xfac.mac

Defaultní makro se používá pro nastavení všech parametrů CU do výchozího stavu. Spouští se v Setru povelem !mxfac Enter, kde xfac je jméno souboru s defaultním makrem. Více v článku Utility>Setr.

xde.mac

Jiná verze defaultního makra vhodná k editaci. Více v článku Utility>Setr.

xder.mac

Rychlejší verze makra xde.mac vhodná pro fw vyšší než 9.0.0.0