RipEX2 RipEX
Max. rychlost 1.7 Mbps / 256QAM 166 kbps / 16DEQAM
Rychlost / 25 kHz 167 kbps 83 kbps
Rozsah 6.25 – 300 kHz 6.25 – 50 kHz
Rozhraní 4×ETH, 1×SFP, 1×COM, 1×USB 1×ETH, 2×COM, 1×USB
IPsec Ano Ano
AES256 Ano Ano
RADIUS Ano Ne
Firewall Ano Ano
Access 4 úrovně 2 úrovně
Full-duplex Ano Ne

VIDEO

TECHNICKÁ PREZENTACE

RipEX je rádio modemová platforma proslulá celkovou propustností dat v reálném čase v jakémkoli prostředí. Rádiové modemy RipEX jsou nativní IP zařízení, SDR (Software Defined Radio) s operačním systémem Linux, navržená s důrazem na detail, výkon a kvalitu. Do výsledného řešení byly pečlivě implementovány všechny nejnovější poznatky.

RipEX, 1. generace, je ‘best-in-class‘ kompaktní rádiový modem osvědčený na trhu od roku 2011 a používaný v tisících instalací.

RipEX2, 2. generace, byl představen v roce 2018. RipEX2 je výkonější rádiový modem, který poskytuje výrazné zlepšení, zejména co se týče rychlosti, bezpečnosti a počtu rozhraní.

RipEX-HS, je plně redundantní 19″ hot-standby master stanice se dvěma rádiovými modemy a dvěma napájecími zdroji a je k dispozici jak pro RipEX, tak pro RipEX2.

Všechny RipEX zařízení nepřetržitě a spolehlivě 24/7 slouží v kritických aplikacích typu SCADA & Telemetrie pro dodávky elektřiny, vody, ropy, plynu a celém spektru dalších aplikací.

Využijte možnost vzdáleného přístupu k testování funkčního spoje RipEX. Přístup na první jednotku najdete zde, na druhou zde (admin, RacomDemo1234)

 • Bridge mode – používá transparentní protokol na rádiovém kanálu – pakety přijaté na některém z rozhraní jsou přenášeny do příslušných rozhraní všech jednotek v síti. Pakety přijaté na COM jsou přenášeny do všech COM na všech vzdálených místech, což umožní připojit vícero RTU ke každé vzdálené jednotce.
 • Router mode – RipEX pracuje jako standardní IP router všech rozhraní (Radia a 1-5 ETH) i 1-2 COM portů bez kompromisů. Každý z pěti portů sítě Ethernet na RipEX2 lze nakonfigurovat buď jako router nebo switch. Lze volit ze dvou protokolů na rádiovém kanálu: Flexibilní – neomezený antikolizní provoz bez dedikovaných základnových stanic nebo Base driven, kde všechny přenosy paketů spravuje základnová

Seznam funkcí

Bridge

 • Transparentní síť
 • Kolize nejsou v Bridge modu rádiovém kanálu řešeny => vhodné pro master-slave cyklicky obvolávanou síť (polling)
 • Retranslace jsou podporovány

Router mode má tyto funkce:

Kanál Datová rychlost Propustnost sítě
  RipEX RipEX2 RipEX RipEX2
6.25 kHz 21 kbps 42 kbps > 25 kbps > 50 kbps
12.5 kHz 42 kbps 83 kbps > 50 kbps > 100 kbps
25 kHz 83 kbps 167 kbps > 100 kbps > 200 kbps
50 kHz 167 kbps 333 kbps > 200 kbps > 400 kbps
100 kHz 555 kbps > 700 kbps
150 kHz 925 kbps > 1.1 Mbps
200 kHz 1.1 Mbps > 1.4 Mbps
250 kHz (*) 1.3 Mbps > 1.7 Mbps
300 kHz (*) 1.7 Mbps > 2.1 Mbps

(*) Dostupné pouze v in Bridge mode

 • Maximální možná rychlost při zachování spolehlivosti v NLOS prostředí
 • Maximální propustnost sítě zajišťuje
  – min. čas synchronizace a Rx/Tx přepínání
  – optimální protokol na rádiovém kanálu pro danou aplikaci
  Komprese dat – uživatelská data jsou vždy komprimovaná (Zlib, decimace LZ77 a Huffmanovo kódování) a porovnána s původní velikostí paketu. Přenášen je potom menší paket.
  Optimalizace – tok paketů na rádiovém kanálu, pokročilá komprese uživatelských dat a Ethernet / IP / TCP / UDP hlaviček
 • Jedna nebo dvě frekvence (různé kanály pro Rx a Tx)
  – RipEX – half duplex
  – RipEX2 – half duplex nebo full duplex
 • TCP proxyTerminálové servery – eliminují TCP režijní přenosy vzduchem
 • Stream mode – (RipEX) – začíná ihned vysílat na rádiovém kanálu, aniž by čekal na dokončení celého rámce na COM => nulová latence
 • Možnost nastavení různých datových rychlostí pro jednotlivé spoje od každého rádiového modemu
 • Auto-speed – přijímač automaticky upravuje rychlost dle datové rychlosti příchozího rámce
 • Extrémně rychlé obousměrné ACM (Adaptive Coding and Modulation) a Adaptivní FEC (Forward Error Correction) automaticky poskytují optimální rychlost v obou směrech a umožňují použít nejvyšší možné modulace a minimální FEC v reálném čase dle každého paketu (RipEX2)
 • Kalkulaci výkonu sítě RipEX můžete počítat zde
 • Info sheet

Volba protokolu na rádiovém kanálu je nejdůležitějším krokem optimalizace propustnosti sítě. Spravuje přístup rádiových modemů na rádiový kanál pro vysílání dat, zaručuje doručení paketů a eliminuje kolize paketů.

RipEX nabízí tři různé protokoly, optimalizované pro různé aplikace od starších sériových až po moderní TCP/IP jako IEC104. RipEX poskytuje spolehlivé a stabilní řešení i s vysokým počtem RTU.

Tři různé protokoly optimalizované pro různé aplikace jsou k dispozici na rádiovém kanálu:

Transparent Flexible Base driven
Topology Any Tree Star
Repeaters 1-2 possible Unlimited One on each link
Device mode Bridge Router Router
Application Master-slave Any Any, TCP/IP optimized
Base stations Available Available Dedicated
Collisions Unmanaged Managed Impossible
Packet acknowledgement No Yes Yes
Nomadic mode No Yes No

Transparentní / Bridge

 • Navrženo pro topologii hvězda, retranslace jsou podporovány
 • Plně transparentní
 • Neřeší kolize na rádiovém kanálu
 • Všechny zprávy přijaté přes uživatelská rozhraní jsou okamžitě vysílány na rádiový kanál bez jakékoli kontroly nebo zpracování => minimální latence
 • Vhodné pro master-slave polling aplikace

TRANSPARENTNÍ

Flexibilní / Router

 • Navržen pro neomezené Stromové topologie s mnoha větvemi a retranslacemi
 • Každý rádiový modem může zastávat roli základnové stanice, retranslace, koncové stanice nebo všechny tyto role najednou
 • Neomezené peer-to-peer – každý rádiový modem může přímo komunikovat s každým jiným
 • Antikolizní protokol na rádiovém kanálu (případné kolize jsou řešeny protokolem)
 • Přístup na rádiový kanál je dán speciální kombinací LBT, CSMA a TDMA
 • Vysoká spolehlivost – každý paket je přenášen jako potvrzovaný unicast
 • Vhodné pro master nebo dokonce multi master-slave polling a souběžné spontánní vysílání koncových stanic
 • Nomadic mode
  • Automatické směrování mezi Nomadickým centrem, Nomadickými základnovými stanicemi a Nomadickými koncovými body
  • Jakákoli stávající statická jednotka může být nakonfigurována jako Nomadická základnová stanice
  • Nomadické koncové stanice se automaticky připojují k nejdostupnější základnové stanici
  • Rozšíření sítě – beze změn v routovacích tabulkách
  • Přenositelnost – Nomadickou koncovou stanice lze přemístit od jedné základové stanice k jiné bez změny konfigurace.
  • Application note
 • Info sheet

FLEXIBILNÍ

Base driven / Router

 • Navrženo pro topologii hvězda, retranslace jsou podporovány
 • Veškerý provoz plně spravuje základnová stanice
 • Bezkolizní protokol na rádiovém kanálu (na rádiovém kanálu nemohou nikdy vzniknout kolize)
 • Přístup na radiokanál uděluje proprietární deterministický algoritmus
 • Vysoká spolehlivost – každý paket přenesen jako potvrzovaný unicast
 • Více než 90 % kapacity radiokanálu výhradně pro uživatelská data
 • Až 255 vzdálených stanic přiřazených k jedné základové stanici
 • Optimalizováno pro TCP/IP, zejména IEC104
 • Stabilní odezvy s minimálním kolísáním (jitter)
 • Spravedlivé rozdělení kapacity kanálu mezi všechny vzdálené stanice
 • Vhodné i pro kolizní sítě kde vzdálená stanice je skryta pro ostatní vzdálené stanice, nebo se používají odlišné Rx a Tx frekvence
 • Info sheet

BASE DRIVEN

Sériová rozhraní

 • Modbus, IEC101, DNP3, PR2000, Comli, DF1, Profibus, Async Link, C24, Cactus, RP570, Slip, Siemens 3964(R) a další
 • Adresy sériových SCADA protokolů jsou mapovány na RipEX IP adresy

Ethernet

Zařízení  (RipEX2)

 • Detekce otevření krytu, FIPS 140-2 security level 2,3
 • Digitálně podepsaný FW

Management

 • HTTPS (HTTP) pro webové rozhraní
 • Certifikát SSL (X.509) pro HTTPS
 • Možnost vlastního SSL certifikátu až 2048 bitů
 • SSH pro CLI rozhraní
 • SSH pro přístup pomocí Fast remote access
 • SNMP v3 (v1, v2c)

Řízení přístupu

RipEX

 • Řízení přístupu na základě rolí (RBAC) – 2 uživatelé pro každou úroveň
  • Guest – jen pro čtení
  • Admin – plný přístup

RipEX2

 • Řízení přístupu na základě rolí (RBAC) – neomezený počet uživatelů pro každou úroveň
  • Guest – jen pro čtení
  • Tech – konfigurace vyjma zabezpečení
  • Sectech – Tech + zabezpečení
  • Admin – plný přístup
 • Správa hesel
  • Kontrola složitosti hesla (lze zapnout)
  • Vypršení platnosti hesla (konfigurovatelný čas)
  • Uzamčení po neúspěšných pokusech o přihlášení (konfigurovatelný počet)
  • Timeout nečinnosti (nastavitelný)
 • Upozornění na násobné neúspěšné přihlášení
 • RADIUS
 • ověřování 802.1x
 • Neustálé zlepšování, žádné backdoor

Ochrana dat

 • Šifrování uživatelských dat– AES256
  • Buď vlastní, nebo náhodně vygenerovaný šifrovací klíč
  • Automatizovaný systém správy klíčů (RipEX2)
 • IPsec
  • Kryptografické end-to-end tunelové zabezpečení
  • Authentikace zdroje dat
  • Kontrola integrity dat (např. MD5, SHA 1, 256, 384, 512)
  • Šifrování dat (např. 3DES, AES128, 192, 256)
  • Perfect Forward secrecy(PFS) Diffie-Hellman skupiny:
   • Regulérní skupiny – modp1024, modp1536, modp2048, modp3072
   • NIST Elliptic Curve Groups ecp192, ecp224, ecp256, ecp384, ecp512
   • Brainpool Elliptic Curve skupiny ecp224bp, ecp256bp, ecp384bp, ecp512bp
  • Ochrana proti útoku opakovanými zprávami
  • Periodická obměna kryptografických klíčů (IKE)

Firewall

 • Plně vybavený standardní Linux firewall
 • Vrstva 2 – MAC, vrstva 3 – IP, vrstva 4 – TCP/UDP
 • Veškerý nežádoucí provoz blokován na rozhraní sítě

