Defaultní makro

https//www.racom.eu/cz/support/default_macro.html

xfac.mac

Defaultní makro se používá pro nastavení všech parametrů CU do výchozího stavu. Spouští se v Setru povelem !mxfac Enter, kde xfac je jméno souboru s defaultním makrem. Více v článku Utility>Setr.

xde.mac

Jiná verze defaultního makra vhodná k editaci. Více v článku Utility>Setr.

xder.mac

Rychlejší verze makra xde.mac vhodná pro fw vyšší než 9.0.0.0

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.