Průmyslové mobilní routery

M!DGE

M!DGE3, třetí generace, byl představena v roce 2022. Firmware tohoto ještě výkonnějšího routeru vychází z rádiového modemu RipEX2 a má stejné plně responzivní webové rozhraní. M!DGE3 nabízí více rozhraní včetně SFP a jediný HW model pokrývá všechna frekvenční pásma po celém světě.
M!DGE3e je základní verze M!DGE3 vhodná pro méně náročné instalace. Je postavena na stejné platformě jako M!DGE3, ale promyšleně jsme ji zbavili některých funkcí, aby byla cenově dostupnější. Oba modely jsou plně kompatibilní a společně s rádiovými modemy RipEX nabízí bezkonkurenční řešení pro kombinaci mobilního a licencovaného UHF/VHF rádia v jedné hybridní síti.

https//www.racom.eu/cz/products/cellular-router-midge.html

Klíčové vlastnosti

Ethernetové porty

 • Ethernetové porty lze nakonfigurovat jako switch (jedna IP adresa) nebo router (až čtyři fyzicky oddělené porty s vlastními IP adresami). Je možná jakákoliv kombinace portů v režimech switch/router.

Ethernetové  podsítě

 • Na každém ETH rozhraní lze nastavit několik dalších IP adres (alias)

Statický routing

 • Všechny IP pakety jsou zpracovány podle routovací tabulky
 • Pro každou trasu je možné nastavit metriku

Dynamický routing

 • Implementovány tři standardní směrovací protokoly Dynamic IP:

Správa spoje

 • Automatické přepínání mezi hlavní a záložní trasou
 • Několik záložních tras s prioritami
 • Pravidla routování jsou statická
 • Široce konfigurovatelná funkce automatického řízení záložních tras (Test period, Repeat period, Reply timeout, Passes, Retries…)
 • Automatické přepnutí zpět na trasu s vyšší prioritou po jejím obnovení
 • Tunely IPsec lze vázat na konkrétní trasy prostřednictvím parametru Peer ID, takže se také přepínají v příslušném pořadí
 • Není k dispozici v M!DGE3e

PPPoE

 • PPP protocol přes Ethernet
 • Používají ho typicky poskytovatelé internetu pro pevné připojení přičemž připojení přes mobilní síť funguje jako záloha
 • K dispozici pouze v módu klient
 • Umožňuje širokou konfiguraci datové rychlosti, objemu přenesených dat apod.
 • Není k dispozici v M!DGE3e

VLAN

 • 802.1Q
 • M!DGE management může být prováděn přes samostatnou VLAN

Terminálový server

 • Až pět nezávislých relací
 • Zapouzdřuje sériový protokol do TCP(UDP) a naopak
 • Vhodné pro kombinaci IP a sériových RTU v jedné síti
 • Eliminuje přenos TCP režie přes mobilní síť

GRE

 • Nešifrovaný end-to-end tunel
 • Zapouzdřuje protokol síťové vrstvy ve virtuální point-to-point lince

IPsec

 • Šifrovaný end-to-end tunel
 • Nejvyšší bezpečnost
 • Detaily

OpenVPN

 • Šifrovaný end-to-end tunel
 • Vhodné pro point-to-multipoint
 • M!DGE lze spustit jako server nebo klient
 • Ověřování na základě certifikátů
 • Detaily

NTP

 • Jak NTP server tak NTP klient
 • NTP server může být synchronizován z interní GPS

NAPT

 • Překlad zdrojových a cílových adres (IP/Maska/Port)

QoS

 • Priorita klíčových přenosů (např. SCADA) před aplikacemi s nižší prioritu (např. management)
 • Přiřazení priority či zarezervování specifické šíře pásma dle protokolu (TCP, UDP,…) zdroje a cíle (IP/maska/port)
 • Pro odchozí provoz, individuálně pro každé rozhraní (ETH, COM nebo Cellular)
 • 802.1p a DiffServ (DSCP) podporovány a Traffic flow

Zařízení 

 • Detekce neoprávněného otevření skříně, úroveň zabezpečení 2 podle standardu FIPS 140-2
 • HW alarmový vstup – lze připojit ke dveřím skříně
 • Digitálně podepsaný FW
  • Integrita dat– FW je šifrován symetrickou šifrou
  • Autenticita dat– symetrická šifra je digitálně podepsána asymetrickou šifrou
 • Zabezpečený upgrade FW
 • Zabezpečené bootování
  • Zařízení se plně spustí pouze v případě kdy je použitý FW z RACOMu
 • Zakázání fyzického portu
  • Každé fyzické rozhraní (ETH, COM, USB, SFP…) lze individuálně povolit / zakázat

Management

 • HTTPS
  • Webové rozhraní
  • API rozhraní
  • SSL(X.509) certifikát
  • Vlastní SSL certifikát
 • Zakázání fyzického portu
  • Každý logický port (HTTPS, SSH, SNMP…) nebo virtuální rozhraní (terminálový server…) lze individuálně povolit / zakázat
 • SNMP v3 (v1, v2c)

Řízení přístupu 

 • Řízení přístupu na základě rolí (RBAC)
  • 4 úrovně
   • Host – jen pro čtení
   • Tech – konfigurace mimo zabezpečení
   • Sectech – Tech + zabezpečení
   • Admin – plný přístup
  • Maximální počet uživatelských účtů (všechny úrovně dohromady) je sto
 • Správa hesel
  • Upozornění na neúspěšné přihlášení
  • Složitost (konfigurovatelná)
  • Časový limit nečinnosti (lze konfigurovat)
  • Uzamčení (po každém neúspěšném pokusu se čas pro další možné přihlášení postupně prodlužuje až na 15 min.)
 • RADIUS
 • Neustálé zlepšování

Ochrana dat

 • IPsec
  • Šifrovaný end-to-end tunel
  • Mutual network-level peer autentifikace
  • Data-origin autentifikace
  • Data integrity control (e.g. MD5, SHA 1, 256, 384, 512)
  • Data encryption (e.g. 3DES, AES128, 192, 256)
  • Forward secrecy (PFS) Diffie-Hellman groups e.g.:
   • Regular Groups – modp1024, modp1536, modp2048, modp3072
   • NIST Elliptic Curve Groups ecp192, ecp224, ecp256, ecp384, ecp512
   • Brainpool Elliptic Curve Groups ecp224bp, ecp256bp, ecp384bp, ecp512bp
   • Elliptic Curves X25519, X448
  • Periodická obměna kryptografických klíčů (IKEv1, IKEv2)
 • OpenVPN
  • Šifrovaný end-to-end tunel vhodný pro scénáře point-to-multipoint (tj. jeden server a více klientů)
  • Každá jednotka může sloužit jako OpenVPN server(y) nebo OpenVPN klient(i)
  • Jeden M!DGE3 může propojit až 30 OpenVPN klientů
  • Ověřování na základě certifikátů a klíčů
  • Kontrola integrity dat (např. SHA256, SHA3-512, MD5…)
  • Šifrování dat (např. AES-256-CBC, AES-256-GCM, ARIA, CAMELLIA, CHACHA20…)
  • Komprese dat (LZO, LZ4, LZ4v2 – on/off, asymetrický režim)
  • Podporuje buď routovaný režim (TUN, Layer3) nebo bridge (TAP, Layer2).
  • Výběr nové protistrany při selhání
  • Aplikační poznámka

