Routing 1

https//www.racom.eu/cz/support/morse-m1/rout1.html

Verze pro tisk

7. Routing 1

Zjednodušený popis

Paket, který přichází do nódu, obsahuje svoji cílovou adresu DST, podle které je v nódu určena adresa nejbližšího dalšího kroku NN.

Adresa DST je porovnána s adresou nódu (NODE ADDRESS), ve kterém proces probíhá. Pokud je shodná, je paket již v cílovém nódu a podle svého typu je odeslán na uživatelský nebo servisní port nebo k servisnímu zpracování. Není-li shodná, následuje zpracování v routovacích (též retranslačních) tabulkách.

Zjednodušené schéma nódu

Obr. 7.1: Zjednodušené schéma nódu

Adresu lze rozdělit na 4 části, které se nazývají (zleva) global, net, wide a local. Část global určuje velký celek, ve kterém se adresa nalézá (stát), část net pak určuje přesněji oblast v rámci státu (zeměpisně nebo podle jiných hledisek), další zúžení je ve složce wide, složka local pak již definuje adresu konkrétního nódu. Při výběru routingové tabulky je srovnávána adresa DST s adresou NODE ADDR. Postupně jsou porovnávány složky global, net, wide a local. Je-li nalezen rozdíl (například ve složce net), pak se v příslušné tabulce (net) hledá adresa dalšího kroku. K rozdílům v nižších částech adresy (zde wide a local) se tady již nepřihlíží.

Routingová tabulka obsahuje dvojice (p)ath a (n)ode, z nichž (p)ath vyjadřuje porovnávanou část adresy (zde net) a (n)ode je adresa nódu NN, na kterou bude veden další krok paketu v jeho cestě na adresu DST. V tabulkách wide a local obsahuje (n)ode jen nižší část adresy. Položka (n)ode je výslednou informací nalezenou v routingových tabulkách a je vložena do adresy NN.

Paket opatřený nyní adresou NN postupuje k dalšímu zpracování podle diagramu Block circuit of MORSE node. Je-li adresa NN shodná s NODE ADDR, pak je paket odeslán na linkový výstup z nódu L.

Dále je adresa NN porovnána s adresami ostatních nódů ve vlastní CU. Je-li nalezena shoda, je paket odeslán po vnitřní sběrnici na příslušný nód.

Není-li paket odkloněn na linkový výstup ani na vnitřní sběrnici, je odeslán na síťový retranslační výstup N. Adresa NN se pak stane novou adresou TO dalšího kroku v síti MORSE.

Takto je paket odeslán do síťového prostředí a jeho dalšího zpracování se ujme ten z nódů, jehož adresa je shodná s adresou TO obsaženou v paketu.

Podrobnější verze výkladu je v článku Routing 2. Konkrétní přiklady routingu jsou uvedeny v další kapitole.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.