Klíčové vlastnosti

Ethernetové porty

 • M!DGE Ethernet porty lze nakonfigurovat jako přepínač (na jednu IP adresu) nebo směrovač (až čtyři fyzicky oddělené porty s vlastními IP adresami). Libovolná kombinace portů v režimech přepínač/směrovač je k dispozici

Ethernetové  podsítě

 • Několik (M!DGE3) nebo jedna (M!DGE2) další IP adresa (alias) pro každé ETH rozhraní k dispozici

Statické směrování

 • Všechny IP pakety jsou zpracovány podle směrovací tabulky
 • Pro každou trasu je možné nastavit metriku
 • Pokročilé nastavení (M!DGE2):
  • Rozšířené směrování
   • Předchází jiné statické trasy
   • Směrování je založeno na více parametrech než jen na cílové IP adrese/masce (např. zdrojová IP adresa/maska, protokol, ToS).
   • Automaticky se používá pro trasy skrze tunely IPsec
  • Vícecestné trasy
   • Vážené distribuce IP relací pro konkrétní podsítě přes vícero rozhraní Např. le použít v případě M!DGE2 vybaveného dvěma celulárními moduly – lze konfigurovat, jaký typ provozu lze odesílat přes 1. modul a jaký typ přes 2. modul, a také kolik dat má být odesláno přes konkrétní modul (např. 80: 20 %)

Dynamické směrování

 • Implementovány tři standardní směrovací protokoly Dynamic IP:

Správa spoje

 • Automatické přepínání mezi hlavní a záložní trasou
 • Několik záložních tras s prioritami
 • Pravidla routování jsou statická
 • Široce konfigurovatelná funkce automatického řízení záložních tras (Test period, Repeat period, Reply timeout, Passes, Retries…)
 • Automatické přepnutí zpět na trasu s vyšší prioritou po jejím obnovení
 • Tunely IPsec lze vázat na konkrétní trasy prostřednictvím parametru Peer ID, takže se také přepínají v příslušném pořadí

VLAN

 • 802.1Q
 • M!DGE lze kontrolovat přes samostatnou VLAN síť

Terminálový server

 • Dvě (M!DGE2) pět (M!DGE3) nezávislých relací
 • Zapouzdřuje sériový protokol do TCP(UDP) a naopak
 • Vhodné pro kombinaci IP a sériových RTU v jedné síti
 • Eliminuje přenos TCP režie přes mobilní síť

GRE

 • Nešifrovaný end-to-end tunel
 • Zapouzdřuje protokol síťové vrstvy ve virtuálním připojení typu point-to-point

L2TP

 • Nešifrovaný end-to-end tunel
 • Vhodné pro přemostění na lokální rozhraní
 • Obvykle v kombinaci s protokolem IPsec (zabezpečení + připojení vrstvy 2)

PPTP (M!DGE2)

 • Virtuální privátní sítě mezi dvěma hostiteli
 • Pro servery telefonického připojení sítě společnosti Microsoft
 • Základní šifrování i ověřování
 • Používá se ve starších sítích

IPsec

 • Šifrovaný end-to-end tunel
 • Nejvyšší bezpečnost
 • Viz detaily

OpenVPN (M!DGE2)

 • Šifrovaný end-to-end tunel
 • Vhodné pro point-to-multipoint
 • M!DGE lze spustit jako server nebo klient
 • Ověřování na základě certifikátů
 • Viz detaily

NTP

 • Jak NTP server tak NTP klient
 • NTP server synchronizován z interní GPS

DHCP (M!DGE2)

 • M!DGE může fungovat jako DHCP server
 • 70 rezervací DHCP
 • Další možnost IP průchodu – připojené zařízení přes vybraný port LAN získá mobilní IP adresu M!DGE přes DHCP

NAPT

 • Podporovaný zdrojový a cílový (IP/Maska/Port) překlad pro příchozí a odchozí pakety

QoS

 • Priorita klíčových přenosů (např. SCADA) před aplikacemi s nižší prioritu (např. správy)
 • Přiřazení priority či zarezervování specifického pásma dle protokolu (TCP, UDP,…) zdroje a cíle (IP/maska/port)
 • Pro odchozí provoz, individuálně pro každé rozhraní (ETH, COM nebo Cellular)
 • 802.1p a DiffServ (DSCP) podporovány a Traffic flow (M!DGE3)

Zařízení 

 • Detekce neoprávněného otevření skříně, úroveň zabezpečení 2 podle standardu FIPS 140-2
 • HW alarmový vstup – lze připojit ke dveřím skříně
 • Digitálně podepsaný FW
  • Integrita dat – FW je šifrován symetrickou šifrou, která je jedinečná pro každou verzi FW
  • Autenticita dat – symetrická šifra je digitálně podepsána asymetrickou šifrou, jejíž soukromý klíč je v trezoru RACOM a veřejný klíč je součástí FW
 • Zabezpečený upgrade FW
 • Zabezpečené bootování
  • Zařízení se plně spustí pouze v případě, že HW ani FW nejsou narušeny
 • Zakázání fyzického portu
  • Každé fyzické rozhraní (ETH, COM, USB, SFP…) lze individuálně povolit / zakázat

Řízení

 • HTTPS
  • Webové rozhraní
  • API rozhraní(RipEX2, RipEX2e)
  • SSL(X.509) certifikát
  • Vlastní SSL certifikát
 • SSH 
  • Příkazový řádek (M!DGE2)
 • Zakázání fyzického portu
  • Každý logický port (HTTPS, SSH, SNMP…) nebo virtuální rozhraní (terminálový server…) lze individuálně povolit / zakázat
 • SNMP v3 (v1, v2c)

Řízení přístupu 

M!DGE3

 • Řízení přístupu na základě rolí (RBAC)
  • 4 úrovně
   • Host – jen pro čtení
   • Tech – konfigurace mimo zabezpečení
   • Sectech – Tech + zabezpečení
   • Admin – plný přístup
  • Maximální počet uživatelských účtů (všechny úrovně dohromady) je sto
 • Správa hesel
  • Upozornění na neúspěšné přihlášení
  • Složitost (konfigurovatelná)
  • Časový limit nečinnosti (lze konfigurovat)
  • Uzamčení (po každém neúspěšném pokusu se čas pro další možné přihlášení postupně prodlužuje až na 15 min.)
 • RADIUS
 • Neustálé zlepšování, žádné backdoor

M!DGE2

 • Řízení přístupu na základě rolí (RBAC)
  • 2 úrovně
   • Uživatelský přístup – jen pro čtení
   • Admin – plný přístup
  • Více uživatelů na úroveň
  • Uzamčení 5 min. po 10 neúspěšných pokusech o přihlášení
 • RADIUS
 • 802.1X
  • Žádající klient na rozhraních ETH
 • Neustálé zlepšování, žádné backdoor

Ochrana dat

 • IPsec
  • Šifrovaný end-to-end tunel
  • Mutual network-level peer autentifikace
  • Data-origin authentication
  • Reply protection brání narušování
  • Periodická obměna kryptografických klíčů (IKEv1, IKEv2)

M!DGE3

  • Data integrity control (e.g. MD5, SHA 1, 256, 384, 512)
  • Data encryption (e.g. 3DES, AES128, 192, 256)
  • Forward secrecy (PFS) Diffie-Hellman groups e.g.:
   • Regular Groups – modp1024, modp1536, modp2048, modp3072
   • NIST Elliptic Curve Groups ecp192, ecp224, ecp256, ecp384, ecp512
   • Brainpool Elliptic Curve Groups ecp224bp, ecp256bp, ecp384bp, ecp512bp
   • Elliptic Curves X25519, X448

