marketing name of the product. This name is used for all products within the same product family.

  • Possible values: RipEX

 • Band – frequency band

  • Possible values:

  • 135 (tuning range 135–154 MHz)

  • 154 (tuning range 154–174 MHz)

  • 215 (tuning range 215–240 MHz)

  • 300 (tuning range 300–320 MHz)

  • 320 (tuning range 320–340 MHz)

  • 340 (tuning range 340–360 MHz)

  • 368 (tuning range 368–400 MHz)

  • 400 (tuning range 400–432 MHz)

  • 432 (tuning range 432–470 MHz)

  • 470 (tuning range 470–512 MHz)

  • 928 (tuning range 928–960 MHz)

 • Var. – designation of product variant, if it is used. Generally, more variants can be used within one unit, i.e. more letters can be on this position. These variants can’t be ordered and included in the unit later on.

  • Possible values:

  • none - basic model

  • D – Separate connectors for RX and TX antennas, Part No. RipEX-HW-DUAL

  • G – Internal GPS module, Part No. RipEX-HW-GPS

  • N – Encryption features will never be possible, neither HW nor SW encryption

  • S – Up to 50 kHz channel spacing, Part No. RipEX-HW-50kHz (only versions before 2014 didn´t support var. ´S´)

  • P – Ingress Protection level IP51, Part No. RipEX-HW-IP51

 • SW keys – if unit is ordered with SW keys, all keys are specified in this bracket. SW key can be ordered independently for specific S/N anytime later on.

  • Possible values:

  • Master – enables all functionalities of all possible SW feature keys, Part No. RipEX-SW-MASTER

  • Router – enables Router mode. If not activated, only Bridge mode is available, Part No. RipEX-SW-ROUTER

  • Backup routes – enables Backup routes, Part No. RipEX-SW-BACKUP ROUTES

  • Speed – enables the two highest speeds (D8PSK, 16DEQAM mod.) for 25 and 50 kHz channel, Part No. RipEX-SW-SPEED

  • 10W – enables RF output power 10 W for CPFSK modulations, Part No. RipEX-SW-10W

  • COM2 – enables the second serial interface configurable as RS232 or RS485, Part No. RipEX-SW-COM2

  • Ex – authorization for use RipEX in hazardous location Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc. Part No.: RipEX-Ex (Note: Ex keys are available only for units produced after 1st of January 2014)

 • Region – used for countries where specific restrictions are required. Available only on special request when ordering. If used, it is indicated in bracket along with the SW keys.

  • Possible values:

  • BR – Brazil, RipEX - 368: Anatel sticker 09610

  • MX – Mexico, Import sticker on paper box, SOL0903113T3

 • Type – specific product type for which type approvals like CE, FCC etc. are issued

  • Possible values:

  • RipEX-160 for Bands 135, 154 (RipEX-135, RipEX-154 in Code)

  • RipEX-200 for Bands 215 (RipEX-215 in Code)

  • RipEX-300 for Bands 300, 320, 340 (RipEX-300, RipEX-320, RipEX-340 in Code)

  • RipEX-400 for Bands 368, 400, 432, 470 (RipEX-368, RipEX-400, RipEX-432, RipEX-470 in Code)

  • RipEX-900 for Bands 928 (RipEX-928 in Code)

 • Code – part of order code which is printed on Product label on the housing (SW keys are not HW depend-ent and can be ordered later on, so they are not printed on Product label).
  Note: Number in Type (e.g. RipEX-400) in Code is replaced by Band (e.g. RipEX-368, RipEX-400, RipEX-432, RipEX-470)

 • Order code – the complete product code, which is used on Quotations, Invoices, Delivery notes etc.

  In order to find out the correct Order code, please use E-shop.


Test Live Demo RipEX links

(admin /

 admin)

(admin /

 admin)

Specifikace

RipEX2 RipEX2e RipEX
Max. Speed 1.7 Mb/s
@ 256QAM
250 kb/s
@ 64QAM
166 kb/s
@ 16DEQAM
Speed @ 25 kHz 167 kb/s 125 kb/s 83 kb/s
Channel size 6.25 – 300 kHz 6.25 – 50 kHz 6.25 – 50 kHz
Interfaces 4×ETH, 1×SFP, 1×COM, 1×USB 2×ETH,2×COM, 1×USB 1×ETH,2×COM, 1×USB
mPCIe Yes No No
Full duplex Yes No No
Fully Redundant Hot Standby Master Station Yes No Yes
Management Access 4 levels 4 levels 2 levels
IPsec Yes Yes Yes
RADIUS Yes Yes No

Radio parameters RipEX2   RipEX2e
Frequency bands 135 – 175 MHz
285 – 335; 335 – 400 MHz
400 – 470; 450 – 520 MHz
803 – 897; 860 – 960 MHz
Channel spacing 6.25; 12.5; 25; 50; 100; 150; 200; 250; 300 kHz 6.25; 12.5; 25; 50 kHz
Frequency stability ±0.5 ppm
±0.01 ppm with internal (optional) GNSS (GPS) or external time synchronisation, see details
±0.5 ppm
Modulation QAM: 256QAM; 64QAM; 16DEQAM; D8PSK; π/4DQPSK; DPSK
FSK: 4CPFSK; 2CPFSK, see details
QAM: 64QAM; 16DEQAM; D8PSK; π/4DQPSK; DPSK
FSK: 4CPFSK; 2CPFSK, see details
FEC (Forward Error Correction) 2/3; 3/4; 5/6; Off
Trellis code with Viterbi soft-decoder
Gross data rate (data speed) 1) Channel spacing
[kHz]
Gross data rate (modulation rate)
[kb/s]
Channel spacing
[kHz]
Gross data rate (modulation rate)
[kb/s]
6.25 35 6.25 26
12.5 83 12.5 63
25 167 25 125
50 333 50 250
100 555    
150 925    
200 1111    
250 2) 1389    
300 2) 1736    
Transmitter
RF Output power QAM: 0.1 – 5.0 W (20 – 37 dBm) RMS in 1dB step 3)
FSK: 0.1 – 10 W (20 – 40 dBm) in 1dB step
see details
Duty cycle Continuous
Rx to Tx Time < 2 ms @ 6.25 kHz channel
< 1.0 ms @ 12.5 kHz channel
< 0.7 ms @ 25 kHz channel
Spurious Emissions (Conducted) < -36 dBm
Radiated Spurious Emissions < -36 dBm
Adjacent channel power < -60 dBc
Transient adjacent channel power < -60 dBc
Receiver
Anti-aliasing Selectivity 56 kHz @ -3 dB BW applicable for 6.25; 12.5; 25 kHz
500 kHz @ -3 dB BW applicable for 50; 100; 150; 200; 250; 300 kHz
56 kHz @ -3 dB BW applicable for 6.25; 12.5; 25 kHz
500 kHz @ -3 dB BW applicable for 50 kHz
Tx to Rx Time < 2 ms @ 6.25 kHz channel
< 1.0 ms @ 12.5 kHz channel
< 0.7 ms @ 25 kHz channel
Maximum Receiver Input Power 20 dBm (100 mW)
Rx Spurious Emissions (Conducted) < -57 dBm
Radiated Spurious Emissions < -57 dBm
Blocking or desensitization > -23 dBm @ 1 MHz
> -19 dBm @ 2 MHz
> -15 dBm @ 5 MHz
> -13 dBm @ 10 MHz
Spurious response rejection > 70 dB
 
Technical parameters are subject to change without prior notification.
1) Network throughput varies and depends heavily on the data structure, optimization effectivity, protocol on Radio channel, network topology, signal budgets and many other parameters of the network. Practical tests are recommended.
2) Available only in Bridge mode.
3) Max peak envelope power (PEP) 10 W (40 dBm) .

Electrical RipEX2 RipEX2e
Primary power 10 to 30 VDC, negative GND
Rx 8 W / 13.8 V, see details
Tx 12 – 55 W, see details
Sleep mode 0.01 W
Interfaces  
Ethernet 10/100/1000Base-T Auto MDI/MDIX 4× RJ45 10/100/1000Base-T Auto MDI/MDIX 2× RJ45
SFP 10/100/1000Base-T or
1000Base-SX or
1000Base-LX
user exchangeable SFP with max. power consumption 1.25 W
1× SFP No SFP
COM RS232 / RS485 SW configurable DB9F
600 b/s – 2 Mb/s  
COM2 Extension module 'C' 2 × RS232 RJ45 RS232 DB9F (COM1,COM2)
COM2: 600 b/s – 2 Mb/s;
COM3: 2.4 kb/s – 921.6 kb/s
600 b/s – 2 Mb/s
USB USB 3.0 Host A
Antenna 50 Ω
SW configurable
1× Tx / Rx or 1× Rx + 1× Tx
2× TNC female 50 Ω
1× Tx / Rx
1× TNC female
Inputs/Outputs 1× HW alarm input
1× HW alarm output
Sleep input
Power
connector
2× DI, 2× DO, 1× diffDI
not available when Extension module 'C'
(COM ports) is used
RJ45 Not available
   

Indication LEDs
LED panel 5× tri-color status LEDs (SYS, EXT, RX, TX, COM)
ETH 4× RJ45 (Link and Activity LEDs), 1× SFP (Status LED)
Environmental
IP Code (Ingress Protection) IP41, IP42, IP52 - see details
MTBF (Mean Time Between Failure) > 900 000 hours (> 100 years)
Operating temperature −40 to +70 °C ( −40 to +158 °F) 4)
Operating humidity 5 to 95 % non-condensing
Storage −40 to +85 °C ( −40 to +185 °F) / 5 to 95 % non-condensing
Mechanical
Casing Rugged die-cast aluminium
Dimensions

