Ovládání a diagnostika

https//www.racom.eu/cz/support/ovladani.html

Veškeré nastavování a ovládání komponent systému MORSE se provádí pomocí programů, které RACOM zdarma dodává pro MS Windows a Linux. Programy komunikují přes sériový port nebo přes Ethernet buď přímo s připojeným zařízením nebo dálkově s kterýmkoliv zařízením v síti.

Pomocí ovládacích programů lze ve firmware mimo jiné nastavovat a diagnostikovat:

  • u radiomodemů parametry rádiové části (frekvence, výkon…)
  • komunikační parametry (adresy, u radiomodemů parametry přístupu na rádiový kanál, modulace…)
  • uživatelská rozhraní (parametry sériových portů, Ethernetu a uživatelských protokolů…)
  • služby servisního charakteru (celkový stav zařízení, reálný čas, chybová hlášení, obsazení paměti…)
  • monitoring provozu na rádiovém kanále, sériových portech a Ethernetu
  • statistiky (informace o množství a velikosti vyslaných/přijatých paketů, množství opakovaných/ ztracených paketů na jednotlivých linkách, kvalitě slyšitelnosti ostatních stanic, rušení apod.)
  • testy umožňují diagnostiku kvality jednotlivých linek, měření chybovosti, časové odezvy, simulaci libovolného zatížení jednotlivých linek i celé sítě apod.
  • lze uložit a nahrát soubor s kompletní konfigurací zařízení
  • proti neoprávněné manipulaci lze firmware v zařízení zamykat v několika úrovních

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.