Uvedení do provozu

Verze pro tisk

Uvedení do provozu

RipEX je rádiový modem, přesněji rádiový IP router, se širokými možnostmi konfigurace. Pro uvedení do provozu stačí připojit anténu, napájení a nastavit konfiguraci pomocí PC s webovým prohlížečem.

Rádiový router RipEX

Obr. 1: Rádiový router RipEX


Defaultní přístupové parametry: IP 192.168.169.169/24, username: admin, password: admin

Nastavte na svém PC statickou IP adresu 192.168.169.x/24, zapněte RipEX a vyčkejte 25 sekund na rozběh OS v RipEXu. Připojte vaše PC k ETH interface RipEXu, spusťte váš prohlížeč a do adresového řádku napište https://192.168.169.169. Při prvním připojení k RipEXu akceptujte bezpečnostní certifikát https vydaný firmou Racom.

Ujistěte se před začátkem konfigurace, že váš RipEX je jediným v okolí, který je zapnutý. Z výroby vycházejí všechny RipEXy se shodnou defaultní konfigurací, mohlo by se tedy stát, že se připojíte bez upozornění k jinému RipEXu v rádiovém dosahu.

Pokud se připojujete přes volitelný adaptér USB/ETH „X5“, pak vaše PC dostane IP adresu z vestavěného serveru DHCP. V prohlížeči pak použijte adresu https://10.9.8.7. Další postup je shodný a okolních RipEXů se nemusíte obávat, budete připojeni vždy jen k lokálnímu radiomodemu.

Rádiová síť SCADA krok za krokem

Stavba spolehlivé rádiové sítě pro systém SCADA nemusí být zcela jednoduchá, i když použijete tak univerzální a snadno konfigurovatelné zařízení, jako je rádiový modem RipEX. Následující přehled vám může pomoci v rychlém a účelném postupu.

 1. Navrhněte vaši síť tak, aby úroveň RF signálů splňovala požadavky systému.

 2. Vypočtěte a odhadněte průchodnost sítě a dobu odezvy při požadovaném zatížení vaší aplikací.

 3. Proveďte test na stole s 3–5 soupravami RipEX a zařízením SCADA.

 4. Navrhněte adresové a routingové schéma sítě.

 5. Nakonfigurujte RipEXy.

 6. Instalujte jednotlivé stanice

  1. Namontujte RipEX do rozvaděče

  2. Instalujte anténu

  3. Instalujte napájecí kabel antény

  4. Proveďte správné uzemnění

  5. Propojte kabely a připojte konektory. SCADA zařízení nepřipojujte.

  6. Zapněte napájení RipEXu

  7. Otestujte rádiovou linku

  8. Ověřte pingem dostupnost všech IP adres, se kterými bude tato jednotka komunikovat.

  9. Připojte zařízeni SCADA

 7. Proveďte test vaší aplikace

POZNÁMKA:
Z bezpečnostních důvodů je při komunikaci mezi PC a RipEXem použito SSL kryptování pro http protokol. Protokol https vyžaduje bezpečnostní certifikát. Tento certifikát je nutno instalovat do vašeho prohlížeče (Mozilla Firefox, Internet Explorer). Při prvním připojení k RipEXu Vás požádá PC o potvrzení importu certifikátu do PC. Certifikát je podepsán certifikační autoritou Racom s.r.o. Splňuje všechny bezpečnostní předpisy a nemusíte se obávat vložit jej do počítače. Potvrďte import včetně všech varování a výjimek, které Váš počítač může při instalaci zobrazovat.

Je možno stáhnout si do RipEXu vlastní SSL certifikát pro https komunikaci použitou při konfiguraci přes web. Je doporučen a podporován 2048 bitový certifikát, ale může být použit i 512 nebo 1024 bitový certifikát. SSL certifikát může obsahovat jeden nebo dva soubory. Obě možnosti lze použít.

Podrobný popis v angličtině naleznete na www racom.eu (html) nebo www.racom.eu (pdf) a v Helpech ovládacího menu.