H×W×D: 60×185×125.5 mm (2.34×7.2×4.94 in)

Weight

1.55 kg (3.4 lbs)

Mounting DIN rail, L-bracket, Flat-bracket, 19" Rack chassis
see details
SW
Operating modes Bridge / Router
Radio channel protocols Transparent @ Bridge
Base driven, Flexible @ Router
see details
User protocols on COM DNP3, DF1, IEC101, Modbus RTU, PR2000, RDS, Siemens 3964(R), COMLI, SAIA S-bus, Mars-A, PPP, UNI, Async Link
User protocols on Ethernet Modbus TCP, IEC104, DNP3 TCP, Comli TCP, Terminal server
Serial to IP convertors DNP3 / DNP3 TCP, Modbus RTU / Modbus TCP
Protocol on Radio channel
Multi master applications Yes
Report by exception Yes
Collision Avoidance Capability Yes
Remote to Remote communication Yes
Addressed and acknowledged
serial SCADA protocols
Yes
Data integrity control CRC 32
Optimization Intelligent payload data and header (Eth / IP / TCP / UDP) compression
Security
Management HTTPS (Web Interface or Application Programming Interface)
Role-based access control (RBAC) 4 levels (Guest, Tech, SecTech, Admin)
WiFi management access (optional) WPA2-PSK secured
Encryption AES256-CCM
VPN IPsec, OpenVPN, GRE
VLAN IEEE 802.1Q (tagging), Q-in-Q for Transparent mode
AAA protocol RADIUS
Firewall Layer 2 - MAC, Layer 3 - IP, Layer 4 - TCP/UDP
FW Digitally signed
HW tamper Case opening evidence
       
4) When full-duplex with full power (40 dBm PEP) and the surrounding temperature above + 60°C the external passive cooler should be used (e.g. RipEX2-RS 19" Rack chassis).

Diagnostic and Management
Link testing ICMP ping, RSS ping
Status information User interfaces
Statistics

Historical and differential statistics for Rx / Tx Packets on all user interfaces (ETH 1-5, COM 1-3, TS 1-5) and Radio interface - for individual connections.
Radio protocol statistics (frame error, replied, duplicated, lost etc.) for individual radio links.
Advanced statistics for Radio channel (RSS levels, MSE, Pre-frame RSS, Repeats, etc.)

Statistics history Several weeks
Event log Events filtered by time, severity, user, remote IP address and type of event
SNMP SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3
Trap / Inform alarms generation as per settings
NTP Client / Server
Monitoring Real time analysis of all interfaces (RADIO, ETH 1-5 , COM 1-3, TS 1-5) and internal interfaces between software modules, see details

Standards
CE RED; RoHS; WEEE
FCC, IC FCC Part 90, IC RSS-119
Spectrum ETSI EN 302 561 V2.1.1
ETSI EN 300 113 V2.2.1
EMC
(electromagnetic compatibility)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-5 V3.2.1
EN 61850-3:2014
Product safety EN 62368-1:2014 + A11:2017
RF health safety EN 62311:2008
Electric power substations
environment
IEEE 1613:2009
IEEE 1613.1:2013
EN 61850-3:2014
Hazardous locations EN 60079-0:2012
EN 60079-11:2012
Environmental EN 61850-3: 2014
Vibration & shock

EN 60068-2-6:2008
ETS 300 019-2-3:1994, Class 3.4
EN 61850-3:2014

Seismic qualification EN 60068-2-27:2010
IP rating EN 60529:1993 + A1:2001 + A2:2014

Optional interfaces (not applicable for RipEX2e)

Extension module 'G'
GNSS (GPS)

Active antenna 3.3 VDC SMA female (EXT on front panel)
72-channel u-blox M8 engine GPS/QZSS L1 C/A, GLONASS L10F, BeiDou B1I, Galileo E1B/C, SBAS L1 C/A: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN

Extension module 'C'
COM ports

COM2:
RS232 - 5 pin (RxD, TxD, GND, RTS, CTS)
600 b/s to 2 Mb/s
COM3:
RS232 - 3 pin (RxD, TxD, GND)
2.4 kb/s to 921.6 kb/s
RJ45 (DI/DO on front panel)

Extension module 'W'
Cellular

see details
Radio parameters
Frequency bands 135 – 154; 154 – 174 MHz
215 – 240 MHz
300 – 320; 320 – 340; 340 – 360 MHz
368 – 400; 400 – 432; 432 – 470 MHz
470 – 512 MHz
928 – 960 MHz
see details
Channel spacing 6.25; 12.5; 25; 50 kHz 1)
Frequency stability ±1.0 ppm
Modulation QAM (linear): 16DEQAM; D8PSK; π/4DQPSK; DPSK
FSK (exponential): 4CPFSK; 2CPFSK see details
FEC (Forward Error Correction) On/Off, ¾ Trellis code with Viterbi soft-decoder
Gross data rate (data speed) 2)
Channel spacing
[kHz]
Gross data rate (modulation rate)
[kb/s]
6.25 21
12.5 42
25 83
50 167
Transmitter  
RF Output power QAM: 0.5 – 2 W 3)
FSK: 0.1 – 10 W 4)
see details
Duty cycle Continuous
Rx to Tx Time < 1.5 ms
Intermodulation Attenuation > 40 dB    
Spurious Emissions (Conducted) < -36 dBm
Radiated Spurious Emissions < -36 dBm
Adjacent channel power < -60 dBc
Transient adjacent channel power < -60 dBc
Receiver  
Sensitivity -113 dBm (12.5 kHz, 2CPFSK, BER 10-6, 3/4 FEC, see details
Anti-aliasing Selectivity 50 kHz @ -3 dB BW
Tx to Rx Time < 1.5 ms
Maximum Receiver Input Power 20 dBm (100 mW)
Rx Spurious Emissions (Conducted) < -57 dBm
Radiated Spurious Emissions < -57 dBm
Blocking or desensitization see details  
Spurious response rejection > 70 dB
   
    1) 50 kHz channel spacing is HW dependent, versions before 2014 didn´t support it. 6.25 kHz channel spacing is not available for RipEX-928.
    2) Network throughput varies and depends heavily on the data structure, optimization effectivity, protocol on Radio channel, network topology, signal budgets and many other parameters of the network. Practical tests are recommended.
    3) Max peak envelope power (PEP) 7.0 W
    4) For output power 10 W it is recommended to use input power above 11 VDC.
  RipEX-470, RipEX-928 - max. RF Output power 8 W.

Electrical
Primary power 10 to 30 VDC, negative GND
Rx 5 W / 13.8 V;   4.8 W / 24 V;   (Radio part < 2 W)
Tx 13 – 40 W, see details
Sleep mode 0.1 W  
Save mode 2 W  
Interfaces
Ethernet 10/100 Base-T Auto MDI/MDIX RJ45
COM1 RS232 DB9F
300 – 115 200 b/s  
COM2 RS232/RS485 SW configurable DB9F
300 – 115 200 b/s  
USB USB 1.1 Host A
Antenna 50 Ω TNC female
Inputs/Outputs 1x HW alarm input
1x HW alarm output
1x Sleep input
Power connector

Indication LEDs
LED panel 7× tri-color status LEDs
(Power, ETH, COM1, COM2, Rx, Tx, Status)
Environmental
IP Code (Ingress Protection) IP40, (IP51 - see details)
MTBF (Mean Time Between Failure) > 900 000 hours (> 100 years)
Hazardous lodations   Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc  
Operating temperature −40 to +70 °C (−40 to +158 °F)
Operating humidity 5 to 95 % non-condensing
Storage −40 to +85 °C (−40 to +185 °F) / 5 to 95 % non-condensing
Mechanical
Casing Rugged die-cast aluminium
Dimensions H × W × D: 50 × 150 × 118 mm (1.97 × 5.9 × 4.65 in)
Weight 1.1 kg (2.4 lbs)
Mounting DIN rail, L-bracket, Flat-bracket, 19" Rack shelf
SW
Operating modes   Bridge / Router  
Radio channel protocols Transparent @ Bridge
Base driven, Flexible @ Router
see details
User protocols on COM

Modbus, IEC101, DNP3, PR2000, UNI, Comli, DF1, RP570, Profibus, …

User protocols on Ethernet Modbus TCP, IEC104, DNP3 TCP, Comli TCP,
Terminal server…
Serial to IP convertors Modbus RTU / Modbus TCP, DNP3 / DNP3 TCP
Protocol on Radio channel
Multi master applications Yes
Report by exception Yes
Collision Avoidance Capability Yes
Remote to Remote communication Yes
Addressed & acknowledged serial
SCADA protocols
Yes
Data integrity control CRC 32
Optimization Payload data and Ethernet / IP / TCP / UDP header compression, Packet flow on Radio channel optimization
Security
Management HTTP, HTTPS (own certificate), SSH
Access accounts 2 levels (Guest, Admin)
Encryption AES256-CCM
VPN IPsec, GRE
VLAN IEEE 802.1Q (tagging), Q-in-Q for Transparent mode
Firewall Layer 2 - MAC, Layer 3 - IP, Layer 4 - TCP/UDP

Diagnostic and Management
Radio link testing Yes (ping with RSS, Data Quality, Homogeneity)
Watched values (Can be broadcast to neighbouring units. Received info displayed in Neighbours table) Device - Ucc, Temp, PWR, VSWR, *HW Alarm Input.
Radio channel - *RSScom, *DQcom, TXLost [%]
User interfaces - ETH (Rx/Tx), COM1 (Rx/Tx), COM2 (Rx/Tx)
* not broadcast
Statistics For Rx/Tx Packets on User interfaces (ETH, COM1, COM2) and for User data and Radio protocol (Repeats, Lost, ACK etc.) on Radio channel
Graphs For Watched values and Statistics
History (Statistics, Neighbours,
Graphs)
20 periods (configurable, e.g. days)  
SNMP SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3
SNMP Traps or SNMP Informs generation for Watched values
NTP   Client, Server (synchronized from internal GPS)
Monitoring Real time/Save to file analysis of all physical interfaces (RADIO, ETH, COM1, COM2) and some internal interfaces between software modules (e.g. Terminal servers, Modbus TCP server etc.)

