Návod k použití – stručný

https//www.racom.eu/cz/products/m/ripex/index.html

Verze pro tisk

RipEX
Radiomodem & Router

Návod k použití

verze 1.10

15. března 2019

Obsah

Nepřehlédněte
Uvedení do provozu
1. RipEX podrobně
1.1. Provozní režimy
1.2. Transparent protokol v režimu Bridge
1.3. Base driven protokol v režimu Router
1.4. Flexible protokol v režimu Router
1.4.1. Detailní popis
1.4.2. Příklad funkce
1.4.3. Příklady konfigurace
1.4.4. Rady pro adresování
1.5. Kryptování
1.6. Firewall
1.6.1. Firewall IP (L3)
1.6.2. Firewall MAC (L2)
1.7. Řízení spotřeby
1.8. Diagnostika a správa sítě
1.8.1. Logy
1.8.2. Grafy
1.8.3. SNMP
1.8.4. Ping
1.8.5. Monitoring
1.9. Update a upgrade firmware
1.10. Softwarové klíče
2. Popis
2.1. Konektory
2.1.1. Anténa
2.1.2. Napájecí konektor
2.1.3. ETH
2.1.4. COM1 a COM2
2.1.5. USB
2.1.6. Resetovací tlačítko
2.1.7. GPS
3. Technické parametry
4. Instalace zařízení
4.1. Montáž zařízení
4.1.1. Montáž na DIN lištu
4.1.2. Flat mounting / Montáž na plocho
4.1.3. Montáž do skříně 19″ rack
4.2. Montáž antény
4.3. Anténní napáječ
4.4. Uzemnění
4.5. Konektory
4.6. Napájení
5. Záložní trasy
5.1. Úvod
5.2. Backup Routing Management Protocol
5.2.1. Postup protokolu
5.3. Příklady konfigurace
5.3.1. Rádio / záloha Rádio 1
5.3.2. Rádio / záloha Rádio 2
5.3.3. Ethernet / záloha Rádio
6. VPN
6.1. IPsec
6.1.1. Základní popis
6.1.2. Konfigurace
6.1.3. Součinnost IPsec s ostatními službami Ripexu
6.2. GRE
6.2.1. Základní popis
6.2.2. Konfigurace
6.2.3. Součinnost s ostatními službami Ripexu
7. ARP Proxy a VLAN
7.1. Transparentní LAN (ARP Proxy)
7.2. Transparentní VLAN
7.3. Příklady konfigurace
7.3.1. Bez ARP Proxy a bez VLAN
7.3.2. ARP Proxy
7.3.3. VLAN
8. SNMP
8.1. Simple Network
8.1.1. Jak SNMP funguje?
8.1.2. SNMP Komunikace
8.1.3. MIB databáze – Management Information Base
8.2. SNMP v RipEXu
8.2.1. Omezení
8.2.2. RipEX SNMP Settings
8.2.3. Popis RipEX Notification (Trap, Inform)
8.3. Network Management System – ZABBIX
8.3.1. Instalace a dokumentace
8.3.2. Šablony (Templates)
8.3.3. Jak importovat monitorované stanice RipEX?
8.3.4. Hodnoty Mappings
8.4. Tabulka RipEX MIB
9. Nomadický mód
9.1. Základní popis
9.2. Konfigurace
9.3. Diagnostika Nomadického módu
9.4. Nomadický mód a jeho vztahy k dalším RipEX službám
9.5. Tlačítka
9.6. Běžné případy použití
9.7. Příklad konfigurace
9.7.1. RipEX-Center Konfigurace
9.7.2. RipEX-Base1 Konfigurace
9.7.3. RipEX-Base2 Konfigurace
9.7.4. RipEX-Remote Konfigurace
9.7.5. Testování a ověření funkčnosti
9.7.6. Různá umístění Remote
9.8. Režie Nomadického módu a doporučení
9.9. CLI příkazy
9.9.1. Parametry, které jsou přístupné jen přes CLI
10. Diagnostic menu
10.1. Ping
10.2. Monitoring
11. Bezpečnost, životní prostředí, licence
11.1. Kmitočet
11.2. Bezpečná vzdálenost
11.3. Vysoká teplota
11.4. Dodržení směrnic RoHS a WEEE
11.5. Podmínky a instrukce pro bezpečný provoz zařízení
11.6. Důležitá upozornění
11.7. Odpovědnost za vady
11.8. EU prohlášení o shodě
Rejstřík
A. Přehled revizí