M!DGE2

  • Data integrity control (např. MD5, SHA 1, 256, 384, 512, aesxcbc)
  • Šifrování dat (např. 3DES, AES128, 192, 256, blowfish128-256 a mnoho dalších)
  • Forward secrecy (PFS) Diffie-Hellman skupiny, např.:
   • Regular Groups – modp1024, modp1536, modp2048, modp3072, modp4096, modp6144, modp8192
   • NIST Elliptic Curve Groups ecp256, ecp384, ecp512
   • Brainpool Elliptic Curve Groups ecp256bp, ecp384bp, ecp512bp
   • Modular Prime Groups with Prime Order Subgroup – modp2048s256
  • Aplikační poznámka
 • OpenVPN
  • Šifrovaný end-to-end tunel vhodný pro scénáře point-to-multipoint (tj. jeden server a více klientů)
  • Každá jednotka může sloužit jako OpenVPN server(y) nebo OpenVPN klient(i)
  • Jeden M!DGE3 může propojit až 30 OpenVPN klientů
  • Ověřování na základě certifikátů a klíčů
  • Kontrola integrity dat (např. SHA256, SHA512, RSA-SHA512, MD5…)
  • Šifrování dat (např. AES-256-CBC, AES-128-GCM, ARIA, CAMELLIA, CHACHA20…)
  • Komprese dat (LZO, LZ4, LZ4v2 – on/off, asymetrický režim)
  • Podporuje buď směrovaný režim (TUN, Layer3) nebo jako bridge (TAP, Layer2).
  • Výběr nové jednotky při selhání
  • Aplikační poznámka

Ověřovací údaje (klíče a certifikáty)

 • Nezávislé na konfiguraci jednotky
 • Uloženo v samostatném souboru
 • Nezávislá aktualizace
 • Lze generovat přímo v jednotce pomocí generátorů náhodných čísel s vysokou entropií
 • Nahrání klíče dodaného zákazníkem
 • Používá se pro
  • šifrování rádiového kanálu (AES256)
  • IPsec tunel
  • ověřování vzdáleného přístupu
  • ověřování webového serveru
  • ověřování distribuce FW

Firewall

 • Plně vybavený standardní Linux firewall
 • Vrstva 2 – MAC, vrstva 3 – IP, vrstva 4 – TCP/UDP /…
 • Veškerý nežádoucí provoz blokován na rozhraní sítě

Zařízení

 • 3 roky standardní záruka, volitelně delší
 • Mezičas selhání (MTBF) > 100 let (M!DGE3)
 • -40 až +70 °C
 • Vyhovuje použití v energetických rozvodnách EN 61850-3 (M!DGE3)
 • Odolává vibracím a rázům ETS 300 019-2-3, Class 3.4
 • Seismická odolnost ověřena
 • Provedení plošných spojů pro náročné prostředí
 • Odolná průmyslová konstrukce
 • Kovová schránka
 • Heavy-duty průmyslové komponenty
 • Komponenty dodávané výhradně od přímých výrobců /schválených prodejců
 • Žádné nastavitelné komponenty, žádné pohyblivé části…

Celulární mobilní síť

 • Automatické obnovení připojení
 • Fallback management – nouzový režim
  • Automatické přepínání mezi více WAN profily – různé APN, duální SIM karty, …)
 • Supervize
  • Kontroly připojení typu ICMP
 • Automatické přepínání 4G/3G/2G
  • Možnost vybrat konkrétní typ služby nebo pouze pásmo (MIDGE2)
 • Možnost omezit mobilní připojení pouze v případě, že kvalita signálu je dostatečně vysoká (MIDGE2)
 • Provoz antény MIMO

Konektivita

 • VRRP– podporuje Virtual Router Redundancy Protocol

VIBRATION AND SHOCK TEST

Unikátní možnosti

Seriové

Speciální SW ovladače mapují sériové adresy SCADA protokolu na M!DGE IP adresy a snižují množství dat přenášených vzduchem.

 • M!DGE3
 • M!DGE2
  • Modbus, IEC101, DNP3, Comli, DF1, Async Link, Siemens 3964(R), UNI, C24, RP570, Cactus, Profibus, ITT Flygt
  • Aplikační poznámka

Ethernet

Rádiové a celulární mobilní technologie jsou propojeny v rámci jedné sítě a využívají nejlepší vlastnosti každé z nich.

 • RipEX rádiomodemy a M!DGE mobilní směrovače spojené v jednu síť
 • Využívá výhod obou technologií
 • Kritická data na rádiové části, objemná data nebo méně důležitá místa na mobilní části
 • Používá standardní zařízenínení nutný žádný další hardware
 • Každá z technologií může zálohovat tu druhou
 • Průmyslový design a komponenty ve všech produktech
 • Stejné ovladače SW protokolu a logika na všech rozhraních
 • Jedno síťové rozhraní pro aplikaci – centrální RipEX spravuje směrování
 • Spojená správa SNMP
 • Vysoká úroveň zabezpečení a flexibility
 • Info sheet
 • Aplikační poznámka

Vlastnosti sítě
Radiová Mobilní
Soukromá síť – zcela pod kontrolou uživatele Veřejná síť – závislost na třetí straně
Využívá stávající infrastrukturu
Jediný uživatel – zaručená kapacita a vlastnosti Více uživatelů může ovlivnit kapacitu a vlastnosti
Licencované pásmo – zaručená kvalita služby Veřejné sítě – kvalita služby není zaručena
Vyšší investice, garantované provozní poplatky Nižší investice, variabilní provozní poplatky
Kritické aplikace v reálném čase Nekritické aplikace

HYBRID NETWORKS

hybrid-info-introduction

Další vlastnosti

 • Přístup ke správě
  • Wifi (M!DGE3)
 • Kabelem
  • Přes USB pomocí USB/ETH adaptéru s DHCP
  • Přímo přes libovolné rozhraní ETH
 • Webové rozhraní
  • Intuitivní
  • Responzivní, optimalizované pro mobilní zařízení (M!DGE3)
  • Integrovaná nápověda (M!DGE3)
  • Kontrola nastavených hodnot
  • Stejné webové rozhraní pro M!DGE3 a RipEX2
 • API rozhraní (M!DGE3)
  • Rozhraní pro programování aplikace
  • Jednotku lze spravovat externí aplikací
  • Plný přístup ke konfiguraci a diagnostice
  • Podrobný popis na dotaz
 • Příkazový řádek
  • přes SSH (M!DGE2)
 • USB Flash drive umožňuje automaticky (M!DGE2):
  • Firmware upgrade (i pro M!DGE3)
  • Zálohování a obnovení konfigurace
  • Stažení balíčku technické podpory
 • Firmware upgrade
  • Možnost bezdrátově vzduchem
  • Možnost automaticky z FTP serveru (M!DGE2)
 • Datasheety, Uživatelské manuály, Info sheety, Aplikační poznámky, Výuková videa…

TUTORIAL VIDEOS

Správa sítě

 • Lze použít jakýkoli software pro správu sítě založený na protokolu SNMP
  => proprietární NMS není vyžadován
 • Doporučuje se bezplatný, open source Zabbix
 • Vyzkoušejte live demo Zabbix zde (customer / RacomDemo1234)
 • Alarmy – SNMP Traps nebo potvrzené SNMP Informs generované u nastavených událostí

M!DGE3

 • Status – obrazovka s mnoha detaily
 • Ping – pro ověření, zda je vzdálený hostitel dosažitelný přes IP
 • Diagnostic package – pro pokročilou diagnostiku
 • Statistics
  • Detailní statistika pro všechna rozhraní
  • Rx/Tx packets, Rx/Tx bytes, Repeats, Lost, Rejected…
 • History
  • Uložené historické hodnoty
  • Online nastavitelný Difference log
 • Device monitoring
  • Analýza všech rozhraní v reálném čase / ukládání do souboru
 • Event log
  • Nastavení závažnosti jednotlivých událostí
  • Některé události mohou generovat upozornění SNMP a mohou změnit úroveň HW alarmových výstupů (AO, DO1, DO2)
 • HW Alarm vstup, HW Alarm výstup
 • SMS notifications
  • Nastavení událostí může generovat upozornění SMS na nastavení telefonních čísel
 • Information
  • Rychlý přehled o nastavení jednotky, verzích FW, sériových číslech atd.

