Poznámky

https//www.racom.eu/cz/support/download/notes.html

Verze pro tisk

5. Poznámky

Verze fw a sw

Doporučuje se používat shodnou verzi firmware v CU a sw v PC. Například v CU moduly firmware E757 a B757 a v PC Setr z balíčku morse-757.

Jsou možné i jiné kombinace, zde však můžeme narazit na některé výjimky, které přináší neustálý vývoj software MORSE. Hlavní z nich jsou uvedeny dále. Například modul B byl změněn při přechodu mezi verzemi 6xx a 7xx. Proto je nutno při náhradě modulu E685 modulem E705 nahradit také modul B685 modulem B705. Naopak mezi verzemi 730 a 745 není nutno modul B měnit. Zbytečnému downloadu modulu B je lépe se vyhnout, zejména při přenosu rádiovým kanálem, protože přináší určitá rizika pro CU.

Při náhradě starého fw novým se doporučuje vložit nejdříve nový modul B a pak nový hlavní modul. Při výměně hlavního modulu za jiný z téže verze, například místo E730 vkládáme D730, zůstává modul B nezměněn.

Konfigurace

Pokud je při vývoji sw přidán nový parametr v některém menu, pak se změní konfigurační struktury nové verze firmware. Po downloadu pak může dojít ke ztrátě konfiguračních parametů a je nutno je ručně vyplnit. Doporučuje se proto hotovou konfiguraci zálohovat povelem (c)nf (b)ackup, tedy cb. Zálohovaná konfigurace je použita automaticky při restartu nebo ručně povelem ce.

Změna konfiguračních struktur je také příčinou hlášení, které se objeví při pokusu o zápis write nebo Init například Setrem 745 do CU s fw 757: get NODE 0 Invalid cnf version! Obsolete client! Starý Setr může s novým fw v CU pracovat, nemůže však zapisovat. Napravíme použitím Setru 757 nebo novějšího.

Změny

Při downloadu staršího hlavního modulu (<602) místo nového (>=602) je nutno uvést parametry do defaultního stavu (např. povely ca a sgB) a vložit znovu parametry manuálně.

Modul B-saver je přepracován od verze 616, starý modul B je třeba tímto novým nahradit. Nepoužívejte sw600 až sw615 pro nahrávání starého B < sw600

Pokud nahráváme nový sw (>sw600) do CU, pak je nutno zkontrolovat, zda je v cílové CU modul B verze 616 a vyšší, případně jej nahrát: memcp -af.\fkl\mb10.fkl -ar -aE Pomocí tohoto nového B-saver pak nahráváme ostatní moduly.

Další významné změny byly provedeny od B 641. Nahráváme v pořadí: nejdříve kernel (např. E 641), pak B 641.

Při přechodu z verze 6xx na 7xx je nutno přehrát také modul B. Použijeme dávkový soubor mr900_cbl_lb_up.bat, který pomocí hlavního modulu přehraje modul B.

Pro verzi fw 757 a vyšší je třeba použít také Setr 757 a vyšší.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.