ADNOC, SAE

https//www.racom.eu/cz/references/oil-uae

Highlights

  • M!DGE
  • Ropa a plyn
  • Monitorování vrtů
  • Pouštní prostředí, + 50 ° C
  • Aplikace krizové komunikace
  • Instalace s venkovní anténou
  • Integrované s Rockwell RTU

Rostoucí poptávka po zemním plynu přiměla ropné a plynárenské společnosti ke zvyšování těžby i na nebezpečných těžních polích obsahujících sirovodík [H2S] a oxid uhličitý [CO2]; čím vyšší jsou koncentrace plynů, tím dražší a nebezpečnější je proces těžby.

Na Blízkém východě se kvůli rostoucí spotřebě zemního plynu stal rozvoj jeho těžby prioritou. Kromě toho se společnosti v regionu také potýkají s rostoucím stupněm znečištění v těžebních oblastech; Procento H2S a dalších znečišťujících látek, které bylo při spuštění vrtů zanedbatelné, se s rostoucí těžbou stalo problémem.

Společnost Abu Dhabi Company for Onshore Petroleum Operations Ltd. (ADCO), která obchoduje jako ADNOC Onshore, používá routery M!DGE k zajištění systému detekce úniku toxických plynů na vrtech s H2S.

Jedná se aplikaci krizové komunikace vyžadující maximální úroveň spolehlivosti. Zcela běžná je nutnost provozu při teplotách nad 50 °C.  Routery M!DGE byly vybrány právě pro svoji spolehlivost a schopnost provozu při těchto teplotách. Jsou integrovány do zařízení Rockwell RTU  s použitím venkovních antén. Jakýkoli únik plynu (10 ppm) musí být oznámen prostřednictvím SMS přes RTU a routery M!DGE na několik mobilních čísel.

Možnost nabídnout bezpečnostní prvky jako je VPN, IPsec a tunelování se ukázala jako užitečný bonus pro našeho spokojeného klienta.

Pro RACOM je důležitý fakt, že routery M!DGE jsou mimořádně adaptabilní a poskytují řešení v různých nebezpečných situacích kdekoli na světě.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.