Standards
CE RED, RoHS, WEEE
FCC, IC FCC Part 90, Pending: IC RSS-119
Spectrum ETSI EN 302 561 V2.1.1:2017
ETSI EN 300 113 V2.2.1:2017
EMC (electromagnetic compatibility) ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017
ETSI EN 301 489-5 V2.1.1:2017
IEC 1613:2009 Class 1
Safety EN 60950-1:2006, A11:2009, A1:2010, A1:2010, A12:2011, A2:2013
SAR EN 50385:2002
EN 50383ed.2:2011
Vibration & shock EN 61373:1999
EN 60068-2-6:2008
Seismic qualification IEC 980:1989 (seismic category 1a)
Hazardous locations EN 60079-0:2012
EN 60079-11:2012
IP rating EN 60529:1993 + A1:2001 + A2:2014

Příslušenství

RACOM je prvovýrobce a proto neposkytuje rozvoz všech dostupných doplňků k vlastním výrobkům. Tento seznam obsahuje otestované příslušenství, které je fa RACOM připravena dodat v rámci RipEX jednotek. Komponenty jsou drženy pouze v omezeném množství, a dodací lhůta proto může být ovlivněna potřebou subdodávek. Pokud požadujete další příslušenství, prosím kontaktujte nás nebo svého dodavatele.

DC napájecí zdroj, DIN lišta

 • Vstup 90-264 VAC, 127-370 VDC
 • Výstup 12 VDC
 • 75 W
 • -20 °C až +70 °C
 • Ochrana proti přetížení, přepětí, nízkému stavu baterie
 • Přímá montáž na lištu DIN
 • Datasheet, Part No.: PWS-AC,DC/12VDC/75W2
 • Vyrábí MeanWell
 • Nahrazuje PWS-AC,DC/12VDC/76W od VIII/2021
PWS-AC,DC_12VDC_75W2

DC napájecí zdroj s nabíjením baterie

 • Vstup 90 – 264 VAC, 127 – 370 VDC
 • Výstup 13,8 VDC
 • 97 W
 • -30 °C až +70 °C
 • Ochrana proti přetížení, přepětí, nízkému stavu baterie
 • Nabíjení záložní baterie
 • Přímá montáž na DIN lištu
 • Datasheet, Part No.: PWS-AC,DC/13.8VDC/97W
 • Vyrábí MeanWell
 • Náhrada za PWS-AC-DC_13.8VDC_152W od VIII/2020
PWS-AC,DC_13.8VDC_97W

Klipsy na DIN lištu

 • Standardní příslušenství
 • Dodává se s každou jednotkou RipEX, RipEX2 nebo RipEX2e
 • Part No.: HOL-RipEX-DINSET
DIN set

Plochý držák

Flat bracket RipEX2

L držák

 • Pro vertikální montáž
 • Na DIN lištu nebo přímo na montážní povrch
 • DatasheetPart No.: HOL-RipEX-LHOL-RipEX2-L
 • Nelze použít, když je v RipEX2 nainstalován celulární rozšiřující modul mPCI
 • Vyrábí RACOM
L bracket RipEX2

S držák

 • Pro boční montáž
 • Na DIN lištu nebo přímo na montážní povrch
 • DatasheetPart No.: HOL-RipEXS-S
 • Vyrábí RACOM
S bracket RipEX2

19″ šasi 

RipEX

 • 1.6U (70 mm) vysoké
 • Připraveno k montáži pro jednu (S-single) nebo dvě (D-double) RipEX jednotky
 • K dispozici jsou modely s různými napájecími zdroji:
 • Datasheet
 • Vyrábí RACOM
RipEX-RS

RipEX2

 • 2U vysoké
 • Možnosti napájení
 • Interní duplexer (volitelně)
 • Šasi slouží i jako pasivní chladič pro jednotku (jednotky)
 • RipEX2-RS
  • 1x RipEX2 nebo RipEX2e
  • 1x zdroj
  • 1x interní duplexer (volitelně)
 • RipEX2-RD
  • 2x RipEX2 nebo RipEX2e
  • 2x zdroj
  • 2x interní duplexer (volitelně)
  • Záložní řešení
   • Redundantní anténní systém (nezávislé antény pro každou jednotku) a redundantní připojení technologie k jednotkám „A“ a „B“ je nezbytné
 • Objednací kódy
 • Datasheet
 • Vyrábí RACOM
RipEX2-RS

Ochrana IP52

 • Pouze pro RipEX2 a RipEX2e
 • Standardní ochrana RipEX2 a RipEX2e je IP41
 • Zvýšená ochrana na IP5x
  • Prachové kryty pro všechny nepoužité konektory
  • 5x RJ45, 1x USB, 1x SFP, 2x TNC, 1x SMA, (DSUB9 krytka není nutná) 
  • Datasheet, Part No.: SET-RipEX2-IP5x
 • Zvýšená ochrana proti vlhkosti na IPx2
  • Jednotka instalována s konektory směřujícími dolů
  • Datasheet
SET-RipEX2-IP52
 • Přístup na webové rozhraní pro servis a management přes USB konektor
 • Libovolný RipEX poskytuje vestavěný DHCP server (max. 5 klientů)
 • Přímý snadný přístup z připojeného zařízení do RipEXu bez jakékoliv změny konfigurace
 • Pro přístup na RipEX lze vždy použít stejnou IP adresu 10.9.8.7
 • Aby se předešlo problémům s kompatibilitou FW, je nutné objednat tyto adaptéry od firmy RACOM

Wifi adaptér

edimax_17

Wifi adaptér 2

oth-w2-wifi

USB/ETH adaptér

OTH-USB/ETH-U2

USB/ETH adaptér 2

OTH-USB_ETH-XR

Podporovány jsou všechny běžné typy SFP modulů. RACOM může k jednotkám RipEX2 dodat dva základní testované moduly. Pokud potřebujete jiné moduly, prosím kontaktujte nás nebo svého dodavatele.

Optický SFP modul

 • Dvě vlákna
 • Single mode
 • LC konektor
 • 20 km
 • -45 °C až +85 °C
 • Datasheet, Part No.: SFP-2F-1G-EDGE
 • Vyrábí EDGE Technologies
SFP-2F-1G-EDGE

Ethernetový SFP modul

 • 1 Gb metalický Ethernet
 • IEEE 802.3
 • Konektor RJ45
 • -45 °C až 85 °C
 • Datasheet, Part No.: SFP-RJ45-1G-EDGE
 • Vyrábí EDGE Technologies
SFP-RJ45-1G-EDGE
 • Koaxiální, N(f) / N(f) konektory
 • 100 – 512 MHz
 • Až 750 wattů
 • Zóny PLZ0A(B) – LPZ1
 • Vhodné i pro zónu PLZ0A, slouží jako bleskosvod
 • Nízké VSWR
 • Po přepětí funguje nepřetržitě (bez pojistky, automatické obnovení)
 • Flexibilní možnosti upevnění na přepážku či držákem
 • IP67
 • DatasheetPart No.: SURGE-COAXIAL
 • Vyrábí Polyphaser
vhf50ed

Koaxiální patch kabel

feedline_cable_b

Koaxiální kabely

RG58

 • PVC
 • Vnější průměr: 4,95 mm
 • -40 až +85 °C
 • Útlum 34,5 dB/100 m/400 MHz
 • Datasheet, Part No.: CAB-RG58
 • Vyrábí Draka
RG_58

RG213

 • PVC
 • Navrženo pro venkovní prostředí
 • Vnější průměr: 10,3 mm
 • -40 až +85 °C
 • Útlum 14,4 dB/100 m/400 MHz
 • Datasheet, Part No.: CAB-RG213
 • Vyrábí Draka
RG_213

H1000

 • PVC
 • Vnější průměr: 10,3 mm
 • Navrženo pro venkovní prostředí
 • -40 až +70 °C
 • Útlum 8,4 dB/100 m/400 MHz
 • Datasheet, Part No.: CAB-H1000
 • Vyrábí Belden
h1000

Koaxiální konektory

RG58

CON-Nm-RG58

RG213

CON-Nm-RG213

H1000 

CON-Nm-H1000

Napájecí konektor

CON-RipEX-PWR

Antény

Doporučujeme objednávat antény samostatně od místních dodavatelů. V případě potřeby je RACOM schopen jejich dodávku zajistit. Pokud potřebujete pomoc nebo konzultaci, neváhejte nás kontaktovat.

antenna_01

Anténní zátěž

 • Pro laboratorní testování
 • 50 ohmů
 • TNC konektor, samec
 • Až 1 W RF výstupního výkonu
 • Part No.: ANT-RipEX-DUMMYLOAD
 • Vyrábí RACOM
dummy_02b

Duplexery

 • 140-175 MHz, 300-360 MHz, 400-470 MHz
 • Symetrické, 6 dutin
 • Odstup a průchozí útlum jsou závislé na frekvenci
 • Maximální příkon 25W
 • Impedance 50 ohmů
 • N (f) konektory
 • Při objednávce musí být specifikované Rx a TX frekvence
 • DatasheetPart No.: OTH-DUPLEXER
 • Lze použít interně v RipEX2-RS a RipEX2-HS, Part No’s.: RipEX2-HS-HW-DUP
 • Vyrábí RCD
duplexer

Migrační řešení

Tyto doplňky se doporučují při provádění Migrace sítí.