Rádiový kanál

 • Licencované rádiové frekvence (nesdílený provoz)
 • FEC, interleaving, proprietární komprese dat
 • CRC32 kontrola integrity dat
 • Vlastní protokol na rádiovém kanálu včetně potvrzování paketů
 • Backup trasy
 • Webové rozhraní
  – intuitivní, všechny parametry konfigurace na jedné stránce
  – responsivní, správně funguje na smartphonech & tabletech
 • Wizards – rychlé a jednoduché nastavení
 • Víceúrovňová uživatelská podpora
  – bubliny a helpy na webovém rozhraní
  – manuál, aplikační poznámky, produktová videa
 • Fast remote access (rychlý vzdálený přístup) – vzduchem se přenášejí pouze unikátní data, html stránky se použijí z místní jednotky
 • Upgrade firmwaru vzduchem
 • FW upgrade a nahrání SW klíčů automaticky z flash disku
 • Management přes USB s použitím ETH/USB nebo WiFi/USB adaptéru s DHCP nebo přes ETH bez ovlivňování uživatelských dat
 • CLI přes SSH
 • SNMP v3 (v1, v2c)

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA

 • Vestavěná diagnostika & management sítě
 • Radio link testing – Ping s RSS, datová kvalita, homogenita, odděleně pro každý skok rádiového spoje
 • Monitoring – Real time/Save-to-file analýza všech rozhraní
 • Sledované hodnoty a jejich vysílání včetně alarmů
  (TXLost, Ucc, Temp, PWR, VSWR, ETH [Rx/Tx], COM1, 2 [Rx/Tx])
 • Neighbours – počty, RSS, DQ + Sledované hodnoty od sousedních jednotek
 • Statistiky – podrobné statistiky pro každou rádiovou linku a všechna uživatelská rozhraní
  (Rx/Tx pakety, Rx/Tx byty, počet opakování, ztrát, odmítnutí…)
 • Grafy – vzorkování v reálném čase, uloženo 10 vzorků ještě před alarmem
 • Historie – 20 období (například dnů) pro uložení statistik, grafů, sledovaných hodnot
 • SNMP princip vzdáleného sledování => nevyžaduje žádný proprietární software pro správu sítě
 • SNMP Notifikace (buď SNMP Traps nebo potvrzované SNMP Informs) generované při překročení nastaveného prahu sledované hodnoty
 • HW Alarm input, HW Alarm output
 • Externí Flash disk – automatický FW upgrade a nahrávání SW klíčů, zálohování či obnovení konfigurace, nahrávání certifikátů SSL, stažení balíčku technické podpory
 • Každý radio-hop má obvykle 5-50 km, až 100 km
 • Přímá viditelnost není nutná
 • Vysoká odolnost proti vícecestnému šíření a proti rušení
 • RF výkon 0,1-10W
 • Jakákoliv jednotka může pracovat současně jako retranslace
 • Neomezený počet retranslací na trase
 • Vestavěné nástroje pro plánování sítě a testování
 • Hybridní sítě – jakoukoli IP síť (WLAN, Internet, atd.) lze propojit skrze RipEX jednotky

Mimořádná datová citlivost

RipEX RipEX2
Channel size 2CPFSK 16DEQAM 2CPFSK / DPSK 16DEQAM 64QAM 256QAM
6.25 kHz -117 dBm -105 dBm -122 dBm / 2CPFSK -108 dBm -104 dBm -100 dBm
12.5 kHz -116 dBm -102 dBm -120 dBm / 2CPFSK -106 dBm -102 dBm -98 dBm
25 kHz -114 dBm -99 dBm -118 dBm / 2CPFSK -104 dBm -99 dBm -96 dBm
50 kHz -110 dBm -98 dBm -112 dBm / DPSK -101 dBm -97 dBm -93 dBm
100 kHz -109 dBm / DPSK -98 dBm -94 dBm -89 dBm
150 kHz -108 dBm / DPSK -96 dBm -92 dBm -87 dBm
200 kHz -106 dBm / DPSK -95 dBm -91 dBm -86 dBm
detail

Sensitivity for BER 10-6, FEC 3/4

Mimořádný RF výstupní výkon

RipEX1 RipEX2
Modulation PEP [dBm] RMS [dBm] RMS [W] PEP [dBm] RMS [dBm] RMS [W]
​2CPFSK 20 – 40 dBm 20 – 40 dBm 0,1 – 10 W 20 – 40 dBm 20 – 40 dBm 0,1 – 10 W
​4CPFSK 20 – 40 dBm 20 – 40 dBm 0,1 – 10 W 20 – 40 dBm 20 – 40 dBm 0,1 – 10 W
​DPSK 20 – 36 dBm 27 – 33 dBm 0,5 – 2 W 20 – 40 dBm 20 – 37 dBm 0,1 – 5 W
​π/4-DQPSK 20 – 36 dBm 27 – 33 dBm 0,5 – 2 W 20 – 40 dBm 20 – 37 dBm 0,1 – 5 W
​D8PSK 20 – 37 dBm 27 – 33 dBm 0,5 – 2 W 20 – 40 dBm 20 – 36 dBm 0,1 – 4 W
​16DEQAM 20 – 38 dBm 27 – 33 dBm 0,5 – 2 W 20 – 40 dBm 20 – 35 dBm 0,1 – 3,2 W
​64QAM 20 – 40 dBm 20 – 34 dBm 0,1 – 2,5 W
​256QAM 20 – 40 dBm 20 – 33 dBm 0,1 – 2 W
SW configurable [RMS, W]
FSK:  0.1 – 0.2 – 0.5 – 1.0 – 2.0 – 3.0 – 4.0 – 5.0 – 10 (3) W
QAM: 0.5 – 1.0 – 2.0 W
SW configurable [PEP, dBm]
FSK, QAM: 1 dB step

PEP vs. RMS application note

 • 3-letá záruka
 • -40 až +70 °C
 • Odolná průmyslová konstrukce
 • Schváleno pro výbušné prostředí (ATEX)
 • Vyhovuje pro použití v elektro rozvodnách (IEEE 1613)
 • Odolává vibracím, rázům (EN 61 850-3)
 • Odolává seismickým účinkům
 • Jednotky testovány v klimatické komoře (teplo/chlad) a v reálném provozu
 • Heavy-duty průmyslové součástky
 • Součástky dodávané výhradně od přímých výrobců nebo autorizovaných distributorů
 • Robustní kryt z litého hliníku
 • RipEX-HS – redundantní 19″ hot-standby šasi

VIBRAČNÍ A RÁZOVÉ ZKOUŠKY

HW modely

 • Stejný HW pro základovou stanice, retranslace nebo vzdálené stanice => minimalizace náhradních dílů, snadné síťové rekonfigurace
 • Různé modely
 • 19″ šasi 

RipEX

 • Samostatné konektory pro Rx a Tx antény
 • Interní GPS modul (synchronizace NTP)

RipEX2

 • Vždy dva anténní konektory, konfigurovatelné skrze SW: 1× Rx/Tx nebo 1× Rx + 1× Tx
 • mPCIe slot pro rozšiřující desky (GPS, 4G/3G/2G, 2x RS232…)

SW klíče

 • SW autorizační klíče vám umožní doplnit další funkce, až tehdy, když je budete potřebovat
 • Ochrana budoucích investic – postupný upgrade
 • Free Master-key trial – všechny kódované funkce na zkušební období 30 dnů pro každý RipEX
 • Připraveno na solární napájení
 • Sleep mode – probuzení pomocí digitálního vstupu Sleep nebo interním RTC (RipEX2)
 • Save mode – probuzení přijetím paketu z rádiového kanálu nebo digitálním vstupem Sleep
 • Testované trasy mezi IP adresami dvou modemů RipEX (i za retranslací nebo LAN)
 • Pokud primární trasa selže v důsledku ztráty paketů nebo slabého RSS, automatické přepnutí na záložní gateway
 • Záložní gateway může být na rádiovém kanálu nebo za Ethernetovým rozhraním
 • Alternativní trasy jsou neustále testovány, přepíná se pouze na funkční záložní gateway
 • Neomezený počet alternativních tras
 • Prioritizace alternativních tras

ZÁLOŽNÍ TRASY

 • Switch
  – Ethernetové porty (RipEX2) lze nakonfigurovat buď jako Switch (jedna IP adresa) nebo Router (až pět fyzicky oddělených portů s jednotlivými IP adresami)
 • Terminálový server
  – 5 nezávislých instancí
  – zapouzdřuje sériový protokol do TCP(UDP) a naopak
  – eliminuje přenos TCP režie přes rádiový kanál
  – vhodné pro kombinaci IP a sériových RTU v jedné síti
 • TCP proxy
  – převádí TCP do UDP a naopak
  – TCP funguje pouze lokálně na Ethernetu mezi připojeným zařízením a RipEXem
  – přes rádiový kanál jsou přenášena pouze uživatelská data (payload)
  – nižší provoz na rádiovém kanálu, nejsou problémy s TCP timeouty
 • ARP proxy
  – RipEX umí simulovat jakoukoliv IP adresu (typicky RTU za rádiovým kanálem)
  – vhodné pro RTU bez routovacích schopností v rámci jedné podsítě
 • Subnets
  – libovolný počet virtuálních Ethernetových rozhraní
  – IP aliasy – neomezený počet IP adres na Ethernetovém rozhraní
 • VLAN
  – 802.1Q
  – ‘neomezený‘ počet VLAN (1-4096)
  – podsítím lze přiřadit libovolný počet VLAN
  – možnost managementu RipEXu přes VLAN
 • NTP
  – NTP server i NTP klient
  – NTP server může být synchronizován z interní GPS
 • NAPT
  – podpora překladu zdrojů a cílů (IP/maska/port)
  – vhodné pro případy, kdy všechny RTU v síti mají stejnou IP adresu
 • GRE
  – nešifrovaný end-to-end tunel
  – zapouzdřuje protokol síťové vrstvy ve virtuálním připojení typu point-to-point
 • QoS
  – prioritizace klíčových přenosů (SCADA) před aplikacemi s nižší prioritou (např. management)
  – prioritizace paketů na rádiovém rozhraní
  – 8 prioritních úrovní
  – priorita přiřazena na základě protokolu (TCP, UDP a zdroje a cíle (IP/maska/port)
  – podpora 802.1p a DiffServ
  – vhodné pro prioritizaci různých aplikací a/nebo managementu připojených přes libovolné rozhraní (COM, Ethernet)
  – zaručená kapacita pro kritické přenosy, maximální výkon aplikací, dodržení SLA závazků

TERMINÁLOVÝ SERVER

TCP PROXY

ARP PROXY

Výhody pro zákazníka

 • Využití běžných jednotek RipEX, nulové náklady na jednoúčelový migrační HW
 • Postupné investice dle možností a potřeby
 • Žádné výpadky sítě během migrace
 • Migraci lze provést v rámci běžné údržby
 • Postupná výměna bod po bodu
 • Koexistence stávající a nové sítě bez časového omezení

Technické detaily

 • Bez nutnosti zásahů do stávající sítě a bez omezení jejího provozu
 • Možnost použití stejné frekvence pro stávající a novou sítí
 • Možnost použití stávajících antén pro stávající i nový rádiový modem
 • ‚Automatic Antenna Switch‘ automaticky přepíná anténu mezi stávající a nový rádiový modem na základnové stanici
 • Routovací tabulka v RipEXu směruje provoz do stávající nebo nové sítě
 • Podpora zaklíčování stávající základnové stanice v předstihu pomocí nezávislého hw kontaktu
 • Snížení zatížení původní sítě podporuje její spolehlivější chod
 • Centrální SCADA software a RTU mohou být inovovány postupně a nezávisle nebo zároveň s rádiovými modemy. Nový SCADA systém může být, díky připojení přes další RipEX rozhraní, např. Ethernet, používán zároveň s původním. Centrální RipEX zajistí nezávislý routing paketů pro nové RTU přes novou rádiovou síť.
 • Okamžitá dostupnost pokročilé funkcionality RipEXu (například neomezený počet retranslací) pro rádia v nové síti
 • Podrobnější informace v samostatném letáku či Application note

