Diagnostic menu

https//www.racom.eu/cz/products/m/ripex/diagnostic.html

Verze pro tisk

10. Diagnostic menu

10.1. Ping

ICMP Ping

Obr. 10.1: ICMP Ping


Ping (Packet InterNet Groper) se používá pro testování dostupnosti jednotlivých účastníků IP sítě. Vysílá k cílovému účastníkovi pakety echo request a čeká na odpovědi echo response. Přitom měří rtt (round trip time – čas od vyslání do přijetí paketu) a zaznamenává ztráty paketů.

Před používáním pingu se ujistěte, že je nastaven správný routing mezi adresami src a dst. Cílové zařízení musí mít povolen ICMP echo response. RipEX jej má povolen vždy.

POZNÁMKA:
Ping utility generuje on-line report každé 2 sekundy, pokud jste připojeni k jednotce Local a každých 10 sec, pokud je report generován v jednotce Remote a je přenášen rádiovým kanálem.

 • Ping Type
  List box: ICMP, RSS
  Default = RSS

  • ICMP
   Standardní ICMP (Internet Control Message Protocol) ping. Může být použit proti RipEXu nebo libovolnému zařízení připojenému k rádiové síti RipEX.

  • RSS
   RSS Ping používá speciální UDP paket a poskytuje další informace:

   • RSS a DQ informace o každém rádiovém skoku každého pingu

   • RSS a DQ statistiku (průměr, min., max.) pro rádiové skoky s nejslabším RSS, v obou směrech

   • Histogram pro rtt (doba odpovědi pingů) rozdělený do 5 intervalů

   • Load a Throughput

   • PER (Packet Error Rate)

   • BER (Bit Error Rate)

 • Destination
  Default = 127.0.0.1
  Cílová IP adresa

 • Length [bytes]
  Default = 80
  Délka uživatelských dat v rozsahu od 8 do 4096 Byte. K této délce je vždy přidána hlavička délky:
  ICMP = 28 Byte
  RSS = 43 Byte pro IP+UDP+RACOM hlavičku + 8 Byte (sledování RSS a DQ) pro každý rádiový skok + 4 bytes (doplněno v serveru)
  RSS ping nemůže být delší než 3/4 MTU.

 • Count
  Default = 5
  Počet pingů, který bude vyslán. Rozsah od 1 do 1024.

 • Period [ms]
  Default = 1000
  Po uplynutí této periody je vyslán další Ping. Rozsah od 1000 (1 sec) do 3600000 ( 1 hodina).

 • Timeout [ms]
  Default = 10000
  Timeout je od 1000 (1 sec) do 3600000 (1 hodina).
  Jestliže odpověď na ping není přijata během této doby, je ping započítán jako ztracený.

 • Pro každý ping je generována zpráva. Po dokončení pingů je zobrazena celková statistika.

 • ICMP Ping report
  Standardní ping report podle Linuxu, viz Obr. 10.1 – „ICMP Ping“ :

  • Run-time report:

   88 bytes from 192.168.141.215: icmp_req=1 ttl=63 time=413 ms
    

   88 bytes

   celková délka paketu

    

   192.168.141.215

   destination IP (cílová adresa)

    

   icmp_req=1

   pořadové číslo pingu

    

   ttl=63

   životnost (time to live), max. počet průchodů přes routery v síti, které paket může ještě provést

    

   time=413 ms

   rtt (round trip time), čas od vyslání paketu ICMP echo request do přijetí odpovědi ICMP echo response

  • Statistic report:

   5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
   rtt min/avg/max/mdev = 358.988/391.840/413.061/21.665 ms
    time 4005mscelkový čas chodu utility ping (od Start do vyčepání Count nebo do stisku Stop)
    rtt min/avg/max/mdev doba cyklu (round trip time), minimální / průměrná / maximální / standardní odchylka
 • RSS Ping report

  RSS Ping report poskytuje více diagnostických informací:

  RSS Ping from 192.168.141.213 to 192.168.141.215, size:80+43(+trace)
  131 bytes from 192.168.141.215: seq=1 rtt=0.391s
    192.168.141.213-->10.10.10.214 :52/229[RSS/DQ]-->
             10.10.10.215 :45/220[RSS/DQ]-->192.168.141.215
    192.168.141.215-->10.10.10.214 :45/232[RSS/DQ]-->
             10.10.10.213 :51/229[RSS/DQ]-->192.168.141.213
  