Migrační Sériový kabel

 • RS232 kabel mezi RipEX a stávající základovou stanici
 • Délka 2m
 • Křížený kabel (null modem), Rx->Tx, Tx->Rx, GND
 • ‘Carrier On‘ drát pro zaklíčování stávající základnové stanice. Připojen na výstup z relé, ovládán pomocí signálu CTS z RipEXu.
 • DSUB9M – DSUB9M, ‘volný drát‘ pro ‚Carrier On‘ propojení se stávající základovou stanicí
 • Part No.: OTH-MIG-CAB
 • Vyrábí RACOM
migration_serial

Automatický přepínač antény

 • Automaticky řídí přepínání antén, pokud jedna základnová stanice vysílá, druhá je odpojená od společné antény
 • Útlum mezi anténními konektory > 50 dB
 • Průchozí útlum max. 4.5 dB v celém frekvenčním rozsahu
 • RF výstupní výkon připojeného druhého radiomodemu až 25 wattů (střída 50%)
 • Různé modely pro různá frekvenční pásma: 135-174, 300-340, 360-400, 400-470 MHz
 • Obsahuje 3 kabely RG58 každý 50 cm dlouhý: 1× SMA(f)-TNC(m), 2× SMA(f)-N(f)
 • Montáž na panel nebo DIN lištu
 • Datasheet, Part No.: OTH-MIG-AAS
 • Vyrábí RACOM
AAS
 • Pro 3 kusy RipEX nebo RipEX2 nebo RipEX2e a 1 kus M!DGE
 • Vhodné pro funkční předvádění
 • Připravené pro kompletní test aplikací na stole
 • Robustní a stabilní, Ultra High-Impact ABS plast
 • Prachotěsný, vzduchotěsný, vodotěsný
 • Vnější rozměry: 455 × 365 × 185 mm
 • Hmotnost cca. 4 kg (bez RipEXů a M!DGE)
 • Part No.: RipEX2-DEMO-CASE
 • Vyrábí RACOM
Obsah

 • Držáky a kabeláž pro instalaci tří jednotek RipEX nebo RipEX2 (RipEX2e) a jednoho M!DGE (jednotky nejsou součástí dodávky)
 • 1× napájecí zdroj 230 VAC
 • 1× napájecí kabel (European Schuko CEE 7/7 dle IEC 320 C13)
 • 1× Ethernet kabel (3m, UTP CAT 5E, 2x RJ-45)
 • 1× návod Quick start
 • RipEX příslušenství:
 • M!DGE příslušenství:

demo-r2
 • Redundantní hot standby šasi (plně monitorováno, hot swappable, 1 + 1 redundantní)
 • Obsahuje dvě standardní nabootované RipEX jednotky
 • Automatického přepnutí v případě výpadku
 • Vhodné pro centra, retranslace nebo důležité koncové body, kde není akceptovatelný i jen minimální výpadek
 • Podrobnosti
 • Part No’s.: RipEX-HSRipEX2-HS
ripex2-hs-sh

Příslušenství dodávané s každou jednotkou RipEX, RipEX2 a RipEX2e

 • DIN set – sada dvou klipsů na DIN lištu + dva šrouby, Part No.: HOL-RipEX-DINSET, 1 kus
 • Napájecí konektor, Part No.: CON-RipEX-PWR, 1 kus
 • Odnímatelný štítek na vaše poznámky
kit-rip

Výpočet

Výpočet 

Nastavení RipEXu

Operating Mode
Radio protocol
ACK
Channel spacing [kHz]
Mode
Modulation type
Modulation rate [kbps]
FEC

 

Použijte naše výpočty pro zjednodušený pohled na výkon sítě. Nastavení RipEXu je shodné pro oba výpočty (Uživatelský datový tok, Výkon sítě). Díky prvnímu výpočtu zjistíte orientační užitečnou bitovou rychlost. Druhý výpočet je složitější a podrobnější. Zobrazte si nápovědu pro detaily.

Uživatelský datový tok 

Díky tomuto výpočtu můžete vidět, jaký vliv má délka paketů na výslednou bitovou rychlost. Čím delší jsou pakety, tím vyšší je bitová rychlost (rádiová režie RipEXů zůstává fixní).

 Průměrná délka zprávy aplikace bytes
Uživatelská data bez jakýchkoliv hlaviček (IP, TCP, UDP, …).
 Užitečná bitová rychlost kbps
Užitečná bitová rychlost v kilobitech za sekundu. RipEX upravuje podobu paketů na rádiovém kanále a ve výsledné hodnotě je počítáno i s režií IP paketů – 20B IP hlavička a 8B UDP hlavička. Výpočet předpokládá využití protokolu UDP. V případě použití protokolu TCP, výsledná bitová rychlost by byla nižší z důvodu vyšší režie TCP protokolu. Můžete využít naši TCP proxy funkcionalitu k optimalizaci komunikace (Více informací manuálu).
 Čas jednoho retranslačního kroku msec
Průměrná doba potřebná k přenosu jednotlivých paketů mezi dvěma RipEXy.

Výkon sítě 

Tento výpočet vám poskytne rychlý výkonnostní přehled sítě založený na několika základních parametrech.

 Počet RTU v síti
Počet RipEXů v síti. Minimální počet jednotek je tři (zahrnuje i lokální jednotku). Výpočty pracují s pravděpodobností kolizí v sítích se spontánní komunikací a jsou především určeny pro sítě s více jednotkami (> 5).
 Průměrný počet skoků k RTU
Průměrný počet skoků ke vzdálené stanici. Příklad: Pokud máme v síti 9 RipEXů, které jsou připojené přímo k centru (jeden rádiový skok) a jeden RipEX, co je umístěn za opakovačem (dva rádiové skoky), průměrný počet skoků je poté 1,1.
Průměrná délka zprávy 
Uživatelská data bez jakýchkoliv hlaviček (IP, TCP, UDP, …).
Centrum => RTU bytes
RTU => Centrum bytes
Rychlost rozhraní 
Ethernet rozhraní nebo rychlost v baudech za sekundu pro sériové (COM) rozhraní. Použítí TCP namísto UDP snižuje celkovou kapacitu sítě kvůli vyšší TCP režii (ETH – UDP/IP a sériové rozhraní jsou v tomto ohlednu shodné).
Centrum
RTU
Doba zpracování 
Čas potřebný RTU/SCADA zařízeními na zpracování požadavků.
Centrum msec
RTU msec

Cyklicky obvolávaná síť (polling), jeden master

 Průměrné RTT na koncový bod msec
RTT (Round Trip Time) je čas potřebný k přenosu paketu ze zdroje (SCADA centrum) do cíle (koncový bod – RTU) a zpět.
 Celková délka cyklu sítě sec
Čas potřebný k postupnému obvolání všech koncových bodů (slaves) jednou master stanicí (SCADA centrum) a k obdržení odpovídajících odpovědí.

Mesh 

V sítích typu mesh, všechny rádiové modemy mohou komunikovat se všemi dalšími náhodně a spontánně. Sítě typu mesh mohou zahrnovat i obvolávanou síť (polling) nebo spontánní mód sítí (report-by-exception) v několika instancích.
 Celková IP kapacita sítě bytes/sec
Celková kapacita sítě v bajtech za sekundu (zahrnuje IP režii). Výsledná hodnota je maximální hodnota v optimálně navržené síti. Čím více rádiových skoků po cestě, tím méně je překryvů a zbývá tak i více kapacity na souběžné přenosy mezi různými koncovými body. Díky tomu je celková kapacita vyšší, když je i počet rádiových skoků vyšší. Nicméně, obrázek níže může být použit jen v případě, pokud komunikace mezi koncovými body (nebo komunikace mezi koncovými body a lokálními koncentrátory) zabírá významnou část celkového objemu komunikace v síti. V případě, že všechny zprávy musí nakonec dorazit k jediné master stanici na stejném rádiovém kanále, ztrácí tyto výpočty svůj smysl. Je jisté, že toto „centrální úzké hrdlo“ může (a mělo by) být eliminováno přidáním dalších rádiových kanálů nebo přidáním drátových spojů k dominantním opakovačům nebo obejitím dominantních opakovačů použitím více rádiových skoků. Obecně každá síť postavená na rádiích s úzkou šířkou pásma vyžaduje návrh, který bude klást velký důraz na celkovou kapacitu sítě.
Poznámka: Celková kapacita sítě předpokládá použití všech rádií na stejném rádiovém kanále.
 Celková aplikační kapacita sítě bytes/sec
Celková kapacita sítě v bajtech za sekundu. IP režie není do výsledku zahrnuta.
 Průměrná doba doručení zprávy msec
Průměrný čas potřebný k přenosu individuální zprávy v sítích se spontánním módem (tj. z centra ke koncovému bodu).
Pouze při Radio protocol Flexible
Pouze při Radio protocol Flexible (režim Router)
JavaScript must be enabled.