MIGRACE SÍTÍ

ripex-star
 • Rádiové modemy RipEX a mobilní routery M!DGE v jedné síti
 • Využívají výhod obou technologií
 • Kritická data na rádiové síti, velká data nebo nekritické lokace na mobilní síti
 • Používají se standardní jednotky – není nutný žádný další hardware
 • Jedna technologie může být použita jako záloha pro druhou
 • Průmyslový design a odolné komponenty
 • Stejné protokoly ovladačů a logika na všech rozhraních
 • Jedno síťové rozhraní pro aplikaci – centrální RipEX řídí routing
 • Společná správa SNMP
 • Možnost záložních tras
 • Vysoká úroveň zabezpečení a flexibility

Vlastnosti sítě
Radiová Mobilní
Soukromá síť – zcela pod kontrolou uživatele Veřejná síť – závislost na třetí straně
Využívá stávající infrastrukturu
Jediný uživatel – zaručená kapacita a vlastnosti Více uživatelů může ovlivnit kapacitu a vlastnosti
Licencované pásmo – zaručená kvalita služby Veřejné sítě – kvalita služby není zaručena
Vyšší investice, garantované provozní poplatky Nižší investice, variabilní provozní poplatky
Kritické aplikace v reálném čase Nekritické aplikace

Další informace v Info sheetu

HYBRIDNÍ SÍTĚ

hybrid-info-introduction
 • Pouze pro RipEX2
 • Transparentní L2 bridge
 • 1.7 Mbps / 300 kHz v obou směrech současně
 • Minimální latence
 • Dlouhé spoje (5-50 km) – není nutná přímá viditelnost
 • Využívá kmitočtový pár
 • Externí nebo interní duplexer
 • Podporovány všechny funkce RipEX2
 • Typické případy použití:
  • Distribuce elektrické energie
  • GOOSE přenosy (IEC 61850)
  • SEL Mirrored Bits (relay-to-relay)
  • AMI/AMR páteřní spoje mezi koncentrátory
  • Propojení základnových stanic DMR
 • Doporučená montáž do 19″ racku
  • RipEX2-RS
   • 1x RipEX2
   • 1x zdroj
   • 1x interní duplexer (volitelně)
  • RipEX2-HS
   • Redundantní řešení
   • 2x RipEX2
   • 2x zdroj
   • 1x interní duplexer (volitelně)
  • Dva N(f) anténní konektory (Tx and Rx) na zadním panelu
   Při použití interního duplexeru pouze jeden N(f) konektor (Tx/Rx)
 • Objednací kódy

Duplexní point-to-point spoj

full-duplex
duplexer ripex2-hs-single ripex2-hs-web

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO

RipEX


Obchodní název – obchodní a marketingový název produktu. Tento název se používá u všech výrobků v rámci dané rodiny produktů.

Možné hodnoty: RipEX

Pásmo – frekvenční pásmo

Možné hodnoty:
135 (ladění v rozsahu  135-154 MHz)
154 (ladění v rozsahu 154-174 MHz)
215 (ladění v rozsahu 215-240 MHz)
300 (ladění v rozsahu 300-320 MHz)
320 (ladění v rozsahu 320-340 MHz)
340 (ladění v rozsahu 340-360 MHz)
368 (ladění v rozsahu 368-400 MHz)
400 (ladění v rozsahu 400-432 MHz)
432 (ladění v rozsahu 432-470 MHz)
470 (ladění v rozsahu 470-512 MHz)
928 (ladění v rozsahu 928-960 MHz)

Var. – označení varianty produktu, pokud je použito. Obecně platí, že jednotka může mít více variant, tzn. Na této pozici může být víc písmen. Tyto varianty nelze objednat ani doplnit do jednotky později.

Možné hodnoty:
none
D – samostatné konektory pro Rx a Tx antény, Part No. RipEX-HW-DUAL
G – interní GPS modul, Part No.: RipEX-HW-GPS
N – šifrovací funkce nejsou nikdy umožněny, tzn. není ani SW ani HW šifrování
S – šířky kanálu až 50 kHz, Part No.: RipEX-HW-50kHz (pouze verze do r. 2014 nepodporovaly var. ´S´)
P – úroveň ochrany (Ingress Protection) IP51, Part No.: RipEX-HW-IP51

SW klíče – je-li jednotka objednána se SW klíči, jsou všechny klíče uvedeny v této závorce. SW klíč lze objednat pro konkrétní S/N nezávisle kdykoli později.

Možné hodnoty:
Router – povoluje Router mode. Pokud není aktivován, je k dispozici pouze režim Bridge, Part No.: RipEX-SW-ROUTER
Speed – povoluje dvě nejvyšší rychlosti (D8PSK, 16DEQAM mod.) pro 25 a 50 kHz kanály, Part No.: RipEX-SW-SPEED
COM2 – povoluje druhé sériové rozhraní, konfigurovatelné jako RS232 nebo RS485, Part No.: RipEX-SW-COM2
10W – povoluje RF výstupní výkon 10 W pro CPSK modulaci, Part No.: RipEX-SW-10W
Backup routes – povoluje záložní trasy, Part No.: RipEX-SW-BACKUP ROUTES
Master – povoluje všechny funkce všech možných SW klíčů, Part No.: RipEX-SW-MASTER

Ex – autorizace použití jednotky ve výbušném prostředí Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc. Part No.: RipEX-Ex (Poznámka: Ex klíče jsou k dispozici pouze u jednotek vyrobených po 1. lednu 2014)

Region – pro země vyžadující specifická omezení. K dispozici pouze na zvláštní požadavek při objednávce. Je-li použit, je uveden v závorce se SW klíči.

Možné hodnoty:
BR – Brazílie, RipEX – 368: Anatel štítek 09610
MX – Mexiko, štítek na papírovém obalu, SOL0903113T3


Type – konkrétní typ produktu, ke kterému většinou náleží typové schválení CE, FCC atd.

Možné hodnoty:
RipEX-160 pro pásma 135, 154, (v kódu RipEX-135, RipEX-154)
RipEX-200 pro pásmo 215 ( v kódu RipEX-215)
RipEX-300 pro pásma 300, 320, 340 (v kódu RipEX-300, RipEX-320, RipEX-340)
RipEX-400 pro pásma 368, 400, 432, 470 (v kódu RipEX-368, RipEX-400, RipEX-432, RipEX-470)
RipEX-900 pro pásmo 928 (v kódu RipEX-928)

Kód – část Objednacího kódu, která je vytištěna na výrobním štítku (SW klíče nejsou HW závislé a lze je objednat později, takže nejsou vytištěny na výrobním štítku).
Poznámka: číslo v Typu (např. RipEX-400) je v Kódu nahrazeno Pásmem (např. RipEX-368, RipEX-400, RipEX-432, RipEX-470)

Objednací kód – kompletní kód produktu, který se uvádí na nabídky, faktury, dodací listy atd.

Chcete-li zjistit správný Objednací kód, použijte prosím RACOM WebService.

RipEX2


Obchodní název – obchodní a marketingový název produktu. Tento název se používá u všech výrobků v rámci dané rodiny produktů.

Možné hodnoty: RipEX

Gen. – generace produktu daného Obchodního názvu. První generace nemá žádné číslo.

Možné hodnoty: nic, 2

Pásmo – frekvenční pásmo a sub-pásmo

Možné hodnoty:
1A: 135-175 MHz
3A: 285-335 MHz
3B: 335-400 MHz
4A: 400-470 MHz
4B: 450–520 MHz

Exp. – rozšiřující modul zabudovaný do slotu mPCIe

Možné hodnoty:
N – nevyužito
E – rozšiřující LTE modul, pásma E, Part.No.: mPCIe-E
P – rozšiřující LTE modul , pásma P, Part.No.: mPCIe-P
A – rozšiřující LTE modul, pásma A, Part.No.: mPCIe-A

Pásma:
E – 4G / 3G / 2G, Evropa, Střední východ, Afrika
P – 4G / 3G / 2G, Asie, Tichomoří, Jižní Amerika
A – 4G / 3G / 2G, Amerika (severní a jižní)

G – modul GPS (GNSS), Part.No.: mPCIe-GPS
C – rozšíření 2× RS232, Part.No.: mPCIe-COMS
Poznámka: mPCIe slot umožňuje osadit jen jedno rozšíření

Var. – označení varianty produktu, je-li zapotřebí. Obecně platí, že lze použít více variant v rámci jedné jednotky, tedy více písmen na této pozici. Tyto varianty nelze objednat a zahrnout do jednotky později.

Možné hodnoty:
Typ procesoru – X nebo N nebo E

X*– procesor s možností HW šifrování
N – šifrovací funkce nikdy neumožněny, ani SW ani HW šifrování
E – SW šifrování, procesor bez možnosti HW šifrování

SW klíče – pokud je jednotka objednána se SW klíči, jsou všechny klíče uvedeny v této závorce. SW klíč lze objednat pro konkrétní S/N nezávisle kdykoli později.

Možné hodnoty:
Protocols – povoluje Radio protocols, BGP, OSPF, Part No. RipEX2-SW-PROTOCOLS
Security – povoluje IPsec, GRE, RADIUS, Multiple users, Tamper detection, Part No. RipEX2-SW-SECURITY
Speed – povoluje 256 QAM, Channels > 50 kHz, Full duplex, Part No. RipEX2-SW-SPEED
SFP – povoluje SFP interface, Part No. RipEX2-SW-SFP
Power – povoluje RF power 40 dBm PEP, Part No. RipEX2-SW-POWER
Master – povoluje všechny funkce všech možných SW klíčů, Part No. RipEX2-SW-MASTER

Region – pro země vyžadující specifická omezení. K dispozici pouze na zvláštní požadavek při objednávce. Je-li použit, je uveden v závorce se SW klíči.

Možné hodnoty:
US – USA, povolené frekvence dle FCC part 90
RipEX2 – 4A: 406.1 – 454.0, 456 – 462.5375, 462.7375 – 467.5375, 467.7375 – 470.0 MHz, Reg. ID: 4A-FCC_Part_90
RU – Rusko, povolené frekvence dle ruských předpisů
RipEX2 – 1A: 146.0 – 174.0 MHz, Reg. ID: 1A-Russia
RipEX2 – 4A: 403.0 – 410.0, 433.0 – 450.0 MHz, Reg. ID: 4A-Russia
BR – Brazílie, 6.25 kHz kanál není povolen
RipEX2 – 4A: Anatel štítek 16763, Reg. ID: 4A-Brazil
MX – Mexiko, štítek na papírovém obalu, SOL0903113T3


Type – konkrétní typ produktu, ke kterému většinou náleží typové schválení CE, FCC atd.

Možné hodnoty:
RipEX2-1
RipEX2-3
RipEX2-4

Kód – část Objednacího kódu, která je vytištěna na výrobním štítku. SW klíče nejsou HW závislé a lze je objednat později, takže nejsou vytištěny na výrobním štítku.

Objednací kód – kompletní kód produktu, který se uvádí na nabídky, faktury, dodací listy atd.

Chcete-li zjistit správný Objednací kód, použijte prosím RACOM WebService.


* Procesor použitý v tomto zařízení používá kryptovací vlastnosti uvedené jako položka 5A002 a.1 v Nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití. Při vývozu mimo EU podléhá exportnímu povolení pro zboží dvojího užití na základě národních a EU předpisů (ECCN 5A002 a.1): http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/index_en.htm
V případě vývozu ze země, kam byly jednotky dodány společností Racom, musí vývozce informovat Racom o nové zemi dodání.