  131 bytes from 192.168.141.215: seq=2 rtt=0.458s
    192.168.141.213-->10.10.10.214 :52/232[RSS/DQ]-->
             10.10.10.215 :45/223[RSS/DQ]-->192.168.141.215
    192.168.141.215-->10.10.10.214 :45/229[RSS/DQ]-->
             10.10.10.213 :51/241[RSS/DQ]-->192.168.141.213
  
  131 bytes from 192.168.141.215: seq=3 rtt=0.431s
    192.168.141.213-->10.10.10.214 :52/220[RSS/DQ]-->
             10.10.10.215 :45/232[RSS/DQ]-->192.168.141.215
    192.168.141.215-->10.10.10.214 :45/235[RSS/DQ]-->
             10.10.10.213 :51/232[RSS/DQ]-->192.168.141.213
  
  ---RSS Ping from 192.168.141.213 to 192.168.141.215 statistics---
  3 packet(s) transmitted, 3 received, 0.00% packet loss (0 corrupted), time 2.44 sec
  rtt: min/avg/max/mdev = 0.391/0.427/0.458/0.0277 sec.
  
  Load: 1211 bps
  Throughput: 1211 bps
  
  PER: 0.00% round trip, 0.00% one-way
  BER: 0.00% round trip, 0.00% one-way
  
  Radio hop with lowest RSS – direction to Destination
  RSS:   52.0/52.0/52.0/0.0   min/avg/max/mdev
  DQ :   220.0/221.0/223.0/1.4  min/avg/max/mdev
  
  Radio hop with lowest RSS – direction from Destination
  RSS:   51.0/51.3/52.0/0.5   min/avg/max/mdev
  DQ :   229.0/230.0/232.0/1.4  min/avg/max/mdev
  
  rtt histogram (time interval in sec.: %, count)
      0 -   2.5: 100.00%   3   XXXXXXXXXX
     2.5 -    5:  0.00%   0
      5 -   7.5:  0.00%   0
     7.5 -    10:  0.00%   0
     10 -   inf:  0.00%   0
  • Průběžná zpráva:

   RSS Ping from 192.168.141.213 to 192.168.141.215, size:80+43(+trace)
     131 bytes from 192.168.141.215: seq=1 rtt=0.391s
   
     192.168.141.213-->10.10.10.214 :52/229[RSS/DQ]-->
              10.10.10.215 :45/220[RSS/DQ]-->192.168.141.215
     192.168.141.215-->10.10.10.214 :45/232[RSS/DQ]-->
                       10.10.10.213 :51/229[RSS/DQ]-->192.168.141.213
    131 bytesvelikost paketu RSS (RACOM hlavička + data + trasa)
    10.10.10.214repeater IP (adresa retranslace)
    192.168.141.215destination IP
    seqpořadové číslo pingu
    rttround trip time, čas od vyslání do přijetí paketu
  • Statistická zpráva:

   3 packet(s) transmitted, 3 received, 0.00% packet loss (0 corrupted), time 2.44 sec
   rtt: min/avg/max/mdev = 0.391/0.427/0.458/0.0277 sec.
    corruptedpočet paketů. které byly přijaty (UDP klavička je OK) ale jejichž data byla porušena (chyba v CRC datové části)
    timecelkový čas chodu utility ping (od Start do vyčepání Count nebo do stisku Stop)
    rtt min/avg/max/mdevdoba cyklu (round trip time), minimální / průměrná / maximální / standardní odchylka

   Load: 1211 bps
   Throughput: 1211 bps
    Loadzátěž generovaná utilitou Ping
    Throughputpropustnost rádiové sítě

   PER: 0.00% round trip, 0.00% one-way
   BER: 0.00% round trip, 0.00% one-way
    PERPacket Error Rate, to je pravděpodobnost ztráty paketu. Je počítána pro celou trasu i pro jeden směr.
    BERBit Error Rate, pravděpodobnost, že je přijat bit s chybnou hodnotou. V paketové síti může být ztracen celý paket, ne jednotlivý bit. Přijetí špatného bitu tedy způsobí ztrátu celého paketu. Hodnota BER je počítána ze zjištěné hodnoty PER.
   Radio hop with lowest RSS – direction to Destination
   RSS:   52.0/52.0/52.0/0.0   min/avg/max/mdev
   DQ :   220.0/221.0/223.0/1.4  min/avg/max/mdev
   Radio hop with lowest RSS – direction from Destination
   RSS:   51.0/51.3/52.0/0.5   min/avg/max/mdev
   DQ :   229.0/230.0/232.0/1.4  min/avg/max/mdev
    Informace o RSS (síla přijatého signálu) a DQ (Data Quality) z rádiového skoku s nejslabším RSS, samostatně pro oba směry (do cílového RipEXu a zpět). Je zde i standardní odchylka mdev, která dává představu o homogenitě signálu. Nižší hodnota mdev ukazuje na vyšší spolehlivost linky. Tato „homogenita“ vyjadřuje rozptyl hodnot RSS pro jednotlivé pingy.
   rtt histogram (time interval in sec.: %, count)
       0 -   2.5: 100.00%   3   XXXXXXXXXX
      2.5 -    5:  0.00%   0
       5 -   7.5:  0.00%   0
      7.5 -    10:  0.00%   0
      10 -   inf:  0.00%   0
    Rozložení hodnot rtt (round trip times) pro jednotlivé pingy. Časové intervaly v tabulce jsou 1/4 Timeoutu zvoleného v parametrech pingu. Znaky XXXX… na konci řádku tvoří jednoduchý sloupcový graf.
 • Buttons