M!DGE2

 • Status – obrazovka s mnoha detaily
 • Ping – pro ověření, zda je vzdálený hostitel dosažitelný přes IP
 • Tech. support package pro pokročilou diagnostiku
 • Tcpdump – save-to-file analýza všech rozhraní, která mohou být později analyzována pomocí Wireshark.
 • Traceroute – pro tisk trasování paketů trasy ke vzdálenému hostiteli

M!DGE3
Jeden slot pro rozšíření HW:

 • mPCIe slot
  • Standardní plnohodnotná patice mini PCI Express slot
   • Druhý celulární modul
   • 2× RS232
   • GPS
   • Funkce rozšiřujících modulů se neustále vylepšují, podrobnosti naleznete v Uživatelském manuálu

M!DGE2
Jsou k dispozici dva sloty pro rozšíření HW:

 • mPCIe slot
  • Standardní plnohodnotná patice mini PCI Express slot
   • Druhý celulární modul
   • GPS s vysíláním časových impulsů (PPS)
 • Proprietární patice pro rozšíření
  • 8 pinový konektor
  • COM/IO rozšiřující modul: RS232/RS485 + 1× DI, 1× DO
 • USB adaptér
  • Externí adaptér USB může přidat rozhraní ETH nebo COM pro samotný přenos dat

SW klíče

 • SW autorizační klíče umožňují použít nebo přidat pokročilé funkce jen když jsou zapotřebí
 • Budoucí ochrana investic – postupný upgrade

M!DGE3

 • SFP
  • Povoluje rozhraní SFP

M!DGE2

 • LXC – Linux kontejner
  • Virtuální vložená Linux instance pro provádění konkrétních služeb uživatele
 • SERVER – rozšíření klientů serveru
  • Rozšíření OpenVPN (25 klientů místo výchozích 10)

SW přizpůsobení (MIDGE2)

 • SDK – Software Development Kit
  • Jednoduchý a rychlý způsob, jak implementovat funkce specifické pro dané zákazníky a aplikace
  • SDK hostitel definuje prostředí ostrého provozu (i sandbox)
  • SDK interpretovaný jazyka (skriptovací jazyk obdobný C)
  • SDK API umožňuje přístup na rozhraní k HW (např. COM porty, I/O porty, externí paměťová média) a také konfiguraci (např. posílání SMS zpráv, E-mailů)

5G

Většina operátorů buduje 5G NSA (non-standalone) sítě. 5G NSA sítě potřebují pro svoji funkčnost stávající 4G/LTE síť, nelze ji tedy vypnout.

Budování 5G SA (standalone) sítí je investičně velmi náročné a je vysoce pravděpodobné, že 5G SA se budou stavět pouze v lokalitách s vysokou hustotou účastníků.

 • 5G NSA
  • NSA – Non-Standalone
  • Podporuje i 4G/LTE zařízení
  • M!DGE3 i M!DGE2 bez problémů funguje
  • Buduje většina operátorů
 • 5G SA
  • SA – Standalone
  • Pouze několik testovacích sítí na světě
  • Stávající M!DGE3 nebo M!DGE2 musí být doplněn příslušným mPCI celulárním modulem

Vzhledem k tomu, že drtivá většina nově budovaných 5G sítí je NSA a ty ke své funkci potřebují stávající 4G/LTE infrastrukturu, není třeba se obávat, že v nich M!DGE3 nebo M!DGE2 nebudou fungovat.

Aplikace, v kterých se M!DGE používá, nevyužijí hlavních výhod budoucích 5G SA sítí (vysoká rychlost, nízká latence…). Vzhledem k tomu, že není jisté kdy a kde se 5G SA sítě budou stavět, nedává smysl nyní sériově osazovat M!DGE drahým 5G modulem. Lepší a ekonomičtější varianta je doplnit rozšiřující mPCI modul pouze v případech, kdy je to opravdu nezbytné.

5G NSA

5G SA

4G, 3G, 2G
M!DGE plně podporuje všechny režimy a generace tradičních sítí 4G, 3G a 2G.

M!DGE3

 • Jeden HW model pro všechny frekvence na celosvětově
 • Detaily

M!DGE2

 • Tři různé modely HW:
  • Evropa, Blízký východ, Afrika
  • Asie, Pacifik, Jižní Amerika
  • Severní a Jižní Amerika
 • Detaily
MIDGE3
 • Trade name – trade and marketing name of the product. This name is used for all products within the same product family.

  • Possible values: M!DGE

 • Gen. – generation of the product of specific Trade name. The very first generation does not have any number in this position.

  • Possible values: 3

 • Main

  • Possible values:

  • N – not used

  • W – Extension cellular module; Part No.: mPCIe-W
   Bands W - 4G/3G/2G, Global

 • Ext. – Extension module embedded in mPCIe slot

  • Possible values:

  • N – not used

  • W – Extension cellular module; Part No.: mPCIe-W
   Bands W - 4G/3G/2G, Global

  • M – Extension cellular module; Part No.: mPCIe-M
   Bands M – LTE Cat M1/NB1/NB2, Global (incl. 450 MHz)

  • O – Extension cellular module; Part No.: mPCIe-O
   Bands O – LTE Cat M1/NB1/NB2, Global

  • G – Extension GPS (GNSS) module; Part No.: mPCIe-GPS

  • C – Extension 2× RS232; Part No.: mPCIe-COMS

  • Note: just one option for mPCIe slot is possible

  Only one option for mPCIe slot is possible.

 • Var. – Hardware variant (not used for M!DGE3)

  • Possible values:

  • C – M!DGE3e

 • SW keys – if unit is ordered with SW keys, all keys are specified in this bracket. SW key can be ordered independently for specific S/N anytime later on.

  • Possible values:

  • SFP – enables SFP interface; Part No.: M!DGE3-SW-SFP

 • Type – specific product type

  • Possible values:

  • M!DGE3

 • Code – part of order code which is printed on Product label on the housing (SW keys are not HW dependent and can be ordered later on, so they are not printed on Product label).

 • Order code – the complete product code, which is used on Quotations, Invoices, Delivery notes etc.

  In order to find out the correct Order code, please use E-shop.

MIDGE2

midge_order_code

Trade name – trade and marketing name of the product. This name is used for the all products within the same product family.

Possible values: M!DGE

Gen. – generation of the product of specific Trade name. The very first generation doesn’t have any number in this position

Possible values: none, 2

Bands – frequency bands

Possible values:
E – cellular module, Bands E
Note: For legacy values P, A, U see User manual

Slot – Proprietary extension slot

Possible values:
N – not used
C – Extension 1× RS232/485 + 1×DI, 1×DO, Part No.: M!DGE2-HW-COM/IO

mPCIe – mPCIe slot

Possible values:
N – not used
G – GPS (GNSS) module, Part.No.: mPCIe-GPS
Note: For legacy values E, P, A see User manual

Bands, Slot, mPCIe positions are used only for M!DGE2.

SW keys – if unit is ordered with SW keys, all keys are specified in this bracket. SW key activates the feature, which is under the license. SW key can be ordered independently for specific S/N anytime later on.