Radio parameters RipEX RipEX2
Frequency bands 135–154; 154–174;
215–240;
300–320; 320–340; 340–360;
368–400; 400–432; 432–470; 470–512;
928–960 MHz – detail
135–175;
285–335;
335–400;
400–470;
450–520 MHz – detail
Channel spacing 6.25 / 12.5 / 25 / 50 kHz (1) 6.25 / 12.5 / 25 / 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 kHz
Frequency stability +/- 1.0 ppm +/- 0.5 ppm
Modulation QAM (Linear): 16DEQAM, D8PSK, π/4DQPSK, DPSK
FSK (Exponential): 4CPFSK, 2CPFSK
detail
QAM (Linear): 256QAM, 64QAM, 16DEQAM, D8PSK, π/4DQPSK, DPSK
FSK (Exponential): 4CPFSK, 2CPFSK
FEC (Forward Error Correction) On/Off, 3/4 On/Off, 2/3, 3/4, 5/6
Data speed

Channel size Gross data rate Possible Network throughput (2)
  RipEX RipEX2 RipEX RipEX2
6.25 kHz 21 kbps 42 kbps > 25 kbps > 50 kbps
12.5 kHz 42 kbps 83 kbps > 50 kbps > 100 kbps
25 kHz 83 kbps 167 kbps > 100 kbps > 200 kbps
50 kHz 167 kbps 333 kbps > 200 kbps > 400 kbps
100 kHz 555 kbps > 700 kbps
150 kHz 925 kbps > 1.1 Mbps
200 kHz 1.1 Mbps > 1.4 Mbps
250 kHz (5) 1.3 Mbps > 1.7 Mbps
300 kHz (5) 1.7 Mbps > 2.1 Mbps
Transmitter
RF Output power

RipEX RipEX2
Modulation PEP [dBm] RMS [dBm] RMS [W] PEP [dBm] RMS [dBm] RMS [W]
​2CPFSK 20 – 40 dBm 20 – 40 dBm 0.1 – 10 W 20 – 40 dBm 20 – 40 dBm 0.1 – 10 W
​4CPFSK 20 – 40 dBm 20 – 40 dBm 0.1 – 10 W 20 – 40 dBm 20 – 40 dBm 0.1 – 10 W
​DPSK 20 – 36 dBm 27 – 33 dBm 0.5 – 2 W 20 – 40 dBm 20 – 37 dBm 0.1 – 5 W
​π/4-DQPSK 20 – 36 dBm 27 – 33 dBm 0.5 – 2 W 20 – 40 dBm 20 – 37 dBm 0.1 – 5 W
​D8PSK 20 – 37 dBm 27 – 33 dBm 0.5 – 2 W 20 – 40 dBm 20 – 36 dBm 0.1 – 4 W
​16DEQAM 20 – 38 dBm 27 – 33 dBm 0.5 – 2 W 20 – 40 dBm 20 – 35 dBm 0.1 – 3.2 W
​64QAM 20 – 40 dBm 20 – 34 dBm 0.1 – 2.5 W
​256QAM 20 – 40 dBm 20 – 33 dBm 0.1 – 2 W
SW configurable [RMS, W]
FSK:  0.1 – 0.2 – 0.5 – 1.0 – 2.0 – 3.0 – 4.0 – 5.0 – 10 (3) W
QAM: 0.5 – 1.0 – 2.0 W
SW configurable [PEP, dBm]
FSK, QAM: 1 dB step

PEP vs. RMS application note

Duty cycle Continuous
Rx to Tx Time < 1.5 ms
Intermodulation Attenuation > 40 dB
Spurious Emissions (Conducted) < -36 dBm
Radiated Spurious Emissions < -36 dBm
Adjacent channel power < -60 dBc
Transient adjacent channel power < -60 dBc
Receiver
Sensitivity

RipEX RipEX2
Channel size 2CPFSK 16DEQAM 2CPFSK / DPSK 16DEQAM 64QAM 256QAM
6.25 kHz -117 dBm -105 dBm -122 dBm / 2CPFSK -108 dBm -104 dBm -100 dBm
12.5 kHz -116 dBm -102 dBm -120 dBm / 2CPFSK -106 dBm -102 dBm -98 dBm
25 kHz -114 dBm -99 dBm -118 dBm / 2CPFSK -104 dBm -99 dBm -96 dBm
50 kHz -110 dBm -98 dBm -112 dBm / DPSK -101 dBm -97 dBm -93 dBm
100 kHz -109 dBm / DPSK -98 dBm -94 dBm -89 dBm
150 kHz -108 dBm / DPSK -96 dBm -92 dBm -87 dBm
200 kHz -106 dBm / DPSK -95 dBm -91 dBm -86 dBm
250 kHz -105 dBm / DPSK -94 dBm -90 dBm -85 dBm
300 kHz -103 dBm / DPSK -92 dBm -88 dBm -83 dBm
detail

Sensitivity for BER 10-6, FEC 3/4

Anti-aliasing Selectivity 50 kHz @ -3dB BW narrow/wide band SW selectable
56kHz @ -3dB BW applicable for 6.25/12.5/25kHz
500kHz @ -3dB BW applicable for 50/100/150/200kHz
Tx to Rx Time < 1.5 ms
Maximum Receiver Input Power 20 dBm (100 mW)
Rx Spurious Emissions (Conducted) < -57 dBm
Radiated Spurious Emissions < -57 dBm
Blocking or desensitization detail -23dBm @ 1MHz
-19dBm @ 2MHz
-15dBm @ 5MHz
-13dBm @ 10MHz
Spurious response rejection > 70 dB
Electrical
Primary power 10 to 30 VDC, negative GND
Rx 5 W/13.8 V; 4.8 W/24 V; (Radio part < 2 W) 8 W
Tx (dependent on RF power and modulation) 13 – 40 W 13 – 55 W
Sleep mode 0.1 W 0.01 W
Save mode 2 W 5 W
Interfaces
Ethernet 1x 10/100 Base-T Auto MDI/MDIX / RJ45 4x 10/100/1000 Base-T Auto MDI/MDIX / RJ45
SFP No 1x 10/100/1000 Base-T/1000Base-SX/1000Base-LX
COM 1 RS232 / DB9F
300 – 115 200 bps
RS232/RS485 SW configurable / DB9F
600 bps – 1 Mbps
COM 2 RS232/RS485 SW configurable / DB9F
300 – 115 200 bps
mPCIe expansion board
GPS, 4G/3G/2G, 2x RS232
USB USB 1.1 / Host A USB 3.0 / Host A
Antenna 1x TNC female / 50 ohms (Rx/Tx) 2x TNC female / 50 ohms

SW configurable: 1x Rx/Tx or 1x Rx + 1x Tx

Inputs/Outputs 1x HW alarm input
1x HW alarm output
1x Sleep input
1x HW alarm input
1x HW alarm output
1x Sleep input
2x DI, 2xDO, 1x difDI (when mPCIe-COMS is not used)
Indication LEDs
LED panel Power, ETH, COM1, COM2, Rx, Tx, Status SYS, AUX, RX, TX, COM
ETH No 4x RJ45 – 2x LED, 1x SFP – 1x LED
Environmental
IP Code (Ingress Protection) IP40, IP51 IP41, IP42, IP52
Hazardous locations Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc Pending
MTBF (Mean Time Between Failure) > 900.000 hours (> 100 years)
Operating temperature −40 to +70 °C (−40 to +158 °F)
Operating humidity 5 to 95% non-condensing
Storage −40 to +85 °C (−40 to +185 °F) / 5 to 95 % non-condensing
Mechanical
Casing Rugged die-cast aluminium
Dimensions 50 H x 150 W x 118 D mm (1.97 x 5.9 x 4.65 in) 60 H x 185 W x 125 D mm (2.34 x 7.2 x 4.9 in)
Weight 1.1 kg (2.4 lbs) 1.55 kg (3.4 lbs)
Mounting DIN rail, L-bracket, Flat-bracket, 19″ Rack shelf
SW
Operating modes Bridge / Router Bridge / Router (+Switch)
User protocols on COM Modbus, IEC101, DNP3, PR2000, Comli, DF1, Profibus, Async Link, C24, Cactus, RP570, Slip, Siemens 3964(R)…
User protocols on Ethernet Modbus TCP, IEC104, DNP3 TCP, Comli TCP…
Serial to IP convertors Modbus RTU / Modbus TCP, DNP3 / DNP3 TCP, Terminal server
NTP Client, Server (synchronized from internal GPS)
Protocols on Radio channel
Different protocols for different applications Yes (Transparent, Flexible, Base driven)
Packet acknowledgement Yes
Data integrity control CRC 32
Multi master applications Yes
Report by exception Yes
Collision Avoidance Capability Yes
Remote to Remote communication Yes
Addressed & acknowledged serial SCADA protocols Yes
Optimization Payload data and Ethernet / IP / TCP / UDP header compression, Packet flow on Radio channel optimization
Security
Management HTTP, HTTPS (own certificate), SSH
Access accounts 2 levels (Guest, Admin) 4 levels (Guest, Tech, SecTech, Admin) x 3 users
Encryption AES256
IPsec Yes
VLAN Yes, IEEE 802.1Q
RADIUS No Yes
Firewall Layer 2 – MAC, Layer 3 – IP, Layer 4 – TCP/UDP
HW tamper No Yes
Diagnostics and Management
Radio link testing Yes (ping with RSS, Data Quality, Homogenity)
Watched values
(Can be broadcast to neighbouring units. Received info displayed in Neighbours table)
Device – Ucc, Temp, PWR, VSWR, (4)HW Alarm Input.
Radio channel – (4)RSScom, (4)DQcom, TXLost[%]
User interfaces – ETH[Rx/Tx], COM1[Rx/Tx], COM2[Rx/Tx]
Statistics For Rx/Tx Packets on User interfaces (ETH, COM1, COM2) and for User data and Radio protocol (Repeats, Lost, ACK etc.) on Radio channel
Graphs For Watched values and Statistics
History (Statistics, Neighbours, Graphs) 20 periods (configurable, e.g. days)
SNMP SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3
SNMP Traps or SNMP Informs generation for Watched values
Monitoring Real time/Save to file analysis of all physical interfaces (RADIO, ETH, COM1, COM2) and some internal interfaces between software modules (e.g. Terminal servers, Modus TCP server etc.)
Standards
CE (RED)FCCATEX, RoHS
Spectrum ETSI EN 302 561 V2.1.1
ETSI EN 300 113 V2.2.1
FCC Part 90
ETSI EN 302 561 V2.1.1
ETSI EN 300 113 V2.2.1
EMC (electromagnetic compatibility) ETSI EN 301 489-1 V2.1.1
ETSI EN 301 489-5 V2.1.1
IEC 1613:2009 Class 1
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1
ETSI EN 301 489-5 V2.1.1
EN 61850-3:2014
IEC 1613:2009 Class 1
Safety EN 60950-1:2006, A11:2009, A1:2010, A1:2010, A12:2011, A2:2013 EN 62368-1:2004 + A1:2017
SAR EN 50385:2002
EN 50383ed.2:2010
EN 50385:2017
EN 50383ed.2:2010
Vibration and shock EN 61373:1999
EN 60068-2-6:2008
EN 60068-2-6:2008
ETS 300 019-2-3:1994, Class 3.4
EN 61850-3:2014
Seismic qualification IEC 980:1989 (seismic category 1a) EN 60068-2-27:2010
Hazardous locations EN 60079-0:2012
EN 60079-11:2012
Pending

Technické parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění.

(1) Kanálování 6.25 kHz není k dispozici pro RipEX-928

(2) Max. možná datová rychlost se může lišit a závisí na struktuře dat, efektivitě optimalizace, protokolu na rádiovém kanálu, úrovních signálů a celé řadě dalších parametrů sítě. Doporučuje se praktické vyzkoušení.

(3) pro výkon 10 W je vhodné použít vstupní napětí nad 11 VDC; RipEX-470, RipEX-928 – max. RF výkon 8W

(4) není broadcastován

(5) Dostupné pouze v in Bridge mode

RACOM je prvovýrobce, a proto nedodává všechno dostupné příslušenství k vlastním výrobkům. Tento seznam obsahuje otestované příslušenství, které je firma RACOM připravena dodat v rámci dodávky RipEX jednotek. Komponenty jsou drženy na skladě pouze v omezeném množství a termín dodání může být proto ovlivněn potřebou subdodávek. Pokud potřebujete jiné příslušenství, prosím kontaktujte nás nebo svého dodavatele.