  Start – startuje pingy
  Stop – zastaví pingy, poté je zobrazena Statistická zpráva
  Clear – smaže zprávu z obrazovky

10.2. Monitoring

Menu Monitoring

Obr. 10.2: Menu Monitoring


Monitoring je pokročilý on-line diagnostický nástroj, který umožňuje podrobnou analýzu komunikace na kterémkoli rozhraní routeru RipEX. Kromě všech fyzických rozhraní (RADIO, ETH, COM1, COM2) mohou být monitorována i další rozhraní mezi softwarovými moduly.


Výstup monitoringu je možno sledovat on-line nebo jej uložit do souboru v RipEXu (nebo ve vzdáleném RipEXu) a stáhnout později.
Popis vnitřních rozhraní je uveden níže.

Krátká ukázka monitorovací zprávy. Komentované příklady jsou uvedeny dále.

07:55:04.661446 [COM1:phy:Rx] length 2
    0x0000: aaaa
07:55:04.674861 [RF:phy:Tx] (88) IP 192.168.141.213.8881>192.168.141.214.8882: UDP,length 32
    0x0000: 0800 4500 001e 0000 4000 4011 9dd2 c0a8
    0x0010: 8dd5 c0a8 8dd6 22b1 22b2 000a 72cf aaaa
 • Monitorovaná rozhraní
  Zaškrtávací políčka:
  RADIO, COM1, COM2, ETH, Internal
  Po zaškrtnutí je možno nastavit příslušná rozhraní (interfejsy). Po zaškrtnutí rozhraní „Internal“ se objeví další sada políček pro vnitřní rozhraní:

  Internal:
  RADIO, COM1, COM2, TS1, TS2, TS3, TS4, TS5, Modbus TCP, TCP proxy
  Po jejich zaškrtnutí se objeví konfigurační parametry příslušných rozhraní (viz jejich popis níže).

 • Společné parametry pro všechna rozhraní:

  • Rx   Tx
   Zaškrtávací políčka.
   Po zaškrtnutí jsou monitorovány pakety (rámce, hlášení) procházející v příslušném směru. Paket je považován za Tx, jestliže odchází ven z příslušného softwarového modulu (např. RADIO nebo Terminal Server) a naopak. Při monitorování vnějšího rozhraní (např. COM:phy), představuje Tx také paket vysílaný z RipEXu přes příslušné rozhraní (Rx znamená „přijímaný“). Představa směrů na vnitřních rozhraních nemusí být zcela zřejmá, pro objasnění nahlédněte prosím na dále uvedené schéma.
   Oddělení směrů pro monitorování RX nebo Tx rámců není možné na rozhraní ETH.

  • Display
   List box: HEX, HEX+ASCII, ASCII
   Default = HEX
   Formát monitorovacího výstupu.

  • Offset [bytes]
   Default = 0
   Počet byte, které nebudou zobrazeny, počítáno od začátku paketu nebo rámce. Následují byte v počtu podle parametru Length.
   Tento parametr není možno použít pro rozhraní ETH.

  • Length [bytes]
   Default = 100
   Počet byte, které budou zobrazeny z každého paketu nebo rámce.

   • Příklad:
    Offset=2, Length=4 znamená, že budou zobrazeny byte od třetího do šestého včetně:
    Data (HEX):        01AB3798A28593CD6B96
    Monitorovací výstup:     3798A285

 • Filtrování IP/ARP paketů
  (dostupné pro RADIO, ETH a Internal RADIO (router), COMn(router), TSn(router), Modbus TCP(router), TCP proxy (TCP), TCP proxy(router)):

  • IP src
   Rozsah adres IP source ve formátu: aaa.bbb.ccc.ddd/mask

  • IP dst
   Rozsah adres IP destination ve formátu: aaa.bbb.ccc.ddd/mask

  • Port src
   TCP/UDP source port (nebo rozsah) ve formátu: aaaa(-bbbb)

  • Port dst
   TCP/UDP destination port (nebo rozsah) ve formátu: aaaa(-bbbb)

  • Include reverse
   Zaškrtávací políčko.
   Pokud je zaškrtnuto, pak rámce definované adresou IP src (nebo IP dst) a Port src (nebo Port dst) budou zobrazeny v obou směrech. Tedy každá hodnota „src“ je použita filtrem také jako „dst“ a naopak.