Ověřovací údaje (klíče a certifikáty)

 • Uloženo v samostatném souboru nezávisle od konfigurace jednotky
 • Nezávislá aktualizace
 • Lze generovat přímo v jednotce pomocí generátorů náhodných čísel s vysokou entropií
 • Nahrání klíče dodaného zákazníkem
 • Používá se pro
  • IPsec, OpenVPN tunel
  • Ověřování vzdáleného přístupu
  • Ověřování webového serveru
  • Ověřování distribuce FW

Firewall

 • Plně vybavený standardní Linux firewall
 • Vrstva 2 – MAC, vrstva 3 – IP, vrstva 4 – TCP/UDP /…
 • Veškerý nežádoucí provoz blokován na vstupu

Zařízení

 • 3 roky standardní záruka, volitelně delší
 • Mezičas selhání (MTBF) > 100 let
 • -40 až +70 °C
 • Vyhovuje použití v energetických rozvodnách EN 61850-3
 • Odolává vibracím a rázům ETS 300 019-2-3, Class 3.4
 • Seismická odolnost
 • Provedení plošných spojů pro náročné prostředí
 • Odolná průmyslová konstrukce
 • Kovový kryt
 • Heavy-duty průmyslové komponenty
 • Komponenty dodávané výhradně od výrobců / autorizovaných distributorů
 • Žádné nastavitelné komponenty, žádné pohyblivé části…

Mobilní síť

 • Automatické obnovení připojení
 • Fallback management – nouzový režim
  • Automatické přepínání mezi více WAN profily – různé APN, duální SIM karty, …)
 • Supervize
  • Kontroly připojení pomocí ICMP
 • Automatické přepínání 4G/3G/2G
 • Provoz antény MIMO

VIBRATION AND SHOCK TEST

Unikátní možnosti

Seriové

Speciální SW drivery mapují sériové adresy SCADA protokolu na M!DGE IP adresy a snižují množství dat přenášených vzduchem.

Ethernet

Rádiové a celulární mobilní technologie jsou propojeny v rámci jedné sítě a využívají nejlepší vlastnosti každé z nich.

 • RipEX rádiomodemy a M!DGE mobilní směrovače spojené v jednu síť
 • Využívá výhod obou technologií
 • Kritická data na rádiové části, objemná data nebo méně důležitá místa na mobilní části
 • Používá standardní zařízenínení nutný žádný další hardware
 • Každá z technologií může zálohovat tu druhou
 • Průmyslový design a komponenty ve všech produktech
 • Stejné ovladače SW protokolu a logika na všech rozhraních
 • Jedno síťové rozhraní pro aplikaci – centrální RipEX spravuje směrování
 • Spojená správa SNMP
 • Vysoká úroveň zabezpečení a flexibility
 • Info sheet
 • Aplikační poznámka

Vlastnosti sítě
Radiová Mobilní
Soukromá síť – zcela pod kontrolou uživatele Veřejná síť – závislost na třetí straně
Využívá stávající infrastrukturu
Jediný uživatel – zaručená kapacita a vlastnosti Více uživatelů může ovlivnit kapacitu a vlastnosti
Licencované pásmo – zaručená kvalita služby Veřejné sítě – kvalita služby není zaručena
Vyšší investice, garantované provozní poplatky Nižší investice, variabilní provozní poplatky
Kritické aplikace v reálném čase Nekritické aplikace

HYBRID NETWORKS

hybrid-info-introduction

Další vlastnosti

 • Přístup k managementu
 • Webové rozhraní
  • Intuitivní
  • Responzivní, optimalizované pro mobilní zařízení
  • Integrovaná nápověda
  • Kontrola nastavených hodnot
  • Stejné webové rozhraní pro M!DGE3 a RipEX2
 • API rozhraní 
  • Rozhraní pro programování aplikací
  • Jednotku lze spravovat externí aplikací
  • Plný přístup ke konfiguraci a diagnostice
  • Podrobný popis na dotaz
 • Fast remote access
  • Ze vzdálené jednotky jsou přenášena pouze data, html stránka se bere z lokální jednotky
 • Firmware upgrade
  • Možnost bezdrátově vzduchem
  • Automaticky po zastrčení USB flash paměti
 • Datasheety, Uživatelské manuály, Info sheety, Aplikační poznámky, Výuková videa…

Management sítě

 • Lze použít jakýkoli software pro správu sítě založený na protokolu SNMP => proprietární NMS není vyžadován
 • Doporučuje se bezplatný, open source Zabbix
 • Vyzkoušejte live demo Zabbix zde (customer / RacomDemo1234)
 • Alarmy – SNMP Traps nebo potvrzené SNMP Informs generované u nastavených událostí
 • Status – obrazovka s mnoha detaily
 • Ping – pro ověření, zda je vzdálený hostitel dosažitelný přes IP
 • Diagnostic package – pro pokročilou diagnostiku
 • Statistics
  • Detailní statistika pro všechna rozhraní
  • Rx/Tx packets, Rx/Tx bytes, Repeats, Lost, Rejected…
 • History
  • Uložené historické hodnoty
  • Online nastavitelný Difference log
 • Device monitoring
  • Analýza všech rozhraní v reálném čase / ukládání do souboru
 • Event log
  • Nastavení závažnosti jednotlivých událostí
  • Některé události mohou generovat upozornění SNMP a mohou změnit úroveň HW alarmových výstupů (AO, DO1, DO2)
 • HW Alarm vstup, HW Alarm výstup
 • SMS notifications
  • Nastavené události mohou generovat upozornění SMS na nastavená telefonní čísla
 • Information
  • Rychlý přehled o nastavení jednotky, verzích FW, sériových číslech atd.

HW modely
Vysoká flexibilita – od modelu bez mobilního modulu přes standardní model s jedním modulem až po model se dvěma mobilními moduly nebo dalšími rozšířeními přes mPCIe.