DC napájecí zdroj, DIN lišta

 • Vstup 85-264 VAC, 120-370 VDC
 • Výstup 12 VDC
 • 76 W
 • -10 °C až 60 °C
 • Ochrana proti přetížení, přepětí, přehřátí
 • Přímá montáž na lištu DIN
 • Datasheet, Part No.: PWS-AC,DC/12VDC/76W
 • Vyrábí MeanWell
supply_01

DC napájecí zdroj s nabíjením baterie

 • Vstup 90 – 264 VAC, 127 – 370 VDC
 • Výstup 13,8 VDC
 • 97 W
 • -30 °C až +70 °C
 • Ochrana proti přetížení, přepětí, nízkému stavu baterie
 • Nabíjení záložní baterie
 • Přímá montáž na DIN lištu
 • Datasheet, Part No.: PWS-AC,DC/13.8VDC/97W
 • Vyrábí MeanWell
 • Náhrada za PWS-AC-DC_13.8VDC_152W od VIII/2020
PWS-AC,DC_13.8VDC_97W
 • Přístup na webové rozhraní pro servis a management přes USB konektor
 • RipEX poskytuje vestavěný DHCP server (max. 5 klientů)
 • Přímý snadný přístup z připojeného zařízení do RipEXu bez jakékoliv změny konfigurace
 • Pro přístup na RipEX lze vždy použít stejnou IP adresu 10.9.8.7
 • Aby se předešlo problémům s kompatibilitou FW, je nutné objednat tyto adaptéry od firmy RACOM

Wifi adaptér

edimax_17

Wifi adaptér 2

oth-w2-wifi

USB/ETH adaptér

OTH-USB/ETH-U2

USB/ETH adaptér 2

OTH-USB_ETH-XR

Klipsy na DIN lištu

 • Standardní příslušenství
 • Dodává se s každou jednotkou RipEX nebo RipEX2
 • Part No.: HOL-RipEX-DINSET
ripex-din

Plochý držák

RipEX flat bracket

L držák

 • Pro vertikální montáž
 • Na DIN lištu nebo přímo na montážní povrch
 • DatasheetPart No.: HOL-RipEX-LHOL-RipEX2-L
 • Nelze použít, když je v RipEX2 nainstalován celulární rozšiřující modul mPCI
 • Vyrábí RACOM
RipEX L bracket

19″ šasi 

RipEX

 • 1.6U (70 mm) vysoké
 • Připraveno k montáži pro jednu (S-single) nebo dvě (D-double) RipEX jednotky
 • K dispozici jsou modely s různými napájecími zdroji:
 • Datasheet
 • Vyrábí RACOM
rack_singleb_2

RipEX2

 • 2U vysoké
 • Možnosti napájení
 • Interní duplexer (volitelně)
 • Šasi slouží i jako pasivní chladič pro jednotku (jednotky)
 • RipEX2-RS
  • 1x RipEX2
  • 1x zdroj
  • 1x interní duplexer (volitelně)
 • RipEX2-RD
  • 2x RipEX2
  • 2x zdroj
  • 2x interní duplexer (volitelně)
  • Záložní řešení
   • Redundantní anténní systém (nezávislé antény pro každou jednotku) a redundantní připojení technologie k jednotkám „A“ a „B“ je nezbytné
   • Propojení jednotek RipEX2 pomocí jednoho ethernetového portu
 • Objednací kódy
 • Datasheet
 • Vyrábí RACOM
RipEX2-RS

Ochrana IP52

 • Pouze pro RipEX2
 • Standardní ochrana RipEX2 je IP41
 • Zvýšená ochrana na IP5x
  • Prachové kryty pro všechny nepoužité konektory
  • 5x RJ45, 1x USB, 1x SFP, 2x TNC, 1x SMA, (DSUB9 krytka není nutná) 
  • Datasheet, Part No.: SET-RipEX2-IP5x
 • Zvýšená ochrana proti vlhkosti na IPx2
  • Jednotka instalována s konektory směřujícími dolů
  • Datasheet
SET-RipEX2-IP52
 • Koaxiální, N(f) / N(f) konektory
 • 100 – 512 MHz
 • Až 750 wattů
 • Zóny PLZ0A(B) – LPZ1
 • Vhodné i pro zónu PLZ0A, slouží jako bleskosvod
 • Nízké VSWR
 • Po přepětí funguje nepřetržitě (bez pojistky, automatické obnovení)
 • Flexibilní možnosti upevnění na přepážku či držákem
 • IP67
 • DatasheetPart No.: SURGE-COAXIAL
 • Vyrábí Polyphaser
vhf50ed

Migrační řešení

Tyto doplňky se doporučují při provádění Migrace sítí.

Migrační Sériový kabel

 • RS232 kabel mezi RipEX a stávající základovou stanici
 • Délka 2m
 • Křížený kabel (null modem), Rx->Tx, Tx->Rx, GND
 • ‘Carrier On‘ drát pro zaklíčování stávající základnové stanice. Připojen na výstup z relé, ovládán pomocí signálu CTS z RipEXu.
 • DSUB9M – DSUB9M, ‘volný drát‘ pro ‚Carrier On‘ propojení se stávající základovou stanicí
 • Part No.: OTH-MIG-CAB
 • Vyrábí RACOM
migration_serial

Automatický přepínač antény

 • Automaticky řídí přepínání antén, pokud jedna základnová stanice vysílá, druhá je odpojená od společné antény
 • Útlum mezi anténními konektory > 50 dB
 • Průchozí útlum max. 4.5 dB v celém frekvenčním rozsahu
 • RF výstupní výkon připojeného druhého radiomodemu až 25 wattů (střída 50%)
 • Různé modely pro různá frekvenční pásma: 135-174, 300-340, 360-400, 400-470 MHz
 • Obsahuje 3 kabely RG58 každý 50 cm dlouhý: 1× SMA(f)-TNC(m), 2× SMA(f)-N(f)
 • Montáž na panel nebo DIN lištu
 • Part No.: OTH-MIG-AAS
 • Vyrábí RACOM
AAS

Koaxiální patch kabel

feedline_cable_b

Koaxiální kabely

RG58

 • PVC
 • Vnější průměr: 4,95 mm
 • -40 až +85 °C
 • Útlum 34,5 dB/100 m/400 MHz
 • Datasheet, Part No.: CAB-RG58
 • Vyrábí Draka
RG_58

RG213

 • PVC
 • Navrženo pro venkovní prostředí
 • Vnější průměr: 10,3 mm
 • -40 až +85 °C
 • Útlum 14,4 dB/100 m/400 MHz
 • Datasheet, Part No.: CAB-RG213
 • Vyrábí Draka
RG_213

H1000

 • PVC
 • Vnější průměr: 10,3 mm
 • Navrženo pro venkovní prostředí
 • -40 až +70 °C
 • Útlum 8,4 dB/100 m/400 MHz
 • Datasheet, Part No.: CAB-H1000
 • Vyrábí Belden
h1000

Koaxiální konektory

RG58

CON-Nm-RG58

RG213

CON-Nm-RG213

H1000 

CON-Nm-H1000

Napájecí konektor

CON-RipEX-PWR

RipEX a RipEX2 příslušenství dodávané s každou jednotkou

 • DIN set – sada dvou klipsů na DIN lištu + dva šrouby, Part No.: HOL-RipEX-DINSET, 1 kus
 • Napájecí konektor, Part No.: CON-RipEX-PWR, 1 kus
 • Odnímatelný štítek na vaše poznámky
kit-rip
 • Pro 3 kusy RipEX a 1 kus M!DGE
 • Vhodné pro funkční předvádění
 • Obsahuje vzorky RipEX příslušenství
 • Připravené pro kompletní test aplikací na stole
 • Využitelné také pro měření signálu v terénu (N konektor pro externí anténu, bateriové napájení)
 • Robustní a stabilní, Ultra High-Impact ABS plast
 • Prachotěsný, vzduchotěsný, vodotěsný
 • Vnější rozměry: 455 × 365 × 185 mm
 • Hmotnost cca. 4 kg (bez RipEXů a M!DGE)
 • Part No’s.: RipEX-DEMO-CASE, RipEX2-DEMO-CASE
 • Vyrábí RACOM
Obsah
 • Držáky a kabeláž pro instalaci tří RipEXů a jednoho M!DGE (jednotky nejsou součástí dodávky)
 • 1× napájecí zdroj PWS-AC-DC/13.8VDC/152W
 • 1× záložní baterie (12V/5Ah, FASTON.250)
 • 1× napájecí kabel (European Schuko CEE 7/7 dle IEC 320 C13)
 • 1× Ethernet kabel (UTP CAT 5E, 3m, 2× RJ-45)
 • 1x návod Quick start
 • RipEX příslušenství:
 • M!DGE příslušenství:
  • Stick anténa (900 a 2100 MHz, 2.2dBi, vertikální)
case_01b
 • Redundantní hot standby šasi (plně monitorováno, hot swappable, 1 + 1 redundantní)
 • Obsahuje dvě standardní nabootované RipEX jednotky
 • Automatického přepnutí v případě výpadku
 • Vhodné pro centra, retranslace nebo důležité koncové body, kde není akceptovatelný i jen minimální výpadek
 • Podrobnosti
 • Part No.: RipEX-HS
ripex2-hs-sh

Antény

Doporučujeme objednávat antény samostatně od místních dodavatelů. V případě potřeby je RACOM schopen jejich dodávku zajistit. Pokud potřebujete pomoc nebo konzultaci, neváhejte nás kontaktovat.

antenna_01

Anténní zátěž

 • Pro laboratorní testování
 • 50 ohmů
 • TNC konektor, samec
 • Až 1 W RF výstupního výkonu
 • Part No.: ANT-RipEX-DUMMYLOAD
 • Vyrábí RACOM
dummy_02b

Duplexery

 • 140-175 MHz, 300-360 MHz, 400-470 MHz
 • Symetrické, 6 dutin
 • Odstup a průchozí útlum jsou závislé na frekvenci
 • Maximální příkon 25W
 • Impedance 50 ohmů
 • N (f) konektory
 • Při objednávce musí být specifikované Rx a TX frekvence
 • Datasheet, Part No.: OTH-DUPLEXER
 • Lze použít interně v RipEX2-RS a RipEX2-HS, Part No’s.: RipEX2-HS-HW-DUP
 • Vyrábí RCD
duplexer

Výpočet 

Nastavení RipEXu

Operating Mode
Radio protocol
ACK
Channel spacing [kHz]
Mode
Modulation type
Modulation rate [kbps]
FEC

 

Použijte naše výpočty pro zjednodušený pohled na výkon sítě. Nastavení RipEXu je shodné pro oba výpočty (Uživatelský datový tok, Výkon sítě). Díky prvnímu výpočtu zjistíte orientační užitečnou bitovou rychlost. Druhý výpočet je složitější a podrobnější. Zobrazte si nápovědu pro detaily.

Uživatelský datový tok 

Díky tomuto výpočtu můžete vidět, jaký vliv má délka paketů na výslednou bitovou rychlost. Čím delší jsou pakety, tím vyšší je bitová rychlost (rádiová režie RipEXů zůstává fixní).

 Průměrná délka zprávy aplikace bytes
Uživatelská data bez jakýchkoliv hlaviček (IP, TCP, UDP, …).
 Užitečná bitová rychlost kbps
Užitečná bitová rychlost v kilobitech za sekundu. RipEX upravuje podobu paketů na rádiovém kanále a ve výsledné hodnotě je počítáno i s režií IP paketů – 20B IP hlavička a 8B UDP hlavička. Výpočet předpokládá využití protokolu UDP. V případě použití protokolu TCP, výsledná bitová rychlost by byla nižší z důvodu vyšší režie TCP protokolu. Můžete využít naši TCP proxy funkcionalitu k optimalizaci komunikace (Více informací manuálu).
 Čas jednoho retranslačního kroku msec
Průměrná doba potřebná k přenosu jednotlivých paketů mezi dvěma RipEXy.

