Broadcasting

https//www.racom.eu/cz/support/firmware/mr25/brc.html

Verze pro tisk

7. Broadcasting

Každý paket vstupující do sítě MORSE může být označen jako broadcast. Pakety mohou být označeny uživatelským návěštím nebo je možno nastavit označování všech paketů, které přicházejí přes uživatelskou část příslušného CNI (Interface mezi kanálem a nódem). Jestliže broadcast paket vstoupí do sítě, pak je dále rozšiřován do všech nódů, které jej slyší, podle nastavení v následujícím (B)c menu.

Pečlivým nastavením ve všech nódech sítě je možno dosáhnout hlavního cíle broadcastingu – podávat zprávu současně všem členům sítě – i ve velké síti se složitou architekturou.

Jestliže je broadcast paket vyslán RF kanálem, pak jej každá přijímající CU dopraví do všech nódů. V nódu je nejdříve zkontrolována jeho source adresa (původního odesílatele). Pokud adresa source souhlasí s nakonfigurovanou adresou (src base & mask), je paket rozmnožen a odeslán současně na různé výstupy nódu podle nastavení v (B)c menu.

Například mějme zapnut uživatelský a síťový výstup nódu. Přijatý (a zkontrolovaný) broadcast paket je pak vyslán na uživatelský kanál a současně na retranslační síťový kanál. Druhý z nich je zpravidla RF kanál, takže v tomto příkladu je paket opět vysílán RF kanálem, tzn. v uvedeném příkladu je každý broadcast paket retranslován. Samozřejmě je vestavěn účinný algoritmus pro vyloučení opakovaných paketů.

Z MORSE Main Menu napiš B e Enter Enter .

 Multicast routing (Broadcasts):
Nid|src base mask  u|l n N  a 
(0) 00000000 FFFFFFFF |  - 00000000
(1) 690F0001 FFFFFFF0 u| n - 690F0003
(2) 00000000 FFFFFFFF |  - 00000000
(3) 00000000 FFFFFFFF |  - 00000000
(4) 00000000 FFFFFFFF |  - 00000000

napiš 1 Enter

Multicast routing (Broadcasts):
(s)ource base addr:690F0001 (m)ask:FFFFFFF0
(u)ser output:ON (l)ink output:OFF
(n)et output:ON (N)ode ID:255
next (a)dr:690F0003
(s)ource base addr: 690F0001

— Základní adresa (báze) porovnávaná s adresou source přijímaného paketu.

(m)ask: FFFFFFF0

— Porovnávány jsou pouze maskované části adresy (s)ource base addr a adresy source.

(u)ser output: ON

— Přepínač pro odeslání kopie paketu na uživatelský výstup nódu

(l)ink output: OFF

— Přepínač pro odeslání kopie paketu na linkový výstup nódu

(n)et output: ON

— Přepínač pro odeslání kopie paketu na retranslační síťový výstup nódu

(N)ode ID: 255

— Přepínač pro odeslání kopie paketu na jiný nód uvnitř téže CU (No.0 až No.4 , přitom 255 znamená žádný nód).

next (a)dr: 690F0003

— Pokud je broadcast paket odeslán na retranslační síťový výstup, pak tato adresa označuje nód, od kterého je očekáváno potvrzení (toto je použito pro zabezpečený přenos broadcast paketů při retranslaci na RF kanálu).Vložení adresy0doNext(a)drznamená, že není očekáváno potvrzení (nezabezpečený přenos).

Zpracování IP rámců multicast je popsáno v kapitole Ethernet.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.