  • Protocol type
   (dostupné pro RADIO, ETH a Internal RADIO (router))
   Zobrazení pouze označených protokolů. „Other“ znamená zobrazení všech protokolů kromě těchto čtyř (zobrazí také ne-IP rámce v případě rozhraní RADIO).

 • Specifické parametry pro RADIO

  • Radio IP src
   Adresa rámce Radio IP source musí být v definovaném rozsahu: aaa.bbb.ccc.ddd/mask. Adresa Radio IP je viditelná např. v ARPu nebo v Radio Link Header.

  • Radio IP dst
   Adresa rámce Radio IP destination musí být v definovaném rozsahu: aaa.bbb.ccc.ddd/mask.

  • Headers:
   List box: None, Radio Link, Data Coding, Both
   Default = None

   • None – zobrazena pouze data z Radio Link Protocol

   • Radio Link – zobrazen navíc Radio Link Control Header. Obsahuje např. frame type, No., Radio MAC adresy atd.

   • Data Coding – zobrazen navíc Data Coding Header. Obsahuje informace o kompresi dat, fragmentaci a kryptování.

   • Both – zobrazeny obě uvedené hlavičky.

   POZNÁMKA: Někdy může být obtížné nalézt původní data v rámci Radio Link Protokolu. V závislosti na operačním módu (Bridge nebo Router) a použitém rozhraní (ETH, COM, Terminal Server…) se mohou objevit různé hlavičky protokolu (ETH, IP, UDP…) a celá datová část může být komprimována nebo kryptována.

  • Promiscuous mode:
   List box: On, Off
   Default = Off

   • Off – monitoring zpracovává pouze rámce, které jsou normálně přijímány jednotkou. Tedy rámce, jejichž Radio IP destination souhlasí s adresou Radio IP této jednotky RipEX, navíc ještě rámce broadcast.

   • On – monitoring zpracovává (dále filtruje) všechny rámce detekované rádiovým kanálem.

  • Link Control Frames
   List box: On, Off
   Default = Off

   • Off – rámce Radio Link Control nejsou zobrazeny (např. rámce ACK).

   • On – rámce Radio Link Control jsou zobrazeny, pokud projdou nastavenými filtry monitoringu.

  • Other modes
   Zaškrtávací políčko.
   Je-li rozhraní RADIO v módu Promiscuous, pak jednotka může monitorovat na příjmu rámce vysílané v různých operačních módech (Bridge x Router). I když některé rámce nemohou být zcela analyzovány je jejich obsah zobrazen, pokud je zaškrtnuto odpovídající políčko. Viditelná jsou pouze použitelná políčka, tedy v módu Router je k dispozici políčko Bridge a naopak.

  • Rx stream
   Tick box.
   Po zaškrtnutí jsou do monitoringu zahrnuty přijímané rámce v módu stream. Platí to pouze pro Bridge mód s uzavíráním rámců ve Stream módu. Upozornění: Provoz v módu Stream typicky obsahuje velký počet krátkých rámců, je tedy generováno nadměrné množství monitorovacích dat. Ve stream módu nejsou monitorovány TX rámce.

  • Corrupted frames
   Zaškrtávací políčko.
   Default = zaškrtnuto
   Pokud není zvoleno, pak porušené („header CRC error“, „data CRC error“, etc.) rámce nejsou zobrazeny. Zobrazení vadných rámců může být užitečné, když je rádiový kanál silně rušený a množství vadných rámců ztěžuje normální čtení monitoringu.

 • Specifické parametry pro ETH

  • ETH Headers
   List box: On, Off
   Default = Off
   Ve stavu ON je hlavička ETH obsažena v monitorovacím výstupu. Jinak je zobrazen pouze IP paket.
   Pokud má být zobrazeno VLAN ID paketů VLAN, pak je třeba zapnout ETH Headers = „On“.

  • Management traffic
   List box: On, Off
   Default=Off
   Ve stavu Off nejsou monitorovány vstupní a výstupní datagramy portů HTTPS, HTTP a SSH této jednotky. Tím předejdeme vzniku smyčky za obvyklých podmínek, tedy při on-line monitoringu na PC lokálně připojeném přes ETH rozhraní.