Výkon sítě 

Tento výpočet vám poskytne rychlý výkonnostní přehled sítě založený na několika základních parametrech.

 Počet RTU v síti
Počet RipEXů v síti. Minimální počet jednotek je tři (zahrnuje i lokální jednotku). Výpočty pracují s pravděpodobností kolizí v sítích se spontánní komunikací a jsou především určeny pro sítě s více jednotkami (> 5).
 Průměrný počet skoků k RTU
Průměrný počet skoků ke vzdálené stanici. Příklad: Pokud máme v síti 9 RipEXů, které jsou připojené přímo k centru (jeden rádiový skok) a jeden RipEX, co je umístěn za opakovačem (dva rádiové skoky), průměrný počet skoků je poté 1,1.
Průměrná délka zprávy 
Uživatelská data bez jakýchkoliv hlaviček (IP, TCP, UDP, …).
Centrum => RTU bytes
RTU => Centrum bytes
Rychlost rozhraní 
Ethernet rozhraní nebo rychlost v baudech za sekundu pro sériové (COM) rozhraní. Použítí TCP namísto UDP snižuje celkovou kapacitu sítě kvůli vyšší TCP režii (ETH – UDP/IP a sériové rozhraní jsou v tomto ohlednu shodné).
Centrum
RTU
Doba zpracování 
Čas potřebný RTU/SCADA zařízeními na zpracování požadavků.
Centrum msec
RTU msec

Cyklicky obvolávaná síť (polling), jeden master

 Průměrné RTT na koncový bod msec
RTT (Round Trip Time) je čas potřebný k přenosu paketu ze zdroje (SCADA centrum) do cíle (koncový bod – RTU) a zpět.
 Celková délka cyklu sítě sec
Čas potřebný k postupnému obvolání všech koncových bodů (slaves) jednou master stanicí (SCADA centrum) a k obdržení odpovídajících odpovědí.

Mesh 

V sítích typu mesh, všechny rádiové modemy mohou komunikovat se všemi dalšími náhodně a spontánně. Sítě typu mesh mohou zahrnovat i obvolávanou síť (polling) nebo spontánní mód sítí (report-by-exception) v několika instancích.
 Celková IP kapacita sítě bytes/sec
Celková kapacita sítě v bajtech za sekundu (zahrnuje IP režii). Výsledná hodnota je maximální hodnota v optimálně navržené síti. Čím více rádiových skoků po cestě, tím méně je překryvů a zbývá tak i více kapacity na souběžné přenosy mezi různými koncovými body. Díky tomu je celková kapacita vyšší, když je i počet rádiových skoků vyšší. Nicméně, obrázek níže může být použit jen v případě, pokud komunikace mezi koncovými body (nebo komunikace mezi koncovými body a lokálními koncentrátory) zabírá významnou část celkového objemu komunikace v síti. V případě, že všechny zprávy musí nakonec dorazit k jediné master stanici na stejném rádiovém kanále, ztrácí tyto výpočty svůj smysl. Je jisté, že toto „centrální úzké hrdlo“ může (a mělo by) být eliminováno přidáním dalších rádiových kanálů nebo přidáním drátových spojů k dominantním opakovačům nebo obejitím dominantních opakovačů použitím více rádiových skoků. Obecně každá síť postavená na rádiích s úzkou šířkou pásma vyžaduje návrh, který bude klást velký důraz na celkovou kapacitu sítě.
Poznámka: Celková kapacita sítě předpokládá použití všech rádií na stejném rádiovém kanále.
 Celková aplikační kapacita sítě bytes/sec
Celková kapacita sítě v bajtech za sekundu. IP režie není do výsledku zahrnuta.
 Průměrná doba doručení zprávy msec
Průměrný čas potřebný k přenosu individuální zprávy v sítích se spontánním módem (tj. z centra ke koncovému bodu).
Pouze při Radio protocol Flexible
Pouze při Radio protocol Flexible (režim Router)
JavaScript must be enabled.
RipEX
Leták A4 - ver.3.4 ripex-dsA4-cz.pdf2 402 kB2021/03/29
Leták A3 - ver.3.4 ripex-dsA3-cz.pdf2 477 kB2021/03/29
Uživatelský manuál - zkrácený ripex-mansh-cz.pdf7 440 kB2019/03/15
Uživatelský manuál (anglicky) ripex-man-en.pdf11 770 kB2021/04/19
Uživatelský manuál RipEX2 (anglicky) ripex2-man-en.pdf17 943 kB2021/04/19
Info sheets  
Base Driven protocol ripex-base-driven-protocol-is.pdf2 427 kB2020/01/07
Data speed ripex-data-speed-is.pdf1 796 kB2020/01/07
Flexible protocol ripex-flexible-protocol-is.pdf508 kB2020/01/07
Hybrid networks ripex-hybrid-networks-is.pdf1 924 kB2020/01/07
Migration solution ripex-migration-solution-is.pdf898 kB2020/01/07
Application notes  
Overview ripex-app-en.pdf216 kB2018/04/11
Common
PEP versus RMS RF power ripex2-app-pep-en.pdf2 347 kB2019/09/30
RipEX
ARP Proxy & VLAN ripex-app-arpvlan-en.pdf1 132 kB2018/04/13
Address Planning ripex-app-addplan-en.pdf2 598 kB2017/11/20
Auto-speed ripex-app-aspeed-en.pdf2 137 kB2018/03/27
Back-to-Back Repeater ripex-app-b2brep-en.pdf612 kB2017/11/29
Backup Routes ripex-app-backup-en.pdf1 421 kB2018/12/27
Base Driven Protocol ripex-app-bdp-en.pdf1 922 kB2018/12/27
Data Speed ripex-app-dspeed-en.pdf520 kB2017/11/20
GRE Tunnels ripex-app-gre-en.pdf939 kB2018/03/23
IPsec ripex-app-ipsec-en.pdf1 257 kB2018/01/11
MORSE and RipEX ripex-app-morrip-en.pdf670 kB2017/11/20
Migration Solution ripex-app-mig-en.pdf896 kB2017/11/28
Modbus ripex-app-modbus-en.pdf2 260 kB2017/11/23
Network Address and Port Translation ripex-app-nat-en.pdf1 085 kB2018/04/12
Nomadic Mode ripex-app-nomad-en.pdf1 210 kB2019/02/15
Profibus ripex-app-profi-en.pdf531 kB2017/11/20
Quality of Service ripex-app-qos-en.pdf942 kB2018/04/12
Radio Channel Access ripex-app-chacc-en.pdf357 kB2017/11/23
SNMP ripex-app-snmp-en.pdf1 339 kB2021/01/20
UNI Protocol ripex-app-uni-en.pdf290 kB2018/11/19
RipEX2
MSE vs DQ ripex2-app-mse-en.pdf1 060 kB2020/02/06
Case studies  
Power distribution - CFE, Mexico ripex-cs-cfe-en.pdf2 902 kB2016/02/25
Water management - WSC, Malta ripex-cs-wsc-en.pdf1 281 kB2015/09/24
WSC Malta whitepaper wsc-psaila-wp-en.pdf443 kB2015/09/24
Press releases  
Press release RipEX - CFE tender ripex-pr-cfe-en.pdf233 kB2012/11/02
Press release RipEX - JEPCO tender ripex-pr-jepco-en.pdf200 kB2014/09/17
Press release RipEX - Product launch ripex-pr-launch-en.pdf96 kB2011/06/20
Firmware - RipEX  
RipEX Firmware package 1.9.6.0 ra1-RACOM-1.9.6.0.cpio11 875 kB2021/02/23
Firmware přehled změn (anglicky) ripex-fw-rn-en.pdf373 kB2021/02/23
MIB tabulky ripex-mib.zip26 kB2019/09/16
Šablony pro Zabbix ver. 4 ripex-zabbix.zip92 kB2019/02/18
Firmware - RipEX2  
Firmware ripex2-fw-2.0.1.0.fwp29 486 kB2021/03/26
Firmware přehled změn (anglicky) ripex2-fw-rn-en.pdf262 kB2021/03/26
MIB table ripex2-mib.zip6 kB2021/03/30
Zabbix ver. 5 templates ripex2-zabbix-v5.0.zip4 458 kB2021/04/23
NetSPIDER  
Uživatelský manuál (anglicky) netspider-man-en.pdf1 985 kB2021/04/12
Přehled změn (anglicky) netspider-rn-en.pdf170 kB2021/03/26
Instalační soubor - Windows 10 ns-w10-0.1.3.0.exe12 645 kB2021/03/26
Instalační soubor - Linux ns-ux-0.1.3.0.tgz17 166 kB2021/03/26
Příslušenství  
USB adaptéry
Adaptér USB/ETH (RipEX2, M!DGE2, RAy3), Axagon OTH-USB_ETH-XR.pdf110 kB2020/08/18
Adaptér USB/ETH (RipEX, RipEX2, M!DGE2, RAy2, RAy3), i-tec OTH-USB_ETH-U2.pdf398 kB2021/04/16
Adaptér USB/Wifi (RipEX2, RAy2, RAy3), Ogemray OTH-USB_WIFI-W2.pdf219 kB2018/12/10
Napájecí zdroje
Spínaný zdroj 85-264VAC/12VDC/75W DIN PWS-AC-DC_12VDC_76W.pdf259 kB2012/05/22
Zálohovaný zdroj 90-260VAC/13.8VDC/97W PWS-AC,DC_13.8VDC_97W.pdf1 113 kB2020/08/05
Montáž
19" šasi pro RipEX RipEX-Rx.pdf721 kB2019/12/11
19" šasi pro RipEX2 RipEX2-Rx.pdf2 011 kB2021/02/03
Držák pro plochou montáž HOL-RipEX1-2-FLAT.pdf971 kB2019/12/10
Držák pro vertikální montáž HOL-RipEX1-2-L.pdf1 643 kB2021/02/03
Sada protiprachových krytek pro RipEX2 SET-RipEX2-IP5x.pdf1 837 kB2021/02/03
Přepěťová ochrana
Přepěťová ochrana koaxiální, N(f)/N(f), PLZ0A(B)-LPZ1, Polyphaser SURGE-COAXIAL.pdf414 kB2017/05/12
Kabely & konektory
Koaxiální kabel H1000 CAB-H1000.pdf217 kB2019/03/14
Koaxiální kabel RG213 CAB-RG213.pdf49 kB2019/03/14
Koaxiální kabel RG58 CAB-RG58.pdf78 kB2019/03/14
Konektor N male, pro H1000, šroubovací, PPC CON-Nm-H1000.pdf134 kB2019/03/14
Konektor N male, pro RG213, krimpovací, Rosenberger CON-Nm-RG213.pdf65 kB2019/03/14
Konektor N male, pro RG58, krimpovací, Rosenberger CON-Nm-RG58.pdf84 kB2019/03/14
Konektor, RipEX, Napájecí zásuvka se svorkami CON-RipEX-PWR.pdf238 kB2019/03/14
DEMO kufr
DEMO (anglicky) ripex-case-man-en.pdf3 640 kB2019/04/10