Possible values M!DGE2:
LXC – Linux container, Part No.: M!DGE2-SW-LXC
SERVER – Server clients extension, Part No.: M!DGE2-SW-SERVER

Feature Default SW key SERVER
OpenVPN clients 10 25


Type – specific product type for which type approvals like CE, FCC etc. are issued

Possible values:
M!DGE, M!DGE2

Order code – the complete product code, which is used on Quotations, Invoices, Delivery notes etc.

In order to find out the correct Order code, please use RACOM WebService.

Test Live Demo M!DGE units

M!DGE3

(admin / admin)

M!DGE2

(admin / admin01)

M!DGE3

(admin / admin)

Test Live Demo M!DGE units

M!DGE2

(admin / admin01)

Specifikace

M!DGE3 M!DGE2
Frequency bands One world wide model 3 models: EU, Asia, Americas
CPU 800 MHz Dual Core 600 MHz Single Core
Ethernet 4x 1 Gb/s 4x 100 Mb/s
SFP Yes No
Serial 1x RS232 (5 pin) / RS485 1x RS232 (3 pin)
Terminal servers 5 2
Inputs / Outputs 3x DI, 3x DO, 1x DiffDI 1x DI, 1x DO
Dynamic routing OSPF, BGP, Babel OSPF, BGP
Responsive web Yes No
Wifi management Yes No
EN 61850-3 Yes No

Cellular interface
5G2)
Available on motherboard M!DGE3
Frequency bands for extension module 'Q' Cellular 5G (SA and NSA)
n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79
4G LTE Advanced-Pro
B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48, B66, B71, B75, B76
3G UMTS/HSPA+
B1, B2, B4, B5, B8
Cinterion MV32-W-A FCC ID QIPMV32-W-A
Specification for module 'Q' Cellular 4× SMA Antenna
5G NR
3GPP Release 16
FR1 (Sub 6G)
Data throughput (max. @ 5G FR1 SA) DL 3.5 Gb/s , UL 900 Mb/s
DL 4×4 MIMO / UL 2×2 MIMO
4G LTE
3GPP Release 15
Long Term Evolution (LTE)
UE Cat 19 (DL 1.6 Gb/s, UL 211 Mb/s)
7× DL CA, 2× UL CA (Intra-band), 5× DL CA+ 4 × 4 MIMO (Up to UE Cat 20)
3G UMTS/HSDPA/HSUPA
3GPP Release 8
DC-HSPA+ – DL Cat 24 (42 Mb/s) / UL Cat 6 (5.76 Mb/s)
HSUPA – UL 5.76 Mb/s
4G
Available on motherboard M!DGE3, M!DGE3e2) or mPCIe extension board
Frequency bands for extension module 'W' Cellular 4G LTE (also 5G NSA)
Band 1 (2100 MHz), Band 2 (1900 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (2100 MHz), Band 5 (850 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 12 (700 MHz), Band 13 (700 MHz)**, Band 18 (850 MHz), Band 19 (850 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 26 (850 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz), Band 40 (2300 MHz), Band 41 (2500 MHz), Band 66 (2100 MHz)
** a sensitivity issue will occur in GNSS when transmitting in band 13
3G UMTS/HSDPA/HSUPA
Band 1 (2100 MHz), Band 2 (1900 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (2100 MHz), Band 5 (850 MHz), Band 6 (850 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 19 (850 MHz)
2G GSM/GPRS/EDGE
GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz,PCS 1900 MHz
Cinterion PLS83-W FCC ID QIPPLS83-W
TAC 35107264
Specification for module 'W' Cellular ANT1, ANT2 - space diversity 2× SMA Antenna
4G LTE
3GPP Release 9
Long Term Evolution (LTE)
Evolved Uni. Terrestrial Radio Access (E-UTRA)
Frequency Division Duplex (FDD)
DL Multi-Input Multi-Output (MIMO) 2×2
3G UMTS/HSDPA/HSUPA
3GPP Release 8
Dual-Cell HS Packet Access (DC-HSPA+)
UMTS Terrestrial Radio Access (UTRA)
Frequency Division Duplex (FDD) DL Rx diversity
2G GSM/GPRS/EDGE
3GPP Release 8
Enhanced Data rate GSM Evolution (EDGE)
GSM EGPRS Radio Access (GERA)
Time Division Multiple Access (TDMA)
DL Advanced Rx Performance Phase 1
Data rates up to 150 Mb/s downlink / 50 Mb/s uplink
LTE 450 NB IoT
Available on motherboard M!DGE3, M!DGE3e2) or mPCIe extension board
Frequency bands for extension module 'M' Cellular

LTE Cat M1: Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 31 (450 MHz), Band 72 (450 MHz)

LTE Cat NB1/2: Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 31 (450 MHz), Band 72 (450 MHz)

Cinterion TX62-W-C
Frequency bands for extension module 'O' Cellular LTE Cat M1: Band 1 (2100 MHz), Band 2 (1900 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (AWS-1), Band 5 (850 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 12 (700 MHz), Band 13 (700 MHz), Band 18 (800 MHz), Band 19 (800 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 25 (1900 MHz), Band 26 (800 MHz), Band 27 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 66 (AWS-3), Band 85 (700 MHz)
LTE Cat NB1/2: Band 1 (2100 MHz), Band 2 (1900 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (AWS-1), Band 5 (850 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 12 (700 MHz), Band 13 (700 MHz), Band 18 (800 MHz), Band 19 (800 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 25 (1900 MHz), Band 26 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 66 (AWS-3), Band 71 (600 MHz), Band 85 (700 MHz)
Cinterion TX62-W-B FCC QIPTX62-W-B
Specification for extension module 'M' and 'O' Cellular ANT1 1× SMA Antenna
LTE Cat M1 - DL: max. 300 kb/s, UL: max. 1.1 Mb/s
LTE Cat NB 1 - DL: max. 27 kb/s, UL: max. 63 kb/s
LTE Cat NB 2 - DL: max. 124 kb/s, UL: max. 158 kb/s
3GPP Release 14
Half Duplex - Frequency Division Duplex (HD-FDD)

Electrical M!DGE3 M!DGE3e
Primary power 10 to 50 VDC, negative GND
Rx 4.8 W / 24 V, see details
Tx 7.8 W / 24 V, see details
Sleep mode 0.01 W
Interfaces  
SIM slots 2× Micro SIM + 1× eSIM1) 2× Micro SIM
Ethernet 10/100/1000 Base-T, Auto MDX, bridged or routed 4× RJ45 10/100/1000 Base-T, Auto MDX, bridged or routed 2× RJ45
SFP 10/100/1000Base-T or
1000Base-SX or
1000Base-LX
1× SFP No SFP
Serial 1× RS232/RS485 SW configurable
2× RS232 (mPCIe expansion board)
600 b/s – 1 Mb/s
Terminals
1× RJ45
1× RS232/RS485 SW configurable
600 b/s – 1 Mb/s
Terminals
USB USB 3.0/Host A
Inputs/Outputs 1× HW alarm input, 1× HW alarm output, 1× Sleep input - Power connector RJ45
2× DI, 2× DO, 1× difDI (when mPCIe-COMS is not used) No
Antenna 2× SMA female – receiver diversity (2×2 MIMO)
Optional Expansions 1× mPCIe: Cellular module ('W' or 'M' or 'O') or 2× RS232 or GPS No

Optional interfaces

Extension module 'G'
GPS (GNSS)

Active antenna 3.3 VDC SMA female (EXT1 on bottom)
72-channel u-blox M8 engine GPS/QZSS L1 C/A, GLONASS L10F, BeiDou B1I, Galileo E1B/C, SBAS L1 C/A: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN

Extension module 'C'
COM ports

COM2:
RS232 - 5 pin (RxD, TxD, GND, RTS, CTS)
600 b/s to 2 Mb/s
COM3:
RS232 -3 pin (RxD, TxD, GND)
2.4 kb/s to 921.6 kb/s
RJ45 (DI/DO on front panel)