Seznam obrázků

1. Rádiový router RipEX
1.1. Adresování
1.2. Optimalizované adresování
1.3. Monitorovaná rozhraní
2.1. Rozměry RipEXu
2.2. Plochý montážní držák
2.3. Indikační LED
2.4. Konektory routeru RipEX
2.5. Anténní konektor TNC
2.6. Oddělené antény Rx a Tx
2.7. Napájecí konektor
2.8. Šroubové svorky pro napájecí konektor
2.9. RJ-45F
2.10. Sériové rozhraní
2.11. Konektor sériového rozhraní
2.12. Umístění resetovacího tlačítka
2.13. SMA konektor pro GPS
4.1. Montáž na DIN lištu, naplocho – na délku (doporučený způsob)
4.2. Montáž na DIN lištu, naplocho – na šířku
4.3. Montáž příchytky
4.4. Montáž na DIN lištu, vertikálně – na šířku
4.5. Montáž na DIN lištu, vertikálně – na délku
4.6. Montáž na plocho s plochým držákem
4.7. Připevnění plochého držáku k modemu RipEX
4.8. 19″ rack police – dvojitá a jednoduchá
4.9. Napájení10–30 VDC
5.1. Příklad funkce Záložní trasy
5.2. Topologie sítě 1
5.3. Menu Routing pro RipEX A – příklad č. 1
5.4. Menu Routing pro RipEX B – příklad č. 1
5.5. Menu Routing pro RipEX C – příklad č. 1
5.6. RipEX A – Policy button
5.7. RipEX A – změna RSS záložní trasy
5.8. RipEX A – záložní trasa je používána
5.9. Topologie sítě 2
5.10. Menu Routing pro RipEx A – příklad č. 2
5.11. Menu Routing pro RipEx B – příklad č. 2
5.12. Menu Routing pro RipEx C – příklad č. 2
5.13. Default hodnoty Policy
5.14. Úspěšné Ping pakety – primární cesta
5.15. RipEX A routing menu – RipEX B vypnutý
5.16. RipEX A Ping pakety – záložní (přímá) cesta
5.17. Topologie sítě č.3
5.18. Menu Routing pro RipEX A – příklad č. 3
5.19. Perioda Hello paketů nastavena na jednu sekundu
5.20. Menu Routing pro RipEX B – příklad č. 3
6.1. Menu VPN – IPsec
6.2. Menu VPN – GRE
7.1. Základní použití ARP proxy
7.2. Schéma VLAN
7.3. Schéma základní konfigurace
7.4. Nastavení jednotky RipEX A
7.5. RipEX A Routing
7.6. Příkazový řádek
7.7. Výsledky příkazu Ping (základní konfigurace)
7.8. Schéma konfigurace ARP proxy
7.9. Povolení ARP proxy
7.10. Schéma konfigurace VLAN
7.11. RipEX A – konfigurace VLAN
7.12. Přidání VLAN v OS Windows 7
7.13. Monitoring ping paketů s VLAN tagy
7.14. Schéma konfigurace VLAN č. 2
7.15. Konfigurace VLAN jednotky RipEX B
7.16. Routingová tabulka jednotky RipEX B
7.17. Schéma managementu VLAN
8.1. SNMP komunikace
8.2. Komunikace NMS s podřízenými stanicemi
8.3. Tlačítko Import Template
8.4. Nastavení importu šablon
8.5. Definování jména hosta a jeho IP adresy
8.6. Definování rozhraní SNMP
8.7. RipEX latest data
8.8. Graf RipEx
8.9. Propojení Value map a položky Item
9.1. Menu Nomadický mód
9.2. Ustanovení spojení
9.3. Připojený Remote
9.4. Periodická kontrola nejlepší báze
9.5. Periodická kontrola neaktivní Báze
9.6. Příklad topologie Nomadického módu
9.7. Menu settings-Centrum
9.8. Menu Nomadic Mode – Centrum
9.9. Menu Routing – Centrum
9.10. Menu Settings – Base1
9.11. Menu Nomadic mode – Base1
9.12. Menu Routing – Base1
9.13. Menu Settings – Base2
9.14. RipEX-Base2 Nomadic mode
9.15. Menu Routing – Base2
9.16. Menu Settings – Remote
9.17. Menu Nomadic mode – Remote
9.18. RipEX-Remote Routing
9.19. Menu Nomadic mode – Centrum
9.20. Menu Nomadic mode – Base
9.21. Menu Nomadic mode – Remote
9.22. Monitoring rádiového kanálu v Centru
9.23. Monitoring Nomadického provozu v ETH – Remote
9.24. Remote přímo připojený k Centru
9.25. Remote – Centrum je vybráno jako nejlepší Báze
9.26. Menu Nomadic mode po vyhledání Bází
9.27. Remote – Disconnected status
9.28. Remote – Connected status
9.29. Remote unit – Kontrola dostupnosti
10.1. ICMP Ping
10.2. Menu Monitoring
10.3. Monitorovaná rozhraní
11.1. EU prohlášení o shodě

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.