Příklady routingu 1

https//www.racom.eu/cz/support/morse-m1/routex1.html

Verze pro tisk

8. Příklady routingu 1

8.1. Přímé spojení mezi dvěma CU.

Předpokládejme, že v komunikační jednotce CU (modemu, rádiu) je nastavena pracovní frekvence, výkon a že všechny parametry jsou ve stavu default. Pak v jedné z nich, v CU1, nastavíme v menu Ne adresu 690F1230:

 Nodes:
                 retab
Nid|address |M | u  s | L  N |l w n g H|sTO Err Cent vTO hTO
(0) 004AE97E   - S00| - R00|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(1) 690F1230  S00 S00| - R01|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(2) 00000000  S01 S00| - R02|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(3) 00000000  S02 S00| - R03|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(4) 00000000  S03 S00| - R04|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30

de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit
>>

Vše uložíme povely (w)rite a (I)nit. Po vložení nové adresy provedeme inicializaci spojení se Setrem povelem Alt+I Ve stanici CU3 provedeme tytéž úkony jen s tím rozdílem, že vložíme adresu 690F1233. Vrátíme servisní šňůru do CU1, provedeme Alt+I a použijeme povel „vykřičník“. Tím vyšleme testovací paket na zvolenou adresu a zpět:

   >>!h690F1233 Enter

stačí však napsat jen koncovou část adresy rozdílnou od vlastní nebo naposledy volané adresy:

  >>!h33 Enter

Pak zadáme povel k vyslání paketu:

  >>! Enter

Proběhne předání paketu tam a zpět a objeví se zpráva o spojení:

u S00  690F1230  R01 
31/ 77 690F1233  serd 

 serd  690F1233  R01 
30/ 75 690F1230 u S00 
690F1233h>

Sloupek adres popisuje trasu paketu, vlevo je charakteristika signálu, který přichází do nódu (zdroj signálu nebo u vf. signálu jeho kvalita a síla DQ/RSS), vpravo je směr, kam paket putoval z nódu.

8.2. Spojení přes retranslaci.

Do CU1 na adresu 690F1230 zapíšeme přiřazení routingových tabulek. V našem příkladu vystačíme s tabulkou local:

Nodes:
                 retab
Nid|address |M | u  s | L  N |l w n g H|sTO Err Cent vTO hTO
(0) 004AE97E   - S00| - R00|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(1) 690F1230  S00 S00| - R01|1 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(2) 00000000  S01 S00| - R02|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(3) 00000000  S02 S00| - R03|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(4) 00000000  S03 S00| - R04|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30

Do lokální tabulky CU1 690F1230 předepíšeme, aby pakety pro adresu 690F1233 byly odesílány na adresu 690F1200, která je v další CU2 a je slyšitelná pro obě stanice:

Local retab. No 1
33 to:00 
>>

Po povelu !h33 Enter pak dostaneme hlášení:

u S00  690F1230  R01 
30/ 68 690F1200  R01 
31/ 68 690F1233  serd 

 serd  690F1233  R01 
30/ 71 690F1230 u S00 
690F1233h>

Vidíme, že paket z 690F1200 do 690F1233 jde přes retranslaci 690F1200. Opačným směrem zůstala přímá cesta, protože v  690F1233 není vložena routingová tabulka. Obě stanice se vzájemně slyší, proto je možná přímá komunikace.

Nyní vložíme také do CU3 690F1233 lokální routingovou tabulku:

Local retab. No 1
30 to:00 
>>

A také k adrese 690F1233 přiřadíme odkaz na tuto lokální tabulku číslo 1. Pak již paket prochází oběma směry přes 690F1200:

u S00  690F1230  R01 
27/ 68 690F1200  R01 
30/ 68 690F1233  serd 

 serd  690F1233  R01 
31/ 69 690F1200  R01 
30/ 65 690F1230 u S00 
690F1233h>

Nyní již mohou být obě koncové stanice vzájemně vzdáleny tak, že se neslyší (tedy rádiový signál mezi nimi je příliš slabý) ale pokud každá z nich slyší stanici 690F1200, pak mohou vzájemně komunikovat.

8.3. Vzdálený přístup

Zásahy do konfigurace se mohou provádět prostřednictvím servisního kabelu, častěji se však používá přístup přes rádiový kanál. Servisním kabelem pak zůstáváme připojeni k místní stanici a rádiovým kanálem předáváme servisní pakety do vzdálené stanice. Pokud jsme v minulém příkladu na povel:

  >>!h33 Enter

dostali výše uvedenou odezvu, pak poslední řádek

  690F1233h>

hlásí, že jsme přepnuti do stanice 690F1233 a všechny povely, které vkládáme, se provedou v této stanici. Všimněme si změny promptu z tvaru

  >>

který označuje místní přístup na tvar

  690F1200h>

označující přístup do vzdálené stanice. K návratu na lokální přístup napíšeme:

  690F1233h>!l Enter

Povšimněme si prodloužené doby reakce na servisní povely ke čtení a zápisu do paměti ve vzdálené CU. Přepneme se do vzdálené stanice

  >>!h33 Enter Enter

a z hlavního menu zvolíme

  690F1233h>Ne Enter

Nyní proběhne výměna servisních paketů mezi stanicemi, což potrvá podle podmínek spojení od několika desetin vteřiny do několika vteřin a pak se objeví hlášení

get NODE 0 O.K.
get NODE 1 O.K.
get NODE 2 O.K.
get NODE 3 O.K.
get NODE 4 O.K.
690F1233h>

které sděluje, že menu Node edit bylo úspěšně přeneseno ze vzdálené stanice do našeho programu Setr. Povelem Enter toto menu zobrazíme a známým postupem v něm provedeme například zápis nové adresy a přiřazení routingové tabulky do nódu 2.

Nodes:
                 retab
Nid|address |M | u  s | L  N |l w n g H|sTO Err Cent vTO hTO
(0) 004A1E27   - S00| - R00|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(1) 690F1233  S00 S00| - R01|1 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(2) 690F1234  S01 S00| - R02|1 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(3) 00000000  S02 S00| - R03|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(4) 00000000  S03 S00| - R04|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30

de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit
690F1233h>

Tyto změny zatím proběhly jen v našem Setru a teprve povelem (w)rite je odešleme do vzdálené stanice. Vrátí se nám potvrzení o úspěšném zápisu do paměti flash:

write NODE 0 O.K.
write NODE 1 O.K.
write NODE 2 O.K.
write NODE 3 O.K.
write NODE 4 O.K.
690F1233h>

Nyní podobně povelem (I)nit provedeme zápis do paměti RAM a tím inicializujeme vložené parametry ve vzdálené stanici.

put  NODE 0 O.K.
put  NODE 1 O.K.
put  NODE 2 O.K.
put  NODE 3 O.K.
put  NODE 4 O.K.
690F1233h>

Při špatném spojení nebo velmi hustém provozu se může stát, že potvrzení get, write nebo put nepřijde. V tom případě povel opakujeme. Nyní se povelem

  !l Enter

vrátíme do lokální stanice, doplníme v ní lokální routingovou tabulku na stav

Local retab. No 1
33 to:00 34 to:00 
>>

a povelem

  !h34 Enter

vyzkoušíme nové spojení:

u S00  690F1230  R01 
30/ 68 690F1200  R01 
31/ 68 690F1234  serd 

 serd  690F1234  R01 
30/ 69 690F1200  R01 
29/ 65 690F1230 u S00 
690F1234h>

Spojení přes více stanic je uvedeno v kapitole Příklady routingu 3.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.