Extension module 'W', 'M', 'O'
Cellular

see Cellular interface


Indication LEDs
LED panel 5× tri-color status LEDs (SYS, WAN, EXT, VPN, COM)
ETH 4× RJ45 (Link and Activity LEDs), 1× SFP (Status LED)
Environmental
IP Code (Ingress Protection) IP40, for indoor use only
MTBF (Mean Time Between Failure) > 900 000 hours (> 100 years)
Service life of system >= 15 years
Operating temperature −40 to +70 °C ( −40 to +158 °F)
Operating humidity 5 to 95 % non-condensing
Storage −40 to +85 °C ( −40 to +185 °F) / 5 to 95 % non-condensing
Mechanical
Casing Metal
Dimensions

H×W×D: 132×43×110 mm (5.20×1.69×4.33 in)

Weight

0.50 kg (1.1 lbs)

Mounting DIN rail, optionally: flat-bracket or corner-bracket
SW
User protocols on COM DNP3, DF1, IEC101, Modbus RTU, PR2000, RDS, Siemens 3964(R), COMLI, SAIA S-bus, Mars-A, PPP, UNI, Async Link
User protocols on Ethernet Modbus TCP, IEC104, DNP3 TCP, Comli TCP, Terminal server
Serial to IP convertors DNP3 / DNP3 TCP, Modbus RTU / Modbus TCP
Security
Management HTTPS (Web Interface or Application Programming Interface)
Role-based access control (RBAC) 4 levels (Guest, Tech, SecTech, Admin)
WiFi management access (optional) WPA2-PSK secured
VPN IPsec, OpenVPN, GRE
VLAN IEEE 802.1Q (tagging)
AAA protocol RADIUS
Firewall Layer 2 - MAC, Layer 3 - IP, Layer 4 - TCP/UDP
FW Digitally signed
HW tamper Case opening evidence (N/A for M!DGE3e)

Diagnostic and Management
Link testing ICMP ping
Status information User interfaces
Statistics

Historical and differential statistics for Rx / Tx Packets on all user interfaces (e.g. ETH 1-5, COM 1-3, TS 1-5)

Statistics history Several weeks
Event log Events filtered by time, severity, user, remote IP address and type of event
SNMP SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3
Trap / Inform notifications generation as per settings
NTP Client / Server
Monitoring Real time analysis of all interfaces (e.g. ETH 1-5 , COM 1-3, TS 1-5) and internal interfaces between software modules, see details

Standards
CE, FCC RED; RoHS; WEEE
Spectrum

ETSI EN 301 511 V12.5.1
ETSI EN 301 908-01 V13.1.1
ETSI EN 301 908-02 V11.1.2
ETSI EN 301 908-13 V13.1.1
ETSI EN 303 413 V1.1.1

EMC
(electromagnetic compatibility)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-5 V3.2.1
ETSI EN 301 489-19 V2.1.0
ETSI EN 301 489-52 V1.1.0

Product safety EN 62368-1:2014 + A11:2017
RF health safety EN 62311:2008
Electric power substations
environment
IEEE 1613:2009
IEEE 1613.1:2013
EN 61850-3:2014
Environmental EN 61850-3: 2014
Vibration & shock

EN 60068-2-6:2008
ETS 300 019-2-3:1994, Class 3.4
EN 61850-3:2014

Seismic qualification EN 60068-2-27:2010
IP rating EN 60529:1993 + A1:2001 + A2:2014

Cellular interface M!DGE2
Frequency bands E 4G LTE (also 5G NSA)
Band 20 (800 MHz), Band 5 (850 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 1 (2100 MHz), Band 7 (2600 MHz)
3G UMTS/HSDPA/HSUPA
Band 5 (850 MHz),  Band 8 (900 MHz),  Band 2 (1900 MHz), Band 1 (2100 MHz)
2G GSM/GPRS/EDGE
GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz
Frequency bands P 4G LTE (also 5G NSA)
Band 28 (750 MHz), Band 5 (850 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 1 (2100 MHz), Band 7 (2600 MHz)
3G UMTS/HSDPA/HSUPA
Band 5 (850 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 2 (1900 MHz), Band 1 (2100 MHz)
2G GSM/GPRS/EDGE
GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz
Frequency bands A 4G LTE (also 5G NSA)
Band 17 (700 MHz), Band 5 (850 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 2 (1900 MHz), Band 7 (2600 MHz)
3G UMTS/HSDPA/HSUPA
Band 5 (850 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 4 (AWS, i.e. 1700 MHz), Band 2 (1900 MHz), Band 1 (2100 MHz)
2G GSM/GPRS/EDGE
GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz
Frequency bands U 3G UMTS/HSDPA/HSUPA
Band 5 (850 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 2 (1900 MHz), Band 1 (2100 MHz)
2G GSM/GPRS/EDGE
GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz
Specification 4G LTE
3GPP Release 9
Long Term Evolution (LTE)
Evolved Uni. Terrestrial Radio Access (E-UTRA)
Frequency Division Duplex (FDD)
DL Multi-Input Multi-Output (MIMO) 2×2
3G UMTS/HSDPA/HSUPA
3GPP Release 8
Dual-Cell HS Packet Access (DC-HSPA+)
UMTS Terrestrial Radio Access (UTRA)
Frequency Division Duplex (FDD)
DL Rx diversity
2G GSM/GPRS/EDGE
3GPP Release 8
Enhanced Data rate GSM Evolution (EDGE)
GSM EGPRS Radio Access (GERA)
Time Division Multiple Access (TDMA)
DL Advanced Rx Performance Phase 1
Data rates up to 150 Mbps downlink / 50 Mbps uplink
SIM slot 2× Micro SIM
Electrical
Primary power 12 – 24 VDC, +/- 20%
Power consumption Average 7W (including max. 2.5W on USB port)
Interfaces
Ethernet 4× Ethernet 10/100 Base-T, Auto MDX, 4× RJ45, bridged or routed
COM 1× RS232, 300–115 200 bps, screws, RxD, TxD, GND
USB 1× USB host USB2.0
Inputs/Outputs 1× DI, 1× DO
Antenna 2× SMA female – receive diversity
Expansion
Proprietary extension slot COM/IO:
RS232/RS485 + 1× DI, 1× DO
mPCIe slot GPS (GNSS):
U-blox M8 engine
72-channel
GPS/QZSS L1 C/A
GLONASS L10F
BeiDou B1I
Galileo E1B/C
SBAS L1 C/A: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN
Pulse per second output
The second cellular module:
E, P, A, U
Environmental
IP Code (Ingress Protection) IP40
MTBF (Mean Time Between Failure) > 220.000 hours (> 25 years)
Operating temperature – 40 to +70°C
Operating humidity 5 to 95% non-condensing
Storage – 40 to +85 °C (−40 to +185 °F) / 5 to 95 % non-condensing
Mechanical
Casing Metal
Dimensions 125 H × 45 W × 110 D mm (4.9 × 1.8 × 4.3 in)
Weight 450 g (1.0 lbs)
Mounting DIN rail, flat-bracket
Security
Management HTTP, HTTPS, SSH
Access accounts 2 levels (User, Admin)
Encryption Yes (AES256) with IPsec, OpenVPN
IPsec Yes
Firewall Layer 2 – MAC, Layer 3 – IP, Layer 4 – TCP/UDP, SMS filter
RADIUS Yes
SW
Fallback management Yes
Connection supervision Yes
Automatic connect recovery Yes
SMS management Yes
Software Development Kit Full featured
Linux container LXC
SMS / E-mail event notification Yes / Yes
Routing Static / Dynamic
BGP / OSPF Yes / Yes
QoS Yes
NAPT Yes
User protocols on Ethernet Yes
User protocols on COM Modbus RTU, DNP3, IEC101, DF1, COMLI, C24, Cactus, ITT Flyght, RP570, Siemens 3964(R), UNI
Serial to IP convertors Modbus RTU / Modbus TCP, Terminal server
VPN OpenVPN, IPsec, PPTP, GRE
VRRP Yes
NTP Client / Server
SNMP v1, v2c, v3
Type Approval CE, FCC

Technical parameters are subject to change without prior notification.