Download

Base Driven protocol ripex-base-driven-protocol-is.pdf2 427 kB2020/01/07
Data speed ripex-data-speed-is.pdf1 796 kB2020/01/07
Flexible protocol ripex-flexible-protocol-is.pdf508 kB2020/01/07
Hybrid networks ripex-hybrid-networks-is.pdf1 924 kB2020/01/07
Migration solution ripex-migration-solution-is.pdf898 kB2020/01/07
Power distribution - CFE, Mexico ripex-cs-cfe-en.pdf2 902 kB2016/02/25
Water management - WSC, Malta ripex-cs-wsc-en.pdf1 281 kB2015/09/24
WSC Malta whitepaper wsc-psaila-wp-en.pdf443 kB2015/09/24
RipEX Firmware package 1.9.7.0 ra1-RACOM-1.9.7.0.cpio11 873 kB2021/07/23
Firmware přehled změn (anglicky) ripex-fw-rn-en.pdf368 kB2022/05/11
MIB tabulky ripex-mib.zip26 kB2019/09/16
Zabbix ver. 6 templates ripex-zabbix-v6.0.zip4 480 kB2022/06/23
Firmware ripex2-fw-2.1.1.0.fwp35 891 kB2023/10/31
Firmware ripex2-fw-2.1.1.0-patch-2.1.0.0.fwp18 468 kB2023/10/31
Firmware Release notes ripex2-fw-rn-en.pdf533 kB2023/12/06
MIB table 2.1.1.0 ra2-mib-2.1.1.0.zip29 kB2023/10/31
Zabbix ver. 6 templates 2.1.1.0 ripex2-zabbix-6.0-2.1.1.0.zip5 021 kB2023/10/12
USB adaptéry
Adaptér USB/ETH (RipEX2, M!DGE2, RAy3), Axagon OTH-USB_ETH-XR.pdf110 kB2020/08/18
Adaptér USB/ETH (RipEX, RipEX2, M!DGE2, RAy2, RAy3), i-tec OTH-USB_ETH-U2.pdf398 kB2021/04/16
Adaptér USB/Wifi (RipEX2, RAy2, RAy3), Ogemray OTH-USB_WIFI-W2.pdf219 kB2018/12/10
SFP moduly
SFP modul, 1 Gb Ethernet, RJ45, EDGE SFP-RJ45-1G-EDGE.pdf291 kB2021/01/16
SFP modul, 2 vlákna, SM, LC, 20 km, 0.5W, EDGE SFP-2F-1G-EDGE.pdf477 kB2019/11/08
Napájecí zdroje
Spínaný zdroj 90-264VAC/12VDC/75W, DIN, MeanWell PWS-AC,DC_12VDC_75W2.pdf654 kB2021/08/23
Zálohovaný zdroj 90-260VAC/13.8VDC/97W PWS-AC,DC_13.8VDC_97W.pdf1 113 kB2020/08/05
Montáž
19" šasi pro RipEX RipEX-Rx.pdf721 kB2019/12/11
19" šasi pro RipEX2 RipEX2-Rx.pdf2 011 kB2021/02/03
Držák pro boční montáž HOL-RipEX2-S.pdf834 kB2023/02/06
Držák pro plochou montáž HOL-RipEX1-2-FLAT.pdf971 kB2019/12/10
Držák pro vertikální montáž HOL-RipEX1-2-L.pdf1 643 kB2021/02/03
Sada protiprachových krytek pro RipEX2 SET-RipEX2-IP5x.pdf1 837 kB2021/02/03
Přepěťová ochrana
Přepěťová ochrana koaxiální, N(f)/N(f), PLZ0A(B)-LPZ1, Polyphaser SURGE-COAXIAL.pdf414 kB2017/05/12
Kabely & konektory
Koaxiální kabel H1000 CAB-H1000.pdf217 kB2019/03/14
Koaxiální kabel RG213 CAB-RG213.pdf49 kB2019/03/14
Koaxiální kabel RG58 CAB-RG58.pdf78 kB2019/03/14
Konektor N male, pro H1000, šroubovací, PPC CON-Nm-H1000.pdf134 kB2019/03/14
Konektor N male, pro RG213, krimpovací, Rosenberger CON-Nm-RG213.pdf65 kB2019/03/14
Konektor N male, pro RG58, krimpovací, Rosenberger CON-Nm-RG58.pdf84 kB2019/03/14
Konektor, RipEX, Napájecí zásuvka se svorkami CON-RipEX-PWR.pdf238 kB2019/03/14
Migrace sítí
Automatický přepínač antény včetně kabelů OTH-MIG-AAS.pdf198 kB2022/07/21
DEMO kufr
DEMO (anglicky) ripex-case-man-en.pdf3 640 kB2019/04/10
RipEX - Firmware & Manuály
RipEX, version 1.9.7.0  
RipEX Firmware package 1.9.7.0 ra1-RACOM-1.9.7.0.cpio11 873 kB2021/07/23
RipEX firmware Release notes ripex-fw-rn-en.pdf368 kB2022/05/11
Zabbix ver. 4 templates ripex-zabbix-v4.0.zip4 533 kB2021/07/01
Zabbix ver. 5 templates ripex-zabbix-v5.0.zip4 466 kB2022/06/20
SNMP for Zabbix v.5 and lower ripex-app-snmp-en.pdf1 339 kB2021/01/20
RipEX, version 1.9.6.0  
User manual RipEX ripex-man-en.pdf11 768 kB2021/02/24
RipEX Firmware package 1.9.6.0 ra1-RACOM-1.9.6.0.cpio11 875 kB2021/02/23
RipEX firmware Release notes ripex-fw-rn-en.pdf373 kB2021/02/23
RipEX, version 1.9.5.0  
RipEX Firmware package 1.9.5.0 ra1-RACOM-1.9.5.0.cpio11 870 kB2020/02/25
RipEX firmware Release notes ripex-fw-rn-en.pdf151 kB2020/02/25
RipEX, version 1.9.2.0  
RipEX Firmware package 1.9.2.0 ra1-RACOM-1.9.2.0.cpio11 856 kB2019/09/17
RipEX firmware Release notes ripex-fw-rn-en.pdf180 kB2019/09/16
RipEX – MIB database ripex-mib.zip26 kB2019/09/16
RipEX, version 1.8.2.0  
RipEX Firmware package 1.8.2.0 ra1-RACOM-1.8.2.0.cpio11 486 kB2018/03/20
RipEX firmware Release notes ripex-fw-rn-en.pdf161 kB2018/03/20
RipEX – MIB database ripex-mib.zip26 kB2018/03/07
RipEX – Zabbix ver. 3 templates ripex-zabbix.zip79 kB2018/03/19
User manual ver. 1.22 ripex-m-en.pdf13 562 kB2018/03/20
RipEX, version 1.7.1.0  
Application notes ripex-app-en.pdf11 709 kB2017/08/16
RipEX Firmware package 1.7.1.0 ra1-RACOM-1.7.1.0.cpio10 967 kB2017/08/17
RipEX firmware Release notes ripex-fw-rn-en.pdf153 kB2017/08/16
RipEX – MIB database ripex-mib.zip25 kB2017/04/04
RipEX – Zabbix templates ripex-zabbix.zip79 kB2017/08/17
User manual ver. 1.20 ripex-m-en.pdf13 323 kB2017/08/16
RipEX, version 1.6.7.0  
RipEX Firmware package 1.6.7.0 ra1-RACOM-1.6.7.0.cpio9 763 kB2017/04/04
RipEX firmware Release notes ripex-fw-rn-en.pdf144 kB2016/11/04
RipEX – MIB database ripex-mib.zip25 kB2017/04/04
RipEX – Zabbix templates ripex-zabbix.zip41 kB2017/04/04
User manual ver. 1.16 ripex-m-en.pdf12 151 kB2017/02/15
RipEX, version 1.6.5.0  
RipEX Firmware package 1.6.5.0 ra1-RACOM-1.6.5.0.cpio9 806 kB2017/02/01
RipEX firmware Release notes ripex-fw-rn-en.pdf144 kB2016/11/04
RipEX – MIB database RACOM-RipEX-MIB.zip25 kB2016/11/01
RipEX – Zabbix templates ripex-zabbix.zip46 kB2017/02/03
User manual ver. 1.14 ripex-m-en.pdf12 086 kB2016/11/11
RipEX, version 1.6.3.0  
RipEX Firmware package 1.6.3.0 ra1-RACOM-1.6.3.0.cpio9 810 kB2016/11/01
RipEX firmware Release notes ripex-fw-rn-en.pdf144 kB2016/11/04
RipEX – MIB database RACOM-RipEX-MIB.zip25 kB2016/11/01
RipEX – Zabbix templates ripex-zabbix.zip46 kB2016/07/22
User manual ver. 1.14 ripex-m-en.pdf12 086 kB2016/11/11
RipEX, version 1.5.7.0  
DEMO handbook ripex-demo-en.pdf3 476 kB2015/11/03
RipEX Firmware package 1.5.7.0 ra1-RACOM-1.5.7.0.cpio8 798 kB2016/01/04
RipEX firmware Release notes ripex-fw-en-notes.pdf58 kB2015/11/12
