Návod k použití – stručný

Verze pro tisk

RipEX
Radiomodem & Router

Návod k použití

verze 1.10

15. srpna 2018

Obsah

Nepřehlédněte
Uvedení do provozu
1. RipEX podrobně
1.1. Provozní režimy
1.2. Transparent protokol v režimu Bridge
1.3. Base driven protokol v režimu Router
1.4. Flexible protokol v režimu Router
1.4.1. Detailní popis
1.4.2. Příklad funkce
1.4.3. Příklady konfigurace
1.4.4. Rady pro adresování
1.5. Kryptování
1.6. Firewall
1.6.1. Firewall IP (L3)
1.6.2. Firewall MAC (L2)
1.7. Řízení spotřeby
1.8. Diagnostika a správa sítě
1.8.1. Logy
1.8.2. Grafy
1.8.3. SNMP
1.8.4. Ping
1.8.5. Monitoring
1.9. Update a upgrade firmware
1.10. Softwarové klíče
2. Popis
2.1. Konektory
2.1.1. Anténa
2.1.2. Napájecí konektor
2.1.3. ETH
2.1.4. COM1 a COM2
2.1.5. USB
2.1.6. Resetovací tlačítko
2.1.7. GPS
3. Technické parametry
4. Instalace zařízení
4.1. Montáž zařízení
4.1.1. Montáž na DIN lištu
4.1.2. Flat mounting / Montáž na plocho
4.1.3. Montáž do skříně 19″ rack
4.2. Montáž antény
4.3. Anténní napáječ
4.4. Uzemnění
4.5. Konektory
4.6. Napájení
5. Záložní trasy
5.1. Úvod
5.2. Backup Routing Management Protocol
5.2.1. Postup protokolu
5.3. Příklady konfigurace
5.3.1. Rádio / záloha Rádio 1
5.3.2. Rádio / záloha Rádio 2
5.3.3. Ethernet / záloha Rádio
6. VPN
6.1. IPsec
6.1.1. Základní popis
6.1.2. Konfigurace
6.1.3. Součinnost IPsec s ostatními službami Ripexu
6.2. GRE
6.2.1. Základní popis
6.2.2. Konfigurace
6.2.3. Součinnost s ostatními službami Ripexu
7. ARP Proxy a VLAN
7.1. Transparentní LAN (ARP Proxy)
7.2. Transparentní VLAN
7.3. Příklady konfigurace
7.3.1. Bez ARP Proxy a bez VLAN
7.3.2. ARP Proxy
7.3.3. VLAN
8. SNMP
8.1. Simple Network
8.1.1. Jak SNMP funguje?
8.1.2. SNMP Komunikace
8.1.3. MIB databáze – Management Information Base
8.2. SNMP v RipEXu
8.2.1. Omezení
8.2.2. RipEX SNMP Settings
8.2.3. Popis RipEX Notification (Trap, Inform)
8.3. Network Management System – ZABBIX
8.3.1. Instalace a dokumentace
8.3.2. Šablony (Templates)
8.3.3. Jak importovat monitorované stanice RipEX?
8.3.4. Hodnoty Mappings
8.4. Tabulka RipEX MIB
9. Diagnostic menu
9.1. Ping
9.2. Monitoring
10. Bezpečnost, životní prostředí, licence
10.1. Kmitočet
10.2. Bezpečná vzdálenost
10.3. Vysoká teplota
10.4. Dodržení směrnic RoHS a WEEE
10.5. Podmínky a instrukce pro bezpečný provoz zařízení
10.6. Důležitá upozornění
10.7. Odpovědnost za vady
10.8. EU prohlášení o shodě
Rejstřík
A. Přehled revizí

Seznam obrázků

1. Rádiový router RipEX
1.1. Adresování
1.2. Optimalizované adresování
1.3. Monitorovaná rozhraní
2.1. Rozměry RipEXu
2.2. Plochý montážní držák
2.3. Indikační LED
2.4. Konektory routeru RipEX
2.5. Anténní konektor TNC
2.6. Oddělené antény Rx a Tx
2.7. Napájecí konektor
2.8. Šroubové svorky pro napájecí konektor
2.9. RJ-45F
2.10. Sériové rozhraní
2.11. Konektor sériového rozhraní
2.12. Umístění resetovacího tlačítka
2.13. SMA konektor pro GPS
4.1. Montáž na DIN lištu, naplocho – na délku (doporučený způsob)
4.2. Montáž na DIN lištu, naplocho – na šířku
4.3. Montáž příchytky
4.4. Montáž na DIN lištu, vertikálně – na šířku
4.5. Montáž na DIN lištu, vertikálně – na délku
4.6. Montáž na plocho s plochým držákem
4.7. Připevnění plochého držáku k modemu RipEX
4.8. 19″ rack police – dvojitá a jednoduchá
4.9. Napájení10–30 VDC
5.1. Příklad funkce Záložní trasy
5.2. Topologie sítě 1
5.3. Menu Routing pro RipEX A – příklad č. 1
5.4. Menu Routing pro RipEX B – příklad č. 1
5.5. Menu Routing pro RipEX C – příklad č. 1
5.6. RipEX A – Policy button
5.7. RipEX A – změna RSS záložní trasy
5.8. RipEX A – záložní trasa je používána
5.9. Topologie sítě 2
5.10. Menu Routing pro RipEx A – příklad č. 2
5.11. Menu Routing pro RipEx B – příklad č. 2
5.12. Menu Routing pro RipEx C – příklad č. 2
5.13. Default hodnoty Policy
5.14. Úspěšné Ping pakety – primární cesta
5.15. RipEX A routing menu – RipEX B vypnutý
5.16. RipEX A Ping pakety – záložní (přímá) cesta
5.17. Topologie sítě č.3
5.18. Menu Routing pro RipEX A – příklad č. 3
5.19. Perioda Hello paketů nastavena na jednu sekundu
5.20. Menu Routing pro RipEX B – příklad č. 3
6.1. Menu VPN – IPsec
6.2. Menu VPN – GRE
7.1. Základní použití ARP proxy
7.2. Schéma VLAN
7.3. Schéma základní konfigurace
7.4. Nastavení jednotky RipEX A
7.5. RipEX A Routing
7.6. Příkazový řádek
7.7. Výsledky příkazu Ping (základní konfigurace)
7.8. Schéma konfigurace ARP proxy
7.9. Povolení ARP proxy
7.10. Schéma konfigurace VLAN
7.11. RipEX A – konfigurace VLAN
7.12. Přidání VLAN v OS Windows 7
7.13. Monitoring ping paketů s VLAN tagy
7.14. Schéma konfigurace VLAN č. 2
7.15. Konfigurace VLAN jednotky RipEX B
7.16. Routingová tabulka jednotky RipEX B
7.17. Schéma managementu VLAN
8.1. SNMP komunikace
8.2. Komunikace NMS s podřízenými stanicemi
8.3. Tlačítko Import Template
8.4. Nastavení importu šablon
8.5. Definování jména hosta a jeho IP adresy
8.6. Definování rozhraní SNMP
8.7. RipEX latest data
8.8. Graf RipEx
8.9. Propojení Value map a položky Item
9.1. ICMP Ping
9.2. Menu Monitoring
9.3. Monitorovaná rozhraní
10.1. EU prohlášení o shodě