  • Advanced parameters
   User rule
   Pro ETH monitoring se používá standardní program ethdump. Do tohoto textového pole lze vložit libovolné další pravidlo v syntaxi tcpdump. Pravidlo je pak připojeno za podmínky filtrů generovaných pro ETH rozhraní na této stránce.
   POZNÁMKA: Některá pravidla nejsou podporována. Pokud je použito takové pravidlo, objeví se zpráva (ETH monitoring terminated. Invalid tcpdump parameters?)

 • Internal – RADIO (router):

  • Headers:
   List box: None, Packet (IP), Frame (ETH)
   Default: None

   • None – Zobrazena jsou pouze data (payload), tedy datová část UDP datagramu.

   • Packet (IP) – Doplněny jsou hlavičky paketové vrstvy, je tedy zobrazen celý IP paket.

   • Frame (ETH) – Zobrazen je celý rámec Ethernet, tedy včetně ETH hlavičky.

 • Ovládání výstupu monitoringu

  • Show time diff.
   Zaškrtávací políčko.
   Default = Neoznačeno
   Při zaškrtnutém políčku je v monitorovacím výpisu uveden časový rozdíl od předchozího záznamu.

  • File period
   List box: 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min, 1 hour, 3 hours, 24 hours, Off
   Default = 5 min

  • File size
   List box: 1 KB, 10 KB, 50 KB, 100 KB, 500 KB, 1 MB, max (~2 MB)
   Default = 100 KB
   Po kliknutí na tlačítko File start je záznam v souboru smazán a bude do něj kopírován monitorovací výstup. Po uplynutí času File period nebo dosažení velikosti záznamu File size (co nastane dříve), je soubor uzavřen a čeká na pozdější stažení Download. Start a stop monitoringu do souboru je nezávislý na on-line monitoringu, výstup je tedy zaznamenáván i když je on-line monitoring zastaven.

 • Tlačítka

  Tlačítka na spodním okraji obrazovky jsou umístěna do dvou skupin:

  • vlevo tlačítka Start, Stop, Clear pro ovládání on-line monitoringu,

  • vpravo tlačítka File Start, File Stop, File Status, Download pro řízení záznamu do souboru.

  Tyto dva procesy mohou být příslušnými tlačítky kdykoli spuštěny nebo zastaveny. Aktivní je pouze jedno tlačítko z páru Start/Stop (File Start/File Stop) podle okamžitého stavu monitorovacího procesu, druhé tlačítko je šedé.

  Tlačítko Clear smaže obrazovku on-line monitoringu i v případě, že monitoring je právě aktivní.
  Tlačítko File Status obnoví status souboru, který je v procesu ukládání v RipEXu. Doporučuje se použít toto tlačítko kdykoli si nejsme jisti synchronizací prohlížeče se serverem v RipEXu.
  Tlačítko Download vyvolá dialog Download File.

  Při aktivaci tlačítek Start nebo File Start je použito momentální nastavení monitoringu na webové stránce. Při změně nastavení na stránce indikují tlačítka Start a File Start, že nastala změna. Zčervenají, pokud je monitoring v klidu nebo se změní v tlačítko Apply, když monotoring běží, tedy když tlačítko Start (File Start) bylo šedé. Klepnutím na Apply provedeme konfigurační změnu (např. přidáme další rozhraní) v běžícím monitorovacím procesu.

 • Popis vnitřních rozhraní

  Vnitřní interface jsou rozhraní mezi moduly komunikačních kanálů a modulem centrálního routeru. Vztahy mezi nimi jsou naznačeny na schématu:

  Monitorovaná rozhraní

  Obr. 10.3: Monitorovaná rozhraní


  • Centrální Router & Bridge Modul pracuje jako standardní IP router nebo bridge, tedy rozhoduje na které rozhraní půjde IP paket v příštím kroku.

  • Moduly COM portů provádí konverzi zpráv přijímaných sériovými porty na UDP datagramy a naopak.

  • Modul rádiového kanálu zabalí (rozbalí) IP pakety do rádiového kanálu a zpracovává všechny druhy servisních rámců.

  • Terminal servery zpracovávají zprávy z (do) virtuálních COM portů a převádí je na (z) stejné UDP datagramy jako to dělá modul COM portu.

  • Modbus TCP server podobně zpracovává pakety protokolu Modbus TCP(RTU) – podrobnosti viz příslušné aplikační poznámky (Modbus TCP/RTU). Vzhledem k možnosti nezávislého monitorování zpráv z virtual COM a výsledných UDP datagramů, mají TSn a Modbus TCP dvě nezávislá rozhraní – rozlišují se jako (com) a (router).