RipEX – Zabbix templates RipEX_Zabbix_templ.zip46 kB2016/07/22
User manual ver. 1.12.2 ripex-m-en.pdf11 497 kB2016/02/22
RipEX, version 1.5.6.0  
DEMO handbook ripex-demo-en.pdf3 476 kB2015/11/03
Firmware Release notes ripex-fw-en-notes.pdf58 kB2015/11/12
Firmware package 1.5.6.0 ra1-RACOM-1.5.6.0.cpio8 797 kB2015/11/30
User manual ver. 1.12.0 ripex-m-en.pdf11 496 kB2015/11/03
RipEX, version 1.5.5.0  
DEMO handbook ripex-demo-en.pdf3 476 kB2015/11/03
Firmware Release notes ripex-fw-en-notes.pdf58 kB2015/11/12
Firmware package 1.5.5.0 ra1-RACOM-1.5.5.0.cpio8 797 kB2015/11/12
User manual ripex-m-en.pdf11 496 kB2015/11/03
RipEX, version 1.4.4.0  
Firmware package 1.4.4.0 ra1-RACOM-1.4.4.0.cpio9 105 kB2014/12/18
RipEX, version 1.4.2.0  
Application notes ripex-app-en.pdf8 817 kB2014/04/11
Firmware Release notes ripex-fw-en-notes.pdf57 kB2014/03/24
Firmware package 1.4.2.0 ra1-RACOM-1.4.2.0.cpio9 039 kB2014/05/28
RipEX – MIB database RACOM-RipEX-MIB.zip25 kB2014/02/25
RipEX – Zabbix templates RipEX_Zabbix_templ.zip36 kB2014/02/26
User manual ripex-m-en.pdf9 792 kB2014/04/07
  ripex-d-cz.pdf109 kB2012/10/18
RipEX, version 1.4.1.0  
Application notes ripex-app-en.pdf8 695 kB2014/02/26
Firmware Release notes ripex-fw-en-notes.pdf145 kB2014/02/26
Firmware package 1.4.1.0 ra1-RACOM-1.4.1.0.cpio9 030 kB2014/02/26
RipEX – MIB database RACOM-RipEX-MIB.zip25 kB2014/02/25
RipEX – Zabbix templates RipEX_Zabbix_templ.zip36 kB2014/02/26
User manual ripex-m-en.pdf9 573 kB2014/02/26
RipEX, version 1.3.3.0  
Firmware package 1.3.3.0 ra1-RACOM-1.3.3.0.cpio8 528 kB2013/08/05
RipEX – MIB database RACOM-RipEX-MIB.zip25 kB2013/05/09
RipEX – Zabbix templates RipEX_Zabbix_templ.zip34 kB2013/05/13
RipEX, version 1.3.2.0  
Application notes ripex-app-en.pdf8 649 kB2013/05/07
DEMO handbook ripex-demo-en.pdf3 183 kB2013/05/06
Declaration of Conformity ripex-d-en.pdf110 kB2012/10/18
Firmware Release notes ripex-fw-en-notes.pdf134 kB2013/05/09
Firmware package 1.3.2.0 ra1-RACOM-1.3.2.0.cpio8 527 kB2013/05/09
RipEX – MIB database RACOM-RipEX-MIB.zip25 kB2013/05/09
RipEX – Zabbix templates RipEX_Zabbix_templ.zip34 kB2013/05/13
User manual ripex-m-en.pdf9 674 kB2013/05/09
RipEX, version 1.2.7.0  
Application notes ripex-app-en.pdf6 495 kB2012/11/15
Firmware Release notes ripex-fw-en-notes.pdf103 kB2012/07/30
Firmware package 1.2.7.0 ra1-1.2.7.0.cpio8 292 kB2012/11/15
RipEX – MIB database RACOM-RipEX-MIB-0.0.2.0.zip24 kB2012/08/01
User manual ripex-m-en.pdf9 738 kB2012/10/26
  RipEX_Zabbix_templ.zip28 kB2012/11/14
RipEX, version 1.2.6.0  
Application notes ripex-app-en.pdf6 027 kB2012/10/26
Firmware Release notes ripex-fw-en-notes.pdf103 kB2012/07/30
Firmware package 1.2.6.0 ra1-1.2.6.0.cpio8 295 kB2012/08/01
RipEX – MIB database RACOM-RipEX-MIB-0.0.2.0.zip24 kB2012/08/01
User manual ripex-m-en.pdf9 738 kB2012/08/08
RipEX, version 1.1.6.0  
Firmware Release notes ripex-fw-en-notes.pdf79 kB2012/03/06
Firmware package 1.1.6.0 ra1-1.1.6.0.cpio8 258 kB2012/03/15
MIB database – old Racom-RipEX.mib31 kB2011/05/17
RipEX – MIB database 0.0.1.0 RACOM-RipEX-MIB-0.0.1.0.zip23 kB2012/05/02
RipEX – MIB databáze 0.0.2.0 RACOM-RipEX-MIB-0.0.2.0.zip24 kB2012/05/03
User manual ripex-m-en.pdf8 836 kB2012/03/09
RipEX, version 1.1.4.0  
Firmware Release notes ripex-fw-en-notes.pdf79 kB2012/03/06
Firmware package 1.1.4.0 ra1-1.1.4.0.cpio8 257 kB2012/01/26
MIB database Racom-RipEX.mib31 kB2011/05/17
User manual ripex-m-en.pdf8 836 kB2012/03/09
RipEX2 - Firmware & Manuály
RipEX2 version 2.1.1.0  
Firmware ripex2-fw-2.1.1.0.fwp35 891 kB2023/10/31
Firmware ripex2-fw-2.1.1.0-fwd.fwp35 889 kB2023/11/10
Firmware ripex2-fw-2.1.1.0-patch-2.1.0.0.fwp18 468 kB2023/10/31
Firmware ripex2-fw-2.1.1.0-patch-2.0.18.0.fwp22 068 kB2023/11/09
Firmware ripex2-fw-2.1.1.0-patch-2.0.17.0.fwp34 501 kB2023/11/09
Firmware ripex2-fw-2.1.1.0-patch-2.0.16.0.fwp34 506 kB2023/11/09
Firmware ripex2-fw-2.1.1.0-patch-2.0.14.0.fwp34 799 kB2023/11/09
Firmware Release notes ripex2-fw-rn-en.pdf533 kB2023/12/06
MIB table 2.1.1.0 ra2-mib-2.1.1.0.zip29 kB2023/10/31
Zabbix ver. 6 templates 2.1.1.0 ripex2-zabbix-6.0-2.1.1.0.zip5 021 kB2023/10/12
RipEX2 version 2.1.0.0  
User manual RipEX2, RipEX2e ripex2-man-en.pdf27 132 kB2023/07/28
Firmware ripex2-fw-2.1.0.0-patch-2.0.13.0.fwp26 402 kB2023/07/27
Firmware ripex2-fw-2.1.0.0-patch-2.0.14.0.fwp24 759 kB2023/07/27
Firmware ripex2-fw-2.1.0.0-patch-2.0.16.0.fwp24 466 kB2023/07/27
Firmware ripex2-fw-2.1.0.0-patch-2.0.17.0.fwp24 475 kB2023/07/27
Firmware ripex2-fw-2.1.0.0-patch-2.0.18.0.fwp7 950 kB2023/07/27
Firmware ripex2-fw-2.1.0.0.fwp33 295 kB2023/07/27
Firmware Release notes ripex2-fw-rn-en.pdf515 kB2023/07/27
MIB table 2.1.0.0 ra2-mib-2.1.0.0.zip22 kB2023/07/21
Zabbix ver. 6 templates 2.1.0.0 ripex2-zabbix-v6.0-2.1.0.0.zip5 019 kB2023/07/20
RipEX2 version 2.0.18.0  
Firmware ripex2-fw-2.0.18.0-patch-2.0.10.0.fwp25 846 kB2023/05/12
Firmware ripex2-fw-2.0.18.0-patch-2.0.13.0.fwp25 634 kB2023/05/12
Firmware ripex2-fw-2.0.18.0-patch-2.0.14.0.fwp23 838 kB2023/05/12
Firmware ripex2-fw-2.0.18.0-patch-2.0.16.0.fwp23 534 kB2023/05/12
Firmware ripex2-fw-2.0.18.0-patch-2.0.17.0.fwp23 533 kB2023/05/12
Firmware ripex2-fw-2.0.18.0.fwp32 620 kB2023/05/12
Firmware Release notes ripex2-fw-rn-en.pdf495 kB2023/05/12
Datasheet RipEX - A4 - ver.4.1 - En español - México ripex-dsA4-es-mx.pdf2 648 kB2023/05/30
MIB table 2.0.18.0 ra2-mib-2.0.18.0.zip21 kB2023/05/12
Zabbix ver. 6 templates 2.0.18.0 ripex2-zabbix-v6.0-2.0.18.0.zip5 017 kB2023/05/16
RipEX2 version 2.0.16.0  
Firmware ripex2-fw-2.0.16.0.fwp35 090 kB2023/02/24
Firmware ripex2-fw-2.0.16.0-patch-2.0.14.0.fwp2 090 kB2023/02/24
Firmware Release notes ripex2-fw-rn-en.pdf475 kB2023/02/22
MIB table 2.0.16.0 ra2-mib-2.0.16.0.zip21 kB2023/06/01
