Diagnostické služby

https//www.racom.eu/cz/support/firmware/mr25/diag.html

Verze pro tisk

17. Diagnostické služby

Diagnostic

Z tohoto menu jsou přístupné všechny diagnostické služby CU. V následujících odstavcích je uveden krátký popis hlavních diagnostických nástrojů. V MORSE main menu napiš i Enter

Diagnostic:
  (M)onitoring/old (m)on
  (s)ystem channels
  stat (l)ogs (c)ron
  (E)vent/e(r)ror log
  (t)ests (R)ecorder
  channel se(n)d
  enable RF(T)X
(q)uit
>>
(M)on

(M)onitoring a (s)ystem channels — tato menu se vzájemně doplňují. Monitoring umožňuje sledovat přes komunikační kanály. Konfiguruje se individuálně pro rádiové kanály RFC, sériové kanály SCC, eternet ETH a pro kanály network agent NAG. Je možno sledovat pakety na rozhraní vnějším (fyzickém) nebo vnitřním (CNI). Menu (s)ystem channels definuje, kam jsou monitorovací zprávy odesílány.

(m)on

old (m)on — stará verze monitoringu používaná do verze firmware 550.

(l)og

stat (l)ogs — statistické logy zaznamenávají počet paketů, které prošly jednotlivými kanály včetně diagnostických údajů o těchto paketech

(E)ve

(E)vent — evidence událostí v CU jako jsou zápisy do paměti, čtení, vypnutí a zapnutí modemu a další.

(t)es

(t)ests — testy používané pro diagnostiku v síti

se(n)

channel se(n)d — simulace paketů na fyzickém rozhraní sériových kanálů

RF(T)

RF(T)X — zákaz a povolení vysílání do rádiového kanálu

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.