 • mPCIe slot
  • Jeden standardní plnohodnotný mini PCI Express slot
   • Druhý mobilní modul
   • 2× RS232
   • GPS
   • Nabídka mPCIe modulů se neustále rozšiřuje, podrobnosti naleznete v Uživatelském manuálu
   • Není k dispozici pro M!DGE3e
 • Objednací kódy

M!DGE3
Cellular #1 Cellular #2
(mPCIe)
GPS
(mPCIe)
Serial
(mPCIe)
Eth Serial Part No.
Single module 4G-LTE 4x 1x M!DGE3-W-N
4G-LTE Yes 4x 1x M!DGE3-W-G
4G-LTE 2x 4x 1x M!DGE3-W-C
Cat M1, NB1/2
(450 MHz incl.)
4x 1x M!DGE3-N-M
Cat M1, NB1/2 4x 1x M!DGE3-N-O
Dual module 4G-LTE 4G-LTE 4x 1x M!DGE3-W-W
4G-LTE Cat M1, NB1/2
(450 MHz incl.)
4x 1x M!DGE3-W-M
4G-LTE Cat M1, NB1/2 4x 1x M!DGE3-W-O
No module 4x 1x M!DGE3-N-N
Yes 4x 1x M!DGE3-N-G
2x 4x 1x M!DGE3-N-C

M!DGE3e
Cellular Eth Serial Part No.
Single module 4G-LTE 2x 1x M!DGE3-W-N-C
Cat M1, NB1/2
(450 MHz incl.)
2x 1x M!DGE3-N-M-C
Cat M1, NB1/2 2x 1x M!DGE3-N-O-C
No module 2x 1x M!DGE3-N-N-C


SW klíče

 • SW autorizační klíče umožňují použít nebo přidat pokročilé funkce jen když jsou zapotřebí
 • Budoucí ochrana investic – postupný upgrade
 • SFP
  • Povoluje rozhraní SFP

Většina operátorů buduje sítě 5G NSA (non-standalone). Sítě 5G NSA potřebují, aby byla funkční stávající síť 4G/LTE, takže ji nelze vypnout.

Budování 5G SA (samostatných) sítí je velmi nákladné a je velmi pravděpodobné, že 5G SA budou budovány pouze v lokalitách s vysokou hustotou účastníků.

 • 5G NSA
  • NSA – Non-Standalone
  • Podporuje použití 4G/LTE zařízení
  • M!DGE3 funguje bez problémů
  • Používá většina operátorů
 • 5G SA
  • SA – Standalone
  • Na světě je pouze několik testovacích sítí
  • M!DGE3 musí být rozšířen o příslušný mPCIe modul (ve vývoji)

Vzhledem k tomu, že většina nových 5G sítí jsou NSA a ke své funkčnosti potřebují stávající infrastrukturu 4G/LTE, není třeba se obávat, že by v nich M!DGE3 nefungoval.

 Aplikace, kde se používá M!DGE, nebudou využívat hlavní výhody budoucích 5G SA sítí (vysoká rychlost, nízká latence…). Protože není jasné, kdy a kde budou 5G SA sítě vybudovány, nemá smysl nyní sériově vybavovat M!DGE drahým modulem 5G. Lepší a ekonomičtější variantou je přidat rozšiřující modul mPCIe pouze v případech, kdy je to skutečně nutné.

5G NSA

5G NSA

5G SA

5G SA

4G, 3G, 2G
M!DGE plně podporuje všechny režimy a generace tradičních 4G, 3G a 2G sítí.

Latest Radio and Cellular Routers in SCADA (anglicky)
Dozvíte se o „Nejnovějších trendech v bezdrátové komunikaci ve SCADA sítích“ a o tom, jak jim odpovídají výrobky společnosti RACOM. Budeme hovořit o příkladech z reálného života i o hybridních sítích, které kombinují různé typy datové komunikace. Nechybí ani příklady použití jednotek RipEX2e a M!DGE3, které byly v době konání webináře novinkou.

 • Trade name – trade and marketing name of the product. This name is used for all products within the same product family.

  • Possible values: M!DGE

 • Gen. – generation of the product of specific Trade name. The very first generation does not have any number in this position.

  • Possible values: 3

 • Main

  • Possible values:

  • N – not used

  • W – Main cellular module; Part No.: mPCIe-W
   Bands W - 4G/3G/2G, Global

 • Ext. – Extension module embedded in mPCIe slot

  • Possible values:

  • N – not used

  • W – Extension cellular module; Part No.: mPCIe-W
   Bands W - 4G/3G/2G, Global

  • M – Extension cellular module; Part No.: mPCIe-M
   Bands M – LTE Cat M1/NB1/NB2, Global (incl. 450 MHz)

  • O – Extension cellular module; Part No.: mPCIe-O
   Bands O – LTE Cat M1/NB1/NB2, Global

  • G – Extension GPS (GNSS) module; Part No.: mPCIe-GPS

  • C – Extension 2× RS232; Part No.: mPCIe-COMS

  • Note: just one option for mPCIe slot is possible

  Only one option for mPCIe slot is possible.

 • Var. – Hardware variant (not used for M!DGE3)

  • Possible values:

  • C – M!DGE3e

 • SW keys – if unit is ordered with SW keys, all keys are specified in this bracket. SW key can be ordered independently for specific S/N anytime later on.

  • Possible values:

  • SFP – enables SFP interface; Part No.: M!DGE3-SW-SFP

 • Type – specific product type

  • Possible values:

  • M!DGE3

 • Code – part of order code which is printed on Product label on the housing (SW keys are not HW dependent and can be ordered later on, so they are not printed on Product label).

 • Order code – the complete product code, which is used on Quotations, Invoices, Delivery notes etc.

  In order to find out the correct Order code, please use E-shop.

Test Live Demo M!DGE unit

M!DGE3
access
(admin / admin)

Test Live Demo M!DGE unit

M!DGE3
access
(admin / admin)

Specifikace

M!DGE3 M!DGE3e
mPCIe Yes No
SIM 2x Micro SIM (+ 1x eSIM) 2x Micro SIM
Interfaces 4× ETH, 1× SFP, 1× COM, 1× USB 2× ETH, 1× COM, 1× USB
Inputs / Outputs 2× DI, 2× DO, 1× DiffDI No
HW tamper Yes No
Dynamic routing BGP / OSPF / Babel No
Link management Yes No
PPPoE Yes No