Zabbix ver. 6 templates 2.0.16.0 ripex2-zabbix-v6.0-2.0.16.0.zip5 012 kB2023/02/27
RipEX2 version 2.0.14.0  
Firmware ripex2-fw-2.0.14.0.fwp35 384 kB2022/12/16
Firmware ripex2-fw-2.0.14.0-patch-2.0.13.0.fwp7 664 kB2022/12/16
Firmware Release notes ripex2-fw-rn-en.pdf460 kB2022/12/21
MIB table 2.0.14.0 ra2-mib-2.0.14.0.zip17 kB2023/06/01
Zabbix ver. 6 templates 2.0.14.0 ripex2-zabbix-v6.0-2.0.14.0.zip5 011 kB2022/12/06
RipEX2 version 2.0.13.0  
Firmware ripex2-fw-2.0.13.0.fwp33 807 kB2022/08/26
Firmware ripex2-fw-2.0.13.0-patch-2.0.8.0.fwp3 489 kB2022/08/26
Firmware ripex2-fw-2.0.13.0-patch-2.0.7.0.fwp5 147 kB2022/08/26
Firmware ripex2-fw-2.0.13.0-patch-2.0.5.0.fwp5 998 kB2022/08/26
Firmware ripex2-fw-2.0.13.0-patch-2.0.10.0.fwp2 687 kB2022/08/26
Firmware Release notes ripex2-fw-rn-en.pdf431 kB2022/09/19
RipEX2 version 2.0.10.0  
Firmware ripex2-fw-2.0.10.0.fwp33 872 kB2022/06/03
Firmware ripex2-fw-2.0.10.0-patch-2.0.8.0.fwp2 052 kB2022/06/03
Firmware ripex2-fw-2.0.10.0-patch-2.0.7.0.fwp4 381 kB2022/06/03
Firmware ripex2-fw-2.0.10.0-patch-2.0.5.0.fwp5 259 kB2022/06/03
Firmware ripex2-fw-2.0.10.0-patch-1.4.8.0.fwp14 775 kB2022/06/03
Firmware Release notes ripex2-fw-rn-en.pdf409 kB2022/06/13
RipEX2 version 2.0.8.0  
Firmware ripex2-fw-2.0.8.0.fwp33 388 kB2022/03/04
Firmware ripex2-fw-2.0.8.0-patch-2.0.7.0.fwp3 619 kB2022/03/04
Firmware ripex2-fw-2.0.8.0-patch-2.0.5.0.fwp4 563 kB2022/03/04
Firmware ripex2-fw-2.0.8.0-patch-1.4.8.0.fwp14 076 kB2022/03/04
Firmware ripex2-fw-2.0.8.0-patch-1.4.6.0.fwp14 416 kB2022/03/04
Firmware Release notes ripex2-fw-rn-en.pdf331 kB2022/03/08
MIB table ripex2-mib.zip19 kB2022/03/09
Zabbix ver. 5 templates ripex2-zabbix-v5.0.zip4 471 kB2022/03/09
RipEX2 version 2.0.7.0  
Firmware ripex2-fw-2.0.7.0.fwp32 548 kB2021/11/26
Firmware ripex2-fw-2.0.7.0-patch-2.0.5.0.fwp2 191 kB2021/11/29
Firmware ripex2-fw-2.0.7.0-patch-1.4.8.0.fwp12 527 kB2021/11/29
Firmware ripex2-fw-2.0.7.0-patch-1.4.6.0.fwp12 808 kB2021/11/29
Firmware Release notes ripex2-fw-rn-en.pdf311 kB2021/11/25
MIB table ripex2-mib.zip8 kB2021/11/29
Zabbix ver. 5 templates ripex2-zabbix-v5.0.zip4 448 kB2021/11/29
RipEX2 version 2.0.5.0  
Firmware ripex2-fw-2.0.5.0.fwp32 074 kB2021/08/27
Firmware ripex2-fw-2.0.5.0-patch-1.4.8.0.fwp11 708 kB2021/08/27
Firmware ripex2-fw-2.0.5.0-patch-1.4.6.0.fwp12 072 kB2021/08/27
Firmware Release notes ripex2-fw-rn-en.pdf294 kB2021/08/27
RipEX2 version 2.0.3.0  
User manual RipEX2 ripex2-man-en.pdf16 755 kB2021/05/27
Firmware ripex2-fw-2.0.3.0.fwp29 570 kB2021/05/28
Firmware Release notes ripex2-fw-rn-en.pdf269 kB2021/06/01
MIB table ripex2-mib.zip8 kB2021/06/02
RipEX2 version 2.0.1.0  
User manual RipEX2 ripex2-man-en.pdf17 944 kB2021/03/23
Firmware ripex2-fw-2.0.1.0.fwp29 486 kB2021/03/26
Firmware Release notes ripex2-fw-rn-en.pdf262 kB2021/03/26
MIB table ripex2-mib.zip6 kB2021/03/30
Zabbix ver. 4 templates ripex2-zabbix-v4.0.zip4 476 kB2021/04/23
RipEX2 version 1.4.8.0  
Firmware ripex2-fw-1.4.8.0.fwp45 024 kB2020/12/10
Firmware Release notes ripex2-fw-rn-en.pdf248 kB2020/12/10
MIB table ripex2-mib.zip6 kB2021/11/29
Zabbix ver. 5 templates ripex2-zabbix.zip16 kB2020/12/10
Zabbix ver. 4 templates ripex2-zabbix-v4.zip33 kB2020/12/10
RipEX2 version 1.4.6.0  
Firmware ripex2-fw-1.4.6.0.fwp49 287 kB2020/10/23
Firmware Release notes ripex2-fw-rn-en.pdf81 kB2020/10/23
Zabbix ver. 5 templates ripex2-zabbix.zip12 kB2020/10/19
Zabbix ver. 4 templates ripex2-zabbix_v4.zip14 kB2020/10/19
RipEX2 version 1.4.5.0  
Firmware ripex2-fw-1.4.5.0.fwp48 107 kB2020/08/27
Firmware Release notes ripex2-fw-rn-en.pdf74 kB2020/08/28
MIB table ripex2-mib.zip5 kB2020/08/28
Zabbix ver. 4 templates ripex2-zabbix.zip13 kB2020/09/02
RipEX2 version 1.4.3.0  
Firmware ripex2-fw-1.4.3.0.fwp53 272 kB2020/06/26
Firmware Release notes ripex2-fw-rn-en.pdf67 kB2020/06/25
RipEX2 version 1.4.1.0  
Firmware ripex2-fw-1.4.1.0.fwp49 121 kB2020/04/30
Firmware Release notes ripex2-fw-rn-en.pdf59 kB2020/04/30
RipEX2 version 1.3.6.0  
Firmware ripex2-fw-1.3.6.0.fwp40 670 kB2020/02/26
Firmware Release notes ripex2-fw-rn-en.pdf51 kB2020/02/26
RipEX2 version 1.3.2.0  
Firmware ripex2-fw-1.3.2.0.fwp32 127 kB2019/11/14
Firmware Release notes ripex2-fw-rn-en.pdf51 kB2019/11/15
RipEX2 version 1.3.1.0  
Firmware ripex2-fw-1.3.1.0.fwp30 033 kB2019/10/07
Firmware Release notes ripex2-fw-rn-en.pdf28 kB2019/10/07
Příslušenství
Antény  
Antenna 135-149 MHz, dipole, 4.5 dBi, RCD ANT-RCD-D-135.pdf113 kB2021/04/19
Antenna 142-148 MHz, omni, 2.2 dBi, Vertikala ANT-VER-C-142.pdf517 kB2021/04/19
Antenna 142-148 MHz, omni, 4.3 dBi, Vertikala ANT-VER-2C-142.pdf521 kB2021/04/19
Antenna 146-153 MHz, 5 Yagi, 9.5 dBi, RCD ANT-RCD-5Y-146.pdf110 kB2021/04/19
Antenna 148-174 MHz, dipole, 4.5 dBi, RCD ANT-RCD-D-148.pdf113 kB2021/04/19
Antenna 150-158 MHz, 5 Yagi, 9.5 dBi, RCD ANT-RCD-5Y-150.pdf110 kB2021/04/19
Antenna 150-158 MHz, omni, 2.2 dBi, Vertikala ANT-VER-C-150.pdf517 kB2021/04/19
Antenna 150-158 MHz, omni, 4.3 dBi, Vertikala ANT-VER-2C-150.pdf521 kB2021/04/19
Antenna 150-174 MHz, double dipole, 6.4 dBi, RCD ANT-RCD-2D-150.pdf191 kB2021/04/19
Antenna 155-166 MHz, 5 Yagi, 9.5 dBi, RCD ANT-RCD-5Y-155.pdf110 kB2021/04/19
Antenna 157-166 MHz, 5 Yagi, 9.5 dBi, RCD ANT-RCD-5Y-157.pdf110 kB2021/04/19
Antenna 158-166 MHz, omni, 2.2 dBi, Vertikala ANT-VER-C-158.pdf517 kB2021/04/19
Antenna 158-166 MHz, omni, 4.3 dBi, Vertikala ANT-VER-2C-158.pdf521 kB2021/04/19
Antenna 165-174 MHz, 5 Yagi, 9.5 dBi, RCD ANT-RCD-5Y-165.pdf110 kB2021/04/19
Antenna 166-174 MHz, omni, 2.2 dBi, Vertikala ANT-VER-C-166.pdf517 kB2021/04/19
Antenna 166-174 MHz, omni, 4.3 dBi, Vertikala ANT-VER-2C-166.pdf521 kB2021/04/19
Antenna 300-315 MHz, omni, 2.2 dBi, Vertikala ANT-VER-C-300.pdf517 kB2021/04/19
Antenna 300-315 MHz, omni, 4.3 dBi, Vertikala ANT-VER-2C-300.pdf521 kB2021/04/19
