MODANET GSM

https//www.racom.eu/cz/services/modanet-gsm.html

Služba MODANET GSM představuje bezpečné propojení koncových zařízení přes datovou síť mobilního operátora v rámci privátního APN RACOM. Koncová zařízení mohou komunikovat pomocí technologií GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA, přičemž technologie je volena automaticky dle použitého koncového zařízení a dle pokrytí dané lokality službou mobilního operátora. Koncová zařízení nabízejí možnosti připojení prostřednictvím sériového nebo ethernet rozhraní. Služba MODANET GSM podporuje také zálohované přenosy dat prostřednictvím dvou nezávislých sítí mobilních operátorů v případě použití koncového zařízení se dvěma SIM kartami.

Z mobilní části sítě může být datový přenos směrován do centra/dispečinku zabezpečeným kryptovaným přenosem v rámci privátního APN:

 • přímo do centra/dispečinku pomocí koncového zařízení bez nutnosti VPN propojení s datovým centrem
 • prostřednictvím koncentrátoru fixní datové sítě a VPN datového spojem do centra/dispečinku

* Od 1.11.2016 vyřazeno z nabídky

modanet_gsm

Typické oblasti použití

 • Telemetrie & SCADA – vodárenství, plynárenství, energetika, těžba ropy, uhlí…
 • Transakční sítě – platební terminály, loterie
 • Zabezpečení a střežení
 • Doprava – sledování a management vozidel MHD, taxi, záchranné služby, vlaků, lodí….
 • Záloha – náhrada pevné linky

Přednosti

 • Technologie GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA
 • Přenosová kapacita až 7,2 Mbps
 • Vysoká bezpečnost přístupu do sítě a zabezpečení přenosu
 • Autentifikace koncových zařízení pomocí AAA serverů
 • Oddělení od adresního prostoru Internetu, privátní APN/CUG
 • Kryptovaný přenos mezi koncentrátory a koncovými zařízeními pomocí VPN (možnost symetrického a asymetrické kryptování IPsec, OpenVPN,…)
 • Vysoká dostupnost při využití dvou mobilních operátorů a koncového zařízení s dual-SIM
 • On-line dohled služby 24/7
 • Implementováno více než 70 průmyslových protokolů jako Modbus RTU, Profibus, DNP3,…) na sériových rozhraních RS232, RS485, RS422
 • Transparentní přenosy, tj. nativní přenos IP rámců na rozhraní Eth 10/100Mb BASE-Tx
 • Přenos a ovládání vzdálených ADIO vstupů a výstupů (stavy, alarmy,…)

Leták

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.