Cellular interface
5G2)
Available on motherboard M!DGE3
Frequency bands for extension module 'Q' Cellular 5G (SA and NSA)
n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79
4G LTE Advanced-Pro
B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48, B66, B71, B75, B76
3G UMTS/HSPA+
B1, B2, B4, B5, B8
Cinterion MV32-W-A FCC ID QIPMV32-W-A
Specification for module 'Q' Cellular 4× SMA Antenna
5G NR
3GPP Release 16
FR1 (Sub 6G)
Data throughput (max. @ 5G FR1 SA) DL 3.5 Gb/s , UL 900 Mb/s
DL 4×4 MIMO / UL 2×2 MIMO
4G LTE
3GPP Release 15
Long Term Evolution (LTE)
UE Cat 19 (DL 1.6 Gb/s, UL 211 Mb/s)
7× DL CA, 2× UL CA (Intra-band), 5× DL CA+ 4 × 4 MIMO (Up to UE Cat 20)
3G UMTS/HSDPA/HSUPA
3GPP Release 8
DC-HSPA+ – DL Cat 24 (42 Mb/s) / UL Cat 6 (5.76 Mb/s)
HSUPA – UL 5.76 Mb/s
4G
Available on motherboard M!DGE3, M!DGE3e2) or mPCIe extension board
Frequency bands for extension module 'W' Cellular 4G LTE (also 5G NSA)
Band 1 (2100 MHz), Band 2 (1900 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (2100 MHz), Band 5 (850 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 12 (700 MHz), Band 13 (700 MHz)**, Band 18 (850 MHz), Band 19 (850 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 26 (850 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz), Band 40 (2300 MHz), Band 41 (2500 MHz), Band 66 (2100 MHz)
** a sensitivity issue will occur in GNSS when transmitting in band 13
3G UMTS/HSDPA/HSUPA
Band 1 (2100 MHz), Band 2 (1900 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (2100 MHz), Band 5 (850 MHz), Band 6 (850 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 19 (850 MHz)
2G GSM/GPRS/EDGE
GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz,PCS 1900 MHz
Cinterion PLS83-W FCC ID QIPPLS83-W
TAC 35107264
Specification for module 'W' Cellular ANT1, ANT2 - space diversity 2× SMA Antenna
4G LTE
3GPP Release 9
Long Term Evolution (LTE)
Evolved Uni. Terrestrial Radio Access (E-UTRA)
Frequency Division Duplex (FDD)
DL Multi-Input Multi-Output (MIMO) 2×2
3G UMTS/HSDPA/HSUPA
3GPP Release 8
Dual-Cell HS Packet Access (DC-HSPA+)
UMTS Terrestrial Radio Access (UTRA)
Frequency Division Duplex (FDD) DL Rx diversity
2G GSM/GPRS/EDGE
3GPP Release 8
Enhanced Data rate GSM Evolution (EDGE)
GSM EGPRS Radio Access (GERA)
Time Division Multiple Access (TDMA)
DL Advanced Rx Performance Phase 1
Data rates up to 150 Mb/s downlink / 50 Mb/s uplink
LTE 450 NB IoT
Available on motherboard M!DGE3, M!DGE3e2) or mPCIe extension board
Frequency bands for extension module 'M' Cellular

LTE Cat M1: Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 31 (450 MHz), Band 72 (450 MHz)

LTE Cat NB1/2: Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 31 (450 MHz), Band 72 (450 MHz)

Cinterion TX62-W-C
Frequency bands for extension module 'O' Cellular LTE Cat M1: Band 1 (2100 MHz), Band 2 (1900 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (AWS-1), Band 5 (850 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 12 (700 MHz), Band 13 (700 MHz), Band 18 (800 MHz), Band 19 (800 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 25 (1900 MHz), Band 26 (800 MHz), Band 27 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 66 (AWS-3), Band 85 (700 MHz)
LTE Cat NB1/2: Band 1 (2100 MHz), Band 2 (1900 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (AWS-1), Band 5 (850 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 12 (700 MHz), Band 13 (700 MHz), Band 18 (800 MHz), Band 19 (800 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 25 (1900 MHz), Band 26 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 66 (AWS-3), Band 71 (600 MHz), Band 85 (700 MHz)
Cinterion TX62-W-B FCC QIPTX62-W-B
Specification for extension module 'M' and 'O' Cellular ANT1 1× SMA Antenna
LTE Cat M1 - DL: max. 300 kb/s, UL: max. 1.1 Mb/s
LTE Cat NB 1 - DL: max. 27 kb/s, UL: max. 63 kb/s
LTE Cat NB 2 - DL: max. 124 kb/s, UL: max. 158 kb/s
3GPP Release 14
Half Duplex - Frequency Division Duplex (HD-FDD)

Electrical M!DGE3 M!DGE3e
Primary power 10 to 50 VDC, negative GND
Rx 4.8 W / 24 V, see details
Tx 7.8 W / 24 V, see details
Sleep mode 0.01 W
Interfaces  
SIM slots 2× Micro SIM + 1× eSIM1) 2× Micro SIM
Ethernet 10/100/1000 Base-T, Auto MDX, bridged or routed 4× RJ45 10/100/1000 Base-T, Auto MDX, bridged or routed 2× RJ45
SFP 10/100/1000Base-T or
1000Base-SX or
1000Base-LX
1× SFP No SFP
Serial 1× RS232/RS485 SW configurable
2× RS232 (mPCIe expansion board)
600 b/s – 1 Mb/s
Terminals
1× RJ45
1× RS232/RS485 SW configurable
600 b/s – 1 Mb/s
Terminals
USB USB 3.0/Host A
Inputs/Outputs 1× HW alarm input, 1× HW alarm output, 1× Sleep input - Power connector RJ45
2× DI, 2× DO, 1× difDI (when mPCIe-COMS is not used) No
Antenna 2× SMA female – receiver diversity (2×2 MIMO)
Optional Expansions 1× mPCIe: Cellular module ('W' or 'M' or 'O') or 2× RS232 or GPS No

Optional interfaces

Extension module 'G'
GPS (GNSS)

Active antenna 3.3 VDC SMA female (EXT1 on bottom)
72-channel u-blox M8 engine GPS/QZSS L1 C/A, GLONASS L10F, BeiDou B1I, Galileo E1B/C, SBAS L1 C/A: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN

Extension module 'C'
COM ports

COM2:
RS232 - 5 pin (RxD, TxD, GND, RTS, CTS)
600 b/s to 2 Mb/s
COM3:
RS232 -3 pin (RxD, TxD, GND)
2.4 kb/s to 921.6 kb/s
RJ45 (DI/DO on front panel)

Extension module 'W', 'M', 'O'
Cellular

see Cellular interface


Indication LEDs
LED panel 5× tri-color status LEDs (SYS, WAN, EXT, VPN, COM)
ETH 4× RJ45 (Link and Activity LEDs), 1× SFP (Status LED)
Environmental
IP Code (Ingress Protection) IP40, for indoor use only
MTBF (Mean Time Between Failure) > 900 000 hours (> 100 years)
Service life of system >= 15 years
Operating temperature −40 to +70 °C ( −40 to +158 °F)
Operating humidity 5 to 95 % non-condensing
Storage −40 to +85 °C ( −40 to +185 °F) / 5 to 95 % non-condensing
Mechanical
Casing Metal
Dimensions

H×W×D: 132×43×110 mm (5.20×1.69×4.33 in)

