Popis

https//www.racom.eu/cz/products/m/ripex/popis.html

Verze pro tisk

2. Popis

Rozměry

Rozměry RipEXu

Obr. 2.1: Rozměry RipEXu


Plochý montážní držák

Obr. 2.2: Plochý montážní držák


Indikační LED

Indikační LED

Obr. 2.3: Indikační LED


Tab. 2.1: Funkce LED

 BarvaPopis
STATUSZelenáOS RipEXu (Linux) správně pracuje
Zhasnutotlačítko Reset bylo stisknuto
Zelená pomalu blikáreset po 5 s stisku tlačítka
Zelená rychle blikádefaultní přístupové parametry po 15 s stisku tlačítka
Červená rychle blikáEmergency
Červenáalarmový stav
TXZelená
bliká s periodou 1 s
GPS modul synchronizován,
pouze pro model RipEX-xxxG
Červenávysílání na rádiový kanál
RXZelenápřijímač se synchronizoval na paket
Žlutána rádiovém kanálu je signál
silnější než −80 dBm
COM2Zelenápříjem dat
Žlutávysílání dat
COM1Zelenápříjem dat
Žlutávysílání dat
ETHŽlutá ONrychlost 100 Mb/s
Žlutá OFFrychlost 10 Mb/s
Zelená ONpřipojeno
Zelená blikáethernet data
PWRZelenánapájení zapnuto
Bliká s periodou 1 sSave mód
Bliká jednou za 3 sSleep mód

Alarmový stav

– je zapnutý, když jakákoliv ovládaná položka v menu „Alarm management“ (viz RipEX manual, Adv. config., Settings / Alarm management) je ve stavu alarmu (mimo mezní hodnoty) a jsou zkontrolovány „SNMP Notification“, „HW Alarm Output“ nebo „Detail graphs start“ pro každou řádku v Alarm configuration table.

Stav nouze

– Nouzový stav je nedefinovaný stav RipEXu buďto z důvodu SW nebo HW problému, když RipEX nepracuje správně. Funkce webové stránky jsou většinou k dispozici i v havarijním stavu. V případě, že problém nelze odstranit vypnutím a zapnutím zařízení, zašlete jej na firmu RACOM k opravě.

2.1. Konektory

Všechny konektory rádiového routeru RipEX jsou umístěny na předním panelu. Vrchní strana je vybavena panelem s LED. Tlačítko RESET je umístěno v otvoru na spodní straně routeru.

Konektory routeru RipEX

Obr. 2.4: Konektory routeru RipEX


Varování – prostředí s nebezpečím výbuchu
Nemanipuluje zařízením RipEX (neodpojujte napájení ani jiné konektory), pokud není vypnuté nebo pokud je v prostředí s nebezpečím výbuchu.

2.1.1. Anténa

Anténní konektor TNC

Obr. 2.5: Anténní konektor TNC


Anténa se připojí k radiomodemu RipEX přes 50Ω konektor TNC female.

Na objednávku může být dodáván model se dvěma anténními konektory. Toto řešení se obvykle používá na komunikačních stožárech, kde je jedna Rx a jedna Tx anténa společná pro všechna zařízení.

[Poznámka]Poznámka

Frekvenční odstup (rozdílná Rx a Tx frekvence) je nezávislý na přítomnosti dvou anténních konektorů. Rozdílnou frekvenci Rx a Tx lze nastavit i na standardním RipEXu s jedním anténním konektorem.

Varování – prostředí s nebezpečím výbuchu
Anténa musí být nainstalována mimo zónu s nebezpečím výbuchu.
Oddělené antény Rx a Tx

Obr. 2.6: Oddělené antény Rx a Tx


Varování: Při provozu bez antény nebo umělé zátěže může dojít k poškození rádiového modemu RipEX.

2.1.2. Napájecí konektor

Tento odolný konektor slouží k přivedení napájecího napětí do RipEXu a k připojení řídicích signálů. Konektor se šroubovými svorkami a upevňovacími šrouby pro napájení je dodáván s každým routerem RipEX. Pro připojení se používá konektor Tyco 7 pin terminal block plug, part No. 1776192-7, rozteč 3,81 mm. Konektor je určen pro elektrické vodiče o průřezu 0,5 až 1,5 mm2. Odizolovaný konec vodiče by měl být dlouhý 6 mm. Tyto konce by měly být před vložením do svorky opatřeny koncovkami PKC 108. Po vložení vodičů do svorek bezpečně utáhněte šroubky.

Tab. 2.2: Funkce pinů napájecího konektoru

PinOznačenoSignál
1SISLEEP INPUT
2AIHW ALARM INPUT
3−(GND) – for SLEEP IN, HW ALARM INPUT
4++(POWER) – for HW ALARM OUTPUT
5AOHW ALARM OUTPUT
6+  10−30VDC+ POWER (10 to 30 V)
7−  10−30VDC− POWER (GND)

Piny 3 a 7 a piny 4 a 6 jsou uvnitř propojeny.