Příslušenství

RACOM je prvovýrobce, a proto nedodává všechno dostupné příslušenství k vlastním výrobkům. Tento seznam obsahuje otestované příslušenství, které je firma RACOM připravena dodat v rámci dodávky M!DGE jednotek. Komponenty jsou drženy na skladě pouze v omezeném množství a termín dodání může být proto ovlivněn potřebou subdodávek. Pokud potřebujete jiné příslušenství, prosím kontaktujte nás nebo svého dodavatele.

Na trhu je celá řada antén, které lze použít s M!DGE. Pokud si nejste s určitým typem jisti, kontaktujte nás ke konzultaci.

Ekonomická anténa

 • 4G / 3G / 2G, všechna pásma
 • 0 dBi
 • koaxiální kabel RG174, 3m, SMA/F
 • -40 °C až 85 °C
 • Vhodná i pro venkovní instalaci
 • DatasheetNo.: ANT-LTE-W1
 • Vyrábí Matron
midge_antena2_b

MIMO anténa

 • 4G/3G/2G, 2 x MIMO
 • 2 dBi
 • koaxiální kabel RG174, 3m, SMA/F
 • -40 °C až +65 °C
 • Vhodná i pro venkovní instalaci
 • Datasheet, Part No.: ANT-LTE-AB0727B
 • Vyrábí Myiot
Antenna-ANT-AB0727B

Anténa GPS

 • GNSS
 • Active 3-5 V
 • koaxiální kabel, 5m, SMA/F
 • -40 °C až +85 °C
 • Datasheet, Part No.:  ANT-GPS-MS-SMA
 • Vyrábí Ublox
ANT-GPS-MS-SMA

Klip na DIN lištu

 • Standardní příslušenství
 • Nasazen a dodáván s každou jednotkou M!DGE2, M!DGE3
 • Odnímatelný
midge2-clip-a

Plochý držák

flat-bracket-m

S držák

 • Pro boční montáž
 • Na DIN lištu nebo přímo na montážní povrch
 • Datasheet, Part No.: HOL-M!DGE3-S
 • Vyrábí RACOM
M!DGE3 - S bracket

DC napájecí zdroj

 • Vstup 85 – 264 VAC, 120 – 370VDC
 • Výstup 24 VDC
 • 15 W
 • -30°C až +70°C
 • Ochrana proti přetížení, přepětí
 • Přímá montáž na DIN lištu
 • Datasheet, Part No.: PWS-AC,DC/24VDC/15W/H
 • Vyrábí MeanWell
 • Náhrada za PWS-AC-DC_24VDC_15W od VIII/2020
PWS-AC-DC_24VDC_15W_H
 • Přístup pro servis a správu k webovému rozhraní přes USB konektor
 • M!DGE poskytuje vestavěný DHCP server (max. 5)
 • Přímý snadný přístup z připojeného zařízení ke správě M!DGE bez jakékoli změny konfigurace
 • Pro přístup k M!DGE vždy použijte pevnou IP 10.9.8.7
 • Aby se předešlo problémům s kompatibilitou FW, je nutné adaptéry objednat u RACOMu

USB/ETH adaptér

 • Pro M!DGE2 FW 4.4.40.104 nebo vyšší
 • Pro M!DGE3 bez omezení FW
 • Datasheet, Part No.: OTH-USB/ETH-XR
 • Vyrábí Axagon
OTH-USB_ETH-XR

Wifi adaptér

oth-w2-wifi

Podporovány jsou všechny běžné typy SFP modulů. RACOM může k jednotkám M!DGE3 dodat dva základní testované moduly. Pokud potřebujete jiné moduly, prosím kontaktujte nás nebo svého dodavatele.

Optický SFP modul

 • Dvě vlákna
 • Single mode
 • LC konektor
 • 20 km
 • -45 °C až +85 °C
 • Datasheet, Part No.: SFP-2F-1G-EDGE
 • Vyrábí EDGE Technologies
SFP-2F-1G-EDGE

Ethernetový SFP modul

 • 1 Gb metalický Ethernet
 • IEEE 802.3
 • Konektor RJ45
 • -45 °C až 85 °C
 • Datasheet, Part No.: SFP-RJ45-1G-EDGE
 • Vyrábí EDGE Technologies
SFP-RJ45-1G-EDGE

Příslušenství dodávané s každou jednotkou M!DGE3 

 • DIN rail klip – namontováno na jednotce
 • Napájecí konektor, Part No.: CON-RipEX-PWR, 1 ks
 • COM konektor, Part No.: CON-M!DGE3-COM, 1 ks
M!DGE3 accessory kit

Příslušenství dodávané s každou jednotkou M!DGE2

 • DIN rail klip – namontováno na jednotce
 • Napájecí + COM konektor, 10 pinů, Part No.: CON-M!DGE2-PWR, 1 ks
 • EXT konektor, 8 pinů, 1 ks – pouze por M!DGE2 s COM/IO modulem
M!DGE2 accessory kit