Weight

0.50 kg (1.1 lbs)

Mounting DIN rail, optionally: flat-bracket or corner-bracket
SW
User protocols on COM DNP3, DF1, IEC101, Modbus RTU, PR2000, RDS, Siemens 3964(R), COMLI, SAIA S-bus, Mars-A, PPP, UNI, Async Link
User protocols on Ethernet Modbus TCP, IEC104, DNP3 TCP, Comli TCP, Terminal server
Serial to IP convertors DNP3 / DNP3 TCP, Modbus RTU / Modbus TCP
Security
Management HTTPS (Web Interface or Application Programming Interface)
Role-based access control (RBAC) 4 levels (Guest, Tech, SecTech, Admin)
WiFi management access (optional) WPA2-PSK secured
VPN IPsec, OpenVPN, GRE
VLAN IEEE 802.1Q (tagging)
AAA protocol RADIUS
Firewall Layer 2 - MAC, Layer 3 - IP, Layer 4 - TCP/UDP
FW Digitally signed
HW tamper Case opening evidence (N/A for M!DGE3e)

Diagnostic and Management
Link testing ICMP ping
Status information User interfaces
Statistics

Historical and differential statistics for Rx / Tx Packets on all user interfaces (e.g. ETH 1-5, COM 1-3, TS 1-5)

Statistics history Several weeks
Event log Events filtered by time, severity, user, remote IP address and type of event
SNMP SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3
Trap / Inform notifications generation as per settings
NTP Client / Server
Monitoring Real time analysis of all interfaces (e.g. ETH 1-5 , COM 1-3, TS 1-5) and internal interfaces between software modules, see details

Standards
CE, FCC RED; RoHS; WEEE
Spectrum

ETSI EN 301 511 V12.5.1
ETSI EN 301 908-01 V13.1.1
ETSI EN 301 908-02 V11.1.2
ETSI EN 301 908-13 V13.1.1
ETSI EN 303 413 V1.1.1

EMC
(electromagnetic compatibility)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-5 V3.2.1
ETSI EN 301 489-19 V2.1.0
ETSI EN 301 489-52 V1.1.0

Product safety EN 62368-1:2014 + A11:2017
RF health safety EN 62311:2008
Electric power substations
environment
IEEE 1613:2009
IEEE 1613.1:2013
EN 61850-3:2014
Environmental EN 61850-3: 2014
Vibration & shock

EN 60068-2-6:2008
ETS 300 019-2-3:1994, Class 3.4
EN 61850-3:2014

Seismic qualification EN 60068-2-27:2010
IP rating EN 60529:1993 + A1:2001 + A2:2014

Příslušenství

RACOM je prvovýrobce, a proto nedodává všechno dostupné příslušenství k vlastním výrobkům. Tento seznam obsahuje otestované příslušenství, které je firma RACOM připravena dodat v rámci dodávky M!DGE jednotek. Komponenty jsou drženy na skladě pouze v omezeném množství a termín dodání může být proto ovlivněn potřebou subdodávek. Pokud potřebujete jiné příslušenství, prosím kontaktujte nás nebo svého dodavatele.

Na trhu je celá řada antén, které lze použít s M!DGE. Pokud si nejste s určitým typem jisti, kontaktujte nás ke konzultaci.

Ekonomická anténa

 • 4G / 3G / 2G, všechna pásma
 • 0 dBi
 • koaxiální kabel RG174, 3m, SMA/F
 • -40 °C až 85 °C
 • Vhodná i pro venkovní instalaci
 • DatasheetNo.: ANT-LTE-W1
 • Vyrábí Matron
midge_antena2_b

MIMO anténa

 • 4G/3G/2G, 2 x MIMO
 • 2 dBi
 • koaxiální kabel RG174, 3m, SMA/F
 • -40 °C až +65 °C
 • Vhodná i pro venkovní instalaci
 • Datasheet, Part No.: ANT-LTE-AB0727B
 • Vyrábí Myiot
Antenna-ANT-AB0727B

Anténa GPS

 • GNSS
 • Active 3-5 V
 • koaxiální kabel, 5m, SMA/F
 • -40 °C až +85 °C
 • Datasheet, Part No.:  ANT-GPS-MS-SMA
 • Vyrábí Ublox
ANT-GPS-MS-SMA

Klip na DIN lištu

 • Standardní příslušenství
 • Nasazen a dodáván s každou jednotkou M!DGE2, M!DGE3
 • Odnímatelný
midge2-clip-a

Plochý držák

flat-bracket-m

S držák

 • Pro boční montáž
 • Na DIN lištu nebo přímo na montážní povrch
 • Datasheet, Part No.: HOL-M!DGE3-S
 • Vyrábí RACOM
M!DGE3 - S bracket

DC napájecí zdroj

 • Vstup 85 – 264 VAC, 120 – 370VDC
 • Výstup 24 VDC
 • 15 W
 • -30°C až +70°C
 • Ochrana proti přetížení, přepětí
 • Přímá montáž na DIN lištu
 • Datasheet, Part No.: PWS-AC,DC/24VDC/15W/H
 • Vyrábí MeanWell
 • Náhrada za PWS-AC-DC_24VDC_15W od VIII/2020
PWS-AC-DC_24VDC_15W_H
 • Přístup pro servis a správu k webovému rozhraní přes USB konektor
 • M!DGE poskytuje vestavěný DHCP server (max. 5)
 • Přímý snadný přístup z připojeného zařízení ke správě M!DGE bez jakékoli změny konfigurace
 • Pro přístup k M!DGE vždy použijte pevnou IP 10.9.8.7
 • Aby se předešlo problémům s kompatibilitou FW, je nutné adaptéry objednat u RACOMu

USB/ETH adaptér

 • Pro M!DGE2 FW 4.4.40.104 nebo vyšší
 • Pro M!DGE3 bez omezení FW
 • Datasheet, Part No.: OTH-USB/ETH-XR
 • Vyrábí Axagon
OTH-USB_ETH-XR

Wifi adaptér

oth-w2-wifi

Podporovány jsou všechny běžné typy SFP modulů. RACOM může k jednotkám M!DGE3 dodat dva základní testované moduly. Pokud potřebujete jiné moduly, prosím kontaktujte nás nebo svého dodavatele.