Antenna 300-344 MHz, 10 Yagi, 13 dBi, RCD ANT-RCD-10Y-300.pdf167 kB2021/04/19
Antenna 300-344 MHz, 6 Yagi, 10 dBi, RCD ANT-RCD-6Y-300.pdf123 kB2021/04/19
Antenna 314-352 MHz, 6 Yagi, 10 dBi, RCD ANT-RCD-6Y-314.pdf123 kB2021/04/19
Antenna 320-350 MHz, 2 Yagi, 6.4 dBi, RCD ANT-RCD-2Y-320.pdf110 kB2021/04/19
Antenna 336-351 MHz, omni, 2.2 dBi, Vertikala ANT-VER-C-336.pdf517 kB2021/04/19
Antenna 336-351 MHz, omni, 4.3 dBi, Vertikala ANT-VER-2C-336.pdf521 kB2021/04/19
Antenna 380-395 MHz, 5 Yagi, 9 dBi, RCD ANT-RCD-5Y-380.pdf176 kB2021/04/19
Antenna 380-395 MHz, 6 Yagi, 11 dBi, RCD ANT-RCD-6Y-380.pdf123 kB2021/04/19
Antenna 380-400 MHz, omni, 2.2 dBi, Vertikala ANT-VER-C-380.pdf517 kB2021/04/19
Antenna 380-400 MHz, omni, 4.3 dBi, Vertikala ANT-VER-2C-380.pdf521 kB2021/04/19
Antenna 380-425 MHz, double dipole, 8 dBi, RCD ANT-RCD-2D-380.pdf149 kB2021/04/19
Antenna 380-430 MHz, dipole, 4.2 dBi, RCD ANT-RCD-D-380.pdf389 kB2021/04/19
Antenna 400-430 MHz, 2 Yagi, 5.6 dBi, RCD ANT-RCD-2Y-400.pdf135 kB2021/04/19
Antenna 400-430 MHz, 6 Yagi, 10 dBi, RCD ANT-RCD-6Y-400.pdf111 kB2021/04/19
Antenna 400-430 MHz, omni, 2.2 dBi, Vertikala ANT-VER-C-400.pdf517 kB2021/04/19
Antenna 400-430 MHz, omni, 4.3 dBi, Vertikala ANT-VER-2C-400.pdf521 kB2021/04/19
Antenna 400-470 MHz, dipole, 4.6 dBi, RCD ANT-RCD-D-400.pdf387 kB2021/04/19
Antenna 400-470 MHz, double dipole, 8 dBi, RCD ANT-RCD-2D-400.pdf149 kB2021/04/19
Antenna 405-430 MHz, 10 Yagi, 14 dBi, RCD ANT-RCD-10Y-400.pdf139 kB2022/07/18
Antenna 440-470 MHz, 2 Yagi, 5.6 dBi, RCD ANT-RCD-2Y-440.pdf135 kB2021/04/19
Antenna 440-470 MHz, 6 Yagi, 10 dBi, RCD ANT-RCD-6Y-440.pdf111 kB2021/04/19
Antenna 440-470 MHz, omni, 2.2 dBi, Vertikala ANT-VER-C-440.pdf517 kB2021/04/19
Antenna 440-470 MHz, omni, 4.3 dBi, Vertikala ANT-VER-2C-440.pdf521 kB2021/04/19
Antény ATT  
Anténa 135-150 MHz, dipól, 4,6 dBi ANT-135-MHz-OV138-1.pdf49 kB2013/01/08
Anténa 135-150 MHz, dvojitý dipól, 7,6 dBi ANT-135-MHz-OV138-2.pdf51 kB2013/01/07
Anténa 136-150 MHz, všesměrová, 5,1 dBi ANT-136-MHz-KA138-3.pdf46 kB2013/01/11
Anténa 137-144 MHz, 3 Yagi, 8 dBi ANT-137-MHz-SA138-3.pdf53 kB2013/01/08
Anténa 137-144 MHz, 5 Yagi, 10 dBi ANT-137-MHz-SA138-5.pdf53 kB2013/01/08
Anténa 144-152 MHz, 3 Yagi, 8 dBi ANT-144-MHz-SA140-3.pdf53 kB2013/01/08
Anténa 144-152 MHz, 5 Yagi, 10 dBi ANT-144-MHz-SA140-5.pdf53 kB2013/01/08
Anténa 146-158 MHz, všesměrová, 5,1 dBi ANT-146-MHz-KA140-3.pdf46 kB2013/01/11
Anténa 150-174 MHz, dipól, 4,6 dBi ANT-150-MHz-OV160-1.pdf44 kB2013/01/07
Anténa 150-174 MHz, dvojitý dipól, 7,6 dBi ANT-150-MHz-OV160-2.pdf51 kB2013/01/07
Anténa 152-162 MHz, 3 Yagi, 8 dBi ANT-152-MHz-SA150-3.pdf53 kB2013/01/08
Anténa 152-162 MHz, 5 Yagi, 10 dBi ANT-152-MHz-SA150-5.pdf53 kB2013/01/08
Anténa 152-166 MHz, všesměrová, 5,1 dBi ANT-152-MHz-KA150-3.pdf46 kB2013/01/11
Anténa 158-174 MHz, všesměrová, 5,1 dBi ANT-158-MHz-KA160-3.pdf47 kB2013/01/11
Anténa 159-174 MHz, 3 Yagi, 8 dBi ANT-159-MHz-SA160-3.pdf53 kB2013/01/08
Anténa 159-174 MHz, 5 Yagi, 10,1 dBi ANT-159-MHz-SA160-5.pdf55 kB2013/01/08
Anténa 300-330 MHz, všesměrová, 5,1 dBi ANT-300-MHz-KA300-3.pdf41 kB2013/01/11
Anténa 300-355 MHz, 5 Yagi, 9 dBi ANT-300-MHz-SA300-5.pdf54 kB2012/05/22
Anténa 300-355 MHz, 9 Yagi, 12 dBi ANT-300-MHz-SA300-9.pdf53 kB2012/05/22
Anténa 300-355 MHz, dipól, 4,6 dBi ANT-300-MHz-OV300-1.pdf50 kB2013/01/08
Anténa 300-355 MHz, dvojitý dipól, 9,2 dBi ANT-300-MHz-OV300-2.pdf49 kB2013/01/08
Anténa 330-355 MHz, všesměrová, 5,1 dBi ANT-330-MHz-KA330-3.pdf41 kB2013/01/11
Anténa 350-380 MHz, 5 Yagi, 8,7 dBi ANT-350-MHz-SA350-5.pdf54 kB2012/05/22
Anténa 350-380 MHz, 9 Yagi, 12,5 dBi ANT-350-MHz-SA350-9.pdf53 kB2012/05/23
Anténa 350-380 MHz, dipól, 4,6 dBi ANT-350-MHz-OV350-1.pdf43 kB2012/05/22
Anténa 350-380 MHz, dvojitý dipól, 9,5 dBi ANT-350-MHz-OV350-2.pdf45 kB2012/05/22
Anténa 350-380 MHz, všesměrová, 5,1 dBi ANT-350-MHz-KA350-3.pdf41 kB2013/01/11
Anténa 380-400 MHz, všesměrová, 5,1 dBi ANT-400-MHz-KA380-3.pdf42 kB2017/06/21
Anténa 380-410 MHz, 5 Yagi, 8,7 dBi ANT-380-MHz-SA380-5.pdf55 kB2012/05/22
Anténa 380-410 MHz, 9 Yagi, 12,5 dBi ANT-380-MHz-SA380-9.pdf54 kB2012/05/22
Anténa 380-410 MHz, dipól, 4,6 dBi ANT-380-MHz-OV380-1.pdf48 kB2013/01/08
Anténa 380-410 MHz, dvojitý dipól, 9,5 dBi ANT-380-MHz-OV380-2.pdf50 kB2013/01/08
Anténa 400-432MHz, všesměrová, 5,1 dBi ANT-400-MHz-KA400-3R.pdf47 kB2013/01/11
Anténa 400-435 MHz, 5 Yagi, 8,6 dBi ANT-400-MHz-SA400-5R.pdf54 kB2012/05/22
Anténa 400-435 MHz, 9 Yagi, 12,7 dBi ANT-400-MHz-SA400-9R.pdf52 kB2012/05/22
Anténa 400-435 MHz, dipól, 4,6 dBi ANT-400-MHz-OV400-1R.pdf47 kB2013/01/08
Anténa 400-435 MHz, dvojitý dipól, 9,5 dBi ANT-400-MHz-OV400-2R.pdf49 kB2013/01/08
Anténa 400-470 MHz, 9 Yagi, 12.74 dBi ANT-400-MHz-SA410-9R.pdf49 kB2021/07/22
Anténa 430-470 MHz, 5 Yagi, 8,7 dBi ANT-430-MHz-SA440-5R.pdf54 kB2012/05/22
Anténa 430-470 MHz, 9 Yagi, 12,5 dBi ANT-430-MHz-SA440-9R.pdf53 kB2012/05/22
Anténa 430-470 MHz, dipól, 4,6 dBi ANT-400-MHz-OV430-1R.pdf48 kB2012/05/22
Anténa 430-470 MHz, dvojitý dipól, 7,2 dBi ANT-400-MHz-OV430-2R.pdf50 kB2012/05/22
Anténa 440-470 MHz, všesměrová, 5,1 dBi ANT-440-MHz-KA400-3.pdf41 kB2013/01/11
Napájení  
Spínaný zdroj 85-264VAC/12VDC/75W DIN, v nabídce do VIII/2021 PWS-AC-DC_12VDC_76W.pdf259 kB2012/05/22
Zálohovaný zdroj 90-260VAC/13.8VDC/150W, v nabídce do VIII/2020 PWS-AC-DC_13.8VDC_152W.pdf351 kB2012/05/22
USB adaptéry  
Adaptér USB/ETH (RipEX, RipEX2, RAy2, RAy3), Axagon, v nabídce do III/2021 OTH-USB_ETH-XA.pdf325 kB2018/12/05
Press releases
Press release RipEX - CFE tender ripex-pr-cfe-en.pdf233 kB2012/11/02
Press release RipEX - JEPCO tender ripex-pr-jepco-en.pdf200 kB2014/09/17
Press release RipEX - Product launch ripex-pr-launch-en.pdf96 kB2011/06/20