Download

Hybrid networks midge-hybrid-networks-is.pdf1 940 kB2019/10/02
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.6.40.105.img31 623 kB2023/11/06
Firmware Release notes M!DGE2 4.6.40 midge2-fw-rn-en.pdf505 kB2023/11/06
MIB table midge2-mib.mib42 kB2022/05/26
Zabbix ver. 6 templates midge2-zabbix-v6.0.zip4 459 kB2022/05/26
Toby L200 (A bands) FW 17.00 A01.02 (since FW 4.6.40.103) TOBY-L200-A-FW17.00A01.02.tar.gz24 668 kB2023/04/06
Toby L210 (E bands) FW 17.00 A01.02 (since FW 4.6.40.103) TOBY-L210-E-FW17.00A01.02.tar.gz24 668 kB2023/04/06
Toby L280 (P bands) FW 17.00 A01.02 (since FW 4.6.40.103) TOBY-L280-P-FW17.00A01.02.tar.gz24 667 kB2023/04/06
Firmware midge3-fw-2.1.2.0.fwp32 984 kB2023/12/15
Firmware midge3-fw-2.1.2.0-patch-2.1.1.0.fwp1 483 kB2023/12/15
Firmware Release notes midge3-fw-rn-en.pdf272 kB2023/12/15
Zabbix ver. 6 templates 2.1.2.0 midge3-zabbix-6.0-2.1.2.0.zip5 012 kB2024/02/02
MIB table 2.1.2.0 ra2-mib-2.1.2.0.zip24 kB2023/12/21
Anténa LTE/UMTS/GSM, 2,0 dBi, 3 m, konektor SMA ANT-LTE-W1.pdf64 kB2012/12/04
Anténa MIMO LTE/UMTS/GSM 2,0 dBi, 3 m, 2xSMA konektor ANT-AB0727B.pdf338 kB2019/06/25
Anténa GPS aktivní 3-5V, 5 m, magnetická, konektor SMA ANT-GPS-MS-SMA.pdf216 kB2003/10/30
Napájení
Napájecí zdroj DC, 85-264VAC,120-370VDC/24VDC/15W, DIN, MeanWell PWS-AC-DC_24VDC_15W_H.pdf705 kB2020/08/05
USB adaptéry
Adaptér USB/Wifi (RipEX2, RAy2, RAy3), Ogemray OTH-USB_WIFI-W2.pdf219 kB2018/12/10
Adaptér USB/ETH (RipEX2, M!DGE2, RAy3), Axagon OTH-USB_ETH-XR.pdf110 kB2020/08/18
SFP moduly
SFP modul, 1 Gb Ethernet, RJ45, EDGE SFP-RJ45-1G-EDGE.pdf291 kB2021/01/16
SFP modul, 2 vlákna, SM, LC, 20 km, EDGE SFP-2F-1G-EDGE.pdf477 kB2019/11/08
Montáž
Držák pro plochou montáž HOL-MIDGE-FLAT.pdf366 kB2023/04/03
Držák pro boční montáž HOL-MIDGE-S.pdf146 kB2023/03/31
M!DGE/M!DGE2 - Firmware & Manuály
M!DGE2 version 4.6.40.xxx  
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.6.40.105.img31 623 kB2023/11/06
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.6.40.103.img31 615 kB2023/04/06
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.6.40.102.img31 167 kB2022/06/22
Toby L200 (A bands) FW 17.00 A01.02 (since FW 4.6.40.103) TOBY-L200-A-FW17.00A01.02.tar.gz24 668 kB2023/04/06
Toby L200 (A bands) FW 17.00 A01.02 (recovery, since FW 4.6.40.103) TOBY-L200-A-FW17.00A01.02_recovery.tar.gz27 091 kB2023/08/16
Toby L210 (E bands) FW 17.00 A01.02 (since FW 4.6.40.103) TOBY-L210-E-FW17.00A01.02.tar.gz24 668 kB2023/04/06
Toby L210 (E bands) FW 17.00 A01.02 (recovery, since FW 4.6.40.103) TOBY-L210-E-FW17.00A01.02_recovery.tar.gz27 091 kB2023/08/16
Toby L280 (P bands) FW 17.00 A01.02 (since FW 4.6.40.103) TOBY-L280-P-FW17.00A01.02.tar.gz24 667 kB2023/04/06
Toby L280 (P bands) FW 17.00 A01.02 (recovery, since FW 4.6.40.103) TOBY-L280-P-FW17.00A01.02_recovery.tar.gz27 091 kB2023/09/27
Firmware Release notes M!DGE2 4.6.40 midge2-fw-rn-en.pdf505 kB2023/11/06
M!DGE/M!DGE2 version 4.4.40.xxx  
User manual - M!DGE2 midge2-man-en.pdf11 630 kB2021/07/27
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.4.40.115.img19 301 kB2023/02/03
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.4.40.114.img19 301 kB2022/01/18
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.4.40.113.img19 270 kB2021/09/20
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.4.40.112.img19 267 kB2021/09/06
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.4.40.109.img18 939 kB2021/06/14
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.4.40.107.img18 940 kB2021/03/01
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.4.40.105.img18 899 kB2020/10/23
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.4.40.104.img18 893 kB2020/05/14
Firmware M!DGE (see important Release notes) midge-fw-4.4.40.114.img17 199 kB2022/01/18
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.4.40.101.img18 774 kB2019/12/13
Firmware Release notes M!DGE2 4.4.40 midge2-fw-rn-en.pdf453 kB2023/04/11
Firmware Release notes M!DGE 4.4.40 midge-fw-rn-en.pdf294 kB2023/06/13
MIB table midge2-mib.mib42 kB2022/05/26
Zabbix ver. 4 templates midge2-zabbix-v4.0.zip4 468 kB2021/07/01
Zabbix ver. 5 templates midge2-zabbix-v5.0.zip4 457 kB2022/06/20
Toby L200 (A bands) FW 16.19 A01.04 (since FW 4.4.40.105) TOBY-L200-A-FW16.19A01.04.tar.gz22 545 kB2021/04/13
Toby L210 (E bands) FW 16.19 A01.04 (since FW 4.4.40.105) TOBY-L210-E-FW16.19A01.04.tar.gz22 545 kB2020/11/13
Toby L280 (P bands) FW 16.19 A01.04 (since FW 4.4.40.105) TOBY-L280-P-FW16.19A01.04.tar.gz22 544 kB2021/04/13
M!DGE/M!DGE2 version 4.3.40.xxx  
Firmware M!DGE (no Protocol server) midge-fw-4.3.40.104.img17 414 kB2020/02/14
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.3.40.100.img18 657 kB2019/07/01
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.3.40.101.img18 652 kB2019/08/12
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.3.40.102.img18 609 kB2019/09/20
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.3.40.104.img18 618 kB2019/12/02
List of changes M!DGE in FW 4.3.40 midge-fw-rn-en.pdf190 kB2020/02/28
List of changes M!DGE2 in FW 4.3.40 midge2-fw-rn-en.pdf226 kB2019/12/03
M!DGE/M!DGE2 version 4.2.40.xxx  
Firmware M!DGE midge-fw-4.2.40.104.img17 088 kB2019/05/14
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.2.40.101.img18 603 kB2018/12/11
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.2.40.104.img18 616 kB2019/05/27
List of changes M!DGE in FW 4.2.40 midge-fw-rn-en.pdf189 kB2019/05/20
List of changes M!DGE2 in FW 4.2.40 midge2-fw-rn-en.pdf230 kB2019/08/02
M!DGE version 4.1.40.xxx  
Firmware M!DGE midge-fw-4.1.40.102.img17 269 kB2019/02/19
Firmware M!DGE midge-fw-4.1.40.104.img17 351 kB2019/05/09
List of changes M!DGE in FW 4.1.40 midge-fw-rn-en.pdf284 kB2019/05/20
M!DGE version 4.0.40.xxx  
Firmware M!DGE midge-fw-4.0.40.105.img17 472 kB2017/02/28
Firmware M!DGE midge-fw-4.0.40.106.img17 497 kB2017/05/05
Firmware M!DGE midge-fw-4.0.40.107.img17 511 kB2017/08/06
Firmware M!DGE midge-fw-4.0.40.108.img17 299 kB2017/11/23
Firmware M!DGE midge-fw-4.0.40.109.img17 305 kB2018/03/02
List of changes in FW 4.0.40 midge-fw-rn-en.pdf401 kB2018/11/14
M!DGE version 3.8.40.xxx  
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.8.40.101.img14 961 kB2015/06/23
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.8.40.102.img14 982 kB2015/08/10
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.8.40.103.img14 996 kB2015/11/04