  • TCP proxy převádí TCP datagramy na UDP a přitom lokálně provádí TCP komunikaci. Dvě vnitřní rozhraní mohou být použita pro nezávislý monitoring TCP a UDP rozhraní pro (com) a (router).

  • MP1, MP2, … označení monitorovacích bodů v následujících příkladech monitoringu.

Příklady monitoringu

Hexadecimální data aaaa přicházejí portem COM1 a pak je výsledný rámec odeslám rádiovým kanálem. Monitorováno na IP adrese 192.168.141.213:

07:55:04.661446 [COM1:phy:Rx] length 2
    0x0000: aaaa
07:55:04.674861 [RF:phy:Tx] (88) IP 192.168.141.213.8881>192.168.141.214.8882: UDP,length 32
    0x0000: 0800 4500 001e 0000 4000 4011 9dd2 c0a8
    0x0010: 8dd5 c0a8 8dd6 22b1 22b2 000a 72cf aaaa

07:55:04.661446

časová značka –
doporučuje se synchronizovat čas v síti (např. pomocí NTP serveru) aby bylo možno analyzovat záznamy z různých jednotek

[COM1:phy:Rx]       (MP1)

monitorované rozhraní –
port COM1 : fyzická vrstva : zpráva přijatá z vnějšího zařízení

length 2

délka monitorované zprávy [byte]

0x0000:

pozice monitorovaného Byte, hexadecimálně

aaaa

monitorovaná zpráva

07:55:04.674861

časová značka

[RF:phy:Tx]        (MP4)

monitorované rozhraní –
rádiový kanál : fyzická vrstva : rámec vyslaný do antény

(88)

číslování Tx rámců na fyzické vrstvě

IP 192.168.141.213.8881>

zdrojová IP adresa a UDP číslo portu

   192.168.141.214.8882:

cílová IP adresa a UDP číslo portu

UDP

typ protokolu Ethernet

length 32

délka monitorovaného rámce [byte]

0x0000:

pozice monitorovaného Byte, hexadecimálně

0800 4500 001e 0000 4000 4011 9dd2 c0a8

obsah monitorovaného rámce

 

POZNÁMKA:   (MP1),(MP4) jsou monitorované body označené v Obr. 10.3 – „Monitorovaná rozhraní“

Monitoring doplněný o vnitřní rozhraní. Monitorováno na IP adrese 192.168.141.213:

12:26:34.700971 [COM1:phy:Rx] length 2
 0x0000: aaaa
12:26:34.701476 [COM1:rou:Tx] IP 0.0.0.0.8881 > 192.168.141.215.8882: UDP, length 0+2
 0x0000: aaaa
12:26:34.702074 [RF:rou:Rx] IP 192.168.141.213.8881 > 192.168.141.215.8882: UDP, length 28+2
 0x0000: 4500 001e aa0f 0000 4011 33c2 c0a8 8dd5
 0x0010: c0a8 8dd7 22b1 22b2 000a 72ce aaaa
12:26:34.734036 [RF:phy:Tx] (84) IP 192.168.141.213.8881 > 192.168.141.215.8882: UDP,len 32
 RLhead: 4e80 01ac c701 ae0f 21 ((MC:10) 10.10.10.213 > 10.10.10.214, |LN:4|P:0|A:y|R:-|)
 0x0000: 0800 4500 001e aa0f 0000 4011 33c2 c0a8
 0x0010: 8dd5 c0a8 8dd7 22b1 22b2 000a 72ce aaaa
12:26:34.748841 [RF:phy:Rx] (84) ACK, rss:52 dq:238
 RLhead: 4000 ae0f 21

[COM1:phy:Rx]       (MP1)

zpráva přicházející z vnějšího zařízení

aaaa

vstupní data

[COM1:rou:Tx]       (MP2)

paket odeslaný z modulu COM PORT do modulu ROUTER

IP 0.0.0.0.8881 >

zdrojový port nemá IP adresu, pouze číslo portu 8881

   192.168.141.215.8882:

cílová IP adresa a port podle konfigurace COM portu

aaaa

data ve formátu vstupního protokolu (async. link)

[RF:rou:Rx]        (MP3)

paket přijatý modulem RADIO od modulu ROUTER

IP 192.168.141.213.8881>

zdrojová IP adresa a port

   192.168.141.215.8882:

cílová IP adresa a port určené protokolem async.link

length 28+2

délka hlavičky + délka dat

[RF:phy:Tx]        (MP4)

rámec odeslaný z modulu RADIO do antény

(84)

interní číslování odeslaných rámců

RLhead:

hlavička na Rádiové Lince (zapnuto RADIO / Headers = Radio Link)