Varování – prostředí s nebezpečím výbuchu
Při použití v prostředí s nebezpečím výbuchu musí být zařízení napájeno jiskrově bezpečným zdrojem.
Napájecí konektor

Obr. 2.7: Napájecí konektor


Šroubové svorky pro napájecí konektor

Obr. 2.8: Šroubové svorky pro napájecí konektor


 

SLEEP INPUT (vstup signálu SLEEP)

SLEEP INPUT je digitální vstup pro aktivaci režimu spánku. Je-li tento pin uzemněný (např. připojením k pinu 3), RipEX se přepne do režimu spánku. Při použití „Power managementu“ (Advanced Configuration) může být přechod do režimu spánku zpožděn o nastavený čas. Odpojení SLEEP vstupu z GND (-) režim spánku ukončí. RipEXu trvá probuzení z režimu spánku 48 sekund.

SLEEP INPUT lze použít také pro probuzení ze stavu save módu. Podrobnosti viz kapitola (Advanced Configuration, Power management – řízení spotřeby).

HW ALARM INPUT (Alarmový vstup)

HW ALARM INPUT je digitální vstup. Pokud je uzemněný (např. připojením k pinu 3), spustí se externí alarm. Tento alarm může být použit například pro přenos informace pomocí SNMP Notification, informuje třeba o výpadku proudu nebo problému zařízení RTU. Další informace o řízení alarmů viz kapitola Advanced Configuration.

HW ALARM OUTPUT (Alarmový výstup)

HW ALARM OUTPUT je digitální výstup. Může být aktivován v menu Alarm management settings, kapitola Advanced Configuration. Funkce může být použita například pro informování připojené RTU o alarmu RipEXu nebo o tom, že jednotka je v připraveném stavu. Pokud se spustí alarm, HW ALARM OUTPUT je vnitřně spojen s GND. Pokud externí zařízení vyžaduje připojení ke kladnému pólu napájení, měl by být použit PIN 4.

NAPÁJENÍ

Napájecí piny označené + a – slouží k připojení napájení 10–30 VDC. Požadavky na napájení jsou definovány v kapitolách 4.6 – „Napájení“ a 3 – „Technické parametry.

2.1.3. ETH

Pro připojení Ethernetu je používán standardní konektor RJ45. RipEX má rozhraní 10/100 BaseT Auto MDI/MDIX, takže lze připojit k ethernetové síti až10 Mb/s nebo 100 Mb/s. Rychlost lze zvolit buďto ručně nebo ji automaticky rozpozná RipEX. RipEX je vybaven funkcí Auto MDI/MDIX, která mu umožňuje připojení přes standardní i křížové kabely, automaticky se přizpůsobí použitému kabelu.

Zapojení pinů na konektoru

RJ-45F

Obr. 2.9: RJ-45F


Tab. 2.3: Připojení kabelu ETH ke konektoru

PinSignálPřímý kabelKřížený kabel
1TX+ oranžová – bílá zelená – bílá
2TX− oranžová zelená
3RX+ zelená – bílá oranžová – bílá
4 modrá modrá
5 modrá – bílá modrá – bílá
6Rx− zelená oranžová
7 hnědá – bílá hnědá – bílá
8 hnědá hnědá

2.1.4. COM1 a COM2

U rádiového routeru RipEX lze využít dvě sériová rozhraní COM1 a COM2 ukončená DB9F konektorem. COM1 je vždy RS232, COM2 může být nakonfigurován jako RS232 nebo RS485 (více v anglickém manuálu https://www.racom.eu/eng/products/m/ripex/h-menu.html#h-com).

Sériové rozhraní RipEXu RS232 je zapojeno jako zařízení DCE (Data Communications Equipment). Zařízení připojená k sériovým portům RipEXu by měla být typu DTE (Data Terminal Equipment) a měl by být použit přímý ethernetový kabel pro jejich připojení. Je-li k sériovým portům RipEXu připojeno zařízení DCE, musí být použit křížený ethernetový kabel (nullmodem kabel).

Sériové rozhraní

Obr. 2.10: Sériové rozhraní


Tab. 2.4: Popis pinů COM1,2

DSUB9FCOM1, 2 – RS232COM2 – RS485
PinSignálIn/ OutSignálIn/ Out
1CDOut
2RxDOutline BIn/Out
3TxDInline AIn/Out
4DTRIn
5GNDGND
6DSROut
7RTSIn
8CTSOut
9

RipEX trvale drží pin 6 DSR na úrovni logické 1 podle standardu RS232.

2.1.5. USB

RipEX používá sériové rozhraní USB 1.1 Host. USB rozhraní je zapojeno podle standardu:

Konektor sériového rozhraní

Obr. 2.11: Konektor sériového rozhraní


Tab. 2.5: Popis pinů USB

USB pinSignálVodič
1+5 Včervený
2Data(−)bílý
3Data (+)zelený
4GNDčerný

USB rozhraní je určeno pro připojení k externímu – ETH / USB adaptéru nebo k WiFi adaptéru. Ty jsou volitelným příslušenstvím RipEXu. Tyto adaptéry jsou určeny pro servisní přístup k webovému konfiguračnímu rozhraní RipEXu.