Firmware M!DGE midge-fw-3.8.40.109.img15 092 kB2017/02/13
Firmware M!DGE midge-fw-3.8.40.110.img15 093 kB2017/05/05
Firmware M!DGE midge-fw-3.8.40.112.img15 123 kB2018/03/02
Firmware M!DGE midge_fw_3.8.40.104.img15 004 kB2016/02/01
Firmware M!DGE midge_fw_3.8.40.105.img15 014 kB2016/03/04
Firmware M!DGE midge_fw_3.8.40.107.img15 061 kB2016/08/22
Firmware M!DGE midge_fw_3.8.40.108.img15 068 kB2016/11/14
List of changes in FW 3.8.40 midge-fw-rn-en.pdf301 kB2018/03/02
M!DGE – GPRS/UMTS/HSPA/LTE router – Operating manual midge-m-en.pdf4 059 kB2015/12/07
M!DGE version 3.7.40.xxx  
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.7.40.100.img13 607 kB2014/05/16
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.7.40.101.img13 614 kB2014/08/07
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.7.40.103.img13 683 kB2014/12/02
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.7.40.104.img13 687 kB2015/01/31
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.7.40.105.img13 690 kB2015/05/07
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.7.40.114.img13 789 kB2018/03/02
List of changes in FW 3.7.40 List of changes in FW 3.7.40.pdf252 kB2018/03/02
M!DGE version 3.6.41.xxx  
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.6.41.100.img13 830 kB2013/11/21
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.6.41.101.img13 834 kB2014/01/08
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.6.41.102.img13 861 kB2014/04/16
List of changes in FW 3.6.41 List of changes in FW 3.6.41.pdf79 kB2014/05/28
M!DGE version 3.6.40.xxx  
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.6.40.103.img13 052 kB2012/11/06
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.6.40.104.img13 102 kB2012/11/29
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.6.40.105.img13 132 kB2013/01/29
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.6.40.106.img13 148 kB2013/03/06
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.6.40.107.img13 152 kB2013/04/22
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.6.40.108.img13 158 kB2013/08/26
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.6.40.109.img13 152 kB2013/11/08
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.6.40.110.img13 199 kB2014/02/13
List of changes in FW 3.6 List of changes in FW 3.6.pdf283 kB2014/03/18
M!DGE – GPRS/UMTS/HSPA/LTE router – Operating manual midge-m-en.pdf2 885 kB2012/12/12
M!DGE version 3.5.40.xxx  
Datasheet M!DGE MIDGE_datasheet-en.pdf621 kB2013/04/24
Datasheet M!DGE MIDGE_datasheet.pdf631 kB2013/04/23
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.5.40.103.img11 890 kB2012/07/06
List of changes in M!DGE firmware 3.5 List of changes in M!DGE firmware 3.5.pdf21 kB2012/12/07
M!DGE – GPRS/UMTS/HSPA/LTE router – Operating manual midge-m-en.pdf2 501 kB2012/10/12
M!DGE, MG102 – GPRS/EDGE/UMTS routers – Operating manual midge_mg102-m-en.pdf2 880 kB2011/11/16
M!DGE3 - Firmware & Manuály
M!DGE3 version 2.1.2.0  
Firmware midge3-fw-2.1.2.0.fwp32 984 kB2023/12/15
Firmware midge3-fw-2.1.2.0-patch-2.1.1.0.fwp1 483 kB2023/12/15
Firmware midge3-fw-2.1.2.0-patch-2.1.0.0.fwp16 034 kB2023/12/15
Firmware Release notes midge3-fw-rn-en.pdf272 kB2023/12/15
Zabbix ver. 6 templates 2.1.2.0 midge3-zabbix-6.0-2.1.2.0.zip5 012 kB2024/02/02
MIB table 2.1.2.0 ra2-mib-2.1.2.0.zip24 kB2023/12/21
M!DGE3 version 2.1.1.0  
Firmware midge3-fw-2.1.1.0.fwp32 765 kB2023/10/31
Firmware midge3-fw-2.1.1.0-patch-2.1.0.0.fwp15 619 kB2023/10/31
Firmware midge3-fw-2.1.1.0-fwd.fwp32 763 kB2023/11/10
Firmware midge3-fw-2.1.1.0-patch-2.0.18.0.fwp19 169 kB2023/11/10
Firmware midge3-fw-2.1.1.0-patch-2.0.16.0.fwp31 297 kB2023/11/10
Firmware midge3-fw-2.1.1.0-patch-2.0.14.0.fwp31 602 kB2023/11/10
Firmware Release notes midge3-fw-rn-en.pdf259 kB2023/11/09
MIB table 2.1.1.0 ra2-mib-2.1.1.0.zip29 kB2023/10/31
Zabbix ver. 6 templates 2.1.1.0 midge3-zabbix-6.0-2.1.1.0.zip5 012 kB2023/10/12
M!DGE3 version 2.1.0.0  
User manual - M!DGE3 midge3-man-en.pdf18 483 kB2023/07/28
Datasheet - ver. 4.1a - Egypt midge-ds-eg.pdf1 879 kB2023/08/07
Firmware midge3-fw-2.1.0.0.fwp30 109 kB2023/07/27
Firmware midge3-fw-2.1.0.0-patch-2.0.13.0.fwp23 149 kB2023/07/28
Firmware midge3-fw-2.1.0.0-patch-2.0.14.0.fwp21 572 kB2023/07/28
Firmware midge3-fw-2.1.0.0-patch-2.0.16.0.fwp21 283 kB2023/07/28
Firmware midge3-fw-2.1.0.0-patch-2.0.18.0.fwp5 208 kB2023/07/28
Firmware Release notes midge3-fw-rn-en.pdf237 kB2023/07/27
MIB table 2.1.0.0 ra2-mib-2.1.0.0.zip22 kB2023/07/21
Zabbix ver. 6 templates 2.1.0.0 midge3-zabbix-v6.0-2.1.0.0.zip5 010 kB2023/07/20
M!DGE3 version 2.0.18.0  
Firmware midge3-fw-2.0.18.0.fwp29 430 kB2023/05/12
Firmware midge3-fw-2.0.18.0-patch-2.0.13.0.fwp22 380 kB2023/05/12
Firmware midge3-fw-2.0.18.0-patch-2.0.14.0.fwp20 697 kB2023/05/12
Firmware midge3-fw-2.0.18.0-patch-2.0.16.0.fwp20 378 kB2023/05/12
Firmware Release notes midge3-fw-rn-en.pdf220 kB2023/05/12
MIB table 2.0.18.0 ra2-mib-2.0.18.0.zip21 kB2023/05/12
Zabbix ver. 6 templates 2.0.18.0 midge3-zabbix-v6.0-2.0.18.0.zip5 008 kB2023/05/16
M!DGE3 version 2.0.16.0  
Firmware midge3-fw-2.0.16.0.fwp31 745 kB2023/02/24
Firmware midge3-fw-2.0.16.0-patch-2.0.14.0.fwp2 042 kB2023/02/24
Firmware Release notes midge3-fw-rn-en.pdf210 kB2023/02/22
MIB table 2.0.16.0 ra2-mib-2.0.16.0.zip21 kB2023/06/01
Zabbix ver. 6 templates 2.0.16.0 midge3-zabbix-v6.0-2.0.16.0.zip5 004 kB2023/02/27
M!DGE3 version 2.0.14.0  
Firmware midge3-fw-2.0.14.0.fwp32 018 kB2022/12/16
Firmware midge3-fw-2.0.14.0-patch-2.0.13.0.fwp4 507 kB2022/12/16
Firmware Release notes midge3-fw-rn-en.pdf209 kB2022/12/15
MIB table 2.0.14.0 ra2-mib-2.0.14.0.zip17 kB2023/06/01
Zabbix ver. 6 templates 2.0.14.0 midge3-zabbix-v6.0-2.0.14.0.zip5 002 kB2022/12/06
M!DGE3 version 2.0.13.0  
Firmware midge3-fw-2.0.13.0.fwp30 687 kB2022/09/05
Firmware Release notes midge3-fw-rn-en.pdf118 kB2022/09/19
M!DGE Dokumenty
M!DGE
Firmware M!DGE midge-fw-4.4.40.114.img17 199 kB2022/01/18
List of changes M!DGE in FW 4.4.40 midge-fw-rn-en.pdf294 kB2022/01/25
Uživatelský manuál - M!DGE (anglicky) midge-man-en.pdf4 313 kB2018/06/13
Quick Start - M!DGE/MG102 (česky) midge-qs-cz.pdf949 kB2017/06/13
Datasheet M!DGE midge-ds-cz.pdf838 kB2018/03/05
Tisková zpráva midge-fw-pr-cz.pdf301 kB2012/01/30
Příslušenství
Napájení  
Napájecí zdroj DC, 85-264VAC,120-370VDC/24VDC/15W, DIN, MeanWell, v nabídce do VIII/2020 PWS-AC-DC_24VDC_15W.pdf249 kB2011/12/12