10.10.10.213 >

IP adresa vysílajícího rádiového kanálu

10.10.10.214

IP adresa přijímajícího rádiového kanálu (podle Routingové tabulky)

[RF:phy:Rx]        (MP5)

příjem potvrzujícího rámce (ACK)

(84)

číslo rámce ACK je shodné s číslem potvrzovaného rámce

ACK, rss:52 dq:238

síla signálu a kvalita dat rámce ACK

Rámec je přijatý na kanálu ETH a pak vyslaný rádiem. Monitorováno na IP adrese 192.168.141.213:

08:23:19.197235 [ETH] ARP, Request who-has 192.168.141.214 tell 192.168.141.212, length 46
 0x0000: 0001 0800 0604 0001 0002 a949 c067 c0a8
 0x0010: 8dd4 0000 0000 0000 c0a8 8dd6 0000 0904
 0x0020: 690f 5600 aaaa 1234 ffff ffff ffff

08:23:19.930106 [ETH] ARP, Reply 192.168.141.214 is-at 00:02:a9:ae:0b:39, length 28
 0x0000: 0001 0800 0604 0002 0002 a9ae 0b39 c0a8
 0x0010: 8dd6 0002 a949 c067 c0a8 8dd4

08:23:20.441093 [ETH] IP 192.168.141.212.8888 > 192.168.141.214.8001: UDP, length 10
 0x0000: 4500 0026 0002 4000 4011 9dc9 c0a8 8dd4
 0x0010: c0a8 8dd6 22b8 1f41 0012 ae15 0000 0905
 0x0020: 690f 5600 aaaa 0000 0000 0000 0000

08:23:20.443997 [RF:rou:Rx] IP 192.168.141.212.8888 > 192.168.141.214.8001: UDP, length 28+10
 0x0000: 4500 0026 0002 4000 3f11 9ec9 c0a8 8dd4
 0x0010: c0a8 8dd6 22b8 1f41 0012 ae15 0000 0905
 0x0020: 690f 5600 aaaa

08:23:20.479097 [RF:phy:Tx] (88) IP 192.168.141.212.8888 > 192.168.141.214.8001: UDP,len 40
 RLhead: 4ea0 01ac c701 ae0f 21 ((MC:10) 10.10.10.213 > 10.10.10.214, |LN:5|P:0|A:y|R:-|)
 0x0000: 0800 4500 0026 0002 4000 3f11 9ec9 c0a8
 0x0010: 8dd4 c0a8 8dd6 22b8 1f41 0012 ae15 0000
 0x0020: 0905 690f 5600 aaaa

08:23:20.493823 [RF:phy:Rx] (88) ACK, rss:50 dq:235
 RLhead: 4000 ae0f 21

[ETH] ARP, Request  (MP6)

přijato ARP Request

[ETH] ARP, Reply    (MP7)

vysláno ARP Reply

[ETH] IP            (MP6)

rámec přijatý z ETH zařízení

IP 192.168.141.212.8888>

zdrojová IP adresa a port rámce ETH

   192.168.141.214.8001:

cílová IP adresa a port rámce ETH

[RF:rou:Rx]         (MP3)

paket přijatý modulem RADIO z modulu ROUTER

[RF:phy:Tx]         (MP4)

rámec vyslaný z modulu RADIO do antény

IP 192.168.141.212.8888>

zdrojová IP adresa a port, shodné s rámcem ETH

   192.168.141.214.8001:

cílová IP adresa a port, shodné s rámcem ETH

10.10.10.213 >

IP adresa vysílajícího rádiového kanálu

10.10.10.214

IP adresa přijímajícího rádiového kanálu (podle Routingové tabulky)

[RF:phy:Rx]        (MP5)

příjem potvrzujícího rámce ACK

Interní zprávy Errors a Warning vypisované při monitoringu

Errors (červené podbarvení)

 • Zpráva

  • Význam zprávy

  •                                                         Monitorované

  •                                                         rozhraní:

 • Requested monitoring data missing

  • Požadovaná data pro monitoring jsou nedostupná z neznámé příčiny.

  •                                                         nezávisle

 • RF preheader error

  • „RF-preheader“ je část hlavičky, která je vysílána ‚nejrobustnější‘ modulací a je vysílána mezi synchronizační směsí a „RL-header“

  •                                                         RADIO Rx

 • RL header CRC error

  • „RL-header“ je hlavička protokolu Rádiové Linky

  •                                                         RADIO Rx

 • Bridge stream datablock header CRC error

  • „Bridge stream DB-header“ je hlavička tzv. Data bloku vysílaného ve Stream módu (Bridge).