Rozhraní USB lze také použít pro připojení externího flash disku speciálně navrženého tak, aby se zjednodušily složité úkoly údržby. Jednoduché plug-in úkoly tak mohou být prováděny i nekvalifikovaným pracovníkem, který pouze musí počkat, dokud bliká LED dioda USB disku.

Konektor USB také poskytuje zdroj napájení (5 V / 0,5 A). Může být použit pro dočasné napájení připojeného zařízení, například telefonu. Konektor USB by neměl být využíván jako trvalý zdroje napájení.

Poznámka – prostředí s nebezpečím výbuchu
Pouze zařízení určená pro prostředí s nebezpečím výbuchu mohou zůstat trvala připojena k USB rozhraní.

Externí USB flash disk

Externí USB flash disk může být použit pro upgrade firmwaru, nahrávání SW klíče, zálohování a obnovu konfigurace, nahrání SSL certifikátu a SSH klíče a stažení balíčku pro technickou podporu. K těmto účelům může být použit jakýkoliv běžný USB flash disk s několika megabajty volného místa.

[Poznámka]Poznámka

USB flash disk musí mít souborový systém FAT32 (nejpoužívanější v době psaní tohoto textu). Jakýkoli jiný souborový systém bude RipEX prostě ignorovat. V případě pochybností se obraťte na svého IT odborníka.

Jakmile RipEX rozpozná flash disk vložený do USB rozhraní, stavová LED začne pomalu blikat, střídavě červenou a zelenou barvou. To označuje začátek uploadu / downloadu souborů. Blikání LED se v průběhu procesu může měnit, úspěšné dokončení nahrávání je indikováno rychlým střídavým blikáním červené a zelené barvy (asi 3 krát za sekundu). To může trvat až 10 minut (je-li proveden upgrade FW).

[Varování]Varování

Nikdy neodpojujte USB disk dříve, než začne LED signalizovat rychlým blikáním správný stav! Jinak by mohlo dojít k poškození disku.

Po úspěšném zjištění flash disku v USB rozhraní, RipEX na něj zapíše tech-support balíček, log files a k němu textový konfigurační soubor. Potom zapíše do kořenového adresáře disku README.txt soubor, který obsahuje všechny potřebné informace o struktuře s názvy souborů a adresářů. Postupujte prosím podle podrobných pokynů v tomto souboru README.txt.

[Poznámka]Poznámka

Kdykoli se nachází v kořenovém adresáři disku soubor FW (.cpio), provede se automaticky upgrade, bez ohledu na verzi aktuálně aktivního FW. Pokud je nalezen více než jeden soubor FW použíje se nejnovější verze. Pokud nemáte v úmyslu provést upgrade, nezapomeňte odstranit soubory FW z kořene disku. Stejné zásady platí také pro aktualizaci konfigurace z disku.

2.1.6. Resetovací tlačítko

Umístění resetovacího tlačítka

Obr. 2.12: Umístění resetovacího tlačítka


Resetovací tlačítko se nalézá na spodní straně routeru RipEX a je přístupné otvorem v pouzdru. Po stisknutí tohoto tlačítka dioda STATUS na LED panelu zhasne (což znamená, že bylo stisknuto tlačítko). Pokud podržíte tlačítko po dobu 5 sekund, dioda STATUS začne pomalu blikat, což znamená, že proběhlo resetování. Pokud i nadále podržíte tlačítko po dobu 15 sekund nebo déle (dioda STATUS začne blikat rychle) a potom jej uvolníte, obnovíte výchozí přístupové údaje daného zařízení:

ETH IP and Mask:192.168.169.169/24
ETH Default GW:0.0.0.0
ETH Speed:Auto
DHCP:Off
ARP proxy & VLAN:Off
Firewall:Off
Hot Standby:Off
Routing table:Deleted
Management:Default (Web server=HTTP+HTTPS, CLI=SSH)
Username:admin
Password:admin
[Poznámka]Poznámka

Chcete-li resetovat RipEX, použijte tlačítko RESET, jak je popsáno výše, nebo použijte tlačítko konfigurace RipEXu ve webovém prohlížeči, viz manuál https://www.racom.eu/eng/products/m/ripex/h-menu.html#h-miscell. Nikdy nepoužívejte pro resetování odpojení a opětovné připojení napájení. Zatímco se hardware RipEXu restartuje, jeho software se správně neukončí, což má za následek, že neproběhne řádné uložení záznamů statistik a grafů.

2.1.7. GPS

SMA konektor pro GPS

Obr. 2.13: SMA konektor pro GPS


Rádiový router RipEX může být vybavený interním GPS, viz Model offerings. Modul GPS se používá pro synchronizaci času z NTP serveru uvnitř RipEXu. Viz Time pro další informace. V případě, že RipEX má GPS modum panelu konektor SMA 50 Ω pro připojení antény GPS.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.