Optický SFP modul

 • Dvě vlákna
 • Single mode
 • LC konektor
 • 20 km
 • -45 °C až +85 °C
 • Datasheet, Part No.: SFP-2F-1G-EDGE
 • Vyrábí EDGE Technologies
SFP-2F-1G-EDGE

Ethernetový SFP modul

 • 1 Gb metalický Ethernet
 • IEEE 802.3
 • Konektor RJ45
 • -45 °C až 85 °C
 • Datasheet, Part No.: SFP-RJ45-1G-EDGE
 • Vyrábí EDGE Technologies
SFP-RJ45-1G-EDGE

Adaptér RJ45/šroubovací svorky

 • Pro připojení DI/DO k RipEX2
 • Převádí RJ45 na šroubovací svorkovnici
 • 8 pinová šroubovací zástrčka (14 – 30 AWG)
 • Datasheet, Part No.: OTH-RJ45/SCREW-TERM
 • Vyrábí Poyiccot
RJ45-Terminals-adapter

Napájecí konektor

CON-RipEX-PWR

Příslušenství dodávané s každou jednotkou M!DGE3 

 • DIN rail klip – namontováno na jednotce
 • Napájecí konektor, Part No.: CON-RipEX-PWR, 1 ks
 • COM konektor, Part No.: CON-M!DGE3-COM, 1 ks
M!DGE3 accessory kit