Archiv

Firmware & Manuály - RipEX
RipEX, version 1.9.6.0  
User manual RipEX ripex-man-en.pdf11 768 kB2021/02/24
RipEX Firmware package 1.9.6.0 ra1-RACOM-1.9.6.0.cpio11 875 kB2021/02/23
RipEX firmware Release notes ripex-fw-rn-en.pdf373 kB2021/02/23
RipEX, version 1.9.5.0  
RipEX Firmware package 1.9.5.0 ra1-RACOM-1.9.5.0.cpio11 870 kB2020/02/25
RipEX firmware Release notes ripex-fw-rn-en.pdf151 kB2020/02/25
RipEX, version 1.9.2.0  
RipEX Firmware package 1.9.2.0 ra1-RACOM-1.9.2.0.cpio11 856 kB2019/09/17
RipEX firmware Release notes ripex-fw-rn-en.pdf180 kB2019/09/16
RipEX – MIB database ripex-mib.zip26 kB2019/09/16
RipEX, version 1.8.2.0  
RipEX Firmware package 1.8.2.0 ra1-RACOM-1.8.2.0.cpio11 486 kB2018/03/20
RipEX firmware Release notes ripex-fw-rn-en.pdf161 kB2018/03/20
RipEX – MIB database ripex-mib.zip26 kB2018/03/07
RipEX – Zabbix ver. 3 templates ripex-zabbix.zip79 kB2018/03/19
User manual ver. 1.22 ripex-m-en.pdf13 562 kB2018/03/20
RipEX, version 1.7.1.0  
Application notes ripex-app-en.pdf11 709 kB2017/08/16
RipEX Firmware package 1.7.1.0 ra1-RACOM-1.7.1.0.cpio10 967 kB2017/08/17
RipEX firmware Release notes ripex-fw-rn-en.pdf153 kB2017/08/16
RipEX – MIB database ripex-mib.zip25 kB2017/04/04
RipEX – Zabbix templates ripex-zabbix.zip79 kB2017/08/17
User manual ver. 1.20 ripex-m-en.pdf13 323 kB2017/08/16
RipEX, version 1.6.7.0  
RipEX Firmware package 1.6.7.0 ra1-RACOM-1.6.7.0.cpio9 763 kB2017/04/04
RipEX firmware Release notes ripex-fw-rn-en.pdf144 kB2016/11/04
RipEX – MIB database ripex-mib.zip25 kB2017/04/04
RipEX – Zabbix templates ripex-zabbix.zip41 kB2017/04/04
User manual ver. 1.16 ripex-m-en.pdf12 151 kB2017/02/15
RipEX, version 1.6.5.0  
RipEX Firmware package 1.6.5.0 ra1-RACOM-1.6.5.0.cpio9 806 kB2017/02/01
RipEX firmware Release notes ripex-fw-rn-en.pdf144 kB2016/11/04
RipEX – MIB database RACOM-RipEX-MIB.zip25 kB2016/11/01
RipEX – Zabbix templates ripex-zabbix.zip46 kB2017/02/03
User manual ver. 1.14 ripex-m-en.pdf12 086 kB2016/11/11
RipEX, version 1.6.3.0  
RipEX Firmware package 1.6.3.0 ra1-RACOM-1.6.3.0.cpio9 810 kB2016/11/01
RipEX firmware Release notes ripex-fw-rn-en.pdf144 kB2016/11/04
RipEX – MIB database RACOM-RipEX-MIB.zip25 kB2016/11/01
RipEX – Zabbix templates ripex-zabbix.zip46 kB2016/07/22
User manual ver. 1.14 ripex-m-en.pdf12 086 kB2016/11/11
RipEX, version 1.5.7.0  
DEMO handbook ripex-demo-en.pdf3 476 kB2015/11/03
RipEX Firmware package 1.5.7.0 ra1-RACOM-1.5.7.0.cpio8 798 kB2016/01/04
RipEX firmware Release notes ripex-fw-en-notes.pdf58 kB2015/11/12
RipEX – Zabbix templates RipEX_Zabbix_templ.zip46 kB2016/07/22
User manual ver. 1.12.2 ripex-m-en.pdf11 497 kB2016/02/22
RipEX, version 1.5.6.0  
DEMO handbook ripex-demo-en.pdf3 476 kB2015/11/03
Firmware Release notes ripex-fw-en-notes.pdf58 kB2015/11/12
Firmware package 1.5.6.0 ra1-RACOM-1.5.6.0.cpio8 797 kB2015/11/30
User manual ver. 1.12.0 ripex-m-en.pdf11 496 kB2015/11/03
RipEX, version 1.5.5.0  
DEMO handbook ripex-demo-en.pdf3 476 kB2015/11/03
Firmware Release notes ripex-fw-en-notes.pdf58 kB2015/11/12
Firmware package 1.5.5.0 ra1-RACOM-1.5.5.0.cpio8 797 kB2015/11/12
User manual ripex-m-en.pdf11 496 kB2015/11/03
RipEX, version 1.4.4.0  
Firmware package 1.4.4.0 ra1-RACOM-1.4.4.0.cpio9 105 kB2014/12/18
RipEX, version 1.4.2.0  
Application notes ripex-app-en.pdf8 817 kB2014/04/11
Firmware Release notes ripex-fw-en-notes.pdf57 kB2014/03/24
Firmware package 1.4.2.0 ra1-RACOM-1.4.2.0.cpio9 039 kB2014/05/28
RipEX – MIB database RACOM-RipEX-MIB.zip25 kB2014/02/25
RipEX – Zabbix templates RipEX_Zabbix_templ.zip36 kB2014/02/26
User manual ripex-m-en.pdf9 792 kB2014/04/07
  ripex-d-cz.pdf109 kB2012/10/18
RipEX, version 1.4.1.0  
Application notes ripex-app-en.pdf8 695 kB2014/02/26
Firmware Release notes ripex-fw-en-notes.pdf145 kB2014/02/26
Firmware package 1.4.1.0 ra1-RACOM-1.4.1.0.cpio9 030 kB2014/02/26
RipEX – MIB database RACOM-RipEX-MIB.zip25 kB2014/02/25
RipEX – Zabbix templates RipEX_Zabbix_templ.zip36 kB2014/02/26
User manual ripex-m-en.pdf9 573 kB2014/02/26
RipEX, version 1.3.3.0  
Firmware package 1.3.3.0 ra1-RACOM-1.3.3.0.cpio8 528 kB2013/08/05
RipEX – MIB database RACOM-RipEX-MIB.zip25 kB2013/05/09
RipEX – Zabbix templates RipEX_Zabbix_templ.zip34 kB2013/05/13
RipEX, version 1.3.2.0  
Application notes ripex-app-en.pdf8 649 kB2013/05/07
DEMO handbook ripex-demo-en.pdf3 183 kB2013/05/06
Declaration of Conformity ripex-d-en.pdf110 kB2012/10/18
Firmware Release notes ripex-fw-en-notes.pdf134 kB2013/05/09
Firmware package 1.3.2.0 ra1-RACOM-1.3.2.0.cpio8 527 kB2013/05/09
RipEX – MIB database RACOM-RipEX-MIB.zip25 kB2013/05/09
RipEX – Zabbix templates RipEX_Zabbix_templ.zip34 kB2013/05/13
User manual ripex-m-en.pdf9 674 kB2013/05/09
RipEX, version 1.2.7.0  
Application notes ripex-app-en.pdf6 495 kB2012/11/15
Firmware Release notes ripex-fw-en-notes.pdf103 kB2012/07/30
Firmware package 1.2.7.0 ra1-1.2.7.0.cpio8 292 kB2012/11/15
RipEX – MIB database RACOM-RipEX-MIB-0.0.2.0.zip24 kB2012/08/01
User manual ripex-m-en.pdf9 738 kB2012/10/26
  RipEX_Zabbix_templ.zip28 kB2012/11/14
RipEX, version 1.2.6.0  
Application notes ripex-app-en.pdf6 027 kB2012/10/26
Firmware Release notes ripex-fw-en-notes.pdf103 kB2012/07/30
Firmware package 1.2.6.0 ra1-1.2.6.0.cpio8 295 kB2012/08/01
RipEX – MIB database RACOM-RipEX-MIB-0.0.2.0.zip24 kB2012/08/01
User manual ripex-m-en.pdf9 738 kB2012/08/08
RipEX, version 1.1.6.0  
Firmware Release notes ripex-fw-en-notes.pdf79 kB2012/03/06
Firmware package 1.1.6.0 ra1-1.1.6.0.cpio8 258 kB2012/03/15
MIB database – old Racom-RipEX.mib31 kB2011/05/17
RipEX – MIB database 0.0.1.0 RACOM-RipEX-MIB-0.0.1.0.zip23 kB2012/05/02
RipEX – MIB databáze 0.0.2.0 RACOM-RipEX-MIB-0.0.2.0.zip24 kB2012/05/03
User manual ripex-m-en.pdf8 836 kB2012/03/09
RipEX, version 1.1.4.0  
Firmware Release notes ripex-fw-en-notes.pdf79 kB2012/03/06
Firmware package 1.1.4.0 ra1-1.1.4.0.cpio8 257 kB2012/01/26
MIB database Racom-RipEX.mib31 kB2011/05/17
User manual ripex-m-en.pdf8 836 kB2012/03/09
Firmware & Manuály - RipEX2
RipEX2 version 2.0.1.0  
User manual RipEX2 ripex2-man-en.pdf17 944 kB2021/03/23
Firmware ripex2-fw-2.0.1.0.fwp29 486 kB2021/03/26
Firmware Release notes ripex2-fw-rn-en.pdf262 kB2021/03/26
MIB table ripex2-mib.zip6 kB2021/03/30
Zabbix ver. 5 templates ripex2-zabbix-v5.0.zip4 458 kB2021/04/23
Zabbix ver. 4 templates ripex2-zabbix-v4.0.zip4 476 kB2021/04/23
RipEX2 version 1.4.8.0  
Firmware ripex2-fw-1.4.8.0.fwp45 024 kB2020/12/10
Firmware Release notes ripex2-fw-rn-en.pdf248 kB2020/12/10
MIB table ripex2-mib.zip46 kB2020/12/10
Zabbix ver. 5 templates ripex2-zabbix.zip16 kB2020/12/10
Zabbix ver. 4 templates ripex2-zabbix-v4.zip33 kB2020/12/10
RipEX2 version 1.4.6.0  
Firmware ripex2-fw-1.4.6.0.fwp49 287 kB2020/10/23
Firmware Release notes ripex2-fw-rn-en.pdf81 kB2020/10/23
Zabbix ver. 5 templates ripex2-zabbix.zip12 kB2020/10/19
Zabbix ver. 4 templates ripex2-zabbix_v4.zip14 kB2020/10/19
RipEX2 version 1.4.5.0  
Firmware ripex2-fw-1.4.5.0.fwp48 107 kB2020/08/27
Firmware Release notes ripex2-fw-rn-en.pdf74 kB2020/08/28
MIB table ripex2-mib.zip5 kB2020/08/28
Zabbix ver. 4 templates ripex2-zabbix.zip13 kB2020/09/02
RipEX2 version 1.4.3.0  
Firmware ripex2-fw-1.4.3.0.fwp53 272 kB2020/06/26
Firmware Release notes ripex2-fw-rn-en.pdf67 kB2020/06/25
RipEX2 version 1.4.1.0  