  •                                                         RADIO Rx, Bridge

 • Data CRC error

  • Chyba kontrolního součtu dat.

  •                                                         RADIO Rx

Warnings (žluté podbarvení)

 • Record sequence problem – reconfiguration?

  • Detekován problém v pořadí záznamu – pravděpodobně došlo k rekonfiguraci systému (tj. změna v uživatelských konfiguracích – Settings/Routing).

  •                                                         nezávisle

 • Record sequence problem. Some records may be lost.

  • Detekován problém v pořadí záznamu – příčina není známá – pravděpodobně došlo ke ztrátě jednoho nebo více záznamů.

  •                                                         nezávisle

 • [x] missing record(s) detected

  • Detekce ‚x‘ chybějících záznamů (ve výpisu je [x] nahrazeno konkrétním číslem).

  •                                                         nezávisle

 • Monitoring restarted. Some records may be lost.

  • Systém monitoringu byl restartován (např. v důsledku změny konfigurace monitoringu). Některé záznamy se mohly ztratit.

  •                                                         nezávisle

 • ETH monitoring terminated. Invalid tcpdump parameters?

  • Bylo předčasně ukončeno monitorování ETH rozhraní. Pravděpodobně z důvodu zadání chybných nebo nepovolených uživatelských parametrů programu ‚tcpdump‘ (položka Advanced parameters/User rule).

  •                                                         ETH

 • Interface not ready!

  • RF interface není připraven. Může nastat pri startu systému po bootu, nebo rekonfiguraci, nebo při rekalibraci rádiové části (k té dochází pravidelně po ‚x‘ dnech, nebo při změně teploty o ‚y‘ °C). Rámec je zahozen.

  •                                                         RADIO Tx

 • RF interface not ready!

  • RF interface není připraven. Může nastat pri startu systému po bootu, nebo rekonfiguraci, nebo při rekalibraci rádiové části (k té dochází pravidelně po ‚x‘ dnech, nebo při změně teploty o ‚y‘ °C). Rámec je zahozen.

  •                                                         Internal RADIO Tx

 • Interface not ready – high radio board temperature!

  • RF interface není připraven v důsledku vysoké teploty radiomodemu (95 °C). Rámec je zahozen.

  •                                                         RADIO Tx

 • RF interface not ready – high radio board temperature!

  • RF interface není připraven v důsledku vysoké teploty radiomodemu (95 °C). Rámec je zahozen.

  •                                                         Internal RADIO Tx

 • Frame reception cancelled

  • Byl přerušen proces příjmu rámce.

  •                                                         RADIO Rx

 • Duplicated frame

  • Detekován duplikovaný rámec. Rámec je zahozen.

  •                                                         RADIO Rx

 • Queue full

  • Fronty ‚do vzduchu‘ jsou zaplněny a byl přijat požadavek na vysílání rámce. Rámec je zahozen.

  •                                                         RADIO Tx

 • Incompatible frame?

  • Přijat nekompatibilní rámec. Příčin hlášení může být více – např.: foreign RL-protocol, unknown RLP packet type, unknown RLP packet group, unknown service, incorrect ETH frame, unsupported IP frame type, …

  •                                                         RADIO Rx i Tx

 • ACK

  • Přijat neočekávaný ACK.

  •                                                         RADIO Rx

 • Can’t decrypt – configuration problem?

  • Nelze provést dekryptování rámce. Pravděpodobně kvůli chybné konfiguraci (chybný AES klíč).

  •                                                         RADIO Rx i Tx

 • Can’t decrypt

  • Nelze provést dekryptování rámce.

  •                                                         RADIO Rx i Tx

 • Can’t decompress

  • Nelze provést dekomprimaci rámce. (Komprese se provádí automaticky a může být vypnuta pouze v CLI).

  •                                                         RADIO Rx i Tx

 • Bridge mode frame

  • Byl přijat rámec v „Bridge“ formátu ale zařízení je nakonfigurováno do „Router“ módu.

  •                                                         RADIO Rx

 • Stream mode frame

  • Byl přijat rámec v „Bridge-stream“ formátu, ale zařízení není nakonfigurováno do „Bridge“ módu nebo není nakonfigurovaná položka „Frame closing“=Stream.

  •                                                         RADIO Rx

 • Router mode frame

  • Byl přijat rámec ve formátu „Router“ ale zařízení je nakonfigurováno do módu „Bridge“.

  •                                                         RADIO Rx

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.