Download

Datasheet M!DGE - A4 - ver.5.0 midge-ds-cz.pdf1 714 kB17.04.2024
Uživatelský manuál - M!DGE3 (anglicky) midge3-man-en.pdf18 483 kB28.07.2023
Hybrid networks midge-hybrid-networks-is.pdf1 940 kB02.10.2019
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.6.40.105.img31 623 kB06.11.2023
Firmware Release notes M!DGE2 4.6.40 midge2-fw-rn-en.pdf505 kB06.11.2023
MIB table midge2-mib.mib42 kB26.05.2022
Zabbix ver. 6 templates midge2-zabbix-v6.0.zip4 459 kB26.05.2022
Toby L200 (A bands) FW 17.00 A01.02 (since FW 4.6.40.103) TOBY-L200-A-FW17.00A01.02.tar.gz24 668 kB06.04.2023
Toby L210 (E bands) FW 17.00 A01.02 (since FW 4.6.40.103) TOBY-L210-E-FW17.00A01.02.tar.gz24 668 kB06.04.2023
Toby L280 (P bands) FW 17.00 A01.02 (since FW 4.6.40.103) TOBY-L280-P-FW17.00A01.02.tar.gz24 667 kB06.04.2023
Firmware midge3-fw-2.1.6.0.fwp32 048 kB13.03.2024
Firmware midge3-fw-2.1.6.0-patch-2.1.2.0.fwp4 429 kB13.03.2024
Firmware Release notes midge3-fw-rn-en.pdf286 kB28.03.2024
Zabbix ver. 6 templates 2.1.6.0 midge3-zabbix-6.0-2.1.6.0.zip5 013 kB12.03.2024
MIB table 2.1.6.0 ra2-mib-2.1.6.0.zip24 kB13.03.2024
Anténa LTE/UMTS/GSM, 2,0 dBi, 3 m, konektor SMA ANT-LTE-W1.pdf64 kB04.12.2012
Anténa MIMO LTE/UMTS/GSM 2,0 dBi, 3 m, 2xSMA konektor ANT-AB0727B.pdf338 kB25.06.2019
Anténa GPS aktivní 3-5V, 5 m, magnetická, konektor SMA ANT-GPS-MS-SMA.pdf216 kB30.10.2003
Napájení
Napájecí zdroj DC, 85-264VAC,120-370VDC/24VDC/15W, DIN, MeanWell PWS-AC-DC_24VDC_15W_H.pdf705 kB05.08.2020
USB adaptéry
Adaptér USB/Wifi (RipEX2, RAy2, RAy3), Ogemray OTH-USB_WIFI-W2.pdf219 kB10.12.2018
Adaptér USB/ETH (RipEX2, M!DGE2, RAy3), Axagon OTH-USB_ETH-XR.pdf110 kB18.08.2020
SFP moduly
SFP modul, 1 Gb Ethernet, RJ45, EDGE SFP-RJ45-1G-EDGE.pdf291 kB16.01.2021
SFP modul, 2 vlákna, SM, LC, 20 km, EDGE SFP-2F-1G-EDGE.pdf477 kB08.11.2019
Kabely & konektory
Adaptér RJ45/Šroubovací svorky (RipEX2, M!DGE3), Poyiccot RJ45-Terminals-adapter.pdf244 kB10.04.2024
Konektor, RipEX, Napájecí zásuvka se svorkami CON-RipEX-PWR.pdf238 kB14.03.2019
Montáž
Držák pro plochou montáž HOL-MIDGE-FLAT.pdf366 kB03.04.2023
Držák pro boční montáž HOL-MIDGE-S.pdf146 kB31.03.2023
M!DGE/M!DGE2 - Firmware & Manuály
M!DGE2 version 4.6.40.xxx  
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.6.40.105.img31 623 kB06.11.2023
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.6.40.103.img31 615 kB06.04.2023
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.6.40.102.img31 167 kB22.06.2022
Toby L200 (A bands) FW 17.00 A01.02 (since FW 4.6.40.103) TOBY-L200-A-FW17.00A01.02.tar.gz24 668 kB06.04.2023
Toby L200 (A bands) FW 17.00 A01.02 (recovery, since FW 4.6.40.103) TOBY-L200-A-FW17.00A01.02_recovery.tar.gz27 091 kB16.08.2023
Toby L210 (E bands) FW 17.00 A01.02 (since FW 4.6.40.103) TOBY-L210-E-FW17.00A01.02.tar.gz24 668 kB06.04.2023
Toby L210 (E bands) FW 17.00 A01.02 (recovery, since FW 4.6.40.103) TOBY-L210-E-FW17.00A01.02_recovery.tar.gz27 091 kB16.08.2023
Toby L280 (P bands) FW 17.00 A01.02 (since FW 4.6.40.103) TOBY-L280-P-FW17.00A01.02.tar.gz24 667 kB06.04.2023
Toby L280 (P bands) FW 17.00 A01.02 (recovery, since FW 4.6.40.103) TOBY-L280-P-FW17.00A01.02_recovery.tar.gz27 091 kB27.09.2023
Firmware Release notes M!DGE2 4.6.40 midge2-fw-rn-en.pdf505 kB06.11.2023
M!DGE/M!DGE2 version 4.4.40.xxx  
User manual - M!DGE2 midge2-man-en.pdf11 630 kB27.07.2021
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.4.40.115.img19 301 kB03.02.2023
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.4.40.114.img19 301 kB18.01.2022
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.4.40.113.img19 270 kB20.09.2021
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.4.40.112.img19 267 kB06.09.2021
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.4.40.109.img18 939 kB14.06.2021
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.4.40.107.img18 940 kB01.03.2021
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.4.40.105.img18 899 kB23.10.2020
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.4.40.104.img18 893 kB14.05.2020
Firmware M!DGE (see important Release notes) midge-fw-4.4.40.114.img17 199 kB18.01.2022
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.4.40.101.img18 774 kB13.12.2019
Firmware Release notes M!DGE2 4.4.40 midge2-fw-rn-en.pdf453 kB11.04.2023
Firmware Release notes M!DGE 4.4.40 midge-fw-rn-en.pdf294 kB13.06.2023
MIB table midge2-mib.mib42 kB26.05.2022
Zabbix ver. 4 templates midge2-zabbix-v4.0.zip4 468 kB01.07.2021
Zabbix ver. 5 templates midge2-zabbix-v5.0.zip4 457 kB20.06.2022
Toby L200 (A bands) FW 16.19 A01.04 (since FW 4.4.40.105) TOBY-L200-A-FW16.19A01.04.tar.gz22 545 kB13.04.2021
Toby L210 (E bands) FW 16.19 A01.04 (since FW 4.4.40.105) TOBY-L210-E-FW16.19A01.04.tar.gz22 545 kB13.11.2020
Toby L280 (P bands) FW 16.19 A01.04 (since FW 4.4.40.105) TOBY-L280-P-FW16.19A01.04.tar.gz22 544 kB13.04.2021
M!DGE/M!DGE2 version 4.3.40.xxx  
Firmware M!DGE (no Protocol server) midge-fw-4.3.40.104.img17 414 kB14.02.2020
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.3.40.100.img18 657 kB01.07.2019
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.3.40.101.img18 652 kB12.08.2019
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.3.40.102.img18 609 kB20.09.2019
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.3.40.104.img18 618 kB02.12.2019
List of changes M!DGE in FW 4.3.40 midge-fw-rn-en.pdf190 kB28.02.2020
List of changes M!DGE2 in FW 4.3.40 midge2-fw-rn-en.pdf226 kB03.12.2019
M!DGE/M!DGE2 version 4.2.40.xxx  
Firmware M!DGE midge-fw-4.2.40.104.img17 088 kB14.05.2019
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.2.40.101.img18 603 kB11.12.2018
Firmware M!DGE2 midge2-fw-4.2.40.104.img18 616 kB27.05.2019
List of changes M!DGE in FW 4.2.40 midge-fw-rn-en.pdf189 kB20.05.2019
List of changes M!DGE2 in FW 4.2.40 midge2-fw-rn-en.pdf230 kB02.08.2019
M!DGE version 4.1.40.xxx  
Firmware M!DGE midge-fw-4.1.40.102.img17 269 kB19.02.2019
Firmware M!DGE midge-fw-4.1.40.104.img17 351 kB09.05.2019
List of changes M!DGE in FW 4.1.40 midge-fw-rn-en.pdf284 kB20.05.2019
M!DGE version 4.0.40.xxx  
Firmware M!DGE midge-fw-4.0.40.105.img17 472 kB28.02.2017
Firmware M!DGE midge-fw-4.0.40.106.img17 497 kB05.05.2017
Firmware M!DGE midge-fw-4.0.40.107.img17 511 kB06.08.2017
Firmware M!DGE midge-fw-4.0.40.108.img17 299 kB23.11.2017
Firmware M!DGE midge-fw-4.0.40.109.img17 305 kB02.03.2018
List of changes in FW 4.0.40 midge-fw-rn-en.pdf401 kB14.11.2018
M!DGE version 3.8.40.xxx  
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.8.40.101.img14 961 kB23.06.2015
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.8.40.102.img14 982 kB10.08.2015
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.8.40.103.img14 996 kB04.11.2015
Firmware M!DGE midge-fw-3.8.40.109.img15 092 kB13.02.2017
Firmware M!DGE midge-fw-3.8.40.110.img15 093 kB05.05.2017
Firmware M!DGE midge-fw-3.8.40.112.img15 123 kB02.03.2018