Firmware ripex2-fw-1.4.1.0.fwp49 121 kB2020/04/30
Firmware Release notes ripex2-fw-rn-en.pdf59 kB2020/04/30
RipEX2 version 1.3.6.0  
Firmware ripex2-fw-1.3.6.0.fwp40 670 kB2020/02/26
Firmware Release notes ripex2-fw-rn-en.pdf51 kB2020/02/26
RipEX2 version 1.3.4.0  
Firmware ripex2-fw-1.3.4.0.fwp33 292 kB2019/12/18
Firmware Release notes ripex2-fw-rn-en.pdf42 kB2019/12/23
RipEX2 version 1.3.2.0  
Firmware ripex2-fw-1.3.2.0.fwp32 127 kB2019/11/14
Firmware Release notes ripex2-fw-rn-en.pdf51 kB2019/11/15
RipEX2 version 1.3.1.0  
Firmware ripex2-fw-1.3.1.0.fwp30 033 kB2019/10/07
Firmware Release notes ripex2-fw-rn-en.pdf28 kB2019/10/07
Příslušenství
Antény  
Antenna 135-149 MHz, dipole, 4.5 dBi, RCD ANT-RCD-D-135.pdf113 kB2021/04/19
Antenna 142-148 MHz, omni, 2.2 dBi, Vertikala ANT-VER-C-142.pdf517 kB2021/04/19
Antenna 142-148 MHz, omni, 4.3 dBi, Vertikala ANT-VER-2C-142.pdf521 kB2021/04/19
Antenna 146-153 MHz, 5 Yagi, 9.5 dBi, RCD ANT-RCD-5Y-146.pdf110 kB2021/04/19
Antenna 148-174 MHz, dipole, 4.5 dBi, RCD ANT-RCD-D-148.pdf113 kB2021/04/19
Antenna 150-158 MHz, 5 Yagi, 9.5 dBi, RCD ANT-RCD-5Y-150.pdf110 kB2021/04/19
Antenna 150-158 MHz, omni, 2.2 dBi, Vertikala ANT-VER-C-150.pdf517 kB2021/04/19
Antenna 150-158 MHz, omni, 4.3 dBi, Vertikala ANT-VER-2C-150.pdf521 kB2021/04/19
Antenna 150-174 MHz, double dipole, 6.4 dBi, RCD ANT-RCD-2D-150.pdf191 kB2021/04/19
Antenna 155-166 MHz, 5 Yagi, 9.5 dBi, RCD ANT-RCD-5Y-155.pdf110 kB2021/04/19
Antenna 157-166 MHz, 5 Yagi, 9.5 dBi, RCD ANT-RCD-5Y-157.pdf110 kB2021/04/19
Antenna 158-166 MHz, omni, 2.2 dBi, Vertikala ANT-VER-C-158.pdf517 kB2021/04/19
Antenna 158-166 MHz, omni, 4.3 dBi, Vertikala ANT-VER-2C-158.pdf521 kB2021/04/19
Antenna 165-174 MHz, 5 Yagi, 9.5 dBi, RCD ANT-RCD-5Y-165.pdf110 kB2021/04/19
Antenna 166-174 MHz, omni, 2.2 dBi, Vertikala ANT-VER-C-166.pdf517 kB2021/04/19
Antenna 166-174 MHz, omni, 4.3 dBi, Vertikala ANT-VER-2C-166.pdf521 kB2021/04/19
Antenna 300-315 MHz, omni, 2.2 dBi, Vertikala ANT-VER-C-300.pdf517 kB2021/04/19
Antenna 300-315 MHz, omni, 4.3 dBi, Vertikala ANT-VER-2C-300.pdf521 kB2021/04/19
Antenna 300-344 MHz, 10 Yagi, 13 dBi, RCD ANT-RCD-10Y-300.pdf167 kB2021/04/19
Antenna 300-344 MHz, 6 Yagi, 10 dBi, RCD ANT-RCD-6Y-300.pdf123 kB2021/04/19
Antenna 314-352 MHz, 6 Yagi, 10 dBi, RCD ANT-RCD-6Y-314.pdf123 kB2021/04/19
Antenna 320-350 MHz, 2 Yagi, 6.4 dBi, RCD ANT-RCD-2Y-320.pdf110 kB2021/04/19
Antenna 336-351 MHz, omni, 2.2 dBi, Vertikala ANT-VER-C-336.pdf517 kB2021/04/19
Antenna 336-351 MHz, omni, 4.3 dBi, Vertikala ANT-VER-2C-336.pdf521 kB2021/04/19
Antenna 380-395 MHz, 5 Yagi, 9 dBi, RCD ANT-RCD-5Y-380.pdf176 kB2021/04/19
Antenna 380-395 MHz, 6 Yagi, 11 dBi, RCD ANT-RCD-6Y-380.pdf123 kB2021/04/19
Antenna 380-400 MHz, omni, 2.2 dBi, Vertikala ANT-VER-C-380.pdf517 kB2021/04/19
Antenna 380-400 MHz, omni, 4.3 dBi, Vertikala ANT-VER-2C-380.pdf521 kB2021/04/19
Antenna 380-425 MHz, double dipole, 8 dBi, RCD ANT-RCD-2D-380.pdf149 kB2021/04/19
Antenna 380-430 MHz, dipole, 4.2 dBi, RCD ANT-RCD-D-380.pdf389 kB2021/04/19
Antenna 400-430 MHz, 2 Yagi, 5.6 dBi, RCD ANT-RCD-2Y-400.pdf135 kB2021/04/19
Antenna 400-430 MHz, 6 Yagi, 10 dBi, RCD ANT-RCD-6Y-400.pdf111 kB2021/04/19
Antenna 400-430 MHz, omni, 2.2 dBi, Vertikala ANT-VER-C-400.pdf517 kB2021/04/19
Antenna 400-430 MHz, omni, 4.3 dBi, Vertikala ANT-VER-2C-400.pdf521 kB2021/04/19
Antenna 400-470 MHz, dipole, 4.6 dBi, RCD ANT-RCD-D-400.pdf387 kB2021/04/19
Antenna 400-470 MHz, double dipole, 8 dBi, RCD ANT-RCD-2D-400.pdf149 kB2021/04/19
Antenna 440-470 MHz, 2 Yagi, 5.6 dBi, RCD ANT-RCD-2Y-440.pdf135 kB2021/04/19
Antenna 440-470 MHz, 6 Yagi, 10 dBi, RCD ANT-RCD-6Y-440.pdf111 kB2021/04/19
Antenna 440-470 MHz, omni, 2.2 dBi, Vertikala ANT-VER-C-440.pdf517 kB2021/04/19
Antenna 440-470 MHz, omni, 4.3 dBi, Vertikala ANT-VER-2C-440.pdf521 kB2021/04/19
Antény ATT  
Anténa 135-150 MHz, dipól, 4,6 dBi ANT-135-MHz-OV138-1.pdf49 kB2013/01/08
Anténa 135-150 MHz, dvojitý dipól, 7,6 dBi ANT-135-MHz-OV138-2.pdf51 kB2013/01/07
Anténa 136-150 MHz, všesměrová, 5,1 dBi ANT-136-MHz-KA138-3.pdf46 kB2013/01/11
Anténa 137-144 MHz, 3 Yagi, 8 dBi ANT-137-MHz-SA138-3.pdf53 kB2013/01/08
Anténa 137-144 MHz, 5 Yagi, 10 dBi ANT-137-MHz-SA138-5.pdf53 kB2013/01/08
Anténa 144-152 MHz, 3 Yagi, 8 dBi ANT-144-MHz-SA140-3.pdf53 kB2013/01/08
Anténa 144-152 MHz, 5 Yagi, 10 dBi ANT-144-MHz-SA140-5.pdf53 kB2013/01/08
Anténa 146-158 MHz, všesměrová, 5,1 dBi ANT-146-MHz-KA140-3.pdf46 kB2013/01/11
Anténa 150-174 MHz, dipól, 4,6 dBi ANT-150-MHz-OV160-1.pdf44 kB2013/01/07
Anténa 150-174 MHz, dvojitý dipól, 7,6 dBi ANT-150-MHz-OV160-2.pdf51 kB2013/01/07
Anténa 152-162 MHz, 3 Yagi, 8 dBi ANT-152-MHz-SA150-3.pdf53 kB2013/01/08
Anténa 152-162 MHz, 5 Yagi, 10 dBi ANT-152-MHz-SA150-5.pdf53 kB2013/01/08
Anténa 152-166 MHz, všesměrová, 5,1 dBi ANT-152-MHz-KA150-3.pdf46 kB2013/01/11
Anténa 158-174 MHz, všesměrová, 5,1 dBi ANT-158-MHz-KA160-3.pdf47 kB2013/01/11
Anténa 159-174 MHz, 3 Yagi, 8 dBi ANT-159-MHz-SA160-3.pdf53 kB2013/01/08
Anténa 159-174 MHz, 5 Yagi, 10,1 dBi ANT-159-MHz-SA160-5.pdf55 kB2013/01/08
Anténa 300-330 MHz, všesměrová, 5,1 dBi ANT-300-MHz-KA300-3.pdf41 kB2013/01/11
Anténa 300-355 MHz, 5 Yagi, 9 dBi ANT-300-MHz-SA300-5.pdf54 kB2012/05/22
Anténa 300-355 MHz, 9 Yagi, 12 dBi ANT-300-MHz-SA300-9.pdf53 kB2012/05/22
Anténa 300-355 MHz, dipól, 4,6 dBi ANT-300-MHz-OV300-1.pdf50 kB2013/01/08
Anténa 300-355 MHz, dvojitý dipól, 9,2 dBi ANT-300-MHz-OV300-2.pdf49 kB2013/01/08
Anténa 330-355 MHz, všesměrová, 5,1 dBi ANT-330-MHz-KA330-3.pdf41 kB2013/01/11
Anténa 350-380 MHz, 5 Yagi, 8,7 dBi ANT-350-MHz-SA350-5.pdf54 kB2012/05/22
Anténa 350-380 MHz, 9 Yagi, 12,5 dBi ANT-350-MHz-SA350-9.pdf53 kB2012/05/23
Anténa 350-380 MHz, dipól, 4,6 dBi ANT-350-MHz-OV350-1.pdf43 kB2012/05/22
Anténa 350-380 MHz, dvojitý dipól, 9,5 dBi ANT-350-MHz-OV350-2.pdf45 kB2012/05/22
Anténa 350-380 MHz, všesměrová, 5,1 dBi ANT-350-MHz-KA350-3.pdf41 kB2013/01/11
Anténa 380-400 MHz, všesměrová, 5,1 dBi ANT-400-MHz-KA380-3.pdf42 kB2017/06/21
Anténa 380-410 MHz, 5 Yagi, 8,7 dBi ANT-380-MHz-SA380-5.pdf55 kB2012/05/22
Anténa 380-410 MHz, 9 Yagi, 12,5 dBi ANT-380-MHz-SA380-9.pdf54 kB2012/05/22
Anténa 380-410 MHz, dipól, 4,6 dBi ANT-380-MHz-OV380-1.pdf48 kB2013/01/08
Anténa 380-410 MHz, dvojitý dipól, 9,5 dBi ANT-380-MHz-OV380-2.pdf50 kB2013/01/08
Anténa 400-432MHz, všesměrová, 5,1 dBi ANT-400-MHz-KA400-3R.pdf47 kB2013/01/11
Anténa 400-435 MHz, 5 Yagi, 8,6 dBi ANT-400-MHz-SA400-5R.pdf54 kB2012/05/22
Anténa 400-435 MHz, 9 Yagi, 12,7 dBi ANT-400-MHz-SA400-9R.pdf52 kB2012/05/22
Anténa 400-435 MHz, dipól, 4,6 dBi ANT-400-MHz-OV400-1R.pdf47 kB2013/01/08
Anténa 400-435 MHz, dvojitý dipól, 9,5 dBi ANT-400-MHz-OV400-2R.pdf49 kB2013/01/08
Anténa 430-470 MHz, 5 Yagi, 8,7 dBi ANT-430-MHz-SA440-5R.pdf54 kB2012/05/22
Anténa 430-470 MHz, 9 Yagi, 12,5 dBi ANT-430-MHz-SA440-9R.pdf53 kB2012/05/22
Anténa 430-470 MHz, dipól, 4,6 dBi ANT-400-MHz-OV430-1R.pdf48 kB2012/05/22
Anténa 430-470 MHz, dvojitý dipól, 7,2 dBi ANT-400-MHz-OV430-2R.pdf50 kB2012/05/22
Anténa 440-470 MHz, všesměrová, 5,1 dBi ANT-440-MHz-KA400-3.pdf41 kB2013/01/11
Napájení  
Zálohovaný zdroj 90-260VAC/13.8VDC/150W, v nabídce do VIII/2020 PWS-AC-DC_13.8VDC_152W.pdf351 kB2012/05/22
USB adaptéry  
Adaptér USB/ETH (RipEX, RipEX2, RAy2, RAy3), Axagon, v nabídce do III/2021 OTH-USB_ETH-XA.pdf325 kB2018/12/05