Firmware M!DGE midge_fw_3.8.40.104.img15 004 kB01.02.2016
Firmware M!DGE midge_fw_3.8.40.105.img15 014 kB04.03.2016
Firmware M!DGE midge_fw_3.8.40.107.img15 061 kB22.08.2016
Firmware M!DGE midge_fw_3.8.40.108.img15 068 kB14.11.2016
List of changes in FW 3.8.40 midge-fw-rn-en.pdf301 kB02.03.2018
M!DGE – GPRS/UMTS/HSPA/LTE router – Operating manual midge-m-en.pdf4 059 kB07.12.2015
M!DGE version 3.7.40.xxx  
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.7.40.100.img13 607 kB16.05.2014
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.7.40.101.img13 614 kB07.08.2014
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.7.40.103.img13 683 kB02.12.2014
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.7.40.104.img13 687 kB31.01.2015
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.7.40.105.img13 690 kB07.05.2015
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.7.40.114.img13 789 kB02.03.2018
List of changes in FW 3.7.40 List of changes in FW 3.7.40.pdf252 kB02.03.2018
M!DGE version 3.6.41.xxx  
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.6.41.100.img13 830 kB21.11.2013
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.6.41.101.img13 834 kB08.01.2014
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.6.41.102.img13 861 kB16.04.2014
List of changes in FW 3.6.41 List of changes in FW 3.6.41.pdf79 kB28.05.2014
M!DGE version 3.6.40.xxx  
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.6.40.103.img13 052 kB06.11.2012
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.6.40.104.img13 102 kB29.11.2012
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.6.40.105.img13 132 kB29.01.2013
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.6.40.106.img13 148 kB06.03.2013
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.6.40.107.img13 152 kB22.04.2013
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.6.40.108.img13 158 kB26.08.2013
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.6.40.109.img13 152 kB08.11.2013
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.6.40.110.img13 199 kB13.02.2014
List of changes in FW 3.6 List of changes in FW 3.6.pdf283 kB18.03.2014
M!DGE – GPRS/UMTS/HSPA/LTE router – Operating manual midge-m-en.pdf2 885 kB12.12.2012
M!DGE version 3.5.40.xxx  
Datasheet M!DGE MIDGE_datasheet-en.pdf621 kB24.04.2013
Datasheet M!DGE MIDGE_datasheet.pdf631 kB23.04.2013
Firmware M!DGE M!DGE-FW-3.5.40.103.img11 890 kB06.07.2012
List of changes in M!DGE firmware 3.5 List of changes in M!DGE firmware 3.5.pdf21 kB07.12.2012
M!DGE – GPRS/UMTS/HSPA/LTE router – Operating manual midge-m-en.pdf2 501 kB12.10.2012
M!DGE, MG102 – GPRS/EDGE/UMTS routers – Operating manual midge_mg102-m-en.pdf2 880 kB16.11.2011
M!DGE3 - Firmware & Manuály
M!DGE3 version 2.1.6.0  
Firmware midge3-fw-2.1.6.0.fwp32 048 kB13.03.2024
Firmware midge3-fw-2.1.6.0-patch-2.1.2.0.fwp4 429 kB13.03.2024
Firmware midge3-fw-2.1.6.0-patch-2.1.1.0.fwp4 664 kB13.03.2024
Firmware midge3-fw-2.1.6.0-patch-2.1.0.0.fwp17 087 kB13.03.2024
Firmware Release notes midge3-fw-rn-en.pdf286 kB28.03.2024
Zabbix ver. 6 templates 2.1.6.0 midge3-zabbix-6.0-2.1.6.0.zip5 013 kB12.03.2024
MIB table 2.1.6.0 ra2-mib-2.1.6.0.zip24 kB13.03.2024
M!DGE3 version 2.1.2.0  
Firmware midge3-fw-2.1.2.0.fwp32 984 kB15.12.2023
Firmware midge3-fw-2.1.2.0-patch-2.1.1.0.fwp1 483 kB15.12.2023
Firmware midge3-fw-2.1.2.0-patch-2.1.0.0.fwp16 034 kB15.12.2023
Firmware Release notes midge3-fw-rn-en.pdf272 kB15.12.2023
Zabbix ver. 6 templates 2.1.2.0 midge3-zabbix-6.0-2.1.2.0.zip5 012 kB02.02.2024
MIB table 2.1.2.0 ra2-mib-2.1.6.0.zip24 kB13.03.2024
M!DGE3 version 2.1.1.0  
Firmware midge3-fw-2.1.1.0.fwp32 765 kB31.10.2023
Firmware midge3-fw-2.1.1.0-patch-2.1.0.0.fwp15 619 kB31.10.2023
Firmware midge3-fw-2.1.1.0-fwd.fwp32 763 kB10.11.2023
Firmware midge3-fw-2.1.1.0-patch-2.0.18.0.fwp19 169 kB10.11.2023
Firmware midge3-fw-2.1.1.0-patch-2.0.16.0.fwp31 297 kB10.11.2023
Firmware midge3-fw-2.1.1.0-patch-2.0.14.0.fwp31 602 kB10.11.2023
Firmware Release notes midge3-fw-rn-en.pdf259 kB09.11.2023
MIB table 2.1.1.0 ra2-mib-2.1.1.0.zip29 kB31.10.2023
Zabbix ver. 6 templates 2.1.1.0 midge3-zabbix-6.0-2.1.1.0.zip5 012 kB12.10.2023
M!DGE3 version 2.1.0.0  
User manual - M!DGE3 midge3-man-en.pdf18 483 kB28.07.2023
Datasheet - ver. 4.1a - Egypt midge-ds-eg.pdf1 879 kB07.08.2023
Firmware midge3-fw-2.1.0.0.fwp30 109 kB27.07.2023
Firmware midge3-fw-2.1.0.0-patch-2.0.13.0.fwp23 149 kB28.07.2023
Firmware midge3-fw-2.1.0.0-patch-2.0.14.0.fwp21 572 kB28.07.2023
Firmware midge3-fw-2.1.0.0-patch-2.0.16.0.fwp21 283 kB28.07.2023
Firmware midge3-fw-2.1.0.0-patch-2.0.18.0.fwp5 208 kB28.07.2023
Firmware Release notes midge3-fw-rn-en.pdf237 kB27.07.2023
MIB table 2.1.0.0 ra2-mib-2.1.0.0.zip22 kB21.07.2023
Zabbix ver. 6 templates 2.1.0.0 midge3-zabbix-v6.0-2.1.0.0.zip5 010 kB20.07.2023
M!DGE3 version 2.0.18.0  
Firmware midge3-fw-2.0.18.0.fwp29 430 kB12.05.2023
Firmware midge3-fw-2.0.18.0-patch-2.0.13.0.fwp22 380 kB12.05.2023
Firmware midge3-fw-2.0.18.0-patch-2.0.14.0.fwp20 697 kB12.05.2023
Firmware midge3-fw-2.0.18.0-patch-2.0.16.0.fwp20 378 kB12.05.2023
Firmware Release notes midge3-fw-rn-en.pdf220 kB12.05.2023
MIB table 2.0.18.0 ra2-mib-2.0.18.0.zip21 kB12.05.2023
Zabbix ver. 6 templates 2.0.18.0 midge3-zabbix-v6.0-2.0.18.0.zip5 008 kB16.05.2023
M!DGE3 version 2.0.16.0  
Firmware midge3-fw-2.0.16.0.fwp31 745 kB24.02.2023
Firmware midge3-fw-2.0.16.0-patch-2.0.14.0.fwp2 042 kB24.02.2023
Firmware Release notes midge3-fw-rn-en.pdf210 kB22.02.2023
MIB table 2.0.16.0 ra2-mib-2.0.16.0.zip21 kB01.06.2023
Zabbix ver. 6 templates 2.0.16.0 midge3-zabbix-v6.0-2.0.16.0.zip5 004 kB27.02.2023
M!DGE3 version 2.0.14.0  
Firmware midge3-fw-2.0.14.0.fwp32 018 kB16.12.2022
Firmware midge3-fw-2.0.14.0-patch-2.0.13.0.fwp4 507 kB16.12.2022
Firmware Release notes midge3-fw-rn-en.pdf209 kB15.12.2022
MIB table 2.0.14.0 ra2-mib-2.0.14.0.zip17 kB01.06.2023
Zabbix ver. 6 templates 2.0.14.0 midge3-zabbix-v6.0-2.0.14.0.zip5 002 kB06.12.2022
M!DGE3 version 2.0.13.0  
Firmware midge3-fw-2.0.13.0.fwp30 687 kB05.09.2022
Firmware Release notes midge3-fw-rn-en.pdf118 kB19.09.2022
M!DGE Dokumenty
M!DGE
Firmware M!DGE midge-fw-4.4.40.114.img17 199 kB18.01.2022
List of changes M!DGE in FW 4.4.40 midge-fw-rn-en.pdf294 kB25.01.2022
Uživatelský manuál - M!DGE (anglicky) midge-man-en.pdf5 980 kB19.10.2020
Quick Start - M!DGE/MG102 (česky) midge-qs-cz.pdf949 kB13.06.2017
Datasheet M!DGE midge-ds-cz.pdf838 kB05.03.2018
Tisková zpráva midge-fw-pr-cz.pdf301 kB30.01.2012
M!DGE2 Dokumenty
M!DGE2
Datasheet M!DGE - A4 - ver.4.1 midge-ds-cz.pdf1 820 kB01.08.2023
Uživatelský manuál - M!DGE2 (anglicky) midge2-man-en.pdf10 727 kB21.09.2023
Příslušenství
Napájení  
Napájecí zdroj DC, 85-264VAC,120-370VDC/24VDC/15W, DIN, MeanWell, v nabídce do VIII/2020 PWS-AC-DC_24VDC_15W.pdf249 kB12.12.2011

Máte dotaz? Náš tým prodeje a podpory je připraven!

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.